Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | É
Találatok száma: 376.

A

Acsády, Judit (2023) Kapcsolati hálók jelentősége a századelő nőmozgalmában. Példák a Feministák Egyesületének együttműködésére a hatóságokkal In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 185-201.

Adilov, Alexandra Kamilla (2023) A közönséges levesteknős (chelonia mydas) 2d pikkelymorfológiai vizsgálata Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 143-144.

Adilov, Alexandra Kamilla, Kiss, Csaba (2023) Eredeti és áthelyezett fészkekből kikelt közönséges levesteknős (chelonia mydas) fiókák páncélalakjának összehasonlítása Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 115-132.

Allen, Bruce, Buck, William R. (2023) Campylopus steerei (Dicranaceae), a new paraleucobryoid species from South American Páramos Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 56-67. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Anderson, Natasha Audrey (2023) Pain and Pandemics: Infected and Excluded Bodies in Young Adult Fantasy Literature Eger Journal of English Studies. 21. pp. 73-88.

Angyal, László (2023) Szlovákiai magyar gimnazisták és szakközépiskolások névtani ismeretei Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 99-110.

Antal, Péter (2023) A távoktatás módszertani tapasztalatai járvány idején az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 137-148.

Antal, Éva (2023) Mary Wollstonecraft öröksége: tanulságos és filozofikus történetek Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 9-21.

Antal, Éva (2023) Rebellious Marys at the Crossroads: Self-Development in Mary Wollstonecraft’s Novels, Mary and Maria Eger Journal of English Studies. 22. pp. 81-97.

Antal, Éva, Braida, Antonella (2023) Introduction: on the Rebellious Marys Eger Journal of English Studies. 22. pp. 15-16.

Aszalósné Balogh, Rebeka, Farkas, Edit, Tüdősné Budai, Júlia, Lőkös, László, Matus, Gábor (2023) STUDYING DYNAMICS OF CRYPTOGAMIC COMMUNITIES IN ACIDIC PANNONIAN DRY GRASSLANDS CAUSED BY MANAGEMENT CHANGE : Kriptogám közösségek kezelésváltozás okozta dinamikájának elemzése mészkerülő pannon szárazgyepekben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 24. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Atwood, John J., Churchill, Steven P. (2023) Brymela antioquiana S.P. Churchill & J.J. Atwood (Pilotrichaceae) a new species from Colombia Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 46-55. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

B

Bakó, Katalin (2023) Mesepedagógia az általános iskolában – Tématervek és foglalkozások az alsó és felső tagozat közötti átmenet segítésére a „Népmesekincstár” mesepedagógiai módszer használatával In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-99.

Ballabás, Dániel (2023) Az ókígyósi Wenckheim-kastély vendégkönyvéből kibontható genealógiai kapcsolathálózat : Módszertani tanulmány. In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-25.

Ballabás, Dániel, Pap, József (2023) Hálózatok és kapcsolatok : A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2021. évi, székesfehérvári konferenciájának tanulmánykötete. Szeged - Székesfehérvár- Eger, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-253-3

Balogh, Evelin (2023) Pedagógusok ismereteinek vizsgálata a különleges bánásmódot igénylő – sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget mutató – gyermekekről és az együttnevelés megvalósulásáról In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-176.

Balogh, Ferenc (2023) Az egri líceum egyházi és tudományos könyvgyűjteménye: a Bibliotheca Eszterhazyana In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 259-269.

Balogh, Judit (2023) Zabolai Mikes Mihály, a Rákócziakhoz emigrációjukban is hű katolikus főember In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-21.

Balogh, János Dávid, Adamkó, Attila (2023) eHealth and Smart Solutions framework for health monitoring in the course of the pandemic Annales Mathematicae et Informaticae. 58 pp. 1-8. ISSN 1787-6117 (Online)

Balogh, Lajos (2023) Overview of the research history of the higher flora of Vas County (Western Hungary) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 158-192. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Balázs, Enikő (2023) Rewriting Victorian Stereotypes: Questions of Female Identity in Sarah Perry’s The Essex Serpent Eger Journal of English Studies. 21 pp. 17-34.

Bartók, Béla (2023) Az egri egyetem oktatási és tudományos tevékenységének előzményei In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 179-188.

Bartók, Béla (2023) A „hadosztályplébános” - A katonai szolgálat szerepe Subik Károly egri kanonok karrierjében 1914–1925 között Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1. (2.). pp. 9-26. ISSN 3004-0981

Barócsi, Botond (2023) Az andornaktályai temetők mohadiverzitásának összehasonlítása Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 139-140.

Beck-Zaja, Mónia, Zaja, Roland (2023) A Boldogságóra Program bevezetése és eredményei a tanulásban akadályozott gyermekeknél In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 177-192.

Belaggoun, Nassima, Belbachir, Hacène (2023) Continued fractions for bi-periodic Fibonacci sequence Annales Mathematicae et Informaticae. 59 pp. 1-12. ISSN 1787-6117 (Online)

Berde, Imre (2023) „Csengery Antalnak nem halljuk neszét…” [Könyvismertetés] : Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája. Országház Kiadó, Budapest, 2022. 690 oldal. Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1 (2). pp. 171-177. ISSN 3004-0981

Berde, Imre (2023) A mégsem szürke politikus. A „Szapáry Gyula gróf, a sokoldalú politikus” című biográfia recenziója [Könyvismertetés] : Dobszay Tamás – Estók János (szerk.): Szapáry Gyula gróf, a sokoldalú politikus. Line Design Kiadó – Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest, 2023. 224 oldal. Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. 1 (1). pp. 121-127. ISSN 3004-0981

Berecz, Ágnes (2023) Thália bűvkörében – Ráday Pál és a színjátszás Pest-Budán In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 173-180.

Bernád, Rita-Magdolna, Muckenhaupt, Erzsébet (2023) Makulatúrából felismert nyomtatott iskoladráma-töredék Csíksomlyóról In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 25-34.

Blockeel, Tom L., Hugonnot, Vincent, Enroth, Johannes, Ignatov, Michael S., Kuznetsova, Oxana I. (2023) Alleniella aegaea Blockeel & Hugonnot (Neckeraceae), a new moss species from the Aegean islands of Greece Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 225-249. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Bodovics, Éva (2023) „…hogy Angliába igen jó kereset van, felbátorodva indultunk el.” A 19. század végi kivándorlás kezdeti évei In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 273-291.

Bognár, József (2023) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (52. köt., 2022). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Borbély, Zoltán, Váczy, Kálmán Zoltán (2023) Az egri szőlészeti és borászati oktatás és kutatás rövid története In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 377-386.

Bozóki, Barbara (2023) Figyelem, kognitív terhelés követése EEG-aktivitás monitorozásával hallott és olvasott szöveg értelmezésekor Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 151-152.

Božović, Djordje P., Ćosić, Marija V., Tenji, Ana, Vujičić, Milorad M., Sabovljević, Aneta D., Sabovljević, Marko S. (2023) COPPER AND ZINC EFFECTS ON SPORE GERMINABILITY OF RARE AND THREATENED MOSS PHYSCOMITRIUM EURYSTOMUM : A réz és a cink hatása a ritka és veszélyeztetett Physcomitrium eurystomum lombosmoha spóráinak csírázására. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 25. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Braida, Antonella (2023) Women Characters’ Cross-Cultural (Self-)Development in Mary Margaret Busk’s Zeal and Experience: A Tale and Tales of Fault and Feeling Eger Journal of English Studies. 22. pp. 99-113.

Bruggeman-Nannenga, Maria Alida (2023) Notes on Fissidens flavolimbatus besch. and F. ghanae Bizot Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 193-198. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Brunner, Attila (2023) A szecessziós városházák „hálózata” In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 219-243.

Buczkó, Krisztina, Stenger-Kovács, Csilla, Höhn, Mária, Lőkös, László, Szurdoki, Erzsébet, Báldi, Katalin, Korponai, János (2023) CRYPTIC 2023: CRYPTOGAMS' TRAITS IN THE CARPATHIANS : Cryptic 2023: A kriptogámok tulajdonságai a Kárpátokban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 4. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Buzgó, Gábor (2023) Komaság, rokonság, hálózat : Keresztszülők a bihari Nagylétán In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-41.

Bácsó, Sándor (2023) Annales Mathematicae et Informaticae (58.) : Selected papers of the 12th International Conference on Applied Informatics. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bácsó, Sándor (2023) Annales Mathematicae et Informaticae (59.) Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bánházi, Judit Anna (2023) Non-Linear Temporal Experience in Edgar Allan Poe’s Short Fiction Eger Journal of English Studies. 21. pp. 35-56.

Bársony, Laura (2023) Totalitätsanspruch in den publizierten Notizbüchern von Peter Handke Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien. 13. pp. 155-166.

Bátori, Gabriella (2023) Tanulói elégedettségi mérés az EKKE Gyakorló Gimnáziumának fizika laborfoglalkozásaival kapcsolatban In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 87-94.

Bíró, Csaba, Kovásznai, Gergely, Kusper, Gábor, Tajti, Tibor (2023) Annales Mathematicae et Informaticae (57.) : Selected papers of the 2nd Formal Methods in Informatics online workshop. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bódy-Márkus, Rozália (2023) Natur und zivilisatorischer Fortschritt in Jugendromanen der DDR Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 13.). 13. pp. 111-134.

Bóna, László (2023) Egy kormánypárti bástya Zólyom vármegyében – Besztercebánya és választásai a dualizmus korában Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. 1 (1). pp. 9-29. ISSN 3004-0981

C

Cargill, D. Christine, Milne, Josephine, Innes, Hugo, Syme, Katrina (2023) Fossombronia bracchia Cargill (Fossombroniaceae, Marchantiophyta), a new species from Western Australia Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 266-282. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Carpentieri, Chiara Maria (2023) The “Hungarian Affairs” in the Paduan Library of Gian Vincenzo Pinelli. (Particularly, the Hungarian Events of the Sixties of the 16th Century) In: Chapters from the history of Italian-Hungarian relations. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-46.

Cremonini, Patrizia (2023) The Marriage of King Andrew II and Beatrice d’Este In: Chapters from the history of Italian-Hungarian relations. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 47-62.

Csató, Anita (2023) Tanulói aktivitásra épülő módszerek és irodalmi alkotások az érzelmi készségek fejlesztésének szolgálatában In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-66.

Csató, Anita, Herédi, Rebeka, Kispál, Dániel, Kusper, Judit, Takács, Judit (2023) Olvasatok és módszerek Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-252-6

Csiky, János, Sipos, Attila, Tamás, Júlia (2023) ON THE FLORISTIC DIVERSITY OF THE HUNGARIAN PTERIDOPHYTES : A magyarországi harasztflóra sokféleségéről. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 6. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Csikós Janczer, Dóra (2023) “O wretched and ill-fated mother!”: Motherhood in Mary Hays’s The Victim of Prejudice Eger Journal of English Studies. 22. pp. 47-65.

Csizmadia, István (2023) A felújított bazilika In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 353-371.

Csorba, László (2023) Adózási alapok 2023 : Egyetemi jegyzet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói számára. Gyöngyös, Humán Projekt 2004 Kiadó. ISBN 978-615-01-9760-9

Csorba, László (2023) A tökéletes minőség és a válságok összefüggésrendszere In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 71-87.

Csugány, Julianna, Tánczos, Tamás (2023) A hazai technológiai fejlődés tendenciái a pandémia árnyékában In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-58.

Csányi, Andrea (2023) Értelmileg akadályozott tanulók anyanyelvi nevelése az olvasás-írás tanításon keresztül In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 193-207.

Csörsz Rumen, István (2023) Közös hajóban. Drámakutatás és közköltészet-kutatás In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 87-105.

Czeglédi, László, Radics, Krisztina (2023) Iskolai könyvtárak használói szemmel In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 171-179.

Czeglédi, Csaba, Reichmann, Angelika (2023) Eger Journal of English Studies (Vol. 21.) Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Czemmel, Antónia Mária (2023) Egy „Emlékirat” jelentősége Kodály Zoltán pedagógiai koncepciójának tükrében In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 61-71.

D

Dede, Franciska (2023) Egy professzionális társasági ember – Justh Zsigmond kapcsolati hálója In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-58.

Dejonghe, Quentin, Reeb, Catherine (2023) SYSTEMATIC AND PHYLOGENY OF LEUCOBRYUM (LEUCOBRYACEAE, BRYOPHYTA) FROM INDIAN OCEAN : Az Indiai-Óceáni térség Leucobryum fajainak törzsfejlődése és rendszertana. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 34. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Demeter, Júlia (2023) A csíksomlyói színjátszás ismeretlen fordulatai (A Ferences iskoladrámák V. kötete) In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 69-84.

Demeter, Zsuzsa (2023) Éva, a hős – avagy miért nem bűn egy harapás alma Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 115-124.

Demjén, Balázs Ádám (2023) “To My Gracious and Honourable Lord, Your Excellency.” An Italian Account of the 1543 Turkish Campaign in Hungary In: Chapters from the history of Italian-Hungarian relations. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 63-66.

Dinnyés, Patrik (2023) Az érseki székváros templomai In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 339-351.

Dobó, Marianna (2023) Teljesítményorientáltság az önkormányzatok döntéshozatalában In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 161-171.

Doktorcsik, Noémi (2023) A bűn és bűnhődés intertextuális narratívái (Pass Andrea: Újvilág) In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 133-155.

Dolhai, Lajos (2023) Köszöntő In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 13-14.

Dolhai, Lajos (2023) A békerítus a szentmisében In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-33.

Domjánné Nyizsalovszki, Rita, Csáfor, Hajnalka (2023) Zarándokok nyomában – A vallási turizmus jelentősége és történetisége az Egri Főegyházmegye területén In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 397-416.

Domokos, György (2023) The Plague and the Cheetah. Reports from Hungary by Ercole Pio, Ippolito I d’Este’s Agent, 1508–1510 In: Chapters from the history of Italian-Hungarian relations. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 67-79.

Dredor, Dominik, Szmatona-Túri, Tünde (2023) Adatok korhadó leveleken élő szaprotróf gombák magyarországi előfordulásához Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 21-29.

Dredor, Dominik, Szmatona-Túri, Tünde (2023) NEW RECORDS OF SLIME MOLD (PROTOZOA: MYXOMYCETES) SPECIES FOR HUNGARIAN FLORA AND DATA OF ITS SUBSTRATES : Új nyálkagombafajok Magyarország flórájára és szubsztrátum adataik. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 26. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Dredor, Dominik, Szmatona-Túri, Tünde (2023) OCCURRENCE OF MYCOGONE ROSEA LINK ON MACROFUNGI : Mycogone rosea Link megjelenése nagygombákon. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 7. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Dukkon, Ágnes (2023) Etnográfiai leírások, kuriózumok és legendák Frölich Dávid boroszlói kalendáriumaiban In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-160.

Dulai, Sándor, Tarnai, Réka, Radnai, Zsófia, Allem, Ammar, Vojtkó, András, Pócs, Tamás (2023) Heat tolerance changes of an intact semi-desert cryptobiotic crust during desiccation dominated by Didymodon species Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 199-210. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Dulai, Sándor, Tarnai, Réka, Radnai, Zsófia, Allem, Ammar, Vojtkó, András, Pócs, Tamás (2023) TOLERANCE OF A SEMI-DESERT MOSS-DOMINATED CRYPTOBIOTIC CRUST TO A VARIETY OF NATURAL AND ARTIFICIAL STRESSES : Egy félsivatagi, mohák dominálta kriptobiotikus kéreg toleranciája különféle természetes és mesterséges stressztényezőkkel szemben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 8. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

E

Egervári, Júlia, Mészáros, Tímea (2023) Környezeti szempontok és a természetművészet, land art, ökoművészet műfajok jelenléte a vizuáliskultúratanár-képzésben In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 107-117.

Egyed, Emese (2023) Drámai költészet a színpadon: Scipione Maffei egyetemes színháza, 1723–1725 In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 163-172.

Emri, Zsuzsa (2023) Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Engel, John J., Konrat, Matt von, Glenny, David (2023) Austral hepaticae 53. unraveling hidden diversity: a novel species of Frullania Raddi from New Zealand Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 250-265. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Engel, John J., Konrat, Matt von, Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 87. Validation of two varieties of Lepidozia novae-zelandiae Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 141-142. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Erzberger, Peter, Szűcs, Péter (2023) LEWINSKYA SHAWII (WILSON) F.LARA, GARILLETI & GOFFINET, A NEW MEMBER OF THE HUNGARIAN BRYOPHYTE FLORA : A magyar mohaflóra új tagja – Lewinskya shawii (Orthotrichum shawii). Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 27. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

F

Faedo, María José Álvarez (2023) Rebellious Eliza: The Ingenious Schemer’s Veiled Subversion of Passions and Emotions in The Female Spectator Eger Journal of English Studies. 22. pp. 17-30.

Falus, Iván (2023) Előszó In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7-9.

Farkas, Anett (2023) A nőtörténet, női irodalom határai: hagyomány és kurrens kulturális kódok Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 175-186.

Farkas, Edit, Lőkös, László, Muhoro, Arthur M., Varga, Nóra (2023) New records of lichens and lichenicolous fungi from Kenya and Tanzania (East Africa) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 107-128. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Farkas, Edit, Xu, Maonian, Szabó, Krisztina, Kirika, Paul M., Muhoro, Arthur M. (2023) USNIC ACID ENANTIOMERS IN LICHENS IN EUROPE AND AFRICA : Uzneasav enatiomerek európai és afrikai zuzmókban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 9. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fedeles-Czeferner, Dóra (2023) Hálózatok vizsgálata a nemzetközi nőmozgalomban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 203-215.

Fehérvári, Luca (2023) Über die Grammatikalisierung epistemischer Ausdrücke – der Fall der deutschen glauben-Konstruktionen Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 13.). 13. pp. 47-61.

Fejes, Katalin (2023) Polgári értékrend reprezentációja és a társasági élet személyes hálózatai. A zsidó tulajdonban lévő divatszalonok és a divatelit kapcsolata a Horthy-korszakban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 245-257.

Ferenczi, Dániel, Tóth, Melinda (2023) Static analysis for safe software upgrade Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 9-19. ISSN 1787-6117 (Online)

Fintha, Gabriella, Ódor, Péter, Leal, Carla M., Geiger, Adrienn, Molnár, Anna, Kgobe, Glodia, Aszalós, Réka, Tinya, Flóra, Kovács, Bence, Geml, József (2023) ENVIRONMENTAL DNA SEQUENCING REVEALS DIFFERENTIAL RESPONSES OF BRYOPHILLUS AND PLANT PATHOGENIC FUNGI TO FORESTRY TREATMENTS : Különböző erdőművelésmódok hatása briofil és növénypatogén gombaközösségekre környezeti DNS-szekvencia adatok alapján. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 42. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fischer, Eberhard, Killmann, Dorothee (2023) The genus Ephemerum (Pottiaceae, Bryopsida) in Central Africa (Gabon, Democratic Republic of the Congo, Rwanda) with description of two new species Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 211-224. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fonyódi, Balázs, Pataki, Norbert, Révész, Ádám (2023) Evaluation of scalability in the Fission serverless framework Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 20-29. ISSN 1787-6117 (Online)

Frisch, Ruben, Dobák, Dóra Éva, Udvaros, József (2023) Blockchain diploma authenticity verification system using smart contract technology Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 1-23. ISSN 1787-6117 (Online)

Földi, Kristóf, Nagy, Levente, Várnagy, Dorka, Murányi, András, Murányi, Dávid (2023) Nyári terepgyakorlat Montenegróban Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 153-174.

Füleczki, István (2023) Szent John Henry Newman élete és teológiájának máriás súlypontjai In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 35-44.

Fülöp, Endre, Gyén, Attila, Pataki, Norbert (2023) Visualization of Read-Copy-Update synchronization contexts in C code Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 30-40. ISSN 1787-6117 (Online)

G

Galambos, István (2023) REVISION OF THE MOSSES OF PIERS-HERBARIUM IN SAVARIA MUSEUM, SZOMBATHELY (SAMU) : A szombathelyi Savaria Múzeum (SAMU) Piers-herbáriuma moháinak revíziója. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 10. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gebei, Sándor (2023) A királyválasztás(ok) mint a Rzeczpospolita kódolt anarchiája (1573–1764) In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-42.

Geml, József (2023) ECTOMYCORRHIZAL FUNGI IN A PANNONIAN SANDY FOREST STEPPE LANDSCAPE: A COMPARISON OF OPEN AND CLOSED GRASSLANDS AND POPLAR WOODLANDS : Ektomikorrhiza gombaközösségek kiskunsági homoki nyílt és zárt gyepekben és nyárfaerdőkben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 28. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Geml, József, Geiger, Adrienn, Molnár, Anna, Mota, Leal Carla, Tinya, Flóra, Kovács, Bence, Aszalós, Réka, Ódor, Péter (2023) EVALUATING THE EFFECTS OF FORESTRY TREATMENTS ON ECTOMYCORRHIZAL FUNGAL COMMUNITIES IN A PANNONIAN OAK-HORNBEAM FOREST : Különböző erdészeti üzemmódok hatása az ektomikorrizás gombaközösségek diverzitására és összetételére. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 11. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gencsi, Mihály, G.-Tóth, Boglárka (2023) The Fritz-John Condition System in Interval Branch and Bound method Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 56-68. ISSN 1787-6117 (Online)

Glavosits, Tamás (2023) Short remark to the Rimán’s Theorem Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 13-26. ISSN 1787-6117 (Online)

Glime, Janice M., Iwatsuki, Zen, Bornhorst, Theodore J. (2023) Changes in geothermal vegetation at Myvatn, Iceland, and comparisons to other geothermal areas Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 4-45. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gonda, Zsuzsa (2023) Információfeldolgozás és tanulástámogatás az anyanyelvi órán online tanulási környezetben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 111-130.

Guszmann, Gergely (2023) Az indiai nyomtatott sajtó rövid története és politikai hatása In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-51.

Guszmann, Gergely (2023) Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-261-8

Guszmann, Gergely (2023) A délnyugat Egyesült Államok történelme az Új-Mexikói Történelmi Szemle tükrében Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1 (2). pp. 125-167. ISSN 3004-0981

Gyimesi, Brigitta (2023) English Literature and its Hungarian Reception [Review] Eger Journal of English Studies. 22. pp. 115-118.

Gyimesi, Brigitta (2023) The Wor(l)d of the Law: Legal Texts and World Creation Eger Journal of English Studies. 22. pp. 3-14.

Gyuris, Norbert (2023) Fordított panoptikon: Női mesterséges intelligencia és maszkulin technofóbia Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 59-68.

Gyurkó, Ádám (2023) A 2008-as gazdasági világválság és a 2020-as koronavírus-járvány hatásai Magyarország és az Európai Unió idegenforgalmának teljesítőképességére In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 173-193.

Gál, Máté (2023) A pártállami egyházpolitika szolgálatában - Az Állami Egyházügyi Hivatal Heves megyei megbízottjainak pályaképe (1951–1956) Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1 (2). pp. 51-72. ISSN 3004-0981

Gál, Tibor (2023) Muzeális környezetben a korszerű felsőoktatásért – az egri egyetem Tittel Pál Könyvtára In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 271-283.

Gál, Zoltán, Terdik, György (2023) On the patterns of the nonstationary datagram based fast communication processes Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 41-55. ISSN 1787-6117 (Online)

Géczi, Boglárka (2023) Mesterséges madárodútelep fajösszetételének vizsgálata a zempléni Kecskés-tető területén Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 137-138.

Géczi, Gábor, Sáfár, Sándor, Havanecz, Krisztián (2023) A kosárlabda-, kézilabda- és labdarúgás-sportteljesítményt meghatározó változók vizsgálata: Fókuszban gps- és lps-rendszerek Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (52. köt., 2022). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 73-81.

Görgényi, Judit, Kókai, Zsuzsanna, Borics, Gábor, Sebastián-Gonzalez, Esther, Tóth, Pál, Lovas-Kiss, Ádám (2023) THE ROLE OF THE MIGRATORY WATERBIRDS IN ALGAE DISPERSION : A vándorló vízi madarak szerepe a mikroalgák diszperziójában. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 12. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gőgh, Előd (2023) Pedagógiai ajánlások az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 237-256.

H

H. Kovács, Helga (2023) A munkamemóriával összefüggő vizsgálatok lehetőségeiről Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 131-142.

Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 89. Resurrection of Lepidozia parvula (Lepidoziaceae, Marchantiophyta) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 145-146. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Haindrich, Helga Anna (2023) A keresztnév mint az identitás szimbolikus jele kisebbségi környezetben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 79-98.

Hajnal, Géza (2023) „Tekints hát rám, óriás légyre s hidd azt, hogy hálódban vagyok.” Tollas Tibor az állambiztonság hálójában In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-142.

Harsányi, Mihály (2023) Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 13.) Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Harsányi, Mihály (2023) Deonymische Wortbildungskonstruktionen auf -august im Deutschen Referenzkorpus Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 13.). 13. pp. 31-45.

Harsányi, Mihály (2023) A köznevesült utónevet tartalmazó szóösszetételek szemantikai sajátosságai a német és a magyar nyelvben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 47-66.

Hatvani, Péter, Laki, László János, Yang, Zijian Győző (2023) A pseudonymization tool for Hungarian Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 69-80. ISSN 1787-6117 (Online)

Hegedűs, Roland (2023) Tanulásban akadályozott tanulók fenntarthatóságra nevelése a kerettanterv tükrében In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 191-200.

Hell, Judit (2023) Kékharisnyák? „Női szörnyetegek”? Néhány adalék az egyetemes és magyarországi nőtörténeti kutatásokhoz a nőképzés területén Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 127-151.

Herédi, Rebeka (2023) Változás és újítás a világban, változás és újítás az oktatásban In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-36.

Horotán, Katalin, Táborská, Jana (2023) Környezeti nevelés: Esettanulmány az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Botanikus Kertjének példáján Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 47-60.

Horváth, Cintia (2023) Az edzői viselkedés vizsgálata első-, másod- és harmadosztályú férfi-kézilabdacsapatok mintáján Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (52. köt., 2022). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 7-21.

Horváth, Cintia (2023) Az iskolai egészségnevelés elméleti irányú vizsgálata In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 125-139.

Hovanecz, Fruzsina (2023) A drámajáték mint léthermeneutikai tapasztalat. Mikszáth Szegény Gélyi János lovai című novellájának dramatikus feldolgozása In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 111-116.

Hujber, Szabolcs (2023) A „modern” magyar nyelvű dalszövegek megközelítésének (tév)útjai In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-188.

Héjjas, Flóra (2023) Egy író a kultúrpolitika hálójában. Karinthy Ferenc kapcsolatai naplója alapján In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 59-71.

Höhn, Mária, Major, Enikő, Molnár, Ábel, Bordács, Sándor, Vadász, Csaba (2023) Molecular diversity and genetic lineage of Pinus sylvestris population at Kunpeszér, Kiskunság National Park Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 396-416. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

I

Ivana, Dragoş (2023) Jacobin Enthusiasm and the Logic of Loss in Mary Hays’s Memoirs of Emma Courtney Eger Journal of English Studies. 22. pp. 31-45.

J

Jadranin, Bojana Z., Papp, Beáta, Božović, Đorđe P., Ćosić, Marija V., Sabovljević, Aneta D., Vujičić, Milorad M., Sabovljević, Marko S. (2023) INFLUENCE OF PLANT GROWTH REGULATORS ON MULTIPLICATION OF RARE AND THREATEN MOSS DREPANOCLADUS LYCOPODIOIDES (AMBLYSTEGIACEAE) IN IN VITRO CONDITIONS : Növényi növekedés szabályozók hatása a ritka és veszélyeztetett Drepanocladus lycopodioides (Amblystegiaceae) lombosmoha szaporodására in vitro körülmények között. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 29. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Juhász, Attila (2023) Tanítóhivatali megnyilatkozások a katolikus iskolákról In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 73-82.

Juhász, Ferenc, Lóczi, Tamás, Németh, Zoltán (2023) Állami iskolákból katolikus iskolák In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 235-243.

Juhász, Tibor (2023) Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos teljesítményéről – nemzetközi mércével In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 291-298.

Jónás, Zoltán, Herédi, Rebeka (2023) Kortárs hangon '23 : Válogatás az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem nemzetközi hallgatói irodalmi pályázatából. Eger, Miskolc, Hébé-Juventos Művészeti Egyesület.

K

Kahla, Mram, Novák, Attila, Yang, Zijian Győző (2023) Fine-tuning and multilingual pre-training for abstractive summarization task for the Arabic language Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 24-35. ISSN 1787-6117 (Online)

Kaknics-Kiss, Barbara (2023) A klímaváltozással kapcsolatos ismeretek megjelenése a közép- és általános iskolás földrajztankönyvekben In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 95-105.

Kalcsó, Gyula, Ludányi, Zsófia, Tóth, Mariann (2023) A nyelv megújuló szerepe az oktatásban : A PeLI III. Oktatásnyelvészeti Konferenciája : Absztraktfüzet. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-244-1

Kalmár, János (2023) Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport (közel) tíz éve In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 285-290.

Kanyungulu, Coretor N., Farkas, Edit (2023) THE IMPORTANCE OF LICHENS AND THEIR CONSERVATION : A zuzmók és természetvédelmük jelentősége. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 30. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Kapusi, Angéla, Pintér, Márta Zsuzsanna, Tasi, Réka (2023) Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-256-4

Kasza, Adrienn (2023) Drogprevenció roma és nem roma származású, 8. osztályos gyermekek körében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 141-142.

Kasza, Adrienn, Sütő, Szidónia (2023) Drogprevenció roma és nem roma származású 8. osztályos gyermekek körében In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 201-214.

Katagiri, Tomoyuki, Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 86. Trichocolea wattsiana, an earlier name for Trichocolea hatcheri and some technical lectotypifications Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 138-140. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Katagiri, Tomoyuki, Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 88. Validation of the fossil Metzgeriothallus metzgerioides Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 143-144. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Kecskés, Judit (2023) Meddig terjedhet a diáknév határa? : A selmeci hagyományokhoz kötődő diákragadványnevek nyelvi elemzése. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 21-33.

Kertész, István (2023) Munka közben sem hallgatnak a múzsák In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-68.

Kerényi-Nagy, Viktor (2023) Pócs’ rose (Rosa pocsii KER.-NAGY), distribution and new localities of an endemic rose species in Carpathian Basin Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 68-74. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Kispál, Dániel (2023) „The Flash Failure – Let The Sunshine In” Közelítések Rakovszky Zsuzsa A Hold a hetedik házban című elbeszéléséhez Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 103-114.

Kispál, Dániel (2023) Magyartanárok irodalomtanításra vonatkozó nézeteinek vizsgálata Nógrád és Heves megyében In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 119-133.

Kispál, Dániel (2023) A hermeneutika lehetséges kapcsolódási pontjai az irodalomtanítással és az értékeléssel In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-25.

Kiss, Dávid (2023) A Ruhásszekrényen át az Olümposzra II. In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 13-24.

Kolozsvári, Dániel, Pataki, Norbert (2023) A static analysis approach for modern iterator development Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 37-53. ISSN 1787-6117 (Online)

Komló-Szabó, Ágnes (2023) Világító szavak – a fiatalok személyes élménykomplexumának megélése Simon Márton költészetének hétköznapi szituációiban In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-168.

Konczos, Csaba (2023) A pedagógiai hatásrendszer az egészségnevelésben: Az egyéni felelősségvállalás szerepe Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (52. köt., 2022). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 51-71.

Kovács, Enikő (2023) Módszerek a fenntarthatóság jegyében : Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-266-3

Kovács, Eszter (2023) Cseh és szlovák párbeszédes énekek a 17. századi magyarországi nyomtatványokban In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 129-136.

Kovács, Mihály, Bárány, Edit, Dancsa, Dániel, Győrössy, Krisztina, Simonyi, Sándor Rajmond, Vlaszátsné Vanczer, Dóra (2023) Az ipari forradalmaktól a fenntarthatóságra nevelésig In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 207-220.

Kovács, Tibor (2023) Városok alkonya (?) – Lassú haldoklás vagy esély a feltámadásra? In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 145-160.

Kovács, Ádám, Tajti, Tibor (2023) CAPTCHA recognition using machine learning algorithms with various techniques Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 81-91. ISSN 1787-6117 (Online)

Kovásznai, Gergely, Kiss, Dorina Hedvig, Mlinkó, Péter (2023) Formal verification for quantized neural networks Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 36-48. ISSN 1787-6117 (Online)

Kováts, Klára (2023) Dohányzási szokások és a dohányzás hatásának vizsgálata Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 149-150.

Kozári, József, Vizi, Sándor (2023) A szovjet Vörös Hadsereg teljesítménye a finn téli háborúban a magyar honvéd vezérkar szemével In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 69-76.

Krakker, Anna (2023) Az ökológiai lábnyom mérésének lehetősége ötödik osztályban In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 101-108.

Krakomperger, Zoltán (2023) Az igehirdetés mint az üdvösség jele Otto Semmelroth igeteológiájában In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-72.

Kriston, Dorottya Anna (2023) Wine Trade, Medicine and Insolvency. The Letters of Agostino Benci, The Physician of Ippolito I d’Este (1488–1498) In: Chapters from the history of Italian-Hungarian relations. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 81-105.

Kristóf, Ilona (2023) Chapters from the history of Italian-Hungarian relations Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-262-5

Kristóf, Ilona (2023) Travelling to Italy in the Summer of 1501. Lessons Learned from a Book of Accounts In: Chapters from the history of Italian-Hungarian relations. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 107-130.

Kristóf, Ilona (2023) A kegyesség késő középkori egri példái In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 77-112.

Kusper, Gábor, Yang, Zijian Győző, Nagy, Benedek (2023) Using extended resolution to represent strongly connected components of directed graphs Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 92-109. ISSN 1787-6117 (Online)

Kusper, Judit (2023) Autofikció és az önéletrajzi Másik megteremtése Szabó Magda Für Elise című regényében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 93-102.

Kusper, Judit (2023) A mítoszok terei. Az antik irodalom tapasztalata Szakács Eszter A Szelek Tornya című regényében In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 117-131.

Kónya, Réka (2023) Utánpótláskorú leány-kézilabdázók prevenciós mozgásprogramja Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (52. köt., 2022). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 23-36.

Kósa, Györgyi (2023) Die Charakterisierung Ottokar von Böhmens Figur in Johann Ladislaus Pyrkers Epos „Rudolph von Habsburg“ (1825) und in Franz Grillparzers Drama „König Ottokars Glück und Ende“ Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien. 13. pp. 135-154.

Körömi, Gabriella (2023) Nők hang nélkül − Nemi sztereotípiák szubverzív újraírása Yasmina Khadra A merénylet című regényében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 69-80.

Körömi, Gabriella, Kusper, Judit (2023) Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek] Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Kövér, György (2023) Kettős kötésben. Egy biográfiai vállalkozás a történetírói iskolák és a politika metszéspontjaiban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 101-114.

Küllős, Imola (2023) Populáris kultúra és mindennapi élet a 18. századi ferences passiójátékokban In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 107-128.

Kővári, Réka (2023) Mária-siralmak a Ferences iskoladrámák IV. kötetében In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-68.

L

Labudova, Katarina (2023) Re-Orienting and Disorienting Fairy-Tale Studies [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 115-119.

Linczenbold, Levente (2023) A vegyes házasságok teológiai és kánonjogi szempontjainak történeti megközelítése a régi és a klasszikus jogban In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 83-97.

Loboczky, János (2023) A környezeti etika bölcselettörténeti előzményei In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 221-229.

Lukács, Dániel, Tóth, Gabriella, Tejfel, Máté (2023) P4Query: Static analyser framework for P4 Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 49-64. ISSN 1787-6117 (Online)

Luong, Thien Tam, Tram, Nguyen Khanh Trinh (2023) THE EXPLORATION OF TAMÁS PÓCS IN VIETNAM : Pócs Tamás felfedező útjai Vietnámban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 39. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Luong, Thien-Tam, Vo, Thi-Phi-Giao, Tram, Nguyen-Khanh-Trinh, Nguyen, Thanh-Luc, Sass-Gyarmati, Andrea, Pócs, Tamás (2023) THE COLLECTION OF VIETNAM BRYOPHYTES & LICHENS IN EGR HERBARIUM : Az egri herbárium (EGR) vietnámi moha és zuzmó gyűjteménye. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 13. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

László-Sárközi, Gyopárka (2023) Die Metaphern des Konzepts FAMILIE im Buch von Gary Chapman Családi összhangzattan Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 13.). 13. pp. 63-80.

M

Majtényi, György (2023) Kádár Jánosné - Az első titkár felesége és a hatalom Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1 (2). pp. 73-98. ISSN 3004-0981

Makai, János (2023) A hagyományok ápolása az egri főiskola földrajz és történelem tanszékein In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 113-127.

Marschall, Marianna (2023) NON-STRUCTURAL CARBOHYDRATES OF BRYOPHYTES IN RELATION TO THEIR ENVIRONMENTAL RESILIENCE : A mohák nem-struktúrális szénhidrátjai összefüggésben a környezeti ellenállóképességükkel. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 14. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Marschall, Marianna, Sass-Gyarmati, Andrea (2023) Data to the non-structural carbohydrates of the fructan accumulating Sphagnum species from the tropical Réunion Island in relation to their altitude zone and distribution Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 302-313. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Matić, Nikolina, Božović, Djordje, Ćosić, Marija, Vujičić, Milorad, Sabovljević, Marko S., Sabovljević, Aneta D. (2023) THE ALLELOPATHIC POTENTIAL OF THE MOSS FONTINALIS ANTIPYRETICA ETHANOLIC EXTRACTS : A Fontinalis antipyretica lombosmoha etanolos kivonatának allelopátiás potenciálja. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 31. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Medgyesi, Konstantin (2023) Egy szürke eminenciás a hatalom kapujában: Grósz Károly borsodi és budapesti első titkárságának évei Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1 (2). pp. 99-122. ISSN 3004-0981

Medgyesy S., Norbert (2023) Andropater és házanépe: megváltásallegóriák a 18. századi Csíksomlyón és párhuzamai a korabeli jezsuita és piarista iskolai színpadon In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 35-51.

Medovarszki, István (2023) Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022 : Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok az iskola belső világából. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Medovarszki, István (2023) A szociális készségek szerepe a kooperatív szemléletű, kollaborációra építő csoportmunkában In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 85-100.

Mesterházy, Attila, Lukács, Balázs András, Csiky, János (2023) HUNGARIAN ASPECTS OF THE EUROPEAN CHAROPHYTE ATLAS : Az európai csillárkaatlasz hazai vonatkozásai. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 15. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Misik, Tamás (2023) Az oktatás vonulata az egyetem Fenntartható Fejlődési Stratégiájában In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 15-20.

Miskei, Antal (2023) Adalékok Ráckeve közvetítőkereskedelméhez a 16. század második felében In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 129-153.

Mittal, Gaurav, Sharma, Rajendra Kumar (2023) Computation of the Wedderburn decomposition of semisimple group algebras of groups up to order 120 Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 54-70. ISSN 1787-6117 (Online)

Molnár, Szabolcs, Klem, Dénes, Asztalos, Bence (2023) A zene és a zeneoktatás egri történetei In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 205-216.

Molnár, Ticiána, Emri, Zsuzsanna, Antal, Károly (2023) Kisagyi abiotrophia border collie kutyafajtában Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 31-46.

Mudriczki, Judit (2023) New Hungarian Narratives in the History of English Literature [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 111-114.

Muhoro, Arthur M., Farkas, Edit (2023) RECENT PROGRESS IN THE STUDY OF LICHENS IN KENYA AND TANZANIA (EAST AFRICA) : A zuzmókutatás legújabb eredményei a kelet-afrikai Kenyában és Tanzániában. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 16. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Munagi, Augustine O., Ngubane, Siphephelo (2023) Conjugation of overpartitions and some applications of over q-binomial coefficients Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 71-82. ISSN 1787-6117 (Online)

Murányi-Zagyvai, Márta (2023) Die Rückbildung im Deutschen und im Ungarischen Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 13.). 16. pp. 7-30.

Muszyński, Michał (2023) Missziós papi szeminárium az Egri Főegyházmegyében In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 99-109.

Müller, Frank (2023) New bryophyte records for West and Central African countries Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 90-106. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Müller, Rolf (2023) Továbbélő? Hálózatok? Múltbéli kapcsolatok a politikai rendőrségen In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 143-156.

N

Nagy, Andor (2023) Nagy elődök nyomában : A 70 éves Ternyák Csaba érsek köszöntése. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-259-5

Nagy, Andor (2023) A líceumi nyomdászat továbbélő öröksége In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 247-257.

Nagy, Benedek (2023) On language classes accepted by stateless 5′ → 3′ Watson-Crick finite automata Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 110-120. ISSN 1787-6117 (Online)

Nagy, Júlia (2023) Emlékezéstöredékek In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 19-22.

Nagy, Péter, Valuch, Tibor (2023) Egy öntörvényű, politizáló munkás a 20. századi ózdi gyári társadalomban - Fejezetek Antalköz József történetéből Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1 (2). pp. 27-49. ISSN 3004-0981

Nagy, Benedek, Abuhmaidan, Khaled, Aldwairi, Monther (2023) Logical conditions in programming languages: review, discussion and generalization Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 65-77. ISSN 1787-6117 (Online)

Novotny, Ádám, Szántó, Ákos, Tóth-Boros, Nikolett, Bán, Szabina, Matiscsákné Lizák, Marianna (2023) Innovatív vállalkozóképzés és diákstartupok indítása – a Hungarian Startup University Program első tapasztalatai In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-143.

Novák, István (2023) Die Wirkung des Säkularismus auf den Wandel der Tugenden im 20. Jahrhundert Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien. 13. pp. 179-193.

Novák, István (2023) A katolikus nevelés teológiai szempontjai In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 111-118.

Novák, István, Varró, Bernadett (2023) A Jászberényi Campus története In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 217-234.

Négyesi, Péter (2023) Adaptív matematikaoktatás a mesterséges intelligencia korában In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 109-121.

Németh, András, Kozsik, Tamás, Zimborás, Zoltán (2023) Vibronic spectra of molecules – an experiment with a quantum computer simulator Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 121-132. ISSN 1787-6117 (Online)

Németh, Csaba (2023) Two new occurrences of Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) Zander in Hungary Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 314-322. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Németh, Csaba, Veres, Katalin, Aszalós, Réka, Kovács, Bence (2023) HABITAT PREFERENCES OF THE THREATENED KNOTHOLE MOSSES CODONOBLEPHARON FORSTERI AND ANACAMPTODON SPLACHNOIDES IN ABANDONED COPPICE OAK FORESTS : A veszélyeztetett odúlakó Codonoblepharon forsteri és Anacamptodon splachnoides élőhelyi viszonyai idős, sarjaztatott tölgyesekben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 17. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

O

Ochyra, Ryszard, Bednarek-Ochyra, Halina, Plásek, Vítezslav (2023) Early taxonomic history of the moss genus Anacamptodon and a lectotype for A. splachnoides (Amblystegiaceae) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 417-440. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Oláhné Téglási, Ilona, Kovács, Zoltán (2023) Interdiszciplináris, eszközhasználatra épülő kurzus hatása a tanár szakos hallgatók motivációjára In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 41-54.

Orbán, Sándor (2023) FOR THE 90TH BIRTHDAY OF TAMÁS PÓCS : A 90 éves Pócs Tamás köszöntése. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 23. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

P

Pacsuta, István, Hadnagy, József (2023) A válság hatása a szervezeti célokra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumában In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 251-263.

Pajtókné Tari, Ilona (2023) Köszöntő In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-11.

Pajtókné Tari, Ilona (2023) Pro scientiis et artibus – 250 év múltán a szándék megvalósult In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-161.

Pal, Buddhadev, Kumar, Santosh (2023) Ruled like surfaces in three dimensional Euclidean space Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 83-101. ISSN 1787-6117 (Online)

Palla, Balázs, Dima, Báint, Vrba, György, Papp, Viktor (2023) MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION OF CHROOGOMPHUS MEDITERRANEUS NEW TO THE HUNGARIAN FUNGA : A Chroogomphus mediterraneus első magyarországi azonosítása molekuláris és morfológiai alapon. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 32. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Pap, József (2023) Egy polihisztor az oktatásról. Herman Ottó oktatáspolitikai elképzelései In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 155-163.

Pap, József (2023) A Habsburgok és Európa. Három évszázad története Mohácstól a népek tavaszáig [Könyvismertetés] : Pál Judit: A Habsburg Monarchia története 1526–1848. 2. javított kiadás, Líceum Kiadó, Eger, 2022. 439. oldal. Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. 1 (1). pp. 129-131. ISSN 3004-0981

Pap, József (2023) Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok : [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Pap, József (2023) Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok : [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Pap, József (2023) Municipal Representation, Municipal Representatives in the Age of Dualism Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. 1 (1). pp. 57-71. ISSN 3004-0981

Pap, József (2023) Reprezentáció vagy politizálás? A főrendek és a főrendiház a dualizmus éveiben [Könyvismertetés] : Tóth-Barbalics Veronika: A magyar országgyűlés a dualizmus korában II.: A főrendiház (1865–1918). Országház Könyvkiadó, Budapest, 2021. 363 oldal. Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/2. - Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből]. 1 (2). pp. 179-183. ISSN 3004-0981

Papp, Sándor János (2023) A Bükk hegység álkérészfaunája (plecoptera) Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 147-148.

Papp, Beáta, Erzberger, Peter, Dragicevic, Snezana (2023) Revision of bryophyte specimens from Montenegro Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 283-301. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Papp, Beáta, Ódor, Péter, Szurdoki, Erzsébet (2023) TWO DECADES OF THE BRYOPHYTE BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM IN HUNGARY : A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer keretében végzett mohamonitorozás két évtizede. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 5. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Papp, Viktor, Radnóti, Ágnes, Sárközi, István, Molnár, Renátó, Dima, Bálint (2023) THE INFLUENCE OF CITIZEN SCIENCE IN REVEALING THE BIODIVERSITY OF MACROFUNGI IN HUNGARY: A CASE STUDY OF VOLVARIELLA BOMBYCINA : A közösségi tudomány jelentősége a hazai nagygombák biodiverzitásának kutatásában: Esettanulmány a Volvariella bombycina példáján keresztül. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 18. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Parrino, Maria (2023) “[L]ines, evidently written by a female hand”: Mothers and Daughters in Mary Robinson’s Vancenza Eger Journal of English Studies. 22. pp. 67-79.

Pehm, Gilbert Antal (2023) „Der Gegensatz”. Romano Guardini kísérlete a konkrét-eleven valóság filozófiájának körvonalazására In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 45-54.

Petercsák, Tivadar (2023) Matyó népművészet mezőkövesdi képeslapokon In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 165-177.

Petzné Tóth, Szilvia, Pápai, Bernadett Éva, Reider, József (2023) Development opportunities for mobile and ICT learning in teacher education Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 131-145. ISSN 1787-6117 (Online)

Pintér, Márta Zsuzsanna (2023) Kilián István. Egy tudományos pálya állomásai In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7-18.

Pintér, Márta Zsuzsanna (2023) Színház a Líceumban In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 301-314.

Pirisi, Edina Enikő (2023) Szülői alkoholizmus felnőtt gyerekekre gyakorolt hatása In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 265-279.

Podani, János (2023) A bibliometric analysis of the publications by Tamás Pócs Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 129-137. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Polgár, Péter, Menyhárt, Tamás, Baksay, Bátor Csanád, Kocsis, Gergely, Tajti, Tibor Gábor, Gál, Zoltán (2023) Three level benchmarking of Singularity containers for scientific calculations Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 133-146. ISSN 1787-6117 (Online)

Porkoláb, Tibor (2023) A „Petőfit védő társadalom” és a Honderű (Egy miskolci diákcsíny irodalomtörténeti kontextusai) In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 181-190.

Prantner, Csilla, Koczka, Ferenc, Biró, Csaba (2023) Milyen változásokat hozhatnak a kvantumszámítógépek az oktatás területén? In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 149-163.

Prasad, Kalika, Mahato, Hrishikesh (2023) On the generalized Fibonacci like sequences and matrices Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 102-116. ISSN 1787-6117 (Online)

Pukánszky, Béla, Szűts, Zoltán, Kalóné Szűcs, Erzsébet, Révész, László (2023) A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 163-178.

Pénzes-Kónya, Erika (2023) NEW BRYOPHYTE DATA FROM A RECLAIMED MINING AREA NEAR VARTEG, SOUTH WALES : A wales-i Varteg beerdősített terület változó mohaflórája. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 33. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Pénzes-Kónya, Erika (2023) Preface Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11 (1). p. 3. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

R

Racs, Csaba (2023) Az élet fogalmának ószövetségi terminológiája In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 119-129.

Radnóti, Ágnes, Dima, Bálint, Benedek, Lajos, Papp, Viktor (2023) TYPE STUDIES ON TWO LEPIOTOID FUNGI DESCRIBED FROM HUNGARY : Magyarországról leírt lepiotoid taxonok típusvizsgálata. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 19. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Rainer M., János (2023) A szovjet típusú rendszer korszaka Magyarországon – vitatott kérdések, 2022 In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 179-192.

Raátz, Judit (2023) A névválasztás és névadás jogi vonatkozásai Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-19.

Reichmann, Angelika, Czeglédi, Csaba (2023) Eger Journal of English Studies (Vol. 22.) Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Romsics, Ignác (2023) Trianon revíziója és megismétlése, 1938–1947 In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 193-203.

Román, Róbert (2023) Válságkezelés jogi szabályozás útján: a jogalkotás lehetséges reflexiói In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 59-69.

Rázsi, András (2023) Ismeretközlés és attitűdjavítás iskolai tanórákon In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 29-40.

Rózsa, Sándor (2023) Az antropogén tájátalakítás és a mezőgazdasági árutermelés kapcsolatának vizsgálata a 18. századi Nagykunságban In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 205-227.

S

Sarhemaa, Maria (2023) Keresztnevek köznevesülése a finn szlengben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 35-45.

Sass-Gyarmati, Andrea, Hodgetts, Nicholas G, Brinda, John C., Abalo-Loko, Goudjo-Ameto, Lavocat-Bernard, Elisabeth, Vanderpoorten, Alain, Boucheron-Dubuisson, Elodie, Allard, Amandine, Kervran, Lionel, Andriamiarisoa, Roger Lala, Reeb, Catherine (2023) Checklist and distribution of the liverworts of the Andasibe (Périnet) region (Madagascar) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 333-395. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sass-Gyarmati, Andrea, Marschall, Marianna, Reeb, Catherine (2023) PRELIMINARY RESULTS ON THE SPHAGNUM COLLECTION (EGR): CONTRIBUTIONS TO THE BRYOFLORA OF MADAGASCAR AND RÉUNION ISLAND : A Sphagnum gyűjtemény (EGR) határozásának előzetes eredményei: Madagaszkár és Réunion tőzegmoha adatai. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 35. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Schmiedmeiszter, Szilvia (2023) Az Egri Érseki Fiúkórus In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 373-375.

Schrek, Katalin (2023) Esterházy Pál Antal herceg angol kapcsolatrendszerének aspektusai és színterei 1819–1825 között In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 73-84.

Seláf, Levente, Finta, Mária Anna (2023) The History of English Literature: A New Approach [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 107-109.

Sfaihi, Emna (2023) An-Other’s Maimed Body: Mutilated Stories in Coetzee’s Novels [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 121-125.

Simon, Flóra Veronika (2023) Simon Márton korai költészetének beemelése a magyar nyelv és a magyar irodalom oktatásába In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 189-199.

Sinigla, Mónika, Szurdoki, Erzsébet, Lőkös, László, Bartha, Dénes, Farkas, Edit (2023) THREAT FACTORS AND CONSERVATION STATUS OF PROTECTED LICHEN SPECIES IN THE BAKONY REGION (HUNGARY) : Védett zuzmófajok veszélyeztető tényezői, természetvédelmi helyzete a Bakonyban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 36. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sinigla, Mónika, Szurdoki, Erzsébet, Lőkös, László, Bartha, Dénes, Galambos, István, Bidló, András, Farkas, Edit (2023) COMPARISON OF SITES OF PROTECTED LICHEN SPECIES IN THE BAKONY REGION (HUNGARY) : Védett zuzmófajok bakonyi lelőhelyeinek összehasonlítása. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 37. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sipos, Nikolett (2023) "Nowhere Else Works Like the Cities”: Liminality in The City and the City Eger Journal of English Studies. 21. pp. 57-71.

Sivaranjani, N. U., Nandakumara, E., Mittal, Gaurav, Sharma, R. K. (2023) Units of the semisimple group algebras FqSL(2, 8) and FqSL(2, 9) Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 117-130. ISSN 1787-6117 (Online)

Spekker, Tamás, Sass-Gyarmati, Andrea (2023) A trópusi esőerdők ismeretanyagának kiterjesztése a biológiaoktatásban Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 61-75.

Stanojković, Jelena N., Ćosić, Marija V., Sabovljević, Marko S., Čučulović, Ana A., Vujičić, Milorad M. (2023) DOES CESIUM AFFECT ENZYMATIC ACTIVITY IN ATRICHUM UNDULATUM IN IN VITRO CONDITIONS? : Hatással van a cézium az Atrichum undulatum lombosmoha enzimatikus aktivitásásra in vitro körülmények között? Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 38. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sumi, Ildikó Katalin (2023) Kilencedikes tanulók kémiai fogalmakkal kapcsolatos bemeneti tudásának összehasonlító vizsgálata In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 77-85.

Szabó, Adrienn (2023) A magyar zenei szakképzésben használt zeneelméletkönyvek vizsgálata In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 39-59.

Szabó, Orsolya (2023) A (digitális) szövegértési kompetencia és az implicit tudás fejlesztése alternatív verselemző módszer segítségével In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 25-35.

Szabó, Katalin (2023) Hálózatok az egészség szolgálatában. A közegészségügyi ellátórendszer a két világháború között, különös tekintettel a tbc-re In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 293-304.

Szamosi, Barna (2023) Konstruktivistische Grounded Theory für die Erforschung von Bildungskontexten Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien. 13. pp. 195-211.

Szathmáry, László (2023) An incremental algorithm for computing the transversal hypergraph Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 147-159. ISSN 1787-6117 (Online)

Szlávik, János (2023) Szerkesztői előszó In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-11.

Szlávik, János, Csugány, Julianna (2023) Válság, kilábalás, fenntarthatóság : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-263-2

Szlávik, János, Csáfor, Hajnalka (2023) A rejtett és a tranzakciós költségek szerepe a fenntarthatóságban In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 13-30.

Szmerka, Gergely, Vancsó, Ödön (2023) The role of creation in the didactical traditions in Hungary Annales Mathematicae et Informaticae. 59. pp. 146-160. ISSN 1787-6117 (Online)

Szolnoki, Zoltán (2023) A konfliktusok erőszakos és békés megoldásai egy középkori városi hálózatban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 259-270.

Szovák, Márton (2023) The Hungarian News of Bernardino Zambotti’s Diary In: Chapters from the history of Italian-Hungarian relations. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 149-189.

Szuromi, Rita (2023) A professzionalizáció hiányának jellemzői egy nemesasszony írásában : Iglói Szontagh Mária irodalmi kísérletei a 20. század elején. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 23-38.

Széplaki, Ildikó (2023) Az általános testnevelés mint eszköz az elsőéves egyetemi hallgatók egészségtudatos attitűdjének megerősítésében In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 183-189.

Széplaki, Ildikó (2023) Nemzetközi kutatások egészséges egyének szintjén: Pilates életminőség-javító hatása Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (52. köt., 2022). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 37-48.

Szíjártó, Imre (2023) A média szerint a világ – a klímaszorongás médiareprezentációja In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 165-170.

Szörényi, László (2023) A Keveháza helye Arany János életművében In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 191-202.

Szűcs, Péter (2023) Acta Biologica Plantarum Agriensis (11/1.) : Journal of Plant Biology : [Dedicated issue to Professor Tamás Pócs's 90th birthday]. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szűcs, Péter (2023) Acta Biologica Plantarum Agriensis (11/2.) - Abstracts of the 6th Cryptogam Conference on “Cryptogams: flora, systematics, physiology, ecology and conservation” (7-8 September 2023, Hungary, Eger) Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szűcs, Tamás (2023) Izrael, Palesztina és a Világörökségi Bizottság 2011–2017 In: Korokon, tereken túl. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 229-247.

Szűcs, Péter (2023) The abstracts of the 6th International Conference on Cryptogams (7–8 September 2023, Eger, Hungary) : “Flora, systematics, physiology, ecology and conservation”. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szűcs, Péter (2023) The bryophyte richness and diversity of Tamás Pócs’s private domestic garden Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 441-451. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Szűts-Novák, Rita (2023) A hazai lányregény-irodalom mélységei egy századfordulós nőíró, Fried Margit (leány)nevelő tevékenysége és életútja alapján Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 39-56.

Szűts-Novák, Rita (2023) A nőnevelés szervezése Imre Sándor munkáiban (1924–1929) In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 73-81.

Sáfrány, Tímea (2023) Országgyűlési képviselők Csongrád vármegyében 1848 és 1875 között Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. 1 (1). pp. 73-95. ISSN 3004-0981

Sánchez, Marta Infante, Pérez, Patxi Heras (2023) Bryophytes of the Republic of Equatorial Guinea (West Central Africa) VII. New records and range extensions of liverworts from Río Muni Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 75-89. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sándor, József, Kopasz, Adrien Réka (2023) Fantázia és valóság – Tanári kompetenciák, fenntarthatósági és környezeti nevelési indikátorok megjelenése felvételizők motivációs leveleiben In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 65-74.

Sárkány, Péter (2023) A hit és az ész dialógusának elősegítése In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 17-22.

Söderström, Lars, Konrat, Matt von, Hagborg, Anders (2023) Notes on Early Land Plants Today 90. Some technical lectotypifications in liverworts (Marchantiophyta) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 147-157. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sütő, Attila (2023) A tanítási motiváció vizsgálata különböző országokban: összehasonlítások a FIT-Choice skála segítségével In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 221-235.

T

T-Krasznai, Enikő, Nemes-Kókai, Zsuzsanna, Görgényi, Judit, Lerf, Verona, Lukács, Áron, B-Béres, Viktória (2023) DEBRECEN, AS AN ALGOLOGIST SEES IT : Eső után Debrecen, avagy a terresztris algák virágzása. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 20. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Tajtiné Lesó, Györgyi (2023) Az osztályfőnöki munka lehetőségei a pályaorientációs folyamatban In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 211-220.

Takács, Beatrix (2023) Közönséges levesteknős (chelonia mydas) morfológiai jellegeinek vizsgálata Észak-Cipruson Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 145-146.

Takács, Beatrix, Kiss, Csaba (2023) Eredeti és áthelyezett fészkekből kikelt közönséges levesteknős (Chelonia Mydas) fiókák digitális tolómérővel történő összehasonlítása Észak-Cipruson Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 103-113.

Takács, Judit (2023) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Takács, Judit (2023) Eltűnt márkaneveink nyomában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 67-77.

Takács, Judit (2023) Névtani (határ)esetek : Személynevek a segédtudományok tükrében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-255-7

Takács, Judit (2023) A tulajdonnevek témaköréhez kapcsolódó onomasztikai feladatok a 3–6. osztályos anyanyelvi taneszközökben In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 67-77.

Takács, Tibor (2023) Hálózat-e a hálózat? Az állambiztonsági ügynökség fogalmáról In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-168.

Tamási, Gergő, Ódor, Péter, Fintha, Gabriella, Leal, Carla Mota, Geiger, Adrienn, Molnár, Anna, Kgobe, Glodia, Aszalós, Réka, Tinya, Flóra, Kovács, Bence, Geml, József (2023) EFFECT OF SILVICULTURAL TREATMENTS ON THE COMPOSITION OF ANIMAL PARASITIC FUNGAL COMMUNITIES : Az erdőművelési kezelések hatása az állatparazita gombaközösségek összetételére. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 43. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Tariszka, Éva (2023) A szervezeti belső kommunikáció változása, avagy a válság hatása a szervezeti kommunikációban In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 89-100.

Tasi, Réka (2023) Az enargeia szerepe a 17–18. századi prédikációk dramatikusságában In: Mestereknek mestere. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 137-146.

Tasi, Réka (2023) A kora újkori katolikus prédikációirodalom legújabb kutatási irányairól és azok taníthatóságáról In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 103-109.

Taxner, Tünde (2023) Hogyan készítenek fel a történetek a munkavállalásra? – A történetmesélés készségfejlesztő hatásai In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-53.

Telegdi, Attila (2023) Az edzői szerep megítélése a hazai gyorskorcsolya sportág szereplői között In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2022. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 141-154.

Telek, Emma (2023) The Representation of the Double in Arthur Conan Doyle’s Three Sherlock Holmes Narratives Eger Journal of English Studies. 21 pp. 3-15.

Tengely, Adrienn (2023) A pécsi leányok Mária-kongregációi a két világháború között Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 153-174.

Tengely, Adrienn, Simándi, Szilvia, Rakusz, Márta, Oszlánczi, Tímea, Acsán, Rita (2023) Katolikus kisközösségek és a közösségi művelődés egykor és ma In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 327-338.

Torma, Anita (2023) A transzparens tudat válságáról Freud tudatkoncepciójának háttere és kritikája In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 231-249.

Turbucz, Dávid (2023) Horthy Miklós kapcsolati hálója a ’20-as években In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 85-98.

Turós, Mátyás (2023) Alternatív pedagógia Budapest, Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 664 001 9

Táborská, Jana (2023) THE BOTANICAL GARDEN OF ESZTERHÁZY KÁROLY CATHOLIC UNIVERSITY – HISTORY, PRESENT AND FUTURE Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 11-19.

Tánczos, Tamás, Csugány, Julianna, Egri, Zoltán (2023) A térbeli jövedelemegyenlőtlenségek változása Magyarországon In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 101-129.

Tóth, Antal, Ruszkai, Csaba Gyula, Patkós, Csaba (2023) A felekezeti megoszlás területi aspektusú vizsgálata az Egri Főegyházmegyében a 2011-es népszámlálás adatainak tükrében In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 387-396.

Tóth, Ádám, Sztrik, János (2023) Analysis of retrial queueing systems with two-way communication and impatient customers using simulation Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 160-169. ISSN 1787-6117 (Online)

Tóth Barbalics, Veronika (2023) Főrendiházi üléstermek és ülésrend a polgári parlamentarizmus korszakában Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. 1 (1). pp. 97-117. ISSN 3004-0981

Tóth-Boros, Nikolett, Domjánné Nyizsalovszki, Rita (2023) Egy új turisztikai trend, a pozitív turizmus magyarországi lehetőségeinek vizsgálata In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 195-206.

Török, László (2023) „Ti legyetek tökéletesek…!” Mt 5,43–48 retorikai elemzése In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-143.

Törökné Molnár, Mária (2023) Literarische Schemata im Verstehen der Allegorie Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 13.). 13. pp. 81-109.

Törő, László Dávid (2023) A Burgenlanddal kapcsolatos történészi tudástranszfer sajátosságai Házi Jenő és Otto Aull vitáján keresztül In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 115-127.

U

Udvaros, József, Forman, Norbert, Dobák, Dóra Éva (2023) Application and impact of electronic solutions in teaching programming Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 78-91. ISSN 1787-6117 (Online)

V

Varga, Nóra, Farkas, Edit, Lőkös, László (2023) LICHENS AND LICHENICOLOUS FUNGI FROM OLEA EUROPAEA IN MONTENEGRO : Montenegrói olajfások zuzmói és zuzmólakó gombái. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 40. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Varga, Nóra, Lőkös, László, Farkas, Edit (2023) SOME LICHENICOLOUS FUNGI FROM EAST AFRICA (KENYA AND TANZANIA) : Néhány zuzmólakó gomba a kelet-afrikai Kenyából és Tanzániából. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 21. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Vaughan, Geoffrey, Kovács, Ádám, Szűts, Zoltán (2023) The educational challenges of ChatGPT Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 170-181. ISSN 1787-6117 (Online)

Veres, Gábor (2023) Egy múzeumi gyűjtemény 150 éve. Fejezetek az Érseki Líceum Múzeumának és műtárgyainak történetéből In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 315-325.

Veres, Katalin, Lőkös, László, Farkas, Edit (2023) DO NOT JUDGE BY APPEARANCE! – RESULTS OF A MORPHOMETRIC ANALYSIS ON THE CLADONIA CHLOROPHAEA SPECIES GROUP RICH IN LICHEN SECONDARY METABOLITES : Ne ítélj a külső alapján! – A másodlagos zuzmóanyagokban gazdag Cladonia chlorophaea fajcsoport morfometriai vizsgálatának eredményei. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 41. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Veres, Katalin, Sinigla, Mónika, Szabó, Krisztina, Farkas, Edit (2023) REVEALING THE LONG-TERM EFFECT OF UV-PROTECTANT USNIC ACID REMOVAL ON DIFFERENT LIGHT PROTECTION MECHANISMS : Az UV-védő uzneasav eltávolításának különböző fényvédelemi mechanizmusokra gyakorolt hosszú távú hatása. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 22. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Veréb, Zsófia, Emri, Zsuzsanna (2023) Általános táplálkozási és fizikai aktivitás, valamint az ezeket befolyásoló tényezők vizsgálata Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 87-101.

Virág, Ágnes (2023) Az egri rajziskolától a Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézetig In: Nagy elődök nyomában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 189-203.

Vlad, Popovici (2023) A románok és a magyar országgyűlési választások a 20. század elején Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok [1/1. Utak a Tisztelt Házba – Helyi és országos elit a dualizmus korának magyar parlamentizmusában]. 1 (1). pp. 31-55. ISSN 3004-0981

Vlaszátsné Vanczer, Dóra (2023) Élményalapú környezeti nevelés a középiskolában otthon elvégezhető kísérletekkel In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 21-28.

Várhelyi, Tamás, Árva, László (2023) Világgazdaság a pandémia után, tekintettel a technológiai fejlődésre és a jelenkor kríziseinek tanulságaira In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 31-41.

Völgyesi, Orsolya (2023) A demokratikus államrend ellenségei? Katolikus kisközösségek „hálózatai” az 1940-es, 1950-es évek fordulóján In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-181.

Vörös, Fábián (2023) Rilkes frühe Sprachskepsis und Mauthners Sprachkritik Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien. 13. pp. 167-178.

W

Wei, Yu-Mei, Zhu, Rui-Liang (2023) Lejeunea pocsiana (Lejeuneaceae, Marchantiophyta), a new species with robust stems and two lobular teeth from Fiji Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 323-332. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Y

Yang, Zijian Győző, Laki, László János (2023) Enhancing machine translation with quality estimation and reinforcement learning Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 180-190. ISSN 1787-6117 (Online)

Yang, Zijian Győző, Laki, László János (2023) Solving Hungarian natural language processing tasks with multilingual generative models Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 92-106. ISSN 1787-6117 (Online)

Yang, Zijian Győző, Ligeti-Nagy, Noémi (2023) Building machine reading comprehension model from scratch Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 107-123. ISSN 1787-6117 (Online)

Yernzkyan, Yelena, Gasparyan, Grisha (2023) COVID Graffiti as a Genre of Literary Writing Eger Journal of English Studies. 21. pp. 89-106.

Z

Zemlényi, Nikoletta, Sass-Gyarmati, Andrea (2023) Gyógynövények ismeretének és felhasználásának integrálása a biológia oktatásába Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. 48. pp. 77-86.

Zsámba, Renáta (2023) Bűnösök vagy modern nők? − Női portrék és erkölcsi határátlépések Margery Allingham és Josephine Tey klasszikus detektívregényeiben Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 25.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Hős/nő/történetek]. 25 pp. 81-92.

É

Ésik, Éva Zsuzsanna, Sütő, László (2023) A Less Nándor Emléktúra Geotóp Napjának tapasztalatai In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-64.

A lista elkészítésének dátuma Wed Jul 24 23:33:58 2024 CEST.