Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y
Találatok száma: 163.

A

Acsády, Judit (2023) Kapcsolati hálók jelentősége a századelő nőmozgalmában. Példák a Feministák Egyesületének együttműködésére a hatóságokkal In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 185-201.

Allen, Bruce, Buck, William R. (2023) Campylopus steerei (Dicranaceae), a new paraleucobryoid species from South American Páramos Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 56-67. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Anderson, Natasha Audrey (2023) Pain and Pandemics: Infected and Excluded Bodies in Young Adult Fantasy Literature Eger Journal of English Studies. 21. pp. 73-88.

Angyal, László (2023) Szlovákiai magyar gimnazisták és szakközépiskolások névtani ismeretei Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 99-110.

Aszalósné Balogh, Rebeka, Farkas, Edit, Tüdősné Budai, Júlia, Lőkös, László, Matus, Gábor (2023) STUDYING DYNAMICS OF CRYPTOGAMIC COMMUNITIES IN ACIDIC PANNONIAN DRY GRASSLANDS CAUSED BY MANAGEMENT CHANGE : Kriptogám közösségek kezelésváltozás okozta dinamikájának elemzése mészkerülő pannon szárazgyepekben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 24. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Atwood, John J., Churchill, Steven P. (2023) Brymela antioquiana S.P. Churchill & J.J. Atwood (Pilotrichaceae) a new species from Colombia Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 46-55. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

B

Bakó, Katalin (2023) Mesepedagógia az általános iskolában – Tématervek és foglalkozások az alsó és felső tagozat közötti átmenet segítésére a „Népmesekincstár” mesepedagógiai módszer használatával In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-99.

Ballabás, Dániel (2023) Az ókígyósi Wenckheim-kastély vendégkönyvéből kibontható genealógiai kapcsolathálózat : Módszertani tanulmány. In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-25.

Ballabás, Dániel, Pap, József (2023) Hálózatok és kapcsolatok : A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2021. évi, székesfehérvári konferenciájának tanulmánykötete. Szeged - Székesfehérvár- Eger, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-253-3

Balogh, János Dávid, Adamkó, Attila (2023) eHealth and Smart Solutions framework for health monitoring in the course of the pandemic Annales Mathematicae et Informaticae. 58 pp. 1-8. ISSN 1787-6117 (Online)

Balogh, Lajos (2023) Overview of the research history of the higher flora of Vas County (Western Hungary) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 158-192. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Balázs, Enikő (2023) Rewriting Victorian Stereotypes: Questions of Female Identity in Sarah Perry’s The Essex Serpent Eger Journal of English Studies. 21 pp. 17-34.

Belaggoun, Nassima, Belbachir, Hacène (2023) Continued fractions for bi-periodic Fibonacci sequence Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Blockeel, Tom L., Hugonnot, Vincent, Enroth, Johannes, Ignatov, Michael S., Kuznetsova, Oxana I. (2023) Alleniella aegaea Blockeel & Hugonnot (Neckeraceae), a new moss species from the Aegean islands of Greece Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 225-249. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Bodovics, Éva (2023) „…hogy Angliába igen jó kereset van, felbátorodva indultunk el.” A 19. század végi kivándorlás kezdeti évei In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 273-291.

Božović, Djordje P., Ćosić, Marija V., Tenji, Ana, Vujičić, Milorad M., Sabovljević, Aneta D., Sabovljević, Marko S. (2023) COPPER AND ZINC EFFECTS ON SPORE GERMINABILITY OF RARE AND THREATENED MOSS PHYSCOMITRIUM EURYSTOMUM : A réz és a cink hatása a ritka és veszélyeztetett Physcomitrium eurystomum lombosmoha spóráinak csírázására. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 25. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Bruggeman-Nannenga, Maria Alida (2023) Notes on Fissidens flavolimbatus besch. and F. ghanae Bizot Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 193-198. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Brunner, Attila (2023) A szecessziós városházák „hálózata” In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 219-243.

Buczkó, Krisztina, Stenger-Kovács, Csilla, Höhn, Mária, Lőkös, László, Szurdoki, Erzsébet, Báldi, Katalin, Korponai, János (2023) CRYPTIC 2023: CRYPTOGAMS' TRAITS IN THE CARPATHIANS : Cryptic 2023: A kriptogámok tulajdonságai a Kárpátokban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 4. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Buzgó, Gábor (2023) Komaság, rokonság, hálózat : Keresztszülők a bihari Nagylétán In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-41.

Bácsó, Sándor (2023) Annales Mathematicae et Informaticae (58.) : Selected papers of the 12th International Conference on Applied Informatics. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bánházi, Judit Anna (2023) Non-Linear Temporal Experience in Edgar Allan Poe’s Short Fiction Eger Journal of English Studies. 21. pp. 35-56.

Bíró, Csaba, Kovásznai, Gergely, Kusper, Gábor, Tajti, Tibor (2023) Annales Mathematicae et Informaticae (57.) : Selected papers of the 2nd Formal Methods in Informatics online workshop. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

C

Cargill, D. Christine, Milne, Josephine, Innes, Hugo, Syme, Katrina (2023) Fossombronia bracchia Cargill (Fossombroniaceae, Marchantiophyta), a new species from Western Australia Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 266-282. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Csató, Anita (2023) Tanulói aktivitásra épülő módszerek és irodalmi alkotások az érzelmi készségek fejlesztésének szolgálatában In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-66.

Csató, Anita, Herédi, Rebeka, Kispál, Dániel, Kusper, Judit, Takács, Judit (2023) Olvasatok és módszerek Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-252-6

Csiky, János, Sipos, Attila, Tamás, Júlia (2023) ON THE FLORISTIC DIVERSITY OF THE HUNGARIAN PTERIDOPHYTES : A magyarországi harasztflóra sokféleségéről. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 6. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Czeglédi, Csaba, Reichmann, Angelika (2023) Eger Journal of English Studies (Vol. 21.) Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

D

Dede, Franciska (2023) Egy professzionális társasági ember – Justh Zsigmond kapcsolati hálója In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-58.

Dejonghe, Quentin, Reeb, Catherine (2023) SYSTEMATIC AND PHYLOGENY OF LEUCOBRYUM (LEUCOBRYACEAE, BRYOPHYTA) FROM INDIAN OCEAN : Az Indiai-Óceáni térség Leucobryum fajainak törzsfejlődése és rendszertana. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 34. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Doktorcsik, Noémi (2023) A bűn és bűnhődés intertextuális narratívái (Pass Andrea: Újvilág) In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 133-155.

Dredor, Dominik, Szmatona-Túri, Tünde (2023) NEW RECORDS OF SLIME MOLD (PROTOZOA: MYXOMYCETES) SPECIES FOR HUNGARIAN FLORA AND DATA OF ITS SUBSTRATES : Új nyálkagombafajok Magyarország flórájára és szubsztrátum adataik. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 26. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Dredor, Dominik, Szmatona-Túri, Tünde (2023) OCCURRENCE OF MYCOGONE ROSEA LINK ON MACROFUNGI : Mycogone rosea Link megjelenése nagygombákon. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 7. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Dulai, Sándor, Tarnai, Réka, Radnai, Zsófia, Allem, Ammar, Vojtkó, András, Pócs, Tamás (2023) Heat tolerance changes of an intact semi-desert cryptobiotic crust during desiccation dominated by Didymodon species Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 199-210. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Dulai, Sándor, Tarnai, Réka, Radnai, Zsófia, Allem, Ammar, Vojtkó, András, Pócs, Tamás (2023) TOLERANCE OF A SEMI-DESERT MOSS-DOMINATED CRYPTOBIOTIC CRUST TO A VARIETY OF NATURAL AND ARTIFICIAL STRESSES : Egy félsivatagi, mohák dominálta kriptobiotikus kéreg toleranciája különféle természetes és mesterséges stressztényezőkkel szemben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 8. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

E

Engel, John J., Konrat, Matt von, Glenny, David (2023) Austral hepaticae 53. unraveling hidden diversity: a novel species of Frullania Raddi from New Zealand Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 250-265. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Engel, John J., Konrat, Matt von, Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 87. Validation of two varieties of Lepidozia novae-zelandiae Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 141-142. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Erzberger, Peter, Szűcs, Péter (2023) LEWINSKYA SHAWII (WILSON) F.LARA, GARILLETI & GOFFINET, A NEW MEMBER OF THE HUNGARIAN BRYOPHYTE FLORA : A magyar mohaflóra új tagja – Lewinskya shawii (Orthotrichum shawii). Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 27. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

F

Farkas, Edit, Lőkös, László, Muhoro, Arthur M., Varga, Nóra (2023) New records of lichens and lichenicolous fungi from Kenya and Tanzania (East Africa) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 107-128. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Farkas, Edit, Xu, Maonian, Szabó, Krisztina, Kirika, Paul M., Muhoro, Arthur M. (2023) USNIC ACID ENANTIOMERS IN LICHENS IN EUROPE AND AFRICA : Uzneasav enatiomerek európai és afrikai zuzmókban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 9. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fedeles-Czeferner, Dóra (2023) Hálózatok vizsgálata a nemzetközi nőmozgalomban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 203-215.

Fejes, Katalin (2023) Polgári értékrend reprezentációja és a társasági élet személyes hálózatai. A zsidó tulajdonban lévő divatszalonok és a divatelit kapcsolata a Horthy-korszakban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 245-257.

Ferenczi, Dániel, Tóth, Melinda (2023) Static analysis for safe software upgrade Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 9-19. ISSN 1787-6117 (Online)

Fintha, Gabriella, Ódor, Péter, Leal, Carla M., Geiger, Adrienn, Molnár, Anna, Kgobe, Glodia, Aszalós, Réka, Tinya, Flóra, Kovács, Bence, Geml, József (2023) ENVIRONMENTAL DNA SEQUENCING REVEALS DIFFERENTIAL RESPONSES OF BRYOPHILLUS AND PLANT PATHOGENIC FUNGI TO FORESTRY TREATMENTS : Különböző erdőművelésmódok hatása briofil és növénypatogén gombaközösségekre környezeti DNS-szekvencia adatok alapján. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 42. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fischer, Eberhard, Killmann, Dorothee (2023) The genus Ephemerum (Pottiaceae, Bryopsida) in Central Africa (Gabon, Democratic Republic of the Congo, Rwanda) with description of two new species Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 211-224. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fonyódi, Balázs, Pataki, Norbert, Révész, Ádám (2023) Evaluation of scalability in the Fission serverless framework Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 20-29. ISSN 1787-6117 (Online)

Frisch, Ruben, Dobák, Dóra Éva, Udvaros, József (2023) Blockchain diploma authenticity verification system using smart contract technology Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 1-23. ISSN 1787-6117 (Online)

Fülöp, Endre, Gyén, Attila, Pataki, Norbert (2023) Visualization of Read-Copy-Update synchronization contexts in C code Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 30-40. ISSN 1787-6117 (Online)

G

Galambos, István (2023) REVISION OF THE MOSSES OF PIERS-HERBARIUM IN SAVARIA MUSEUM, SZOMBATHELY (SAMU) : A szombathelyi Savaria Múzeum (SAMU) Piers-herbáriuma moháinak revíziója. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 10. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Geml, József (2023) ECTOMYCORRHIZAL FUNGI IN A PANNONIAN SANDY FOREST STEPPE LANDSCAPE: A COMPARISON OF OPEN AND CLOSED GRASSLANDS AND POPLAR WOODLANDS : Ektomikorrhiza gombaközösségek kiskunsági homoki nyílt és zárt gyepekben és nyárfaerdőkben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 28. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Geml, József, Geiger, Adrienn, Molnár, Anna, Mota, Leal Carla, Tinya, Flóra, Kovács, Bence, Aszalós, Réka, Ódor, Péter (2023) EVALUATING THE EFFECTS OF FORESTRY TREATMENTS ON ECTOMYCORRHIZAL FUNGAL COMMUNITIES IN A PANNONIAN OAK-HORNBEAM FOREST : Különböző erdészeti üzemmódok hatása az ektomikorrizás gombaközösségek diverzitására és összetételére. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 11. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gencsi, Mihály, G.-Tóth, Boglárka (2023) The Fritz-John Condition System in Interval Branch and Bound method Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 56-68. ISSN 1787-6117 (Online)

Glime, Janice M., Iwatsuki, Zen, Bornhorst, Theodore J. (2023) Changes in geothermal vegetation at Myvatn, Iceland, and comparisons to other geothermal areas Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 4-45. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gonda, Zsuzsa (2023) Információfeldolgozás és tanulástámogatás az anyanyelvi órán online tanulási környezetben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 111-130.

Gál, Zoltán, Terdik, György (2023) On the patterns of the nonstationary datagram based fast communication processes Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 41-55. ISSN 1787-6117 (Online)

Görgényi, Judit, Kókai, Zsuzsanna, Borics, Gábor, Sebastián-Gonzalez, Esther, Tóth, Pál, Lovas-Kiss, Ádám (2023) THE ROLE OF THE MIGRATORY WATERBIRDS IN ALGAE DISPERSION : A vándorló vízi madarak szerepe a mikroalgák diszperziójában. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 12. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

H

H. Kovács, Helga (2023) A munkamemóriával összefüggő vizsgálatok lehetőségeiről Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 131-142.

Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 89. Resurrection of Lepidozia parvula (Lepidoziaceae, Marchantiophyta) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 145-146. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Haindrich, Helga Anna (2023) A keresztnév mint az identitás szimbolikus jele kisebbségi környezetben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 79-98.

Hajnal, Géza (2023) „Tekints hát rám, óriás légyre s hidd azt, hogy hálódban vagyok.” Tollas Tibor az állambiztonság hálójában In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-142.

Harsányi, Mihály (2023) A köznevesült utónevet tartalmazó szóösszetételek szemantikai sajátosságai a német és a magyar nyelvben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 47-66.

Hatvani, Péter, Laki, László János, Yang, Zijian Győző (2023) A pseudonymization tool for Hungarian Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 69-80. ISSN 1787-6117 (Online)

Herédi, Rebeka (2023) Változás és újítás a világban, változás és újítás az oktatásban In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-36.

Hovanecz, Fruzsina (2023) A drámajáték mint léthermeneutikai tapasztalat. Mikszáth Szegény Gélyi János lovai című novellájának dramatikus feldolgozása In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 111-116.

Hujber, Szabolcs (2023) A „modern” magyar nyelvű dalszövegek megközelítésének (tév)útjai In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-188.

Héjjas, Flóra (2023) Egy író a kultúrpolitika hálójában. Karinthy Ferenc kapcsolatai naplója alapján In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 59-71.

Höhn, Mária, Major, Enikő, Molnár, Ábel, Bordács, Sándor, Vadász, Csaba (2023) Molecular diversity and genetic lineage of Pinus sylvestris population at Kunpeszér, Kiskunság National Park Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 396-416. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

J

Jadranin, Bojana Z., Papp, Beáta, Božović, Đorđe P., Ćosić, Marija V., Sabovljević, Aneta D., Vujičić, Milorad M., Sabovljević, Marko S. (2023) INFLUENCE OF PLANT GROWTH REGULATORS ON MULTIPLICATION OF RARE AND THREATEN MOSS DREPANOCLADUS LYCOPODIOIDES (AMBLYSTEGIACEAE) IN IN VITRO CONDITIONS : Növényi növekedés szabályozók hatása a ritka és veszélyeztetett Drepanocladus lycopodioides (Amblystegiaceae) lombosmoha szaporodására in vitro körülmények között. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 29. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Jónás, Zoltán, Herédi, Rebeka (2023) Kortárs hangon '23 : Válogatás az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem nemzetközi hallgatói irodalmi pályázatából. Eger, Miskolc, Hébé-Juventos Művészeti Egyesület.

K

Kahla, Mram, Novák, Attila, Yang, Zijian Győző (2023) Fine-tuning and multilingual pre-training for abstractive summarization task for the Arabic language Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 24-35. ISSN 1787-6117 (Online)

Kalcsó, Gyula, Ludányi, Zsófia, Tóth, Mariann (2023) A nyelv megújuló szerepe az oktatásban : A PeLI III. Oktatásnyelvészeti Konferenciája : Absztraktfüzet. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-244-1

Kanyungulu, Coretor N., Farkas, Edit (2023) THE IMPORTANCE OF LICHENS AND THEIR CONSERVATION : A zuzmók és természetvédelmük jelentősége. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 30. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Katagiri, Tomoyuki, Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 86. Trichocolea wattsiana, an earlier name for Trichocolea hatcheri and some technical lectotypifications Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 138-140. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Katagiri, Tomoyuki, Hagborg, Anders, Söderström, Lars (2023) Notes on Early Land Plants Today 88. Validation of the fossil Metzgeriothallus metzgerioides Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 143-144. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Kecskés, Judit (2023) Meddig terjedhet a diáknév határa? : A selmeci hagyományokhoz kötődő diákragadványnevek nyelvi elemzése. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 21-33.

Kerényi-Nagy, Viktor (2023) Pócs’ rose (Rosa pocsii KER.-NAGY), distribution and new localities of an endemic rose species in Carpathian Basin Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 68-74. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Kispál, Dániel (2023) A hermeneutika lehetséges kapcsolódási pontjai az irodalomtanítással és az értékeléssel In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-25.

Kolozsvári, Dániel, Pataki, Norbert (2023) A static analysis approach for modern iterator development Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Komló-Szabó, Ágnes (2023) Világító szavak – a fiatalok személyes élménykomplexumának megélése Simon Márton költészetének hétköznapi szituációiban In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-168.

Kovács, Ádám, Tajti, Tibor (2023) CAPTCHA recognition using machine learning algorithms with various techniques Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 81-91. ISSN 1787-6117 (Online)

Kovásznai, Gergely, Kiss, Dorina Hedvig, Mlinkó, Péter (2023) Formal verification for quantized neural networks Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 36-48. ISSN 1787-6117 (Online)

Kusper, Gábor, Yang, Zijian Győző, Nagy, Benedek (2023) Using extended resolution to represent strongly connected components of directed graphs Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 92-109. ISSN 1787-6117 (Online)

Kusper, Judit (2023) A mítoszok terei. Az antik irodalom tapasztalata Szakács Eszter A Szelek Tornya című regényében In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 117-131.

Kövér, György (2023) Kettős kötésben. Egy biográfiai vállalkozás a történetírói iskolák és a politika metszéspontjaiban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 101-114.

L

Labudova, Katarina (2023) Re-Orienting and Disorienting Fairy-Tale Studies [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 115-119.

Lukács, Dániel, Tóth, Gabriella, Tejfel, Máté (2023) P4Query: Static analyser framework for P4 Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 49-64. ISSN 1787-6117 (Online)

Luong, Thien Tam, Tram, Nguyen Khanh Trinh (2023) THE EXPLORATION OF TAMÁS PÓCS IN VIETNAM : Pócs Tamás felfedező útjai Vietnámban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 39. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Luong, Thien-Tam, Vo, Thi-Phi-Giao, Tram, Nguyen-Khanh-Trinh, Nguyen, Thanh-Luc, Sass-Gyarmati, Andrea, Pócs, Tamás (2023) THE COLLECTION OF VIETNAM BRYOPHYTES & LICHENS IN EGR HERBARIUM : Az egri herbárium (EGR) vietnámi moha és zuzmó gyűjteménye. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 13. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

M

Marschall, Marianna (2023) NON-STRUCTURAL CARBOHYDRATES OF BRYOPHYTES IN RELATION TO THEIR ENVIRONMENTAL RESILIENCE : A mohák nem-struktúrális szénhidrátjai összefüggésben a környezeti ellenállóképességükkel. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 14. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Marschall, Marianna, Sass-Gyarmati, Andrea (2023) Data to the non-structural carbohydrates of the fructan accumulating Sphagnum species from the tropical Réunion Island in relation to their altitude zone and distribution Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 302-313. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Matić, Nikolina, Božović, Djordje, Ćosić, Marija, Vujičić, Milorad, Sabovljević, Marko S., Sabovljević, Aneta D. (2023) THE ALLELOPATHIC POTENTIAL OF THE MOSS FONTINALIS ANTIPYRETICA ETHANOLIC EXTRACTS : A Fontinalis antipyretica lombosmoha etanolos kivonatának allelopátiás potenciálja. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 31. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Mesterházy, Attila, Lukács, Balázs András, Csiky, János (2023) HUNGARIAN ASPECTS OF THE EUROPEAN CHAROPHYTE ATLAS : Az európai csillárkaatlasz hazai vonatkozásai. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 15. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Mittal, Gaurav, Sharma, Rajendra Kumar (2023) Computation of the Wedderburn decomposition of semisimple group algebras of groups up to order 120 Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Mudriczki, Judit (2023) New Hungarian Narratives in the History of English Literature [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 111-114.

Muhoro, Arthur M., Farkas, Edit (2023) RECENT PROGRESS IN THE STUDY OF LICHENS IN KENYA AND TANZANIA (EAST AFRICA) : A zuzmókutatás legújabb eredményei a kelet-afrikai Kenyában és Tanzániában. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 16. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Munagi, Augustine O., Ngubane, Siphephelo (2023) Conjugation of overpartitions and some applications of over q-binomial coefficients Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Müller, Frank (2023) New bryophyte records for West and Central African countries Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 90-106. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Müller, Rolf (2023) Továbbélő? Hálózatok? Múltbéli kapcsolatok a politikai rendőrségen In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 143-156.

N

Nagy, Benedek (2023) On language classes accepted by stateless 5′ → 3′ Watson-Crick finite automata Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 110-120. ISSN 1787-6117 (Online)

Nagy, Benedek, Abuhmaidan, Khaled, Aldwairi, Monther (2023) Logical conditions in programming languages: review, discussion and generalization Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 65-77. ISSN 1787-6117 (Online)

Németh, András, Kozsik, Tamás, Zimborás, Zoltán (2023) Vibronic spectra of molecules – an experiment with a quantum computer simulator Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 121-132. ISSN 1787-6117 (Online)

Németh, Csaba (2023) Two new occurrences of Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) Zander in Hungary Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 314-322. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Németh, Csaba, Veres, Katalin, Aszalós, Réka, Kovács, Bence (2023) HABITAT PREFERENCES OF THE THREATENED KNOTHOLE MOSSES CODONOBLEPHARON FORSTERI AND ANACAMPTODON SPLACHNOIDES IN ABANDONED COPPICE OAK FORESTS : A veszélyeztetett odúlakó Codonoblepharon forsteri és Anacamptodon splachnoides élőhelyi viszonyai idős, sarjaztatott tölgyesekben. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 17. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

O

Ochyra, Ryszard, Bednarek-Ochyra, Halina, Plásek, Vítezslav (2023) Early taxonomic history of the moss genus Anacamptodon and a lectotype for A. splachnoides (Amblystegiaceae) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 417-440. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Orbán, Sándor (2023) FOR THE 90TH BIRTHDAY OF TAMÁS PÓCS : A 90 éves Pócs Tamás köszöntése. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 23. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

P

Pal, Buddhadev, Kumar, Santosh (2023) Ruled like surfaces in three dimensional Euclidean space Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Palla, Balázs, Dima, Báint, Vrba, György, Papp, Viktor (2023) MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION OF CHROOGOMPHUS MEDITERRANEUS NEW TO THE HUNGARIAN FUNGA : A Chroogomphus mediterraneus első magyarországi azonosítása molekuláris és morfológiai alapon. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 32. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Papp, Beáta, Erzberger, Peter, Dragicevic, Snezana (2023) Revision of bryophyte specimens from Montenegro Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 283-301. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Papp, Beáta, Ódor, Péter, Szurdoki, Erzsébet (2023) TWO DECADES OF THE BRYOPHYTE BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM IN HUNGARY : A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer keretében végzett mohamonitorozás két évtizede. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 5. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Papp, Viktor, Radnóti, Ágnes, Sárközi, István, Molnár, Renátó, Dima, Bálint (2023) THE INFLUENCE OF CITIZEN SCIENCE IN REVEALING THE BIODIVERSITY OF MACROFUNGI IN HUNGARY: A CASE STUDY OF VOLVARIELLA BOMBYCINA : A közösségi tudomány jelentősége a hazai nagygombák biodiverzitásának kutatásában: Esettanulmány a Volvariella bombycina példáján keresztül. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 18. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Petzné Tóth, Szilvia, Pápai, Bernadett Éva, Reider, József (2023) Development opportunities for mobile and ICT learning in teacher education Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Podani, János (2023) A bibliometric analysis of the publications by Tamás Pócs Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 129-137. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Polgár, Péter, Menyhárt, Tamás, Baksay, Bátor Csanád, Kocsis, Gergely, Tajti, Tibor Gábor, Gál, Zoltán (2023) Three level benchmarking of Singularity containers for scientific calculations Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 133-146. ISSN 1787-6117 (Online)

Prasad, Kalika, Mahato, Hrishikesh (2023) On the generalized Fibonacci like sequences and matrices Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Pénzes-Kónya, Erika (2023) NEW BRYOPHYTE DATA FROM A RECLAIMED MINING AREA NEAR VARTEG, SOUTH WALES : A wales-i Varteg beerdősített terület változó mohaflórája. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 33. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Pénzes-Kónya, Erika (2023) Preface Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11 (1). p. 3. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

R

Radnóti, Ágnes, Dima, Bálint, Benedek, Lajos, Papp, Viktor (2023) TYPE STUDIES ON TWO LEPIOTOID FUNGI DESCRIBED FROM HUNGARY : Magyarországról leírt lepiotoid taxonok típusvizsgálata. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 19. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Raátz, Judit (2023) A névválasztás és névadás jogi vonatkozásai Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-19.

S

Sarhemaa, Maria (2023) Keresztnevek köznevesülése a finn szlengben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 35-45.

Sass-Gyarmati, Andrea, Hodgetts, Nicholas G, Brinda, John C., Abalo-Loko, Goudjo-Ameto, Lavocat-Bernard, Elisabeth, Vanderpoorten, Alain, Boucheron-Dubuisson, Elodie, Allard, Amandine, Kervran, Lionel, Andriamiarisoa, Roger Lala, Reeb, Catherine (2023) Checklist and distribution of the liverworts of the Andasibe (Périnet) region (Madagascar) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 333-395. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sass-Gyarmati, Andrea, Marschall, Marianna, Reeb, Catherine (2023) PRELIMINARY RESULTS ON THE SPHAGNUM COLLECTION (EGR): CONTRIBUTIONS TO THE BRYOFLORA OF MADAGASCAR AND RÉUNION ISLAND : A Sphagnum gyűjtemény (EGR) határozásának előzetes eredményei: Madagaszkár és Réunion tőzegmoha adatai. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 35. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Schrek, Katalin (2023) Esterházy Pál Antal herceg angol kapcsolatrendszerének aspektusai és színterei 1819–1825 között In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 73-84.

Seláf, Levente, Finta, Mária Anna (2023) The History of English Literature: A New Approach [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 107-109.

Sfaihi, Emna (2023) An-Other’s Maimed Body: Mutilated Stories in Coetzee’s Novels [Review] Eger Journal of English Studies. 21. pp. 121-125.

Simon, Flóra Veronika (2023) Simon Márton korai költészetének beemelése a magyar nyelv és a magyar irodalom oktatásába In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 189-199.

Sinigla, Mónika, Szurdoki, Erzsébet, Lőkös, László, Bartha, Dénes, Farkas, Edit (2023) THREAT FACTORS AND CONSERVATION STATUS OF PROTECTED LICHEN SPECIES IN THE BAKONY REGION (HUNGARY) : Védett zuzmófajok veszélyeztető tényezői, természetvédelmi helyzete a Bakonyban. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 36. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sinigla, Mónika, Szurdoki, Erzsébet, Lőkös, László, Bartha, Dénes, Galambos, István, Bidló, András, Farkas, Edit (2023) COMPARISON OF SITES OF PROTECTED LICHEN SPECIES IN THE BAKONY REGION (HUNGARY) : Védett zuzmófajok bakonyi lelőhelyeinek összehasonlítása. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 37. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sipos, Nikolett (2023) "Nowhere Else Works Like the Cities”: Liminality in The City and the City Eger Journal of English Studies. 21. pp. 57-71.

Stanojković, Jelena N., Ćosić, Marija V., Sabovljević, Marko S., Čučulović, Ana A., Vujičić, Milorad M. (2023) DOES CESIUM AFFECT ENZYMATIC ACTIVITY IN ATRICHUM UNDULATUM IN IN VITRO CONDITIONS? : Hatással van a cézium az Atrichum undulatum lombosmoha enzimatikus aktivitásásra in vitro körülmények között? Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 38. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Szabó, Katalin (2023) Hálózatok az egészség szolgálatában. A közegészségügyi ellátórendszer a két világháború között, különös tekintettel a tbc-re In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 293-304.

Szathmáry, László (2023) An incremental algorithm for computing the transversal hypergraph Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 147-159. ISSN 1787-6117 (Online)

Szmerka, Gergely, Vancsó, Ödön (2023) The role of creation in the didactical traditions in Hungary Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Szolnoki, Zoltán (2023) A konfliktusok erőszakos és békés megoldásai egy középkori városi hálózatban In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 259-270.

Szűcs, Péter (2023) Acta Biologica Plantarum Agriensis (11/1.) : Journal of Plant Biology : [Dedicated issue to Professor Tamás Pócs's 90th birthday]. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szűcs, Péter (2023) The abstracts of the 6th International Conference on Cryptogams (7–8 September 2023, Eger, Hungary) : “Flora, systematics, physiology, ecology and conservation”. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szűcs, Péter (2023) The bryophyte richness and diversity of Tamás Pócs’s private domestic garden Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 441-451. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sánchez, Marta Infante, Pérez, Patxi Heras (2023) Bryophytes of the Republic of Equatorial Guinea (West Central Africa) VII. New records and range extensions of liverworts from Río Muni Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 75-89. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Söderström, Lars, Konrat, Matt von, Hagborg, Anders (2023) Notes on Early Land Plants Today 90. Some technical lectotypifications in liverworts (Marchantiophyta) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 147-157. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

T

T-Krasznai, Enikő, Nemes-Kókai, Zsuzsanna, Görgényi, Judit, Lerf, Verona, Lukács, Áron, B-Béres, Viktória (2023) DEBRECEN, AS AN ALGOLOGIST SEES IT : Eső után Debrecen, avagy a terresztris algák virágzása. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 20. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Takács, Judit (2023) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Takács, Judit (2023) Eltűnt márkaneveink nyomában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. 48 pp. 67-77.

Takács, Judit (2023) A tulajdonnevek témaköréhez kapcsolódó onomasztikai feladatok a 3–6. osztályos anyanyelvi taneszközökben In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 67-77.

Takács, Tibor (2023) Hálózat-e a hálózat? Az állambiztonsági ügynökség fogalmáról In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-168.

Tamási, Gergő, Ódor, Péter, Fintha, Gabriella, Leal, Carla Mota, Geiger, Adrienn, Molnár, Anna, Kgobe, Glodia, Aszalós, Réka, Tinya, Flóra, Kovács, Bence, Geml, József (2023) EFFECT OF SILVICULTURAL TREATMENTS ON THE COMPOSITION OF ANIMAL PARASITIC FUNGAL COMMUNITIES : Az erdőművelési kezelések hatása az állatparazita gombaközösségek összetételére. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 43. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Tasi, Réka (2023) A kora újkori katolikus prédikációirodalom legújabb kutatási irányairól és azok taníthatóságáról In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 103-109.

Taxner, Tünde (2023) Hogyan készítenek fel a történetek a munkavállalásra? – A történetmesélés készségfejlesztő hatásai In: Olvasatok és módszerek. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-53.

Telek, Emma (2023) The Representation of the Double in Arthur Conan Doyle’s Three Sherlock Holmes Narratives Eger Journal of English Studies. 21 pp. 3-15.

Turbucz, Dávid (2023) Horthy Miklós kapcsolati hálója a ’20-as években In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 85-98.

Turós, Mátyás (2023) Alternatív pedagógiák : Elektronikus tananyag – felsőoktatási tankönyv. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.

Tóth, Ádám, Sztrik, János (2023) Analysis of retrial queueing systems with two-way communication and impatient customers using simulation Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 160-169. ISSN 1787-6117 (Online)

Törő, László Dávid (2023) A Burgenlanddal kapcsolatos történészi tudástranszfer sajátosságai Házi Jenő és Otto Aull vitáján keresztül In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 115-127.

U

Udvaros, József, Forman, Norbert, Dobák, Dóra Éva (2023) Application and impact of electronic solutions in teaching programming Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 78-91. ISSN 1787-6117 (Online)

V

Varga, Nóra, Farkas, Edit, Lőkös, László (2023) LICHENS AND LICHENICOLOUS FUNGI FROM OLEA EUROPAEA IN MONTENEGRO : Montenegrói olajfások zuzmói és zuzmólakó gombái. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 40. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Varga, Nóra, Lőkös, László, Farkas, Edit (2023) SOME LICHENICOLOUS FUNGI FROM EAST AFRICA (KENYA AND TANZANIA) : Néhány zuzmólakó gomba a kelet-afrikai Kenyából és Tanzániából. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 21. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Vaughan, Geoffrey, Kovács, Ádám, Szűts, Zoltán (2023) The educational challenges of ChatGPT Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 170-181. ISSN 1787-6117 (Online)

Veres, Katalin, Lőkös, László, Farkas, Edit (2023) DO NOT JUDGE BY APPEARANCE! – RESULTS OF A MORPHOMETRIC ANALYSIS ON THE CLADONIA CHLOROPHAEA SPECIES GROUP RICH IN LICHEN SECONDARY METABOLITES : Ne ítélj a külső alapján! – A másodlagos zuzmóanyagokban gazdag Cladonia chlorophaea fajcsoport morfometriai vizsgálatának eredményei. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 41. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Veres, Katalin, Sinigla, Mónika, Szabó, Krisztina, Farkas, Edit (2023) REVEALING THE LONG-TERM EFFECT OF UV-PROTECTANT USNIC ACID REMOVAL ON DIFFERENT LIGHT PROTECTION MECHANISMS : Az UV-védő uzneasav eltávolításának különböző fényvédelemi mechanizmusokra gyakorolt hosszú távú hatása. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/2 p. 22. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Völgyesi, Orsolya (2023) A demokratikus államrend ellenségei? Katolikus kisközösségek „hálózatai” az 1940-es, 1950-es évek fordulóján In: Hálózatok és kapcsolatok. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – Városi Levéltár és Kutatóintézet – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-181.

W

Wei, Yu-Mei, Zhu, Rui-Liang (2023) Lejeunea pocsiana (Lejeuneaceae, Marchantiophyta), a new species with robust stems and two lobular teeth from Fiji Acta Biologica Plantarum Agriensis. 11/1 pp. 323-332. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Y

Yang, Zijian Győző, Laki, László János (2023) Enhancing machine translation with quality estimation and reinforcement learning Annales Mathematicae et Informaticae. 58. pp. 180-190. ISSN 1787-6117 (Online)

Yang, Zijian Győző, Laki, László János (2023) Solving Hungarian natural language processing tasks with multilingual generative models Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 92-106. ISSN 1787-6117 (Online)

Yang, Zijian Győző, Ligeti-Nagy, Noémi (2023) Building machine reading comprehension model from scratch Annales Mathematicae et Informaticae. 57. pp. 107-123. ISSN 1787-6117 (Online)

Yernzkyan, Yelena, Gasparyan, Grisha (2023) COVID Graffiti as a Genre of Literary Writing Eger Journal of English Studies. 21. pp. 89-106.

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 23:16:15 2023 CET.