Az Intézményi publikációk repozitóriumáról

Az Intézményi publikációk repozitóriuma az Egyetemi Archívum része. Tartalmazza az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók és kutatók olyan publikációit, tudományos közleményeit, amelyek a jogviszony időtartama alatt, az intézményben végzett oktató és tudományos tevékenységük során jöttek létre.

A teljes szövegű adatbázis különböző típusú dokumentumok (tanulmányok, cikkek, monográfiák, folyóiratok, tanulmánykötetek, konferencia-kiadványok stb.) archívuma. Ebben a minőségében kapcsolódik a Magyar Tudományos Művek Tárához (MTMT), mivel az ott szereplő bibliográfiai tételekhez tartozó teljes szövegű dokumentumot tartalmazza, ezzel téve teljessé az oktatók és kutatók tudományos tevékenységének bemutatását.

Az Intézményi publikációk repozitóriumába a dokumentumokat a szerzők is feltölthetik (hasonlóan az MTMT-hez). A tétel akkor válik láthatóvá és kereshetővé, ha a beküldött dokumentum adatait és a feltöltést a Tittel Pál Könyvtár munkatársai ellenőrizték és jóváhagyták. A feltöltéssel kapcsolatban kérdéseiket ide irányítsák: gal.tibor@uni-eszterhazy.hu.

A feltöltött dokumentumok nyilvánossá tételét vagy az elérhetőség korlátozását, a hozzáférési szint beállítását a szerző(k) határozza meg az Egyetemi Archívum szabályzata alapján. Ehhez a szerző(k) részéről a feltöltés során egy Nyilatkozat kitöltése szükséges, amely a szabályzat melléklete.

Az Egyetemi Archívum szabályzata

A Líceum Kiadó gondozásában megjelenő magyar és idegen nyelvű tudományos folyóiratokat a Virtuális Egyetemi Tudástár (VET) gyűjti össze. A folyóiratokhoz rövid ismertetést, könyvészeti és kiadói adatokat találhatnak az érdeklődők. Az egyes folyóiratok kurrens és archív publikációi teljes szöveggel az Intézményi publikációk repozitóriumában érhetők el.