Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z | É | Ó | Ć
Találatok száma: 387.

A

Ait-El-Ouali, Hassan (2021) The Power of Narratives : Andrea Smorti. Telling to Understand: the Impact of Narrative on Autobiographical Memory. Cham: Springer Nature Switzerland. 2020. [Book review] Pro&Contra. 5/1. pp. 73-77. ISSN 2630-8916

Al-Deen Almousa, Salah, Telek, Miklós (2021) Enhanced optimization of high order concentrated matrix-exponential distributions Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 5-19. ISSN 1787-6117 (Online)

Ambrus, László, Rakita, Eszter (2021) A „világ város mulatós zajába Egyházközséget alapítani” – Perényi László Heves megyei pap New Yorkban töltött évei In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-23.

Antal, Péter (2021) E-learning megvalósítások tapasztalatai és eredményei az Eszterházy Károly Egyetemen In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-178.

Antal, Péter, Czeglédi, László (2021) A távolléti oktatás tanulságai 2020-ban: felsőoktatás (EKE), közoktatás, iskolai könyvtárak In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 67-88.

Antal, Éva (2021) „Olvass, húgom, olvass”: The Female Reader, Mary Wollstonecraft 18. századi szöveggyűjteménye nőknek Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 9-27. ISSN 2630-9742

Apró, Anna (2021) A Természettudomány és földrajz műveltségi területhez kötődő tantárgyak tartalmi elemzése a fényszennyezés tükrében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 113-121. ISSN 2630-9742

B

Bagi, Márta Anna (2021) A felnőttkor művészetek iránti érzékenységének megalapozási lehetőségei az óvodában Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 191-195. ISSN 0230-0435

Ballabás, Dániel, Kristóf, Ilona (2021) Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Ballabás, Dániel, Pap, József (2021) A parlamentarizmustörténeti kutatóműhely létrejötte és működése az Eszterházy Károly Egyetemen In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 25-41.

Balogh, Evelin (2021) A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos ismeretek megjelenése a győri tanítóképzésben In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 203-212.

Balogh, Gergő (2021) Afformatív. A performativitás kritikája Werner Hamacher munkásságában In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-105.

Balogh, Gergő, Pataki, Viktor (2021) Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-204-5 (print) ; 978-963-496-205-2 (online)

Balogh, Judit (2021) Uzoni Béldi Pál háromszéki főkirálybíró, erdélyi generális felemelkedése In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-58.

Balogh, Judit (2021) Zabolai Mikes Kelemen, az Apafi‑kori katolikus székely elit vezetőjének karrierje Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 5-27. ISSN 2560-2144

Balázs, Brigitta, Molnár, György (2021) A digitalizáció szerepe a pályaválasztásban – a digitalizáció hatása a foglalkoztatásra – digitális oktatás hatása a pályaorientációs folyamatban In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 84-92.

Balázs, Péter, Greipel, Erika, Kürtössy, Boglárka, Kutasi, József (2021) SCREENING OF MICROALGAL STRAINS SELECTED FROM FRESHWATER GREEN MICROALGAE COLLECTION FOR ANTIBACTERIAL ACTIVITY : Édesvízi alga törzsgyűjteményből válogatott zöld mikroalga törzsek antibakteriális aktivitásának vizsgálata Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 70. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Bartal, Mária (2021) „húsból sajtolt hangok”. Az erőszak jelentésteremtő közege Borbély Szilárd A Testhez című kötetében In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-142.

Bartha, Katalin Ágnes (2021) Prielle Kornélia bejátszott terei In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 15-42.

Bartók, Béla (2021) Expecto patronum? : Az egri főegyházmegye szerepe Felsőhunkóc község újjáépítésében 1915–1916 között Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 29-39. ISSN 2560-2144

Bartók, Béla (2021) Ráboly – 1919/2019 In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 59-75.

Baráth, Kornél, Erzberger, Peter (2021) EFFECT OF LIGHT POLLUTION ON THE SPECIES COMPOSITION OF MOSS COMMUNITIES : A fényszennyezés hatása a mohaközösségek fajösszetételére Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 71. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Beck-Zaja, Mónika, Zaja, Roland (2021) Erkölcsi nevelés és jellemfejlesztés egy budapesti szakképző centrumban In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 189-202.

Bednanics, Gábor (2021) Encomium philogiae. Egy elfeledett életmű kihűlt nyomai In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-51.

Bednanics, Gábor (2021) A századvég és a modernség. Ady indulása és a költészettörténeti folytonosság Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 11-19.

Bekéné Zelencz, Katalin (2021) Innovatív tanítási módszerek Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 119-134. ISSN 0230-0435

Bene, Sándor (2021) Szirének, főnixek, könnyek : Zrínyi Miklós költészete a kortárs poétika összefüggésében. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 105-135.

Bene, Sándor, Pintér, Márta Zsuzsanna (2021) Előszó In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7-11.

Bene, Sándor, Pintér, Márta Zsuzsanna (2021) Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet : Tudományos konferencia (Eger, 2020. szeptember 3–5.). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-197-0

Bengi, László (2021) Technika és erőszak a századforduló novellisztikájában In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 165-174.

Berecz, Anita (2021) A polgárkönyvből a választói névjegyzékbe. Egy várostörténeti kutatás és annak eredményei In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 77-86.

Berecz, Anita, Kristóf, Ilona (2021) A Millenium in Eger Eger, EKU Líceum Publishing Office. ISBN 978-963-496-203-8

Beregi, Erika (2021) Az iskolai egészségnevelés változásai a járványhelyzet alatt: a szabadidős fizikai aktivitás helyzete és szerepe Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (51. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 19-27. ISSN 2677-0105 (Nyomtatott) ISSN 2498-6917 (Online)

Beregi, Erika (2021) Iskolai egészségnevelés lehetőségei a testi-lelki egészségmegőrzés érdekében, különös tekintettel a rekreációs tevékenységek alkalmazására In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 145-158.

Berkes, Tamás (2021) A cseh barokk komparatisztikai perspektívában In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-101.

Bitskey, István (2021) A magyar barokk irodalom kezdete a Pázmány-életmű tükrében In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-67.

Boda, István Károly, Tóth, Erzsébet (2021) English language learning by visualizing the literary content of a knowledge base in the three-dimensional space Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 45-59. ISSN 1787-6117 (Online)

Boda, Miklós (2021) A Syrena-kötet címéről, címlapmetszetéről és pécsi példányáról In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 519-529.

Bodnárné Novák, Anita (2021) Kezdjük korán! A korai fejlesztés lehetőségei és szerepe a pedagógiai szakszolgálatokban Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 87-96. ISSN 0230-0435

Bodonyi, Andrea, Kurucz, Győző, Holló, Gábor, Kunkli, Roland (2021) A barycentric coordinates-based visualization framework for movement of microscopic organisms Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 61-72. ISSN 1787-6117 (Online)

Bogacsovics, Gergő, Hajdu, András, Lakatos, Róbert, Beregi-Kovács, Marcell, Tiba, Attila, Tomán, Henrietta (2021) Replacing the SIR epidemic model with a neural network and training it further to increase prediction accuracy Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 73-91. ISSN 1787-6117 (Online)

Bognár, József (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt., 2019/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Bognár, József (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (48. köt., 2020/1). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bognár, József (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (50. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bognár, József (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (51. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Borbély, Zoltán (2021) Szempontok a „konfesszionális rendiség” kialakulásához In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 87-103.

Borics, Gábor, Várbíró, Gábor, Falucskai, János, Végvári, Zsolt, T-Krasznai, Enikő, Görgényi, Judit, Lerf, Verona (2021) MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF PLANKTIC ALGAE AND THEIR EVOLUTIONARY RELATEDNESS : A planktonikus algák morfológiai diverzitása és annak evolúciós vonatkozásai Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 49. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Borsodi, Csilla Noémi (2021) Az iskola mint iskolaszervezet In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 51-87.

Borsodi, Csilla Noémi (2021) Motivált és motiválatlan tanulói attitűd – és ami mögötte van In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 45-54.

Brijaková, Annamária (2021) Information and digital literacy of teachers in Slovakia and their adaptation on homeschooling In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 69-83.

Buczkó, Krisztina, Stenger-Kovács, Csilla, Höhn, Mária, Magyari, Enikő, Szabó, Zoltán, Báldi, Katalin, Korponai, János (2021) CRYPTIC 2021: THE IMPRINT OF CLIMATE AND THE HUMAN ACTIVITY IN THE DIATOM COMMUNITIES OF LOWLAND AND MOUNTAIN LAKES IN THE CARPATHIANS : Cryptic 2021: A klíma és az emberi tevékenység lenyomata tavaink kovaalgaközösségeiben a Kárpátokban Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 50. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Buczkó, Krisztina, Ács, Éva, Csányi, Béla, Duleba, Mónika, Földi, Angéla, Kiss, Anita, Kiss Keve, Tihamér, Korponai, János, Magyari, Enikő, Szabó, Zoltán, Szekeres, József, Tombor, Eszter, Trábert, Zsuzsa, Végvári, Zsolt (2021) RIVERINE 2021: HIGH-RESOLUTION MONITORING OF THE DANUBE: DOMINANT GROUPS OF ORGANISMS, LONG-TERM MONITORING OF WATER AND SEDIMENT QUALITY BY MAINTAINING AND DEVELOPING INTERNATIONAL PROTOCOLS : Riverine 2021: Duna nagyfelbontasú monitorozása: meghatarozó élőlénycsoportok, a víz- és üledékminőség long-term monitoringja a nemzetközi protokollok megtartásával, fejlesztésével Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 72. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Bácsó, Sándor (2021) Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Bácsó, Sándor (2021) Annales Mathematicae et Informaticae (54.) Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bárány, Edit (2021) A projektoktatás lehetőségei szakképző iskolákban, különös tekintettel a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 149-161. ISSN 2630-9742

Bátfai, Norbert, Besenczi, Renátó, Jeszenszky, Péter, Szabó, Máté, Ispány, Márton (2021) Markov modeling of traffic flow in Smart Cities Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 21-44. ISSN 1787-6117 (Online)

Bércesi-Dienes, Erika (2021) Szegény ember kőlevese – bábszínpadok kóstolója Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 177-190. ISSN 0230-0435

C

Cañiza Ovelar, Bernardo Daniel (2021) THE LEAFY LIVERWORTS FROM CUBA : Leveles májmohák Kubából Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 51. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Chattopadhyay, Shrimoyee (2021) Home and Homelessness in Jhumpa Lahiri’s “Mrs. Sen’s” Pro&Contra. 5/1. pp. 5-24. ISSN 2630-8916

Chevalier, Jean-Frédéric (2021) La mise en scène d’Astrée dans la Prolusio de Justitia gloriosè victrix, ac iniquè victa, Seu D. Stanislaus Episcopus Cracoviae de Carolus Kolczawa s.j. (1713) In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-64.

Csehy, Zoltán (2021) „Róka maga farkát szokta csak dicsérni” : Beniczky Péter a magyar és a szlovák irodalomban. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 313-336.

Csernai, Zoltán (2021) A Computational Thinking (informatikai gondolkodás) elemeinek fejlesztése az általános iskolában: egy robotprogramozás szakkör tapasztalatai In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 109-121.

Csibi, Sándor (2021) A testedzésfüggőség koncepciójának elméleti és gyakorlati megközelítései Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (50. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 50. pp. 49-56. ISSN 2677-0105

Csiky, János (2021) CAN THE THEMATIC GROUPING USED BY SCIMAGO INFLUENCE THE SUCCESS OF HUNGARIAN BRYOLOGISTS? : Befolyásolhatja-e a magyar bryológusok sikerét a SCImago tematikus csoportosítása? Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 52. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Csorba, Eszter Zsuzsanna (2021) The Everlasting Effect of Richard Nixon Pro&Contra. 5/2. pp. 81-97. ISSN 2630-8916

Csáki, Szabolcs (2021) Energiatudatossággal kapcsolatos ismeretek és összefüggések vizsgálata Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 295-310. ISSN 0230-0435

Császár, Attila (2021) Testnevelő tanárok pályaválasztása és pályaelhagyása Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 89-103. ISSN 2677-0105

Cséve, Anna, Kalcsó, Gyula, Mihály, Eszter (2021) Stylometric analysis of the correspondence of Zsigmond Móricz Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 137-147. ISSN 2631-0198

Czemmel, Antónia Mária (2021) Kodály Zoltán zenepedagógiájának megvalósulása Békés-Tarhoson (1946-1954) In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 43-52.

Czók, Brigitta (2021) A kapcsolatok embereivé nevelni. Gondolatok a 21. századi tanítás kihívásairól és annak kutatásáról In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 211-220.

D

Dani, Magdolna, Molnár, Péter, Skribanek, Anna (2021) The sensitivity of herbaceous plants to light Pollution Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 173-181. ISSN 2732-0480

Deme, Judit, Csiky, János (2021) DEVELOPMENT AND SURVIVAL OF BUXBAUMIA SPECIES’ (SHIELD-MOSSES) SPOROPHYTES IN HUNGARY : A hazai koboldmohafajok (Buxbaumia spp.) sporofitonjainak fejlődése és túlélése Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 74. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Demeter, Júlia (2021) 21. századi olvasmányajánlat Mártinak, aki egyszerűen szereti és érti a jó irodalmat – bármely korból In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 65-67.

Dinnyés, Patrik (2021) Az Orosz Birodalom születésének (1721) magyar nyelvű historiográfiája I. – Összefoglaló Oroszország-történetek. In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 105-120.

Dinnyés, Patrik (2021) Az 1781‑es orosz–osztrák szövetség létrejötte Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 41-51. ISSN 2560-2144

Dinnyés, Patrik (2021) Historia nostra (5. sz.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Dobosné Földi, Brigitta (2021) Kiemelt figyelmet igénylő tanulók méltányos fejlesztése In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 251-287.

Dobosné Földi, Brigitta (2021) A tanulók együttműködési szintjeinek meghatározása társas tevékenységek során In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-66.

Doktorcsik, Noémi (2021) A kortárs dráma köznevelési szereplehetőségeiről In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 59-68.

Domonkosi, Ágnes (2021) Megszólítási gyakorlatok és stratégiák az oktató-hallgató viszonyban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 13-21. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes, H. Tomesz, Tímea (2021) On the linguistic construal of social relations at an online general assembly of the Hungarian Football Federation Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 111-136. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia (2021) Előszó Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-9. ISSN 2631-0198

Dulai, Sándor, Tarnai, Réka, Allem, Ammar, Pócs, Tamás (2021) HEAT TOLERANCE OF INTACT SEMI-DESERT CRYPTOBIOTIC CRUSTS DOMINATED BY MOSSES : Mohák dominálta intakt félsivatagi kriptobiotikus kérgek hőmérsékleti toleranciájáról Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 53. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Díaz, Mailiu, Nicolis, Orietta, Marín, Julio César, Baran, Sándor (2021) Post-processing methods for calibrating the wind speed forecasts in central regions of Chile Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 93-108. ISSN 1787-6117 (Online)

E

Efrosinin, Dmitry, Kochetkova, Irina, Stepanova, Natalia, Yarovslavtsev, Alexey, Samouylov, Konstantin, Valentini, Riccardo (2021) Trees classification based on Fourier coefficients of the sapflow density flux Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 109-123. ISSN 1787-6117 (Online)

Egri, Károly (2021) „Urbanizálódó” gombák? Adatok antropogén környezetben megfigyelt nagygombafajokról Zemplénben Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 271-294. ISSN 0230-0435

Emri, Zsuzsa, Antal, Károly, Csordás, Georgina, Kvaszingerné Prantner, Csilla, Kissné Zsámboki, Réka (2021) EEG mérés pedagógiai alkalmazási lehetőségei In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 271-282.

Erdei, Róbert (2021) Az optimális fejlődést támogató védőfaktorok Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 25-46. ISSN 0230-0435

Erdős, Alexandra (2021) Langston Hughes, the Unnamed Hero Behind the Civil Rights Movement. W. Jason Miller. Langston Hughes (Critical Lives) [Book review] Pro&Contra. 5/1. pp. 67-72. ISSN 2630-8916

Erzberger, Peter (2021) Campylopus subulatus Schimp. ex Milde and Fossombronia incurva Lindb. are not members of the Hungarian bryophyte flora Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. pp. 44-45. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Erzberger, Peter (2021) Keys for the identification of bryophytes occurring in Hungary Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/2. pp. 3-260. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Erzberger, Peter, Beránek, Ábel, Csiky, János, Nagy, József, Németh, Csaba, Schmotzer, András, Papp, Beáta (2021) WHAT IS NEW IN THE HUNGARIAN BRYOPHYTE FLORA? : Újdonságok a magyar mohaflórában Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 47. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

F

Fajt, Anita (2021) A madrigálforma (magyarországi német barokk) irodalmunkban In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 433-455.

Falus, Iván (2021) A kutatási eredmények összegzése témakörönként és javaslatok In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 17-41.

Falus, Iván, Nagyné Fóris, Katalin (2021) A gyakorlótól… In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 13-15.

Falus, Iván, Szűcs, Ida (2021) A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-200-7 (print) ; 978-963-496-201-4 (online)

Farkas, Anett (2021) Drámapedagógia, konstruktivizmus és történetalkotás. Shakespeare-drámák feldolgozási lehetőségei In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 69-82.

Farkas, Edit, Lőkös, László, Varga, Nóra, Veres, Katalin (2021) BIOGRAPHY OF THE HUNGARIAN LICHENOLOGIST KLÁRA VERSEGHY AND HER SCIENTIFIC HERITAGE : Verseghy Klára élete és lichenológiai munkássága Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 54. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Fazekas, István, Barta, Attila, Fórián, László (2021) Ensemble noisy label detection on MNIST Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 125-137. ISSN 1787-6117 (Online)

Fazekas, Sándor (2021) „Hálát Istennek ad, verssel imádkozik” : Zrínyi Miklós Elégiájának értelmezéséhez. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 233-267.

Feróné Komolay, Anikó (2021) Ködöböcz József, a „tanítók tanítója” Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 11-17. ISSN 0230-0435

Fibecz, Éva Anikó (2021) Gödöllő szelektív hulladékgyűjtése Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 51-72. ISSN 2732-0480

Fintha, Gabriella, Czóbel, Szilárd, Szűcs, Péter (2021) The Bryophyte flora of the Szent István University Gödöllő Botanical Garden Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. pp. 3-15. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fintha, Gabriella, Nagy, István, Baranyi, Gergely, Vitkó, Tamás, Benedek, Lajos (2021) MACROFUNGUS – MYCOLOGICAL EXAMINATION OF THE NATURA 2000 DESIGNATED AREAS OF ÓCSA TURJÁNVIDÉK : Ócsai Turjánvidék Natura 2000-es kijelölt területeinek nagygomba–mikológiai vizsgálata Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 55. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Finy, Péter, Papp, Viktor, Knapp G., Dániel, Kovács M., Gábor, Dima, Bálint (2021) GASTEROID FUNGI: RECENT TAXONOMIC RESULTS FROM THE CARPATHIAN BASIN : A hazai pöfetegfélék kutatásának legújabb taxonómiai eredményei Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 56. ISSN ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Frontczak, Robert (2021) A short remark on Horadam identities with binomial coefficients Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 5-13. ISSN 1787-6117 (Online)

Futó, Péter, Madarász, Balázs, Bernát, Gábor, Futó, Máté, Jakab, Gergely, Kutasi, József (2021) COMPARATIVE ANALYSIS OF SOIL DEGRADATION AND SOIL STRUCTURE IN CROPLANDS AFFECTED BY EROSION AND SOIL DEHYDRATION TREATED WITH A BIOLOGICAL SOIL CRUST FORMING ALGAL CULTURE : A talajpusztulás és talajszerkezet összehasonlító vizsgálata biológiai talajkérget képző alga tenyészettel kezelt erózió és talajszáradás sújtotta termőterületeken Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 57. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Fábián, Máté (2021) Bethlen István és Gömbös Gyula viszonyának alakulása a húszas években mikrotörténeti perspektívában In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 121-134.

Förköli, Gábor (2021) Zrínyi félreismert olvasmánya: Nicolas Caussin In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 269-285.

G

G. Etényi, Nóra (2021) A politika és a poézis Zrínyi Miklós képe a 17. századi német nyomtatványokban In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 493-517.

Galuska, László Pál (2021) Báb-mese-báb: a mesék és a bábjáték Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 211-240. ISSN 0230-0435

Garbaczné Olasz, Andrea, Szűcsné Hütter, Eszter (2021) Az iskola színvonala, eredményessége, vonzereje In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 115-156.

Gaskó, Krisztina, Szűcs, Ida (2021) Az iskola légköre In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 89-114.

Gaál, Zsuzsanna (2021) Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Líceum Kiadó, Eger, 2020. : [Könyvismertetés]. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 171-188. ISSN 2631-0198

Gebei, Sándor (2021) A rigai béke (1921) centenáriuma kapcsán In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 135-147.

Geml, József, Arnold, A. Elizabeth, Nouhra, Eduardo R., Drechsler-Santos, Elisandro R., Lutzoni, François (2021) COMMUNITY DYNAMICS OF SOIL-BORNE FUNGAL COMMUNITIES ALONG ELEVATION GRADIENTS IN NEOTROPICAL AND PALEOTROPICAL FORESTS : Neo- és paleotropikus erdők gombaközösségek összetételbeli dinamikája magassági grádiensek mentén Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 58. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Geml, József, Marschall, Marianna (2021) SPHAGNUM MOSSES HOST TAXONOMICALLY AND FUNCTIONALLY DIVERSE FUNGAL COMMUNITIES : A tőzegmohák rendszertani és funkcionális értelemben gazdag gombaközösségeknek adnak otthont Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 75. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Geml, József, Sulyok, József (2021) ENVIRONMENTAL DNA SEQUENCING PROVIDES INSIGHTS INTO HOW DIVERSITY, COMPOSITIONAL DYNAMICS AND HABITAT PREFERENCE OF ECTOMYCORRHIZAL FUNGI ARE SHAPED BY EDAPHIC AND TOPOGRAPHIC FACTORS IN PANNONIAN FOREST TYPES : Ektomikorrhizás gombaközösségek diverzitásának és összetételének tájökológiai jellemzése a Bükk hegység erdőtípusaiban környezeti DNS-minták alapján Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 76. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gintli, Tibor (2021) Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 175-184.

Gortva, János (2021) Történelemtanítás egykor és ma: a történelemtanítás kihívásai a XXI. században In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 231-239.

Gulyás, Klára (2021) Paradigmaváltás a cigány népismereti oktatásban In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 254-261.

Gyarmathy, István, Korompai, Tamás, Novák, Richárd, Varga, János, Dombos, Miklós (2021) Investigation of insect attraction effect of lamps with different color temperatures Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 147-156. ISSN 2732-0480

Gyebnár, Kristóf (2021) Egy vármegyei tisztviselő túlélési stratégiája az 1944 és 1948 közötti átmeneti időszakban Historia Nostra. 5 pp. 9-41.

Gyurácz, József, Lukács, Zoltán, Molnár, Péter, Kolláth, Zoltán (2021) Light and territoriality: A preliminary report on a capture-recapture study of common Blackbird (Turdus Merula) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 157-171. ISSN 2732-0480

Győrössy, Krisztina (2021) Az Országos Kéktúra, mint környezeti nevelési lehetőség In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 103-113.

Görgényi, Judit, Várbíró, Gábor, Ács, Éva, Kiss Keve, Tihamér, Borics, Gábor (2021) THE DIFFERENT FORMS OF RARITY OF THE PLANKTONIC ALGAE SPECIES IN THE CARPATHIAN BASIN : A plankton algák ritkaságának különböző formái a Kárpát medencében Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 59. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Gőgh, Előd (2021) „Miért kell ezt tanulnom, hol fogom én ezt használni?” In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 173-187.

H

H. Tomesz, Tímea (2021) Bevezetés a sportkommunikációba Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9417-12-0

Halász, Hajnalka (2021) Élvezet és erőszak a szenvedésben. A fájdalom keletkezéstörténete Nietzschénél In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-78.

Hargittay, Emil (2021) „iffiul pro 2bus syllabis Licentia Poetica” : Zrínyi és a magyar nemzeti vers-idom. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 189-203.

Hegedűs, Renáta Ildikó (2021) Fajnemesítési gondolatok kezdeményei a Néptanítók Lapjának 1933. évi számában In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 31-39.

Hernády, Judit (2021) A történeti narratíva megalkotásának retorikus eszközei Esterházy Pál Mars Hungaricusában In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 357-372.

Herpainé Lakó, Judit (2021) A társas hatások szerepe a sportolási szokások alakulásában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (50. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 50. pp. 7-18. ISSN 2677-0105

Herzog, Csilla (2021) Pillanatkép a médiaműveltség hazai helyzetéről 2020-ban In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-23.

Herédi, Rebeka (2021) Az irodalomtanítás 2021-ben: célok, kötelező olvasmányok, Nemzeti alaptanterv, érettségi In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 71-80.

Herédi, Rebeka (2021) Az irodalomórai élményszerzés szükségessége és a célokra gyakorolt hatásrendszere In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 83-92.

Herédi, Rebeka (2021) A kánon és a kultusz problematikája az irodalomoktatásban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 73-83.

Hijazy, Ayman, Zempléni, András (2021) How well can screening sensitivity and sojourn time be estimated Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 139-155. ISSN 1787-6117 (Online)

Homoki, Erika (2021) Földtudományi ismeretek összehasonlító vizsgálata földtudományi és ettől eltérő képzettségű minta alapján Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 103-112. ISSN 2630-9742

Homoki, Erika, Séllei-Máté, Laura (2021) Környezeti attitűd mérése néhány egri általános iskola 4. osztályában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 135-148. ISSN 2630-9742

Homoki, Erika, Vasas, Szilvia (2021) A természetjárás szerepe a környezetismeret oktatásában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 163-177. ISSN 2630-9742

Horváth, Cintia (2021) Az iskolai egészségnevelés elméleti megközelítése az Egészségnevelési Programok dokumentumelemzésével Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (50. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 50. pp. 31-46. ISSN 2677-0105

Horváth, Cintia (2021) A hazai középiskoláskorú tanulók egészségműveltségi szintjének vizsgálata a HELMA-H kérdőív alkalmazásával In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 147-159.

Horváth, Krisztián, Keller, Zsófia (2021) Hagyományos időmérés a modern korban In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 332-341.

Huszthy, Viola (2021) Az autonóm tanuláshoz szükséges tanári és tanulói kompetenciák digitális tanulási környezetben In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 311-319.

I

Imrényi, András (2021) Egy dalszöveg a pedagógiai nyelvészet szolgálatában : Quimby: Magam adom. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 23-34. ISSN 2631-0198

Istók, Ilona, Istók, Béla (2021) „Hangulatkeltő” nyelvészet? Emodzsik a nyelvtantanításban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 35-49. ISSN 2631-0198

J

Joó, Barbara, Dima, Bálint, Fail, József, Papp, Viktor (2021) FIRST RECORD OF BEAUVERIA PSEUDOBASSIANA (CORDYCIPITACEAE, ASCOMYCOTA) FROM HUNGARY : A Beauveria pseudobassiana (Cordycipitaceae, Ascomycota) első adata Magyarországról Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 77. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Jánk, István (2021) Egy anyanyelvi mentorálással kapcsolatos projekt (nyelvi) tapasztalatairól Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 51-60. ISSN 2631-0198

János, Szabolcs (2021) Szász János vagy Sachs von Harteneck? A nagyszebeni királybíró alakja az erdélyi német és magyar (dráma)irodalomban In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 93-109.

Jónás, Zoltán, Káelné Kovács, Rita, Herédi, Rebeka, Keresztény, Lilla (2021) Kortárs hangon '21 : Válogatás az Eszterházy Károly Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem nemzetközi hallgatói irodalmi pályázatából. Eger, Miskolc, Nagyvárad, Hébé-Juventos Művészeti Egyesület.

K

K. Nagy, Emese (2021) Adapting to the situation caused by the coronavirus COVID-19 pandemic in schools with children mostly from disadvantageous background In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 148-168.

K. Nagy, Emese (2021) Low-status Students in Academically Diverse Classroom In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 259-269.

K. Nagy, Emese (2021) A pedagógushallgatók felkészítése a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulócsoportok nevelésére, oktatására In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-26.

K. Nagy, Emese (2021) A tanulók státuszhelyzete és kezelése Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 55-70. ISSN 0230-0435

K. Nagy, Emese, Zagyváné Szűcs, Ida (2021) Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában : Válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból, Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-212-0 (print) ; 978-963-496-218-2 (online)

Kafle, Bir, Luca, Florian, Togbé, Alain (2021) Corrigendum to “Pentagonal and heptagonal repdigits” [Annales Mathematicae et Informaticae 52 (2020) 137–145] Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 15-16. ISSN 1787-6117 (Online)

Kalmár, János (2021) Braudel és a magyar történetírás In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 149-159.

Katrics, Petra, Laczkó, Attila, Gombos, Zoltán, Béres, Sándor, Tóth, László, Bogár, Lilla, Márton, Laura, Benczenleitner, Ottó (2021) A premenstruációs tünetegyüttes hatása a maximális és robbanékony erőre női felnőtt jégkorongozók esetében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (51. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 7-18. ISSN 2677-0105 (Nyomtatott) ISSN 2498-6917 (Online)

Kecskeméti, Gábor (2021) A barokk korszakfogalom a retorikatörténeti kutatások kiteljesedése után In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 15-53.

Keller, Zsófia, Szűcs, Róbert (2021) Tanulók- és sportolók motoros-képességeinek fejlesztése és felmérése labdás játékok esetén In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 221-230.

Kertész, István (2021) Mikor lett bajnok Olümpiában Attalosz, a pergamoni uralkodócsalád tagja? : Joachim Ebert emlékére. In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 161-167.

Kertész, Tamás (2021) Egy sportszer élete: szerből rendszer. Bemutatkozik a variálható sport létra 3d sport/rend/szer Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (48. köt., 2020/1). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 65-74.

Kisné Bernhardt, Renáta, Furcsa, Laura, Sinka, Annamária, Szaszkó, Rita (2021) Digitális pedagógiai tapasztalatok tanítóként: lehetőségek a karanténpedgógiában In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 93-108.

Kispál, Dániel (2021) Az irodalomtanítás válaszai a humán tudományok válságára. Alkalmazott drámapedagógia a klasszikus alkotások tanításában In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 111-120.

Kispál, Dániel (2021) Változások az Ady‑recepcióban : Irodalomtanítási paradigmák és az irodalomtankönyvek Ady‑képe Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 85-96.

Kiss, Dávid (2021) A Ruhásszekrényen át az Olümposzra I. : Fantasy regények az irodalom tananyag tanórai feldolgozása és az olvasóvá nevelés szolgálatában. In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 81-91.

Kiss, Farkas Gábor (2021) Zrínyi és Homérosz In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 177-187.

Kiss, László (2021) Csaplovics János 1822-es „Ethnographiai Értekezés”-e mai szemmel III. : Észrevételek az összehasonlító táblázathoz. A táblázat. Az értekezés fogadtatása és Csaplovics identitás változásai. In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-186.

Kiss, László (2021) Reformkori próbálkozások a „nemzeti karakter” meghatározására I. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 53-68. ISSN 2560-2144

Kiss, Veronika (2021) IKT-eszközökkel támogatott egészségre nevelés az általános iskolában In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 262-269.

Kiss, Zoltán (2021) Akadémiai labdarúgók tehetséggondozása: fókuszban a nevelés Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (51. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 43-52. ISSN 2677-0105 (Nyomtatott) ISSN 2498-6917 (Online)

Kiss, Zoltán (2021) Utánpótláskorú labdarúgók akadémiai neveléséhez köthető tényezők vizsgálata edzők véleményének tükrében: országhatár és végzettség a fókuszban In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 161-170.

Kiss, Zoltán, Csáki, István, Bognár, József (2021) A fiatal labdarúgók személyiségét és pályafutását befolyásoló tényezők vizsgálata a szülők és az edzők véleményének tükrében In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 221-230.

Kiszely, Kinga, Szalay, Krisztina (2021) Környezeti attitűd vizsgálata alsó tagozatos gyermekek körében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 73-89. ISSN 2732-0480

Kiszl, Péter (2021) Multifunkciós könyvtár és pénzügyi edukáció In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 284-298.

Kmety, Adrien, Szögi, László (2021) Az egri felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713-1852 Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-489-054-6

Kobela, Tamara (2021) A szülők értékrendszerének kapcsolódása az iskolai testneveléshez Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 77-87. ISSN 2677-0105

Kocsis, Klaudia (2021) „Egri zárdisták voltunk!” - Az angolkisasszonyok egri növendékeinek jótékonysági tevékenysége 1942–1943-ban Historia Nostra. 5. pp. 43-77.

Kocsis, Rita, Subrt, Péter (2021) Az iskola külső megítélése In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-182.

Kolláth, Zoltán (2021) Foreword Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 109-110. ISSN 2732-0480

Kolláth, Zoltán, Száz, Dénes, Tong, Kai Pong, Kolláth, Kornél (2021) Light Pollution Survey in Hungarian National Parks Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 111-123. ISSN 2732-0480

Koltai, Kornélia (2021) Pre-expresszionista héber üdvözlőversek – barokk (kori) szerzők tollából In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 457-480.

Komló, Csaba (2021) 3D eszközök az oktatásban In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 342-360.

Konkoly, Dániel (2021) Minden mozgásban van. Az erőszak metapoétikus vonatkozásai Ovidius Metamorphoses című művében In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 107-113.

Kopasz, Gáborné (2021) Oktatáspolitika és tanárképzés Finnországban a tehetséggondozás aspektusából In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 225-239.

Korteby, Mohamed Amine, Gál, Zoltán, Polgár, Péter (2021) Multi dimensional analysis of sensor communication processes Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 169-182. ISSN 1787-6117 (Online)

Koszka, Attila (2021) RESEARCH ON PYROPHILIC FUNGI IN VÉRTES MOUNTAINS : Pirofil gombák kutatása a Vértesben Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 60. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Kovács, Csilla (2021) Ady-dalok Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 21-31.

Kovács, Henrik (2021) A lippozoo oktatásmódszertani eszköz ismertetése Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (48. köt., 2020/1). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 47-64.

Kovásznai, Gergely, Gajdár, Krisztián, Narodytska, Nina (2021) Portfolio solver for verifying Binarized Neural Networks Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 183-200. ISSN 1787-6117 (Online)

Krakker, Anna (2021) Egy környezeti nevelési oktatócsomag gyakorlati lehetőségei In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 115-126.

Kristóf, Ilona (2021) Utazás Itáliába 1501 nyarán. Egy számadáskönyv tanulságai In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 187-209.

Kuki, Attila, Bérczes, Tamás, Tóth, János, Sztrik, János (2021) A contribution to scheduling jobs submitted by finite-sources in computational clusters Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 201-218. ISSN 1787-6117 (Online)

Kulcsár Szabó, Ernő (2021) Kánon és befolyás. Az irodalmi autoritás kérdéséhez In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 13-31.

Kusper, Gábor, Biró, Csaba, Adamkó, Attila, Baják, Imre (2021) Introducing w-Horn and z-Horn: A generalization of Horn and q-Horn formulae Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 33-43. ISSN 1787-6117 (Online)

Kusper, Judit (2021) Erőszak és hallgatás Tersánszky Józsi Jenő Viszontlátásra, drága… című regényében In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 185-195.

Kusper, Judit (2021) „Te a királyné s én a király” : Mesei motívumok Ady Endre költészetében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 39-52.

Kusper, Judit (2021) A régiség sziréndala. Játék a kimondhatatlannal és a láthatatlannal a Láthatatlan ember kontextusában In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 155-166.

Kustárné Almási, Zsuzsanna (2021) Báb és dráma a hitoktatásban. Bibliai történetek feldolgozása a báb és dráma eszközeivel Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 197-210. ISSN 0230-0435

Kádek, Tamás, Mihálydeák, Tamás (2021) Dealing with uncertainty: A rough-set-based approach with the background of classical logic Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 157-168. ISSN 1787-6117 (Online)

Károlyi, Bálint (2021) Hiding Patrons or Lords without Patronage? Additions to the Patronage Activity of the Presidents of the Hungarian Chamber with an Outlook on the Habsburg Monarchy Pro&Contra. 5/2. pp. 5-29. ISSN 2630-8916

Kása, Zoltán (2021) Warshall’s algorithm—survey and applications Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 17-31. ISSN 1787-6117 (Online)

Ködöböcz, Gábor (2021) „Az Égből dühödt angyal dobolt / Riadót a szomorú Földre” Az első világháború reflexiója Ady Endre lírájában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 33-37.

Kökényesi, Nikoletta (2021) Médiatudatosságra nevelés az óvodától a felsőoktatásig Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 135-145. ISSN 0230-0435

Kölcsey, Ferenc, Onder, Csaba (2021) Nyelvtudományi munkák : Kritikai kiadás. Budapest, Universitatis. ISBN 978-963-9671-84-3

Körömi, Gabriella (2021) A drámai forma megjelenése Guy de Maupassant dialógusos novelláiban In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 121-134.

Körömi, Gabriella, Kusper, Judit, Verók, Attila (2021) Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-221-2

Kőszegi, Ferenc (2021) Sipos György munkássága a sárospataki képzőben (1947–1997) Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 19-23. ISSN 0230-0435

Kővári, Réka (2021) Mária-siralmak a Ferences iskoladrámák 1–3. köteteiben In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 135-153.

L

Lantang, Oktavian, Terdik, György, Hajdú, András, Tiba, Attila (2021) Comparison of single and ensemble-based convolutional neural networks for cancerous image classification Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 45-56. ISSN 1787-6117 (Online)

Lantang, Oktavian, Terdik, György, Hajdú, András, Tiba, Attila (2021) Investigation of the efficiency of an interconnected convolutional neural network by classifying medical images Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 219-234. ISSN 1787-6117 (Online)

Laudano, Francesco (2021) Visual argumentations in teaching trigonometry Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 183-193. ISSN 1787-6117 (Online)

Lengyelné Molnár, Tünde (2021) Agria Média 2020 : „Az oktatás digitális átállása korunk pedagógiai forradalma” (Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencia. Eger, 2020. október 7–9.). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-199-4

Lenkey-Tóth, Péter (2021) Narráció és identitás. Gerhard Richter: 1977. október 18. Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 261-270. ISSN 0230-0435

Lovász, Éva Patrícia (2021) Az intézményváltás jó gyakorlata Füzesabony óvodáiban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 89-100. ISSN 2630-9742

Ludányi, Zsófia (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes (2021) Nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázat középiskolásoknak Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 73-89. ISSN 2631-0198

Lukács, Luca Lilla, Kopcsik, Kristóf, Pénzesné Kónya, Erika (2021) THE EFFECT OF LED LIGHT SOURCES WITH DIFFERENT COLOUR TEMPERATURES FOR THE VEGETATIVE REGENERATION OF CRYPTOGAMIC PLANTS : Különböző színhőmérsékletű LED fényforrások hatása kriptogám növények vegetatív regenerációjára Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 78. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Ládiné Szabó, Tünde Julianna (2021) A LearningApps használata a digitális oktatás során In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 244-253.

Láng, Éva (2021) A mindennapos testnevelés 3+2-es modell által nyújtott lehetőségeinek megvalósulása az „új” típusú mozgásformák alkalmazásával az iskolákban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 25-43. ISSN 2677-0105

Lénárt, Tamás (2021) Az erőszak ára. Ökonómia és trauma. Mikszáth, Polcz Alaine, Petri In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-164.

Lívják, Emília (2021) A gyermekek rabszolgái vagy urai a reflexeiknek? Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (50. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 50. pp. 57-67. ISSN 2677-0105

Lőrincz, Gábor (2021) Identitásjelölő elemek egy délnyugat-szlovákiai kisváros oktatási intézményeinek nyelvi tájképében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 61-71. ISSN 2631-0198

M

Macharia Muhoro, Arthur, Farkas, Edit Éva (2021) BIOACTIVE POTENTIAL OF LICHEN SECONDARY METABOLITES IN THE STRUGGLE AGAINST MALARIA AND OTHER INSECT VECTOR-BORNE DISEASES : A zuzmók másodlagos anyagcseretermékeiben rejlő bioaktív lehetőségek a malária és más, rovarok által terjesztett betegségek elleni küzdelemben Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 64. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Maczák, Ibolya (2021) Kelemen Didák egri kapcsolatai In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 167-172.

Majoros, Tamás, Oniga, Stefan, Xie, Yu (2021) Motor imagery EEG classification using feedforward neural network Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 235-244. ISSN 1787-6117 (Online)

Majoros, Viktória (2021) A Csalárd Cupido textológiája In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 409-431.

Majtényi, György (2021) „Kádár elvtárs nem király” Hétköznapi emberek levelei és a hivatalok működése a Kádár-korban In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 211-221.

Majtényi, Laura (2021) Többszólamú éneklés az általános iskolában In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 53-57.

Makai, János (2021) Az egri főiskola Történelem Tanszékének oktatói kara (1949–1964) In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 223-234.

Makai, János (2021) Hallgatói emlékek az egri történelem szakos képzésről (1954-2014) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Malombe, Itambo, Pócs, Tamás (2021) NEW RECORDS TO THE BRYOFLORA OF THE E SLOPE OF MT. KENYA : Új adatok a Kenya Hegy keleti lejtőjének mohaflórájához Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 61. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Marschall, Marianna (2021) THE COMPONENTS OF DESICCATION TOLERANCE MECHANISMS IN BRYOPHYTES: THE OLD STORY HAS BEEN UPDATED : A kiszáradás-tolerancia mechanizmusok komponensei mohafajokban. A régi történet aktualitásai Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 62. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Matos, Zoltán, Kónya, Eszter (2021) Teaching numeral systems based on history in high school Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 195-204. ISSN 1787-6117 (Online)

Matus, Gábor, Aszalósné Balogh, Rebeka, Lőkös, László, Farkas, Edit (2021) NEW LICHEN RECORDS FROM EAST HUNGARY : Új zuzmóflorisztikai adatok Kelet-Magyarországról Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 79. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Matus, Gábor, Hricsovinyi, Dominik, Barabás, Anett, Aszalósné Balogh, Rebeka, Varga, Kinga, Lőkös, László (2021) PRELIMINARY RESULTS OF THE INVENTORY AT LICHEN HERBARIUM OF THE UNIVERSITY OF DEBRECEN : Előzetes eredmények a Debreceni Egyetem zuzmóherbáriumának feldolgozásában Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 63. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Medgyesy S., Norbert (2021) Vitus, a pintérek védőszentje tiszteletére írt mártírdráma jellegzetességei és forrásai Csíksomlyón (1774) In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 173-195.

Medovarszki, István (2021) Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021 : Pedagógiai, neveléstudományi és szakmódszertani tanulmányok. Békéscsaba, Magánkiadás. ISBN 978-615-01-4121-3

Medovarszki, István (2021) A finn oktatási rendszer sajátosságai a tanári professzió szemszögéből In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 215-223.

Mercs, István (2021) „Tündér mivoltárul, s forgandóságárul” : Koháry István és a szerencse. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 373-389.

Mika, János, Apró, Anna (2021) Connections of the light pollution issue to the un sustainable development goals Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 183-192. ISSN 2732-0480

Molnár, Anita (2021) Testnevelő tanári példamutatás és az egészségmagatartás közvetítése a bemutatás módszerén keresztül In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 129-146.

Molnár, Anita, Bognár, József, Vajda, Ildikó (2021) Pedagógusok szerepe az egészségnevelés folyamatában, különös tekintettel a pedagógusok egészség-magatartására Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (51. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 53-67. ISSN 2677-0105 (Nyomtatott) ISSN 2498-6917 (Online)

Monok, István (2021) Uralkodói művelődéspolitika és a humanista szöveghagyományozás. Megfontolások az erdélyi fejedelmi könyvtár történetének kutatásához In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 197-206.

Mácsár, Gábor (2021) Az egyetemi lemorzsolódás elméleti összefüggései és rendészeti vonatkozása Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 45-60. ISSN 2677-0105

Mácsár, Gábor (2021) A magyar karate meghonosodása Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (50. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 50. pp. 69-88. ISSN 2677-0105

Mészáros, Márton (2021) Költői erőszak KAF költészetében. Palimpszesztikus paronomázia, félszemrím, szolecizmus In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 143-156.

Mészáros, Ádám (2021) A tantermek infrastruktúrájának átalakulása a XIX. század vége és a XXI. század között In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 241-257.

N

N. Mandl, Erika (2021) Színházi nevelés és közönségnevelés a Kaposvári Egyetemen Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 161-176. ISSN 0230-0435

Nagy, Andor (2021) A brassói szász patríciusság a kora újkorban In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 235-252.

Nagy, Andor, Verók, Attila (2021) Az egri felsőoktatási intézmények megalapításának története, szerepük hazai és nemzetközi környezetben In: Az egri felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713-1852. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-27.

Nagy, Levente (2021) „Sors bona virtus melior” : Néhány megjegyzés a sztoikus, a heroikus és a desperatus Zrínyiről. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-176.

Nagyné Klujber, Márta (2021) (Mozgás)terápiás körkép az iskolaérettség kapcsán Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-219-9

Nádasi, András, Sabjanics, István (2021) A digitális távoktatásra történő átállás gyakorlatának vizsgálata a belügyi ágazatot érintő teljes vertikumban In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 24-49.

Négyesi, Péter (2021) Adaptivitást támogató elektronikus tanulási környezet fogalmi keretei a számelmélet speciális témaköreinek tanításában In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 89-101.

Németh, Csaba (2021) CHOROLOGICAL NOVELTIES OF THE BRYOPHILOUS GENERA LAMPROSPORA AND OCTOSPORA (PEZIZALES) IN HUNGARY : Új briofil csészegombák Magyarországon Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 65. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

O

Onder, Csaba (2021) „Költ Crispia’ Várában, a’ nagy Veteményedelem’ mellett”: Adalékok a Mondolat keletkezéséhez In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 207-232.

Orgoványi-Gajdos, Judit (2021) An Analysis of a Teachers’ Problem-solving Enhancement Programme Comparing Novice and Expert Teachers’ Experiences Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 49-68. ISSN 2630-9742

Orgoványi-Gajdos, Judit (2021) A gyakorlóiskola szerepe a tanárjelöltek felkészítésében In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 289-318.

Orgoványi-Gajdos, Judit, Zagyváné Szűcs, Ida (2021) A tanárképzés fejlesztendő területei a képző intézmények szakmai együttműködésének fényében In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 50-68.

Osváth, Dorottya (2021) Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.): Szabályzat, oktatás, gyakorlat: helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger, Líceum Kiadó, 2019. : [Könyvismertetés]. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 165-169. ISSN 2631-0198

Osváth, Dorottya (2021) Létezik olyan, hogy nőies, férfias és semleges emotikon? 12 emotikon minősíthetőségének vizsgálata egy kérdőíves attitűdvizsgálat alapján Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 91-103. ISSN 2631-0198

P

Pacsuta, István (2021) Hallgatók infokommunikációs szokásai értékválasztásuk mentén In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 199-209.

Pap, József, Verók, Attila (2021) Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-187-1

Pap, Melinda, Kvaszingerné Prantner, Csilla, Vígh, Imre (2021) Experiences of the NKP 2.0 educational portal during COVID-19 pandemic induced online education In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 231-243.

Papp, Beáta, Natcheva, Rayna, Gospodinov, Galin (2021) NEW BRYOPHYTE SPECIES IN THE BULGARIAN BRYOPHYTE FLORA : Új moha fajok Bulgária mohaflórájához Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 67. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Papp, Dorottya, Zombor, Máté, Buttyán, Levente (2021) TEE-based protection of cryptographic keys on embedded IoT devices Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 245-256. ISSN 1787-6117 (Online)

Papp, Ingrid (2021) Kié Zrínyi Miklós? : Történeti és műformai hagyomány a szlovák nemzeti ideológiában és irodalomban a 19. század közepén. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 547-559.

Papp, Viktor, Dima, Bálint (2021) MACROFUNGAL INVENTORY AT KAW MOUNTAIN, FRENCH GUIANA : Adatok a Kaw-hegység (Francia Guyana) nagygombáihoz Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 68. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Pataki, Viktor (2021) A tulajdonnév fordítása mint erőszak. Az erőszak példái Oravecz Imre Kaliforniai fürj című regényében In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 207-216.

Pató Gáborné Szűcs, Beáta, Sipos, Csanád, Pató, Bálint Gábor (2021) A szemléltetés és megértés egy új formája a PATeNt © - SIPOS QCD modell In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 361-373.

Petercsák, Tivadar (2021) Az egri Cifra-sánc városrész és fertálymesterei Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-202-1

Peterecz, Zoltán (2021) Pro&Contra : Central European Studies in Humanities (5/1.). Eger, Eszterházy Károly University Líceum Publisher.

Peterecz, Zoltán (2021) Pro&Contra : Central European Studies in Humanities (5/2.). Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Petrőczi, Éva (2021) Kívül a barokk kánonon, belül a hétköznapokon : A tizenhetedik századi magyar puritán költészet. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 481-489.

Petz, Tiborné, Pápai, Bernadett, Reider, József (2021) A mai kor kihívásai és a rájuk adott válaszok a győri tanítóképzés matematika-, informatika- és természettudományi oktatásában In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 171-184.

Pintér, Márta Zsuzsanna (2021) A verses barokk színjáték poétikája In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 289-311.

Podlovics, Éva Lívia (2021) Reziliencia és pedagógiai gyakorlat Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 71-83. ISSN 0230-0435

Podlovics, Éva Lívia (2021) A kompetenciák az általános iskolától az élethosszig tartó tanulásig Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 47-54. ISSN 0230-0435

Polgár, Anikó (2021) „Az nagy monstrum pedig ráéhült gyomrával” : Mitológiai szörnyek Gyöngyösi István költészetében. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 391-408.

Pozsgai, Andrea, Pusztai-Eredics, Alexandra, Baranyai, Gábor, Lenner, Tibor (2021) The connection between public lighting modernisation and light pollution: The Dunaújváros pattern Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 125-132. ISSN 2732-0480

Pukánszky, Béla (2021) Előszó In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 7-11.

Pálfi, Dorina (2021) A státuszkezelés jövőbeli alkalmazását befolyásoló tényezők feltárása In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-43.

Pócs, Tamás, Chuah-Petiot, Min (2021) Notes on the Bryophytes of Madagascar 6. Epiphyllous liverworts from Zahamena National Park Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. pp. 36-43. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Q

Qechai, Saber (2021) Linguistic Rights of Indigenous Peoples in Canada Pro&Contra. 5/2. pp. 57-79.

Qechai, Saber (2021) The Smart City in a Digital World Review on Mosco Vincent’s The Smart City in a Digital World, London: Emerald, 2019. [Book review] Pro&Contra. 5/2. pp. 99-105. ISSN 2630-8916

R

Radnóti, Ágnes, Dima, Bálint, Benedek, Lajos, Papp, Viktor (2021) NEW DATA ON THE DIVERSITY OF LEPIOTOID MACROFUNGI IN HUNGARY : Újabb adatok a hazai lepiotoid nagygombák diverzitásához Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 80. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Rainer M., János (2021) A szocializmus „hivatásos” újratervezése az 1960-as években In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 253-266.

Rajna, Franciska (2021) A kommunikációs gráfok és a fekete-fehér SAT probléma közti összefüggések vizsgálata In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 321-330.

Reeb, Catherine, Sass-Gyarmati, Andrea, Dubuisson, Elodie, Kervran, Lionel, Price, Michelle, Marline, Lova, Brinda, John C. (2021) AN UPDATE ON THE MADBRYO PROJECT, A COLLABORATIVE PROJECT ON MALAGASY BRYOPHYTES : Beszámoló a MADBRYO projektről, a madagaszkári mohák feltárásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés aktuális eredményeiről Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 48. ISSN 2061-6716 (Print) ; 2063-6725 (Online)

Rieser, Christopher, Filzmoser, Peter (2021) Compositional trend filtering Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 257-270. ISSN 1787-6117 (Online)

Rihane, Salah Eddine, Togbé, Alain (2021) On the intersection of Padovan, Perrin sequences and Pell, Pell-Lucas sequences Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 57-71. ISSN 1787-6117 (Online)

Ringert, Csaba (2021) Pályázatok hatása az iskola közösségére és közvetlen környezetére, valamint a korszerű pedagógiai eljárások alkalmazása a gyakorlóiskolában In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 231-249.

Rózsa, Sándor (2021) A Közép-Tisza-vidék első jelentős vízrendezési munkálata: a Mirhó-gát építése . In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 267-283.

Różański, Michał, Smoleń-Duda, Barbara, Wituła, Roman, Jochlik, Marcin, Smuda, Adrian (2021) On some methods of calculating the integrals of trigonometric rational functions Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 205-214. ISSN 1787-6117 (Online)

S

Sahai, Meena, Farhat Ansari, Sheere (2021) The structure of the unit group of the group algebra F(C₃ × D₁₀) Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 73-82. ISSN 1787-6117 (Online)

Salem, Hanaa, Attiya, Gamal, El-Fishawy, Nawal (2021) Multi-Agent based Intelligent Decision Support Systems for Cancer Classification In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 122-146.

Samu, Tünde (2021) „Hogyan lehet a házasságot felbontani?” Heves vármegyei válóperek mikrotörténeti vizsgálata (1919–1920) Historia Nostra. 5. pp. 143-180.

Sass-Gyarmati, Andrea, Reeb, Catherine (2021) The present status of Bazzania curvidens Steph. (Lepidoziaceae) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. pp. 32-35. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Schefzik, Roman (2021) SimBPDD: Simulating differential distributions in Beta-Poisson models, in particular for single-cell RNA sequencing data Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 283-298. ISSN 1787-6117 (Online)

Schmotzer, András (2021) New locality of Lepidium cartilagineum in the Hortobágy Region (East Hungary) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1 pp. 16-31. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Schäffer, Krisztián, Sidló, Csaba István (2021) Exploiting the structure of communication in actor systems Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 271-282. ISSN 1787-6117 (Online)

Silkó, Rebeka, Láng, Éva (2021) A társastánc személyiségfejlesztő hatásának vizsgálata a táncosok véleményei és tapasztalatai alapján Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (51. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 29-40. ISSN 2677-0105 (Nyomtatott) ISSN 2498-6917 (Online)

Simon, Attila (2021) Megrendülés. Affektivitás, nyelvi erő és erőszak Pszeudo-Longinosznál In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 33-51.

Simonyi, Sándor (2021) Földrajzi tudás mérése, egy diagnosztikus teszt eredményei Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 123-133. ISSN 2630-9742

Simándi, Szilvia, Madarász, Réka (2021) Közösség – művelődés – gazdaság Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 41-47. ISSN 2630-9742

Sinigla, Mónika, Szurdoki, Erzsébet, Lőkös, László, Bartha, Dénes, Galambos, István, Bidló, András, Farkas, Edit (2021) ECOLOGICAL ANALYSIS OF PROTECTED REINDEER LICHEN POPULATIONS IN THE BALATON UPLANDS (HUNGARY) : Védett rénzuzmó populációk ökológiai elemzése a Balaton-felvidéken Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 81. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Skala, Vaclav (2021) Efficient Taylor expansion computation of multidimensional vector functions on GPU Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 83-95. ISSN 1787-6117 (Online)

Somogyi, Dávid (2021) “The blacklist was a time of evil...”. The Blacklisting in the McCarthy Era and the Hollywood Ten Pro&Contra. 5/1. pp. 25-47. ISSN 2630-8916

Sriprad, Wanna, Srisawat, Somnuk, Naklor, Peesiri (2021) Vieta–Fibonacci-like polynomials and some identities Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 97-108. ISSN 1787-6117 (Online)

Stefán, Antal Krisztián (2021) A Balassagyarmati megyei bíróság büntetőperes iratainak igazságügyi statisztikája (1957–1961) Historia Nostra. 5. pp. 79-110.

Stefán, Antal Krisztián (2021) „Minden bűnügynek vannak elgondolkodtató, megfontolásra érdemes tanulságai…” . Historia Nostra. 5. pp. 111-142.

Suhai, Pál (2021) Egy Zrínyi-kiadás tanulságai In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 531-545.

Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós (2021) On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 109-119. ISSN 1787-6117 (Online)

Szabó, Csaba, Bereczky-Zámbó, Csilla, Szenderák, Júlia, Szeibert, Janka (2021) On a metamatemEthical question in talent care Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 215-230. ISSN 1787-6117 (Online)

Szabó, Orsolya, Emri, Zsuzsa (2021) Az autizmus spektrum betegséggel élő gyerekek iskolai integrációjának lehetősége Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 91-106. ISSN 2732-0480

Szabó, Orsolya Edit (2021) Az ifjúsági irodalom nevelő-érzékenyítő funkcióinak bemutatása, Janne Teller: Semmi című regényén keresztül In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 93-100.

Szakály, Zsolt (2021) A fittség életkor-specifikus vizsgálatának jelentősége Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 9-24. ISSN 2677-0105

Szamosi, Barna (2021) Shifting Concerns of Public Health in Post-Second World War Hungary: From Contagious Diseases to Congenital Disorders Pro&Contra. 5/2. pp. 31-55. ISSN 2630-8916

Szelestei Nagy, László (2021) Oráció Szent Lászlóról az 1634. évi bécsi Szent László-napi ünnepségen In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 205-220.

Szentesi, Zsolt (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100] Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szentesi, Zsolt (2021) Előszó Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 5-7.

Szentesi, Zsolt (2021) A klasszikus modernség belső korszakhatárán : (A kései Ady‑költészet transzformációja) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 53-70.

Szentesi, Zsolt (2021) A lét kiüresedettségének kétféle feldolgozása. Peter Handke: A kapus félelme tizenegyesnél; Esterházy Péter: Egy ötlet kidolgozásának másik – immáron 3. – lehetősége In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 197-205.

Szentirmai, László (2021) Báron László – Euterpé, Kalliopé, Minerva és Thaleia táncpartnere Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 241-248. ISSN 0230-0435

Szentmártoni Szabó, Géza (2021) Balassi Bálint és a tragédiajáték In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 233-236.

Szentmártoni Szabó, Géza (2021) Egy Zrínyinek tulajdonított epigrammáról In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 221-232.

Széplaki, Ildikó (2021) A dzsúdóoktatás jelentősége a gyermekek fejlődése terén Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (48. köt., 2020/1). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 31-44.

Szűcs, Ida (2021) Az iskola önfejlesztő tevékenysége In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 183-229.

Szűcs, Ida (2021) A szakmai fejlesztő iskola In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-50.

Szűcs, Péter (2021) Acta Biologica Plantarum Agriensis (9/1.) : Journal of Plant Biology. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szűcs, Péter, Fintha, Gabriella, Tamási, Gergő (2021) Mohaadatok a gödöllői városi köztemetőből Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 5-12. ISSN 2732-0480

Szűcs, Péter, Rózsa, Sándor (2021) IDENTIFICATION RESULTS OF AN ILLEGAL MOSS COLLECTION FROM NE HUNGARY : Egy Északkelet-Magyarországról származó illegális mohagyűjtemény határozási eredményei Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 69. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Szűcs, Tamás (2021) A Jeruzsálem‑kérdés, az UNESCO és a globális örökségpolitika 1968–1999 Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 69-90. ISSN 2560-2144

Szűts-Novák, Rita (2021) A nőnevelés és feminizmus dilemmája Gyertyánffy István pedagógiájában In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2021. Békéscsaba, Magánkiadás. pp. 15-29.

T

Tajtiné Lesó, Györgyi (2021) Az információfeldolgozás szerepe a pályaorientáció pedagógiai folyamatában In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 133-143.

Takács, Judit (2021) Deonyms in Hungarian dictionaries Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 149-161. ISSN 2631-0198

Tamási, Gergő, Szűcs, Péter (2021) THE BRYOPHYTE DIVERSITY OF ERZSÉBET PARK IN GÖDÖLLŐ TOWN : A gödöllői Erzsébet park mohadiverzitás vizsgálat Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 82. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Tar, Gabriella-Nóra (2021) Történelem a színpadon – a budapesti Perjátszó Kör 2016-os kolozsvári vendégjátékáról In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 237-240.

Tasi, Réka (2021) Barokk illúzió : Enargeia, imaginatio és episztemológia a retorikában. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 69-78.

Tatár, László, Horotán, Katalin, Varga, János (2021) Necrophag rovarok igazságügyben. Lucilia sericata (Diptera, Calliphoridae) jelentősége a tetemek lebontásának folyamatában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 31-50. ISSN 2732-0480

Telegdi, Attila (2021) Innovációs lehetőségek a magyar gyorskorcsolyázás módszertanában : A hosszú távú sportolófelkészítési modell adaptációjának lehetőségei a hazai gyorskorcsolya sportágakban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (48. köt., 2020/1). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 7-20.

Tengely, Adrienn (2021) Közösségi művelődés a pécsi leánykongregációkban a két világháború között Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 29-40. ISSN 2630-9742

Teplánszki, Dóra, Korompai, Tamás (2021) A Vérfű-hangyaboglárka, Maculinea teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) mátrai állományának vizsgálata és a megmentésére irányuló kísérlet Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 13-29. ISSN 2732-0480

Tho, Nguyen Xuan (2021) The Diophantine equation x² + 3ᵃ · 5ᵇ · 11ᶜ · 19ᵈ = 4yⁿ Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 121-139. ISSN 1787-6117 (Online)

Tho, Nguyen Xuan (2021) What positive integers n can be presented in the form n = (x + y + z)(1/x + 1/y + 1/z)? Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 141-146. ISSN 1787-6117 (Online)

Thür, Antal (2021) Agilitástesztek az edzés részeként női labdarúgók és futsal játékosok kondicionális képességének tekintetében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 61-75. ISSN 2677-0105

Thür, Antal (2021) A fizikai aktivitás iránti attitűd, a fittségi mutatók alakulása a szülői minta és a mindennapos testnevelés implementációjának tekintetében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (48. köt., 2020/1). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 21-30.

Toma, Kornélia (2021) Drámapedagógiai tartalmú pedagógusképzés a Sárospataki Comenius Campuson – Egy jó gyakorlat Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 147-159. ISSN 0230-0435

Toma, Kornélia, Podlovics, Éva Lívia, Stóka, György (2021) Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.) : Örökség és megújulás. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-184-0

Tomori, Tímea (2021) Kommunikáció mint kereszttantervi kompetencia az iskolapedagógiában A pilot kutatás Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 69-88. ISSN 2630-9742

Tomori, Tímea (2021) A kognitív kommunikációs kompetencia tantervi vizsgálata a gimnázium 9–10. évfolyamán Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 251-260. ISSN 0230-0435

Tomori, Tímea, Koltay, Tibor, Grigas, Vincas (2021) Középiskolai tanárok információs műveltségi attitűdjei egy nemzetközi kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 300-310.

Tong, Kai Pong, Kolláth, Zoltán (2021) Future long-term night sky monitoring projects shall use multispectral imaging sensors when possible Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 133-146. ISSN 2732-0480

Tudlik, Csilla (2021) A pályaérdeklődés kialakításának fontossága az iskolai munkában In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 103-132.

Turóczi, Márk (2021) The Romance of Revolution? The Discourse of Revolutionism among Hungarian Youth 1957–1970 Pro&Contra. 5/1. pp. 49-65. ISSN 2630-8916

Tánczos, Tamás (2021) Mikroökonómia Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-109-3

Tóth, Gergely (2021) „Kik fegyvert viselnek, s török vért eresztnek, ezt azoknak csinálom” : Szerzői intenciók és a mohácsi csata értelmezési kísérletei Listius László Magyar Márs című művében (1653). In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 337-356.

Tóth, Noémi Evelin, Yang Zijian, Győző (2021) Magyar nyelvtan tanulását segítő alkalmazás általános és középiskolás diákok részére In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 211-220.

Tóth, Róbert (2021) Script-aided generation of Mental Cutting Test exercises using Blender Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 147-161. ISSN 1787-6117 (Online)

Törtei, Renáta (2021) Thököly Imre és Zrínyi Ilona alakjának megjelenése a XVII. századi spanyol drámairodalomban In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 241-258.

U

Urbán, Péter (2021) Az irodalomtanítás dilemmái és az Ady‑költészet tanítása Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 97-108.

Urbán, Péter (2021) A konstruktivista tanuláselmélet és a társadalomtudományi tantárgyak tanítása In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 159-169.

Ureczky, Eszter (2021) A téboly nemei: intézményes erőszak és a pszichiátriai betegség genderaspektusai Adam Foulds Eleven útvesztő című neoviktoriánus regényében In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 217-234.

Utasi, Csilla (2021) Szándék és imitáció Zrínyi Miklós Syrena-kötetében In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 137-156.

V

V. Raisz, Rózsa (2021) Inkább törni, mint hajolni. Adatok és kérdések egy frazémával kapcsolatban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 105-108. ISSN 2631-0198

Vaderna, Gábor (2021) A hatalom akarása és a nyelv ereje. Berzsenyi Dániel háborús költészete In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 115-130.

Valuch, Tibor (2021) A társadalmi integráció színtere – az Olvasó. Mozaikok az Ózdi Munkások és Felvigyázók Olvasó Egyletének a történetéből 1884–1952 In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 285-303.

Varga, Attila, Karsai, István, Révész, László (2021) A CAS-kérdőív (Számítógép Attitűd Skála) alkalmazhatóságának vizsgálata hazai testnevelő tanárok mintáján Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (50. köt., 2021). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 50. pp. 19-30. ISSN 2677-0105

Varga, Dóra, Knapp G., Dániel, Kovács M., Gábor, Dima, Bálint (2021) TAXONOMIC REVISION OF AMANITA SECTION VAGINATAE IN HUNGARY : Selyemgombák (Amanita nemzetség, Vaginatae szekció) taxonómiai revíziója Magyarországon Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 83. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Varga, Emőke, Daróczi, Gabriella (2021) Az interaktív könyv az olvasási és szövegértési készség fejlesztésében : Esettanulmány a BOOKR Suli-szoftver interaktív könyveinek tanórai implementációjáról. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-206-9 (print) ; 978-963-496-207-6 (online)

Varga, János (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Vass, Rebeka (2021) Az anyanyelvi fejlesztő játékok jelentősége az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelésben Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28.). pp. 97-117. ISSN 0230-0435

Veres, Gábor (2021) Turkish Influences in Folk Culture in Northern Hungary Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 48. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 91-97. ISSN 2560-2144

Veres, Katalin, Csintalan, Zsolt, Kovács, Bence, Farkas, Edit (2021) THE EXPOSITION OF DUNE SIDES DETERMINES THEIR TERRICOLOUS LICHEN COMMUNITY COMPOSITION IN TEMPERATE SEMI-ARID SANDY GRASSLANDS : A homokbuckák kitettsége meghatározó tényező a talajlakó zuzmóközösségek összetétele szempontjából félszáraz homoki gyepekben Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 84. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Vermes, Albert (2021) Basics of Translation Theory and Practice : The Conceptual Foundations of Translation as Communication. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-186-4

Verók, Attila (2021) „Dramatikus” olvasmányok drámaszegény közegben. A könyves kutatások tanulságai az erdélyi szászok példáján (16–18. század) In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 259-268.

Verók, Attila (2021) A Kárpát-medencei protestáns kultúra keresztmetszete egy 18. századi német könyvgyűjtemény hungarikumaiban – Erdély példája In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 305-326.

Virág, Irén, Mogyorósi, Zsolt (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Vágner, Anikó (2021) Route planning on GTFS using Neo4j Annales Mathematicae et Informaticae (54.). pp. 163-179. ISSN 1787-6117 (Online)

Y

Yang, Zijian Győző, Agócs, Ádám, Kusper, Gábor, Váradi, Tamás (2021) Abstractive text summarization for Hungarian Annales Mathematicae et Informaticae (53.): Selected papers of the 1st Conference on Information Technology and Data Science. pp. 299-316. ISSN 1787-6117 (Online)

Z

Zagyváné Szűcs, Ida (2021) A pedagógusok szakmai önértékelése és szakmai énhatékonyságuk forrásai In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 185-209.

Zimmermann, Márió (2021) A motoros és a pszichés képességek kapcsolatának vizsgálata a teljesítményre vonatkozóan középiskolások körében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (47. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 105-119. ISSN 2677-0105

É

Érsek, Attila (2021) Történelmi forrásokhoz kapcsolódó kritikai gondolkodásfejlesztés tapasztalatai In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 179-198.

Ó

Ódor, Péter, Horvat, Vlatka, Aude, Erik, Fuglsang Frederiksen, Rasmus, Fritz, Örjan, Táborska, Markéta, Németh, Csaba, Goia, Irina, Willem van Dort, Klaas (2021) CONSERVATION PATTERN OF DEADWOOD DWELLING BRYOPHYTES IN EUROPEAN BEECH DOMINATED OLD-GROWTH FORESTS : Korhadó fán élő mohaközösségek természetvédelmi értékelése Európa bükkös őserdő rezervátumaiban Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 66. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Ć

Ćosić, Marija V., Tosti, Tomislav B., Janošević, Dušica A., Vujičić, Milorad M., Sabovljević, Marko S., Sabovljević, Aneta D. (2021) QUANTIFICATION OF SUGAR CONTENT IN THREE BRYOPHYTE SPECIES DURING SALT STRESS : Három lombosmohafaj szénhidráttartalmának mennyiségi meghatározása sóstressz alatt Acta Biologica Plantarum Agriensis. 9/1. p. 73. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 23:37:03 2023 CET.