Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | É | Ď | Ő
Találatok száma: 458.

A

Abonyi, Barbara (2020) Gyermektelen és családos nők egészségmagatartásának összehasonlítása a pandémia idején Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (49. köt., 2020/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 49. pp. 25-38. ISSN 2677-0105

Albert, Noémi (2020) The Hysteric Belongs to Me: Helen Oyeyemi’s The Opposite House Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 45-63. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Ambrus, László (2020) Szemelvények az első világháború angol nyelvű historiográfiájából a 2000-es években Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 5-24. ISSN 2560-2144

Andor, Anna Klára (2020) "Gyöngyösbokréta" (1931–1948): An Interwar Folk-Cultural Movement That Influenced Identity Construction and Heritage Preservation Pro&Contra. 4/2. pp. 5-28. ISSN 2630-8916

Asztalos, Annamária (2020) A vegyes házasság és újraházasodás Tiszaújlakon a dualizmus korában Historia Nostra. 4. pp. 9-25. ISSN 2064-325X

B

Babati, Bence, Pataki, Norbert (2020) A static analysis method for safe comparison functors in C++ Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 5-18. ISSN 1787-6117 (Online)

Bajzát, Tünde (2020) Nyelvtanári motivációs stratégiák gyakorisági használata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei régió néhány középiskolájában In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 419-427.

Ballabás, Dániel (2020) A család szerepe a főrendiházi cenzus összegének előteremtésében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 25-37. ISSN 2560-2144

Ballabás, Dániel (2020) A főrendiház 1885. évi reformja és a magyar főnemesség létszáma In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 201-217.

Ballabás, Dániel (2020) A főrendiház örökös jogú tagsága az 1885. évi reform után In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 219-241.

Ballabás, Dániel (2020) A magyar főnemesség földbirtokviszonyai a dualizmus korában. Szakirodalmi áttekintés és az 1911. évi gazdacímtár adatai In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 329-345.

Ballabás, Dániel (2020) A magyar főnemesség társadalomtörténete a dualizmus korában. Szakirodalmi előzmények és az elmúlt évek új kutatási eredményei In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-199.

Ballabás, Dániel, Pap, József (2020) Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. : Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Líceum. ISBN 978-963-496-142-0

Ballabás, Dániel, Pap, József (2020) Parlamentarizmustörténeti tanulmányok Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-142-0

Ballabás, Dániel, Pap, József, Pál, Judit (2020) Az országgyűlés tagjainak archontológiája Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-144-4

Ballabás, Dániel, Pál, Judit, Pap, József (2020) Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon II.: Az országgyűlés tagjainak archontológiája Eger, Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-144-4

Balogh, Judit (2020) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Balogh, Judit (2020) Béldi Pál politikai küzdelmei az Apafi kori elitben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 39-80. ISSN 2560-2144

Baláž, Vladimír, Liptai, Kálmán, Tóth T., János, Visnyai, Tomáš (2020) Convergence of positive series and ideal convergence Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 19-30. ISSN 1787-6117 (Online)

Bandi, Bálint (2020) Adalékok a kora újkori mezőségi unitárius lakosságú községek etnikai átalakulásához Historia Nostra. 4. pp. 27-47. ISSN 2064-325X

Barazsuly, Viktória Adrienn (2020) A kirakat művészete : Kirakatrendezés az 1930-as években Magyarországon. In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 193-208.

Bari, Diána Éva (2020) Prüfende als Normautoritäten aus dem Blickwinkel der Sprachmanagementtheorie Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 245-256. ISSN 2630-9513

Bari, Diána Éva (2020) Visszajelzések a nyelvórán a nyelvmenedzsment-elmélet megközelítésén keresztül In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 429-441.

Barthel, Betty (2020) Hogyan támogassuk az intellektuális képességzavart mutató gyermekeket? : Útmutató a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók integrált neveléséhez. Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-96-0

Bartók, Béla (2020) Borsodfalva és Miskolcfalva Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 81-99. ISSN 2560-2144

Bartók, Béla (2020) Eszterházy Károly püspök emlékezete Egerben 1925-ben In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 229-243.

Bata, Miléna, Benedek, Andrea (2020) Álláskeresési trendek Heves megye munkavállalói körében Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 5-15. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Belbachir, Hacène, Németh, László, Tebtoub, Soumeya Merwa (2020) Integer sequences and ellipse chains inside a hyperbola Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 31-37. ISSN 1787-6117 (Online)

Berding, Juliane (2020) BIRDS: The elaboration of a research-based science learning programme In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 85-89.

Berecz, Anita (2020) Fertálymesterek és kaszinótagok Egerben a 19. században In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 21-34.

Berecz, Anita (2020) Historia nostra (4. sz.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Berecz, Anita (2020) The Relationship between grape and fruit production in Eger and its surroundings Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 5-9. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Berecz, Anita, Gál, Máté, Péterffy, Gergely (2020) Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-149-9

Beregi, Erika, Bognár, József (2020) Pedagógusok egészségneveléssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységei: a járványhelyzet okozta változások Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (49. köt., 2020/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 49. pp. 39-47. ISSN 2677-0105

Berta, Tünde, Hoffmann, Miklós (2020) Cooperative learning methods in mathematics education – 1.5 year experience from teachers’ perspective Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 269-279. ISSN 1787-6117 (Online)

Bitskey, István (2020) Eszterházy Károly korának katolikus megújulási törekvései In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 15-23.

Bodnár, Barbara (2020) A diósgyőri Vasgyár megjelenése a helyi sajtóban 1985 és 1992 között In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7-18.

Bodnár, Ágnes (2020) The impact of the confinement motif on selected works of American Literature Eger Journal of American Studies. 16. pp. 9-19. ISSN 1786-2337

Bodorné Németh, Tünde, Katona, Nóra (2020) Útmutató a hallássérült tanulók integrált neveléséhez Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-88-5

Bognár, György (2020) Apafi Mihály portai diplomatáinak élet- és munkakörülményei: változások az erdélyi diplomáciában In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-37.

Bognár, György (2020) Paskó Kristóf diplomáciai pályafutása In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 19-35.

Bognár, József (2020) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (49. köt., 2020/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Bognár, József (2020) A testnevelőtanár-képzésre vonatkozó dokumentumok egységessége az elvek, tartalmak és értékek mentén : A képzési kimeneti követelmények, a pedagóguskompetenciák, a pedagóguséletpálya-modell és a NAT 2020 összevetése. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-185-7

Bogárdi-Tóth, Kitti Irén, Patonay, Katalin, Szabó-Hudák, Orsolya (2020) Following changes of total polyphenol content of Furmint samples during fermentation Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 11-24. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Bollobás, Enikő (2020) Behavioral Paradigms in the Short Fiction of Henry James: An Intersubjective Approach Eger Journal of American Studies. 16. pp. 21-33. ISSN 1786-2337

Borbély, Zoltán (2020) Homonnai Drugeth Bálint Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 101-120. ISSN 2560-2144

Borbély, Zoltán (2020) The role of fruit production in everyday life in Bükkalja in the 19-20th century Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 25-30. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Bozó, Ádám, Zsófi, Zsolt (2020) Bud cold-hardiness of some Vitis vinifera L. cultivars during the dormant season of 2018/2019 Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 31-37. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Bremner, Andrew (2020) On two four term arithmetic progressions with equal product Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 39-55. ISSN 1787-6117 (Online)

Bujdosó, Zoltán (2020) Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Bujdosó, Zoltán (2020) Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Bácsó, Sándor, Gorjanc, Sonja, Gyimóthy, Tibor, Hoffmann, Miklós, Holovács, József, Juhász, Tibor, Kovács, László, Kovásznai, Gergely, Kozma, László, Liptai, Kálmán, Luca, Florian, Mastroianni, Giuseppe, Mátyás, Ferenc, Pintér, Ákos, Rontó, Miklós, Szalay, László, Sztrik, János, Walsh, Gary (2020) Annales Mathematicae et Informaticae (51.) : Selected papers of the 11th International Conference on Applied Informatics. Eger, Eszterházy Károly University - Institute of Mathematics and Informatics.

Bácsó, Sándor, Gorjanc, Sonja, Gyimóthy, Tibor, Hoffmann, Miklós, Holovács, József, Juhász, Tibor, Kovács, László, Kovásznai, Gergely, Kozma, László, Liptai, Kálmán, Luca, Florian, Mastroianni, Giuseppe, Mátyás, Ferenc, Pintér, Ákos, Rontó, Miklós, Szalay, László, Sztrik, János, Walsh, Gary (2020) Annales Mathematicae et Informaticae (52.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Békés, Vera (2020) Emancipáció és autoritatív tudás In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 133-147.

Bíró, Ferenc (2020) Növénynevek helynevekben a Körösök összefolyásának mentén Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 13-29. ISSN 2631-0198

Bóka, Beáta, Bajzát, Judit, Szalontai, Helga (2020) Development of a novel electrochemical method for the detection of invertase enzyme in honey samples Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 39-44. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Bóna, László (2020) Contributions to the Ethnic Changes of Késmárk in the 19th Century (Part One) Pro&Contra. 4/1. pp. 5-29. ISSN 2630-8916

Bóna, László (2020) Contributions to the ethnic changes of Késmárk in the 19th century (Part Two) Pro&Contra. 4/2. pp. 29-49. ISSN 2630-8916

C

Cerda-Morales, Gamaliel (2020) A note on dual third-order Jacobsthal vectors Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 57-70. ISSN 1787-5021 (Print) 1787-6117 (Online)

Cereceda, José Luis (2020) Binary quadratic forms and sums of powers of integers Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 71-84. ISSN 1787-6117 (Online)

Chenini, Fatma (2020) Lynn, Thomas Jay. Chinua Achebe and The Politics of Narration: Envisioning Language. Palgrave Macmillan, 2017. [Book review] Eger Journal of American Studies. 16. pp. 145-148. ISSN 1786-2337

Chira, Csongor (2020) A digitális kompetencia keretrendszerei és a pedagógusok digitális kompetenciája In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 38-57.

Csajányi, Melinda (2020) Szent-Ivány Farkas apci földbirtokos élete és munkássága, az öröklött és örökbe hagyott eszméi, emlékiratai nyomán In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 35-55.

Csató, Anita (2020) Hol maradnak a női hősök a középiskolai olvasmányokból? : Az emancipáció arcai Szabó T. Anna Senki madara c. művében. In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 267-273.

Csató, Péter (2020) Inconvenient Truths and Comforting Fictions: Cognitive Dissonance in Philosophical Interpretations of Woody Allen’s Crimes and Misdemeanors Eger Journal of American Studies. 16. pp. 35-52. ISSN 1786-2337

Cseh-Papp, Imola, Varga, Erika (2020) Labour market effects of public work: Hungary’s example Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 31-45. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Csontos, Nóra (2020) Az idézés működése az egyetemi tankönyvekben In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 209-223.

Csorba, Erzsébet, Nagy, Andor, Ujfaludi, László (2020) Eszterházy Károly egri püspök könyvtárának csillagászati könyvei In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 95-111.

Csüllög, Judit (2020) Kodály Zoltán – Hét zongoradarab Op. 11 In: Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 61-75.

Csüllög, Judit, Várady, Krisztina (2020) Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-141-3

Czeglédi, Csaba, Reichmann, Angelika (2020) Eger Journal of English Studies (Vol. 20.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Czeglédi, Csilla, Veresné Valentinyi, Klára, Borsos, Eszter, Szira, Zoltán, Varga, Erika (2020) Az álhírjelenség a közösségi oldalakon Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 17-29. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Czeglédi, Sándor (2020) Languages and the U.S. Federal Congress: Attitudes, Policies and Practices between 1789 and 1815 Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 91-107. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Czímer, Bence, Magyar, Balázs, Ruszkai, Csaba (2020) Economic spatial modeling of Eger and Miskolc on maps with different GIS methods Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 45-51. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

D

Darida, Veronika (2020) A fel nem szabadított néző? In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 151-157.

Darvas, Anikó, Janurikné Soltész, Erika (2020) A tankönyvszövegektől a digitális tananyagok felé In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 195-207.

Daróczi, Ildikó (2020) Merkmale und Funktionen von Okkasionalismen Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 95-114. ISSN 2630-9513

Deczki, Sarolta (2020) Szabó Magda, Agatha Christie és Szapphó : Az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis antológiák hatása a női irodalom alakulására. In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 191-200.

Dergez-Rippl, Dóra (2020) Függetlenség és szemlélődés fogalmai Bergson időfilozófiájában In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 95-104.

Deé-Kovács, Katalin (2020) Zweisprachigkeit im Spiegel der Fehleranalyse und der Fehlerkorrektur in der gesprochenen und geschriebenen Sprache Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 257-278. ISSN 2630-9513

Dinnyés, Patrik, Nagy, Andor (2020) Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-159-8

Dinnyés, Patrik (2020) Erzsébet-Bibliák az Eszterházy-gyűjteményben – Cirill betűs kiadványok az egri Főegyházmegyei Könyvtárban In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 25-53.

Dinnyés, Patrik (2020) Nagyhatalmi ambíciók II. József és II. Katalin személyes beszélgetéseiben (1780) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 121-133. ISSN 2560-2144

Dobszay, Tamás, H. Németh, István, Pap, József, Szíjártó M., István (2020) Rendi országgyűlés – polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig Budapest-Eger, Magyar Nemzeti Levéltár - Líceum Kiadó. ISBN 9789636312831

Doktorcsik, Noémi (2020) Self-(de)constructions in J.M. Coetzee’s Dusklands Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 19-33. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Doktorcsik, Noémi (2020) A drámai cselekményt szervező elemek: Biológiai és társadalmi determináció Pintér Béla darabjaiban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 35-43. ISSN 2676-959X

Domonkosi, Ágnes (2020) Tisztelt MTA! és Kedves Egyesület! Intézménynevek és intézményre utaló köznevek a megszólítás műveletében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 31-44. ISSN 2631-0198

Domoszlai, Georgina, Szűcs, Antónia (2020) A falusi turizmus helyzetének elemzése Gyöngyöspatán Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 47-56. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Driussi, Paolo (2020) Funkcionális megközelítés a nyelvtanításban In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-40.

Dudás, Anna (2020) A zenepedagógiáról : Múlt - jelen - jövő. In: Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 119-147.

Dulai, Sándor, Tarnai, Réka, Szopkó, Dóra, E-Vojtkó, Anna, Salamon, Dóra, Allem, Ammar, Vojtkó, András (2020) Iris sibirica has unusual, practically non-different heat tolerance of PSII at different geographical exposures on the Bükk-plateau (North-Hungary) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 8/1. pp. 17-20. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Dumiche, Béatrice (2020) Quo vadis Hungarologie? Zur Perspektive transkultureller Ungarnstudien in Europa. Anlässlich des Buches „Litterae Hungariae“ von Éva Knapp und Gábor Tüskés Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 5-40. ISSN 2630-9513

Déri, Diána (2020) A világjárvány okozta edzői kihívások a női labdarúgásban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (49. köt., 2020/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 49. pp. 7-23. ISSN 2677-0105

E

Eklics, Kata, Koppán, Ágnes (2020) Az orvosi kommunikációs készségek fejlesztésének hatékony módja: szimulációs betegkikérdezés In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 351-358.

Enyedi, Éva (2020) A Szürke Galamb Evangéliuma: intertextualitás és parafrázis Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 83-94. ISSN 2676-959X

Erdei, Zsolt (2020) Út a világbajnoki címig Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (49. köt., 2020/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 49. pp. 83-91. ISSN 2677-0105

F

Farkas, Anett (2020) A digitális közegben történő kommunikációs kompetenciafejlesztés hatékonysága In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 125-134.

Farkas, Fanni Boglárka (2020) Interkulturelle Kenntnisse in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 75-80. ISSN 2630-9513

Farkas, Judit, Alberti, Gábor, Szabó, Veronika (2020) Dilemmák az anyanyelvi nevelésben az igei, igenévi és főnévi szerkezetek tanítása kapcsán In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-68.

Fazakas, László (2020) A városi vízvezeték- és csatornahálózat kiépítésének társadalmi és gazdasági folyamatai a 19. században In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 101-116.

Fazakas, László (2020) “The water facility is expected to be our salvation” The Construction of a Water Facility and Sewerage System in Kolozsvár in the Age of Dualism Pro&Contra. 4/1. pp. 31-49. ISSN 2630-8916

Fazekas, István, Barta, Attila, Noszály, Csaba (2020) Simulation results on a triangle-based network evolution model Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 7-15. ISSN 1787-6117 (Online)

Fazekas, István, Pecsora, Sándor (2020) Numerical results on noisy blown-up matrices Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 17-28. ISSN 1787-6117 (Online)

Fekete, Anett, Porkoláb, Zoltán (2020) A comprehensive review on software comprehension models Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 103-111. ISSN 1787-6117 (Online)

Fekete, Zsuzsanna (2020) „…Habár nyelve olasz, de érzelmei őszintén magyarok…” : A magyar narratíva változása Fiume városról a 19. század második felében. In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 117-134.

Fekete, Zsuzsanna (2020) Hungarian Adriatic Association in the Age of State-Building Nationalism. Opportunities for a Hungarian ‘marine researcher’ Pro&Contra. 4/1. pp. 51-72. ISSN 2630-8916

Fekete, Zsuzsanna (2020) Magyar Adria Egyesület az államépítő nacionalizmus korában : Egy magyar „tengerkutató” lehetőségei. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-52.

Fel, Leonid G., Komatsu, Takao, Suriajaya, Ade Irma (2020) A sum of negative degrees of the gaps values in 2 and 3-generated numerical semigroups Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 85-95. ISSN 1787-6117 (Online)

Fenyődi, Andrea, Orgoványi-Gajdos, Judit (2020) Kérdések a tervezést érintő tanári döntések mögött húzódó pedagógusi gondolkodásra vonatkozóan Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 41-50. ISSN 2630-9742

Frontczak, Robert, Goy, Taras (2020) Combinatorial sums associated with balancing and Lucas-balancing polynomials Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 97-105. ISSN 1787-6117 (Online)

Furcsa, Laura, Szaszkó, Rita (2020) Attitűdformálás és szociális készségfejlesztés a pedagógusi munkában Paideia. 6. (2.). pp. 11-17.

Furcsa, Laura (2020) Differenciálás – régen és most In: Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 19-27.

Furcsa, Laura (2020) Szakirodalmi feltárás In: A kultúraváltás hatása az oktatásra: tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 124-134.

Fáy, Tamás (2020) Möglichkeiten und Formen der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung in Deutschland Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 213-243. ISSN 2630-9513

Fülöp, Éva Mária (2020) Az Eszterházy-uradalom gazdálkodása a 18. században (Pápa–Ugod–Devecser) In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-157.

G

Galac, Ádám (2020) Semantischer Wandel von Wahrnehmungsverben: eine kontrastive Analyse Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 157-172. ISSN 2630-9513

Gaál, Veronika (2020) Az 1968-as év egy kisebbségi magyar alkotmányjogász megközelítésében In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-83.

Gaál, Veronika (2020) Az ifjúsági klubmozgalom szerepe és a Magyar Ifjúsági Szövetség kísérlete az 1968-as csehszlovákiai demokratizálódási folyamatban In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 227-240.

Gerhard, Péter (2020) Jogászokat a parlamentbe? A főváros országgyűlési képviselői 1861 és 1918 között1 In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 89-106.

Goda, Regina (2020) Die Transkulturalität als Tradition. Interpretationsmöglichkeit der Romane „Die Wiederholung“ von Peter Handke und „Engel des Vergessens“ von Maja Haderlap Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 81-94. ISSN 2630-9513

Gupcsó, Katalin (2020) Inkluzív pedagógia Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 57-67. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Guszmann, Gergely (2020) La typologie des héros : Le saint, le héros, le grand homme et le martyr. Performa. 12. ISSN 2498-731X

Guszmann, Gergely (2020) A hindu nacionalizmus homogenizáló törekvései : Narendra Modi politikai örökségének megkonstruálása. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 135-142. ISSN 2560-2144

Gyebnár, Kristóf (2020) Az állambiztonság információgyűjtési célja és módszerei egy nyugatra emigrált nógrádi ötvenhatosról Historia Nostra. 4. pp. 49-60. ISSN 2064-325X

Gyebnár, Kristóf (2020) Egy volt tisztviselő szerepvállalása az 1956-os salgótarjáni forradalom és szabadságharc eseményeiben In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 83-95.

Gyuricza, Andrea (2020) A Nemzeti Casino múltja és könyvtárának jelene In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 85-105.

Győrffy, Alexandra (2020) A nyelvi humor szerepe a sport oktatásában In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 369-377.

Gál, Máté (2020) A felekezeti iskolák kollektivizálása és a hittanoktatás korlátozása Heves megyében (1948–1953) In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 57-82.

Gál, Tibor (2020) Az Eszterházy Károly által tervezett egri universitas könyvtárának orvostudományi gyűjteménye : Katalógus. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár.

Gómez, Carlos A., Gómez, Jhonny C., Luca, Florian (2020) Markov triples with k-generalized Fibonacci components Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 107-115. ISSN 1787-6117 (Online)

H

H. Tomesz, Tímea (2020) Sportnyelven mondva : A szaknyelvismeret és szaknyelv-elsajátítás jellemzői a sportoktatásban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 359-367.

H. Tomesz, Tímea (2020) A kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei a felső tagozatos nyelvtankönyvekben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 149-156. ISSN 2631-0198

H. Tóth, István (2020) Szókincsfejlesztés és helyesírás-gondozás : Válogatás a közmondások, szólások és szóláshasonlatok bőségéből. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 167-176. ISSN 2631-0198

Hajighasemi, Makhdokht (2020) American Society in Popular Imagination: Frank Baum’s Fairy Tales Eger Journal of American Studies. 16. pp. 53-60. ISSN 1786-2337

Hamzók, Judit (2020) A „gyámoltalanok” örökségének nyomában. Esettanulmány a Nemes Kilián István (1733–1825) egri közgyám ellen indított per tanulságairól In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 127-143.

Haris, Andrea (2020) Eszterházy Károly és pápai parochialis temploma. Építészeti források In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 159-169.

Harsányi, Mihály (2020) Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Harsányi, Mihály (2020) Deonymische Wortbildungskonstruktionen auf -fritze im Deutschen Referenzkorpus Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 131-155. ISSN 2630-9513

Havanecz, Krisztián, Géczi, Gábor, Sáfár, Sándor (2020) Áttekintés az eddigi kosárlabda-, kézilabda- és labdarúgás-sportteljesítményt meghatározó változóknak a vizsgálatáról gps- és lps-rendszerekkel Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (49. köt., 2020/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 49. pp. 49-57. ISSN 2677-0105

Hegedüs, Réka, Csóka, László, Törőcsik, Mária (2020) The attendance about sport events of the 50+ cohorts Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 69-80. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Hermann, István (2020) Gróf Esterházy Károly egri püspök magánuradalmának Főtemploma, a pápai Nagytemplom (belső architektúra) In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 171-175.

Hollósvölgyi, Máté (2020) Szocializáció és deviancia : Az erőszakos bűncselekményt elkövetettek iskolai életútjának vizsgálata egy vidéki fegyház és börtönben. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 135-142. ISSN 2630-9742

Hopp, Mathias, Ellingsen, Pål, Riera, Constanza, Stănică, Pantelimon (2020) Thickness distribution of Boolean functions in 4 and 5 variables and a comparison with other cryptographic properties Annales Mathematicae et Informaticae. pp. 117-135. ISSN 1787-6117 (Online)

Horváth, Eszter (2020) Emancipáció, avagy az ész többlete In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 119-131.

Horváth, Eszter (2020) Humain, trop humain Performa. 12. ISSN 2498-731X

Horváth, István, Tengely, Adrienn (2020) Az egri egyházmegyei Oltáriszentség Társulatok 1783-as regulája In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 65-75.

Horváth, Mónika (2020) Házassági stratégiák egy felső-magyarországi köznemesi családban : A Fáyak és rokonaik a 17. században. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 107-133.

Horváth, Mónika (2020) A Ruina megjelenítése Dugonics András ’Az arany pereczek’ című regényben In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7-21.

Hukné Kiss, Szilvia, Koltányiné Vadász, Viktória (2020) Projektekkel a munka világa felé : Projektmódszer bevezetése a német üzleti idegen nyelv oktatásában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 443-457.

Hursán, Szabolcs (2020) Batthyány-könyvtárak adományozása a Magyar Tudós Társaságnak 1838–39-ben In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 81-102.

Huszthy, Alma (2020) Tanári beszéd a középiskolai olaszórán: általánosítható sajátosságok és egyéni stratégiák In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 459-473.

Hámori, Ágnes (2020) „Mi lehet az oka ennek, mit gondoltok?” A metakognitív nyelvhasználat elemzése az osztálytermi diskurzusban In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 273-295.

I

Imrényi, András (2020) A Tündöklő Középszer rímei Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 57-67. ISSN 2676-959X

J

Jesztl, József, Lencse, Máté (2020) A pedagógiai célú előnyadás lehetőségei modern társasjátékokban Paideia. 6. (2.). pp. 43-49.

Jánk, István (2020) Magyarországi és határon túli magyartanárok és tanítók nyelvi ideológiái In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 137-146.

Jánk, István (2020) A helyesírás-tanítás helye és szerepe a nyelvtanórán és az iskolában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 45-56. ISSN 2631-0198

Jávorszky, Ferenc (2020) Adattárolás régen és most In: Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 29-38.

Jónás, Zoltán, Káelné Kovács, Rita, Herédi, Rebeka, Nagy, Zsófia (2020) Kortárs hangon '20 : Válogatás az Eszterházy Károly Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem nemzetközi hallgatói irodalmi pályázatából. Eger, Miskolc, Nagyvárad, Eszterházy Károly Egyetem, Miskolci Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem.

K

K. Nagy, Emese (2020) The teacher as a facilitator of the Differentiated Development in Heterogeneous Groups of Students-Complex Instruction Program (DFHT-KIP) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 95-108. ISSN 2630-9742

Kabdebó, Sándor (2020) Kodály mondta – vajon mit mondana ma? In: Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 17-28.

Kafle, Bir, Luca, Florian, Togbé, Alain (2020) Pentagonal and heptagonal repdigits Annales Mathematicae et Informaticae. pp. 137-145. ISSN 1787-6117 (Online)

Kaló, Krisztina (2020) Az újrafordítás reneszánsza. Shakespeare Szentivánéji álom című drámájának magyar fordítástörténete és a fordítások összehasonlító elemzése In: A fordítás arcai 2019. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 35-43.

Kaló, Krisztina (2020) Hagyomány és emancipáció kortárs indiai és indiai vonatkozású nyugati nagyjátékfilmekben In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 253-265.

Kaló, Ádám, Kincses, Zoltán, Schäffer, László, Pletl, Szilveszter (2020) Indoor localization simulation framework for optimized sensor placement to increase the position estimation accuracy Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 29-39. ISSN 1787-6117 (Online)

Kapi, Dávid, Sass-Gyarmati, Andrea (2020) Bryophyte collection in the herbarium of Eszterházy Károly University (EGR) : The digital database of peat moos (Sphagnum) species. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 8 (1). pp. 21-28. ISSN ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Katona, Nóra (2020) Útmutató a tehetséges tanulók integrált neveléséhez Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-98-4

Katona, Nóra, Konrád, Ágnes, Perlusz, Andrea, Polányi, Viktória, Porogi, András, Sisa, Péterné (2020) A tanulás és tanítás súlypontjai : Szempontok a korszerű tanításhoz és tanuláshoz. Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-6257-03-1

Keresztes, Gabriella, Bogárdi-Tóth, Kitti (2020) A comparative aroma and volatile profile investigation of 2016 and 2017 vintage Bull’s Blood wine samples Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 53-59. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Kertész, István (2020) Antik olümpia – ógörög identitás Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 143-153. ISSN 2560-2144

Keszler, Borbála (2020) Melyik a helyes megoldás? Az a/az, e/ez mutató névmás + névutós kapcsolatok helyesírásáról Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 57-59. ISSN 2631-0198

Kicsák, Lóránt, Körömi, Gabriella, Kusper, Judit (2020) Emancipáció – tegnap és ma Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-165-9

Kicsák, Lóránt (2020) Az önfelszabadító történelem és az autonómiaterv In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 61-76.

Kicsák, Lóránt (2020) Előszó In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-15.

Kicsák, Lóránt (2020) L’expérience éthopoétique de la déconstruction Performa. 12. ISSN 2498-731X

Kis, József (2020) A vörösterror borsodi halálos áldozatai : Kutatástörténeti előzmények. In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 97-125.

Kis, Katalin (2020) Rendszerek Kodály Zoltán olvasógyakorlataiban In: Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 29-59.

Kisné Bernhard, Renáta, Furcsa, Laura (2020) „Elixir, highway code or mystery” – teacher students’ attitudes and beliefs about foreign language learning In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 91-101.

Kisné Bernhardt, Renáta (2020) A neveléstudományi tanszék kutatásainak összehasonlító kronológiája In: Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-18.

Kiss, Dániel, Kertész, Gábor, Jaskó, Máté, Szénási, Sándor, Lovrics, Anna, Vámossy, Zoltán (2020) Evaluation of colony formation dataset of simulated cell cultures Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 41-52. ISSN 1787-6117 (Online)

Kiss, Gábor (2020) Az egri Főegyházmegyei Könyvtár egyházjogi állományának vizsgálata a könyvtár alapításától 1899-ig In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 113-126.

Kiss, László (2020) Csaplovics János 1822-es „ethnographiai értekezés”-e mai szemmel II. : Szerkezet, eszközök és módszerek; a „nemzeti character”-ről; összehasonlítások az „Ethnographiai Apróságok”-on kívül; hasonlóságok a Völkertafellel). Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 155-165. ISSN 2560-2144

Kiss-György, Rita (2020) The education and development of mathematical space concept and space representation through fine arts Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 299-307. ISSN 1787-6117 (Online)

Klem, Dénes (2020) A magyar református énektanítás fejlődése a XVIII–XIX. század folyamán In: Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7-15.

Klestenitz, Tibor (2020) A keresztény kurzus az észak-magyarországi régió keresztény sajtójában In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 127-140.

Kling, Ádám Márton (2020) Shakespeare and Witchcraft in Neil Gaiman’s Marvel 1602 Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 3-18. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Kocsán, Nikolett, Antal, Károly, Emri, Zsuzsa (2020) Dohányzási szokások az Észak-magyarországi régióban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 5-21. ISSN 2732-0480

Kok, Johan, Naduvath, Sudev, Mphako-Banda, Eunice Gogo (2020) Generalisation of the rainbow neighbourhood number and k-jump colouring of a graph Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 147-158. ISSN 1787-6117 (Online)

Kollár, Zsuzsanna (2020) Politikum a Pintér Béla-drámákban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 15-23. ISSN 2676-959X

Koltay, Tibor (2020) Paideia (6/2.) : Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának online folyóirata. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Koltay, Tibor (2020) Some thoughts on visual literacy education Paideia. 6. (2.). pp. 51-61.

Koltay, Tibor (2020) Hogyan lett az információs műveltségből MIL? In: Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 39-45.

Komenczi, Bertalan, Lengyelné Molnár, Tünde (2020) Tanulási környezet a digitális pedagógiai kultúra világában In: A kultúraváltás hatása az oktatásra: tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-81.

Komló, Csaba (2020) A pedagógusok digitális kompetenciájának európai kerete (DigCompEdu) In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 74-80.

Koncz, Gábor, Kiss, Konrád, Nagyné Demeter, Dóra (2020) The regional structure of retail sector in the Northern Hungary Region Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 61-70. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Kormos, Réka (2020) Review on Christopher Bolton’s Interpreting Anime. Minneapolis, London: University of Minnesota Press. 2018 : [Bookreview]. Pro&Contra. 4/2. pp. 115-121. ISSN 2630-8916

Koszka, Attila, Papp, Viktor (2020) Aurantiporus croceus, a flagship species of the European fungal conservation is re-discovered after half century in Hungary Acta Biologica Plantarum Agriensis. 8/1. pp. 40-52. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Kovács, Cintia (2020) Az ELTE PPK ITOK (2013) digitális állampolgárság kompetenciamodellje In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 81-87.

Kovács, László (2020) A gyakorlati felkészítés formái a II. világháborúig az egri tanítóképzőben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 23-40. ISSN 2630-9742

Kovács, Réka, Porkoláb, Zoltán (2020) Loop optimizations in C and C++ compilers: an overview Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 113-121. ISSN 1787-6117 (Online)

Kovács, Szabolcs (2020) Bányai László közvádlói tevékenysége a kolozsvári népbíróságnál In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 209-225.

Kovács-Bogya, Tünde (2020) A boldogságra nevelés lehetőségei az osztályfőnöki munkában Paideia. 6. (2.). pp. 31-35.

Kovácsné Magyari, Hajnalka (2020) Ideálok – szerepek – trendek : Nőképek változásai a Kádár-korban. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-160.

Košinaga, Jelena (2020) Innovations and Challenges in Language Learning Motivation [Bookreview] Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 117-120. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Kristóf, Ilona, Berecz, Anita (2020) Eger ezer éve Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-157-4

Kuki, Attila, Bérczes, Tamás, Tóth, Ádám, Sztrik, János (2020) Numerical analysis of finite source Markov retrial system with non-reliable server, collision, and impatient customers Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 53-63. ISSN 1787-6117 (Online)

Kusper, Judit (2020) Az abszurditás realitása Pintér Béla Fácántánc című drámájában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 45-56. ISSN 2676-959X

Kusper, Judit (2020) Narrative modality in Magda Szabó’s Novel ’The Door’ Performa. 12. ISSN 2498-731X

Kusper, Judit (2020) Periodikus emancipáció : Az Uránia folyóirat emancipációfogalmai a XVIII. század végén. In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 159-166.

Kvaszingerné Prantner, Csilla (2020) A DIGCOMP 1.0 és a DIGCOMP 2.0 In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 58-73.

Károlyi, Bálint (2020) Zichy István, a Magyar Kamara elnökének levelezése Holló Zsigmond szepesi kamarai tanácsossal 1670-ben In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-52.

Károlyi, Bálint (2020) A birtokelkobzások végrehajtásának gyakorlata a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolása után Trencsén vármegyei példák alapján In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 135-145.

Kázmér, Klára (2020) Írott szövegek megértése komáromi magyar gimnazisták körében In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 97-110.

Kósa, Györgyi (2020) Historische Narrative in den historischen Dramen und Epen von Johann Ladislaus Pyrker. Vorstellung eines Dissertationsprojektes Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 53-64. ISSN 2630-9513

Kökény, Ferenc (2020) Ágyúval a kastély ellen – Ellenforradalmi kísérlet Hatvanban In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 141-156.

Körömi, Gabriella (2020) Quelques remarques sur la traduction des realia dans la version française de La porte de Magda Szabó Performa. 12. ISSN 2498-731X

Körömi, Gabriella (2020) Écrire l’exil dans Les porteurs d’eau d’Atiq Rahimi Performa. 12. ISSN 2498-731X

Köves-Kárai, Petra (2020) Eszterházy Károly püspök mecénási együttműködése Johann Lucas Kracker festővel In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 201-214.

Kürti, Péter (2020) A méneskari tisztek az 1848-as–49-es forradalom és szabadságharc alatt Historia Nostra. 4. pp. 61-73. ISSN 2064-325X

L

Laczkó, Krisztina (2020) A helyesírási hibák értékelése Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 61-80. ISSN 2631-0198

Laczkó, Mária (2020) A beszéd jellemzői spontán társalgásban és tanórai megnyilatkozásokban In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 297-310.

Laczkó, Vivien (2020) Egri középiskolák a nagy háború árnyékában Historia Nostra. 4. pp. 75-86. ISSN 2064-325X

Lengyelné Molnár, Tünde (2020) A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-160-4 (Print) 978-963-496-161-1 (Online)

Lengyelné Molnár, Tünde (2020) Library strategies in the Cyber-Physical Society In: Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2020. NEM RÉSZLETEZETT. pp. 1048-1054.

Lenténé Puskás, Andrea, Pucsok, József Márton, Hidvégi, Péter, Bíró, Melinda (2020) Debreceni fitneszszolgáltatók kínálatának elemzése Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 81-93. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Lipp, Mónika (2020) Eszterházy Károly püspök Szűz Mária iránti tisztelete – műalkotások tükrében In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 215-225.

Lisse, Michel (2020) La Bête et le Souverain, comme une fable de La Fontaine Performa. 12. ISSN 2498-731X

Ljuboja, Dušan J. (2020) Review on The Engaged Historian: Perspectives on the Intersections of Politics, Activism and the Historical Profession. Edited by Stefan Berger. 314 pp. New York; Oxford: Berghahn Books. 2019 : [Bookreview]. Pro&Contra. 4/1. pp. 89-95. ISSN 2630-8916

Lucca, Giovanni (2020) Ellipse chains inscribed inside a parabola and integer sequences Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 159-166. ISSN 1787-6117 (Online)

Ludányi, Zsófia, Jánk, István, Domonkosi, Ágnes (2020) A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-168-0

Ludányi, Zsófia (2020) Tipikus problémák intézményneveink helyesírásában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 89-99. ISSN 2631-0198

Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes (2020) A tanár- és a diákszerep megalkotása a pedagógusképzés e-mailezési gyakorlatában In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 311-334.

Ludányi, Zsófia, Kalcsó, Gyula (2020) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet] Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Láczay, Magdolna (2020) A rendszerváltások hatása a szabolcs-szatmár-beregi falvakban In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 157-176.

Ládiné Szabó, Tünde Julianna, Lengyelné Molnár, Tünde (2020) ICT-supported methodological opportunities among children in need of special attention Pro&Contra. 4/2. pp. 51-87. ISSN 2630-8916

Löffler, Erzsébet (2020) Eszterházy Károly püspök és székhelye, Eger városa In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 177-199.

Lövei-Kalmár, Katalin (2020) A fürdőélet átalakulása Magyarországon a 20. században a társadalmi, politikai változások tükrében In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 177-192.

Lőrincz, Gábor (2020) A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 225-242.

Lőrincz, Julianna (2020) Petőfi-szövegek és idegen nyelvű szövegvariánsaik egyenértékűségi viszonya : Az irodalmi szövegek fordíthatóságáról. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 81-88. ISSN 2631-0198

Lőrincz, Julianna (2020) A szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvek, oktatási segédletek vizsgálati szempontjai. : Tankönyvkutatás a komáromi Selye János Egyetem Variológiai Kutatócsoportjában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 243-249.

M

Magyar, Ágnes, Magyar, Zsolt (2020) Virtuális nevelői szoba – avagy van élet a Facebookon kívül is Paideia. 6. (2.). pp. 19-29.

Majoros, Antal, Kozma, Mihály, Kiss, Csaba (2020) Vitaminok élettani hatásai és vitaminszedési szokások Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 59-72. ISSN 2732-0480

Majoros, Máté (2020) „Johannes Herold dialógusa Wolfgang Laziusszal és Istvánffy Miklóssal ”, avagy Johannes Herold Dialógusának elhelyezése az 1556-os szövegkorpuszban Historia Nostra. 4. pp. 87-101. ISSN 2064-325X

Makai, János (2020) Az egri történelem szakos képzés 70 éve Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-158-1

Markó, Alexandra, Csapó, Tamás Gábor, Deme, Andrea, Bartók, Márton, Gráczi, Tekla Etelka (2020) A magánhangzók lingvális képzési jegyeinek tanítása az artikulációs tapasztalat, a kutatási eredményekés az elméleti kategóriák tükrében In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 71-82.

Marosán, Bence (2020) A radikális emancipáció programja: a biocentrikus ökoszocializmus elmélete In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 77-91.

Medovarszki, István (2020) Freinet nyomán az informális csoportorientált foglalkoztató térben In: Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. Komárno, International Research Institute s.r.o.. pp. 81-90.

Medovarszki, István (2020) Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2020 : Reformpedagógiai és tantárgy-pedagógiai tanulmányok : [Tanulmányok a csoportos tanulásszervezés sajátos gyakorlatairól]. Békéscsaba, Magánkiadás. ISBN 978-615-00-9952-1

Medovarszki, István (2020) A pedagógiai flexibilitás lehetőségei és a neveléstudományi beágyazottság elemzése az informális csoportorientált foglalkoztató tér tanulásszervezésében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 77-93. ISSN 2630-9742

Michele, Giustino de (2020) Nature and Idiom : Note on the Genealogy of Some of the Underlying Options of Jacques Derrida’s Seminars (between Heidegger and Nietzsche). Performa. 12. ISSN 2498-731X

Minya, Károly (2020) Szócsokréta – lazán kötve Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 101-107. ISSN 2631-0198

Misad, Katalin (2020) A helyesírás-tanítás tartalmi és didaktikai szempontjai a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 109-116. ISSN 2631-0198

Misad, Katalin (2020) A nyelvváltozatok szemléltetése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 251-260.

Miskei, Antal (2020) Az Egri Egyházmegye papságának liturgikus könyve (1768) In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-64.

Mohai, Katalin, Csákvári, Judit, Katona, Nóra (2020) Hogyan támogassuk a nehezen tanulókat? : Útmutató a specifikus tanulási zavart, figyelemhiányos/hiperaktivitás- vagy viselkedészavart mutató tanulók integrált neveléséhez. Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-89-2

Mohai, Katalin, Perlusz, Andrea, Katona, Nóra (2020) Útmutató az integrált és inkluzív oktatáshoz a többségi pedagógus számára Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-99-1

Moklovsky, Réka (2020) Virginia szobája : Női terek és emancipációs lehetőségek Virginia Woolf Saját szoba című művében. In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 201-210.

Molnár, Marietta, Kisné Bernhardt, Renáta (2020) Az osztályfőnöki szerep tudatosítása a kooperáció és az interaktivitás segítségével: A jó gyakorlat egyik lehetősége Paideia. 6. (2.). pp. 5-10.

Molnár, Dávid (2020) A Katolikus Egyház és a korai munkásmozgalom kapcsolata Egerben 1890 és 1914 között In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 161-180.

Molnár, Edina (2020) Az empátia, a szorongás és a személyiség szerepe a reklámok által kiváltott vásárlási döntésekben Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 95-109. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Molnár, Marietta (2020) A digitális tanulási környezet pedagógiai tényezői In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 39-50.

Molnár, Mária (2020) „Ne beszéljünk suksük, szukszük nyelven…!” : Tiltás és következetlenség 21. századi anyanyelvi nevelésünk oktatási gyakorlatában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-157.

Molnár, Szabolcs, Juhász, Ákos, Szalontai, Helga (2020) Development of a Bee Feeding Procedure to Support Bee Health Protection Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 71-77. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Márki, Herta (2020) A többnyelvűség támogatása az idegennyelv-órákon az egynyelvű magyar oktatási rendszerben In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 487-496.

Márkus, Beáta (2020) „Soha életükben nem voltak németek” : A német származású civilek Szovjetunióba deportálása egy északkelet-magyarországi régióból 1944/1945. In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 193-214.

Márkus, Eszter, Katona, Nóra (2020) Hogyan támogassuk az intellektuális képességzavart mutató gyermekeket? : Útmutató a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók integrált neveléséhez. Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-97-7

N

N. Császi, Ildikó (2020) Terápiás gyakorlatok : Nyelvi kompetenciafejlesztés a Maribori Egyetem kétnyelvű hallgatóinak körében. In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 515-526.

Nabuhiro, Terai (2020) On the exponential Diophantine equation (4m²+1)ˣ + (21m²-1)ʸ = (5m)ᶻ Annales Mathematicae et Informaticae. pp. 243-253. ISSN 1787-6117 (Online)

Nagy, Andor (2020) A brassói szász tisztviselők hivatalba lépéseinek átlagos időpontjai (1650–1750) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 167-177. ISSN 2560-2144

Nagy, András (2020) Kis magyar patográfia: Pintér Béla drámái Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 7-13. ISSN 2676-959X

Nagy, Ferenc (2020) Efficiently parallelised algorithm to find isoptic surface of polyhedral meshes Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 167-181. ISSN 1787-6117 (Online)

Nagy, Natália (2020) A szórványban élő iskolások nyelvhasználatának sajátosságai egy kérdőíves kutatás alapján Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 129-142. ISSN 2631-0198

Nagy, Zoltán (2020) Népi és népies motívumok Kodály Zoltán Háry János című daljátékában In: Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 99-117.

Nagy, Ádám (2020) „Az emlékezet forrásai” : Historiográfiai áttekintés a kollektív emlékezet, emlékezetpolitika, public history jelentőségéről, mint az emlékezetet befolyásoló, alakító és irányát meghatározó tényezőkről. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 181-196.

Nagy, Éva (2020) A biodiverzitási ismeretek megjelenése a magyar oktatásban: Az éjszakai állatok bemutatása a biológia tantárgy keretében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 93-110. ISSN 2732-0480

Nagy L., János (2020) Bóbita varázskönyvéről : Weöres az óvodától az egyetemig. In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 261-269.

Nagy L., János (2020) Elődök és Tanítványok a magyar helyesírásért... Tisztelet Egernek! Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 117-127. ISSN 2631-0198

Nagyné Klujber, Márta (2020) Pillanatkép az iskolára való felkészültségről Heves megyében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 121-134. ISSN 2630-9742

Nemes, László (2020) The personal is also the political – A betegségnarratíva mint az emancipáció aktusa In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 213-227.

Nemes, Magdolna, Jenei, Tamás (2020) A szaknyelvoktatás kihívásai és lehetőségei a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 403-415.

Nádudvari, Gabriella (2020) A romantikus gyermektisztelet Jean Paul Levana avagy neveléstan című művében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 9-22. ISSN 2630-9742

Nándori, Rita (2020) Akutaq: The Impact of Colonialism on Inuit Religiosity and Literature Eger Journal of American Studies. 16. pp. 61-77. ISSN 1786-2337

Németh, Nikolett (2020) Játék az alsó tagozaton Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 145-153. ISSN 2630-9742

O

Onder, Csaba (2020) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23.köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái] Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Onder, Csaba (2020) Festina lente : Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-137-6

Onder, Csaba (2020) A verses beszéd funkciójáról Pintér Béla drámáiban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 69-82. ISSN 2676-959X

Orbán, László (2020) Ugocsa vármegye nemzetiségi és felekezeti elitjeinek összetétele 1890–1914 között In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 167-192.

Orbán, László (2020) A kibontakozás egyik útja – a ruszin és a magyar nemzeti sajtó szerepe Északkelet-Magyarországon és Ugocsában a 19. századi nemzeti mozgalmakban In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 197-213.

Orbán, Sándor (2020) A 70 éves Varga János Tanár Úr köszöntése Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 121-126. ISSN 2732-0480

Orgoványi-Gajdos, Judit (2020) Pedagógiai helyzetek megoldását segítő módszerek és technikák : Tanulási-tanítási program. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-164-2 (Print) ; ISBN 978-963-496-166-6 (Online)

Osoliová, Viktória (2020) History and the Body Gothic [Bookreview] : 2016. Pp. 258. ISBN 9780-7190-8541-3. Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 109-112. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

P

Pajor, Emese, Somorjai, Ágnes, Katona, Nóra (2020) Útmutató a látássérült tanulók integrált neveléséhez Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-92-2

Pap, József (2020) „Madarász apó és a többiek” : Az országgyűlési képviselők fluktuációja a dualizmus korában. In: Rendi országgyűlés, polgári parlament : Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Budapest-Eger, Magyar Nemzeti Levéltár-Líceum Kiadó. pp. 425-450.

Pap, József (2020) Religion and politics in the era of dualism: Denominations and popular representation in the Austro-Hungarian Monarchy Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 179-200. ISSN 2560-2144

Pap, József (2020) Vallás és politikum a dualizmus korában : A felekezeti kérdés és a népképviselet az Osztrák–Magyar Monarchia Magyarországán. In: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon. Eger, Líceum. pp. 33-59.

Pap, József (2020) Vallás és politikum a dualizmus korában. : A felekezeti kérdés és a népképviselet az Osztrák–Magyar Monarchia Magyarországán. In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 33-59.

Pap, József (2020) A dualizmus kori parlamentarizmus térbelisége In: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon. Eger, Líceum. pp. 9-32. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Pap, József (2020) A dualizmus kori parlamentarizmus térbelisége In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. 09-32.

Pap, József (2020) The spatiality of parliamentarism in the age of dualism In: 1918: End and Beginning. Presov, Vydavatelstvo Presovskej Univerzity. pp. 97-123.

Pap, József (2020) A városi képviselet, városi képviselők a dualizmus időszakában In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 61-88.

Pap, József (2020) A városi képviselet, városi képviselők a dualizmus időszakában In: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon. Eger, Líceum. pp. 61-88.

Pap, Melinda, Király, Sándor, Molják, Sándor (2020) Analysing the vegetation of energy plants by processing UAV images Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 183-197. ISSN 1787-6117 (Online)

Pap, Péter István (2020) Csengey Dénes (1953–1991) : Történeti biográfia – egy kezdődő kutatás kérdései és hipotézisei. Historia Nostra. 4. pp. 103-115. ISSN 2064-325X

Pap, Péter István (2020) Egy ember, két szervezet – hányféle átmenet? : Az egri MDF-alapszervezet megalakulásának kérdései egy „kettős ügynök” jelentéseinek tükrében. In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 215-237.

Patonay, Katalin, Szabó-Hudák, Orsolya, Szalontai, Helga, Jánószky, Mihály, Pénzesné Kónya, Erika, Zámboriné Németh, Éva (2020) Extraction and identification of major polyphenol constituents of Northern Hungarian horsemint (Mentha longifolia L. (L.)) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 8/1. pp. 53-68. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Perlusz, Andrea, Mohai, Katalin (2020) Hogyan igazodjunk jól tanulóink eltérő sajátosságaihoz? : Útmutató a személyre szabott nevelést-oktatást folytató többségi iskolák pedagógusai számára. Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-87-8

Peterecz, Zoltán (2020) Paul Hanebrink, A Specter Haunting Europe: The Myth of JudeoBolshevism, Cambridge, Massachusetts, London, England: Belknap Press of Harvard University Press, 2018. [Book review] Eger Journal of American Studies. 16. pp. 149-154. ISSN 1786-2337

Peterecz, Zoltán (2020) Pro&Contra : Central European Studies in Humanities (4/2.). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Peterecz, Zoltán (2020) Pro&Contra : Central European Studies in Humanities (4/1.). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Peterecz, Zoltán (2020) Vienna and Budapest in American Secret Diaries in Early 1919 Eger Journal of American Studies. 16. pp. 79-88. ISSN 1786-2337

Pintér, Béla (2020) Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög (dráma) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 95-124. ISSN 2676-959X

Pintér, Márta Zsuzsanna (2020) Előszó Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 5-6. ISSN 2676-959X

Prievara, Tibor, Lénárd, András, Katona, Nóra (2020) Digitális pedagógia a közoktatásban Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-6257-00-0

Pál, Judit, Popovici, Vlad (2020) Az 1848−1849-es erdélyi képviselők prozopográfiai elemzése és politikai utóélete In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 123-146.

Pálóczi, Ágnes (2020) „A legtevékenyebb mozgatóerő” – Pulszky Polyxéna (1857–1921) : Egy különleges női életpálya a dualizmus korában. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 215-227.

Péntek-Dózsa, Melinda, Katona, Nóra (2020) Útmutató a mozgáskorlátozott tanulók integrált neveléséhez Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-95-3

Péterffy, Gergely (2020) Vasút és vasutasok a borsodi iparvidéken a II. világháború után : A MÁV Miskolci Üzletvezetőség története 1944–1948. In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 239-276.

Pócs, Tamás (2020) Bryophyte records from the Udzungwa Scarp Nature Forest Reserve, Tanzania Acta Biologica Plantarum Agriensis. 8 (1). pp. 29-39. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Pócs, Tamás (2020) Notes on the Bryophytes of Madagascar 2. New liverwort and hornwort records Acta Biologica Plantarum Agriensis. 8/1. pp. 69-84. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

R

Racsko, Réka (2020) A kultúraváltás hatása az oktatásra: tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-162-8 (Print) 978-963-496-163-5 (Online)

Racsko, Réka (2020) A kultúraváltás hatása az egyének készség- és képességrendszerére: új modellek In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 8-37.

Rainer M., János (2020) A politikai és más átmenetek a 20. században Magyarországon In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-20.

Reichmann, Angelika (2020) Feltételezett fordítás, álfordítás, metafikció: J. M. Coetzee, Alkonyvidék In: A fordítás arcai 2019. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 45-55.

Rubóczki, Babett (2020) Cultural and Natural Roots of Puerto Rican Mestizaje in Rosario Ferré’s The House on the Lagoon Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 35-43. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Ruszkai, Csaba, Németh, Mercédesz, Kiss, Konrád, Pajtók, Ilona (2020) The background of local food-based economy development in the Eger wine region Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 91-97. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Rási, Szilvia (2020) A cím és a kulcsfogalom tudományos szövegalkotásban betöltött szerepe In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 393-402.

Rózsa, Katinka (2020) Wortbildung mit Negationsbedeutung im Deutschen. Zur Definition von Negation Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 115-130. ISSN 2630-9513

Rózsa, Sándor (2020) Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-143-7

Rózsa, Sándor (2020) Fruit production in the settlements of the Eger wine region from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th century Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 79-89. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Rózsa, Sándor (2020) The examination of water regulation works with the help of a geoinformatical database in the 18th-century Kingdom of Hungary Pro&Contra. 4/2. pp. 89-113. ISSN 2630-8916

S

Sass-Gyarmati, Andrea, Táborská, Jana (2020) Plant collections: Possibilities of using herbaria, digital herbaria and plant databases in botany teaching at Eszterházy Károly University Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 83-91. ISSN 2732-0480

Schmidt, Ildikó (2020) Az alfabetizálás szerepe a magyar nyelvtudás kialakulásában In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 477-486.

Sebők, Balázs (2020) Várostörténeti kutatások a Jászberényi Campuson In: Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 47-54.

Sebők, Szilárd (2020) Perspektívák különbözősége a nyelvleírásban In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 41-54.

Segesdi, Gergő (2020) A köztársasági államforma 1946-os bevezetésének a kérdése a visszaemlékezések tükrében Historia Nostra. 4. pp. 117-130. ISSN 2064-325X

Simon, Gábor (2020) Egy sajátos Menón-paradoxon az anyanyelvoktatásban, avagy a stilisztika mint figyelmi tréning In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 159-171.

Simon, Szabolcs (2020) Az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek tanulása kétnyelvű környezetben In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 497-515.

Sinka, Annamária (2020) Vizualitás és IKT-eszközök a közösségfejlesztés szolgálatában Paideia. 6. (2.). pp. 37-42.

Sinka, Annamária (2020) Középpontban az olvasó: Gondolatok az olvasó, befogadó irodalomelméleti koncepciójának alakulásáról In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 51-62.

Sisa, Tibor (2020) A góllövés tudománya, avagy lehet-e tanítani a góllövést? A kreativitás és döntésképesség megjelenése a labdarúgó technikai elemekben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (49. köt., 2020/2). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. 49. pp. 61-82. ISSN 2677-0105

Skala, Vaclav (2020) Optimized line and line segment clipping in E2 and Geometric Algebra Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 199-215. ISSN 1787-6117 (Online)

Sosovicska, Bernadett, Estók, Péter (2020) A Magyar szöcskeegér (Sicista trizona trizona) hazai maradványpopulációinak kutatása bagolyköpet-analízis segítségével Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 73-81. ISSN 2732-0480

Stefancsik, Gergely, Emri, Zsuzsa (2020) EEG-aktivitás jellemzése különböző mértékű és jellegű figyelmet igénylő feladatok végzésekor Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 43-57. ISSN 2732-0480

Stefán, Antal Krisztián (2020) Büntetőperek a balassagyarmati megyei bíróságon (1957–1961) Egy kutatás kezdetének margójára Historia Nostra. 4. pp. 131-141. ISSN 2064-325X

Stein, Margit (2020) Der Zusammenhang zwischen Werten, erlebten Erziehungszielen im Elternhaus und eigenen Erziehungszielen - eine Analyse des Religionsmonitors und des World Values Surveys In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-20.

Strickland-Pajtók, Ágnes (2020) A digitális média hatása az amerikai magyar nők migrációs narratíváira In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 229-238.

Sturcz, Zoltán (2020) Szakmai anyanyelv, szakképzés a közoktatásban, nyelvpedagógiai összefüggések In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 379-392.

Stóka, György (2020) A pedagógusok digitális átállásról, digitális oktatási stratégiáról és a digitális eszközök oktatási alkalmazásáról való gondolkodásának feltáró jellegű vizsgálata In: A kultúraváltás hatása az oktatásra: tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 135-161.

Sz. Halász, Dorottya (2020) Zsidósors Abaúj-Torna vármegyében, az Encsi járásban In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 307-323.

Szabó, Csaba, Bereczky-Zámbó, Csilla, Muzsnay, Anna, Szeibert, Janka (2020) Students’ non-development in high school geometry Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 309-319. ISSN 1787-6117 (Online)

Szabó, György (2020) A református iskolarendszer sajátosságai a dualizmuskori Bereg vármegyében : Rövid historiográfiai áttekintés. In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 135-149.

Szabó, Róbert (2020) Heves megye területfejlesztésének főbb aspektusai Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 111-121. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Szabó, Viktor (2020) A „láthatatlan ember” és a „nap lovagja” – Gárdonyi Géza és Bródy Sándor esete a Tanácsköztársasággal In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 277-283.

Szalay, Krisztina (2020) Legális és illegális drogfogyasztási szokások In: Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-62.

Szalay, Krisztina (2020) Legális és illegális drogfogyasztási szokások In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 77-84.

Szalay, Krisztina, Emri, Zsuzsa (2020) A kannabinoidok hatásai és használatuk veszélyei Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 23-41. ISSN 2732-0480

Szalipszki, Péter (2020) A trianoni országcsonkítás szerepe Encs városodásában, várossá válásában In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 285-289.

Szaszkó, Rita (2020) Tudományos kutatás elméleti megalapozó tanulmánya In: A kultúraváltás hatása az oktatásra: tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 97-123.

Szaszkó, Rita (2020) A nyelvtanulási motivációk kutatásának evolúciója magyar kontextusban In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 63-75.

Szathmáry, László (2020) Closed Association Rules Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 65-76. ISSN 1787-6117 (Online)

Szegő, Iván Miklós (2020) Eger és az egriek az 1945-ös országos sajtóban In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 291-306.

Szekeres, Ágota, Katona, Nóra (2020) Hogyan támogassuk az intellektuális képességzavart mutató gyermekeket? : Útmutató az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált neveléséhez. Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-90-8

Szemerszki, Marianna (2020) Megalapozó háttértanulmány a digitális eszközök tanulási célú használatának vizsgálatához az osztálytermi tevékenységek, a tanulási környezet és a tanulói összetétel kontextusában In: A kultúraváltás hatása az oktatásra: tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 82-96.

Szendrei, Bianka (2020) “I’m not America’s nightmare / I’m the American dream”: : The Spiritual and Emotional Journey from Anger to Love in Janelle Monáe’s Dirty Computer. Eger Journal of American Studies. 16. pp. 89-112. ISSN 1786-2337

Szendrei, Ákos (2020) Partiumi városok (Arad, Debrecen, Nagyvárad és Szatmárnémeti) parlamenti képviselői a 19. század második felében. A politikai társadalomtörténet kutatásának lehetőségei és módszerei In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 107-122.

Szentesi, Zsolt (2020) A konfliktusalakítás sajátosságai Pintér Béla drámáiban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 25-33. ISSN 2676-959X

Szikszainé Nagy, Irma (2020) Az összehasonlító stíluselemzés : Kosztolányi Dezső Ha negyvenéves elmúltál és Tóth Krisztina Delta című versének összevetése. In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 183-191.

Szinger, Ádám (2020) An der Grenze von Literatur und Wirklichkeit: Überlegungen zu Thomas Bernhards „Meine Preise“ Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 41-51. ISSN 2630-9513

Szuromi, Rita (2020) Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-172-7

Szuromi, Rita (2020) Mádi Papp-Szász Tamás: az attitűd- és életmódváltó ügyvéd In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 255-272.

Szuromi, Rita (2020) Nemesi attitűdök egy polgárcsalád életében : Egy emlékiratban rejlő mentalitásvizsgálat lehetőségei. In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 151-166.

Székely, Ákos (2020) Emberierőforrás-menedzsment a minőségfejlesztés jegyében a közművelődésben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 165-174. ISSN 2630-9742

Székelyhidi, E. Johanna (2020) Cloud Nine on Page and Stage: A Case-Study of International Adaptability Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 77-89. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Szép, Beáta (2020) Szövegválasztási szempontok a gazdasági szakfordítás oktatása során In: A fordítás arcai 2019. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-21.

Szép, Beáta (2020) Über die Übersetzung von Dialekten Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 189-211. ISSN 2630-9513

Széplaky, Gerda (2020) A nőművészettől a posztfeminizmusig : A magyarországi feminista képzőművészet rövid története. In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 167-190.

Széplaky, Gerda (2020) The unreasonable animal : What makes the animal more than man? Performa. 12. ISSN 2498-731X

Szívós, István (2020) Vorüberlegungen zu einem diskurslinguistischen, computergestützten Analysemodell für die Analyse der Identität der Ungarndeutschen in den deutschsprachigen Printmedien Ungarns Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 173-187. ISSN 2630-9513

Szücs, László Gergely (2020) A „privát szféra” felszabadítása a digitalizáció korában: két megközelítés In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-57.

Szőke, Brigitta, Cuprik, Vanda (2020) A pontkiosztás módszere a közbeszerzési eljárásokban egy konkrét példán keresztül Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 123-140. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Szőke, Dávid (2020) Children’s Literature Beyond Place and Space [Bookreview] Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 113-116. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Szűcs, Antónia, Koncz, Gábor (2020) The role of trust in Short Food Supply Chains Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 99-106. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Szűcs, Péter (2020) Acta Biologica Plantarum Agriensis (8.) : Journal of Plant Biology. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Szűcs, Péter, Fintha, Gabriella, Fazekas, Gergő (2020) The bryophyte diversity of Central Park (Archbishop’s Garden) of Eger town (Hungary) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 8/1. pp. 3-18. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sáfrány, Tímea (2020) Csongrád vármegye nemességének és tisztviselőinek társadalomtörténeti vizsgálata 1825 és 1848 között (Historiográfia, módszertan és források In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 229-254.

Sáfrány, Tímea (2020) Klauzál Gábor pályakezdése Csongrád megyében 1825 és 1827 között In: Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-78.

Sólyom, Réka (2020) Egyetemisták nyelvészeti ismereteinek megjelenése a neologizmusok témakörébe In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 173-181.

Sósné Pintye, Mária, Katona, Nóra (2020) Útmutató a beszédfogyatékos tanulók integrált neveléséhez Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-91-5

T

Tajti, Tibor (2020) Fuzzification of training data class membership binary values for neural network algorithms Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 217-228. ISSN 1787-6117 (Online)

Tajti, Tibor (2020) New voting functions for neural network algorithms Annales Mathematicae et Informaticae. pp. 229-242. ISSN 1787-6117 (Online)

Takács, Judit (2020) A kvének önreprezentációja és identitáskonstrukciója In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 275-282.

Takács, Judit, Raátz, Judit (2020) Névtan és drámapedagógia: hogyan tanítsunk névtani ismereteket? In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 111-124.

Takács, Ádám (2020) Normativitás és emancipáció Foucault-nál In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 19-27.

Tarnóc, András (2020) Eger Journal of American Studies (16.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Tarnóc, András (2020) Zoltán Peterecz trans. ed.: Forradalmi időkben Budapesten és Bécsben. Egy amerikai katona-hírszerző-diplomata feljegyzései 1919 első feléből. (Witness of revolutionary days: notes of an American intelligence officer-diplomat from the first half of 1919). Eger. 2019. [Book review] Eger Journal of American Studies. 16. pp. 155-159. ISSN 1786-2337

Tarnóc, András (2020) A rabszolga-narratíva mint önemancipációs eszköz In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 239-250.

Tarnóc, András (2020) ”The war goes on behind bars” : The prisoner of war narrative as a building block of the American myth of origination. Eger Journal of American Studies. 16. pp. 113-130. ISSN 1786-2337

Tassoni, Luigi (2020) The simulacrum, the stranger, the catastrophe Performa. 12. ISSN 2498-731X

Terentieva, Yuliia (2020) Pilgrimage and Tourism: The Role and Functions of Travelling in Selected Fiction of David Lodge Pro&Contra. 4/1. pp. 73-88. ISSN 2630-8916

Tianyi, Li, Bujdosó, Zoltán (2020) Sustainable tourism in Dali (progress, challenges and opportunities) Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 141-148. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Tolcsvai Nagy, Gábor (2020) Átadás vagy közös értelemképzés. Két kommunikációs modell az iskolában és a kultúrában In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 13-26.

Tornai, Csongor Gáspár (2020) A kárpátaljai magyarság erőpróbái (1944–1946) In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 325-337.

Tresó, Eliza (2020) Tanár-diák konfliktusok a középiskolában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 155-163. ISSN 2630-9742

Turbucz, Péter (2020) Börtönben a színházigazgató Palágyi Lajos kommunista izgatási ügye In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 361-379.

Turós, Mátyás, Dorner, László (2020) Komplex Alapprogram a pedagógusok tapasztalatai alapján – szülő és iskola kapcsolata, a Ráhangolódás programelem megítélése Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 109-119. ISSN 2630-9742

Tóth, Adrienn Mária (2020) Precision canopy management of the grapevine: early defoliation and girdling Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 107-118. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Tóth, Antal, Patkós, Csaba (2020) The Demographic Characteristics of the historic districts of Eger according to selected indexes Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (különszám). pp. 119-126. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Tóth, Etelka (2020) Az egyszerűsítő írásmódról másképpen Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 157-166. ISSN 2631-0198

Tóth, Katalin (2020) „Azt ugye mindenki tudta, hogy ők másképp eszik a húst…” : Zsidók nemzsidó szemekkel a Selypi-medencében. In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 339-360.

Tóth-Barbalics, Veronika (2020) Az élethossziglan kinevezett tagok In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 261-294.

Tóth-Barbalics, Veronika (2020) Az élethossziglan választott tagok In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 295-327.

Tóth-Barbalics, Veronika (2020) Indigenák a főrendiházban In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 243-260.

Tóthné Parázsó, Lenke (2020) Digitális intelligencia – készségek a sikeres digitális élethez In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 106-118.

Tóthné Parázsó, Lenke (2020) Teljesítményértékelés elektronikus tanulási környezetben In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 119-142.

Tőzsér, Anett (2020) Exploring sustainable development through the example of the Csíksomlyó Shrine Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 149-158. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

U

Ullmann, Tamás (2020) Emancipáció és szubjektum In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 29-41.

Urbán, Péter (2020) A minőségoffenzív tanárképzési program Németországban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 61-76. ISSN 2630-9742

V

V. Raisz, Rózsa (2020) Költői szóösszetételek kötőjeles írásmóddal Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 143-147. ISSN 2631-0198

Vagatova, Maria, Nagy, Katalin (2020) A kék égbolt Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. p. 11. ISSN 2631-0198

Vajda, Réka (2020) Postmodern Children and The Cement Garden of Ian McEwan Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 65-76. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Vardanyan, Yevgine (2020) Theoretical Analysis of the Social Protection and Related Concepts Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 159-166. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Varga, János (2020) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Varga, János, Horotán, Katalin, Csuzdi, Csaba (2020) A mesterséges megvilágítás hatása a talajfaunára Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae. pp. 111-120. ISSN 2732-0480

Varga, Kende (2020) Akteur-Netzwerk in der Autorschaft im Fall der Aktionsgruppe Banat Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 65-73. ISSN 2630-9513

Varga, Zoltán, Csákvári, Tímea (2020) Fenntartható turizmus Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 167-180. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Varga, Éva (2020) Eger als jüdischer Erinnerungsort am Beispiel des Erinnerungsromans von Lilly Kertész mit Einsatzmöglichkeiten im Deutschunterricht Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Band 12.). pp. 279-285. ISSN 2630-9513

Varró, Bernadett (2020) Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-147-5

Varró, Bernadett (2020) A korai olvasás és írás tanításának kérdései In: Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? : Tudományos konferencia tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 63-73.

Varró, Bernadett, Sebestyénné Kereszthidi, Ágnes (2020) Die Rolle der Erwachsenenbildung von heute In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 21-37.

Varró, Bernadett, Sebestyénné Kereszthidi, Ágnes (2020) Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény : Testvérvárosi gondolatok a pedagógiáról Vechta – Jászberény. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-131-4

Vas, Ádám, Owino, Oluoch Josphat, Tóth, László (2020) Improving the simultaneous application of the DSN-PC and NOAA GFS datasets Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 77-87. ISSN 1787-6117 (Online)

Veres, Gábor (2020) Folk culture as a tourist attraction in a metropolitan environment Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 181-187. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Vermes, Albert (2020) Fordítás és kontextus : A másodlagos kommunikációs helyzetek kezelésének lehetőségei a fordításban (Válogatott tanulmányok). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963- 496-145-1

Vermes, Albert (2020) Pragmatic explicitation in translation In: A fordítás arcai 2019. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-34.

Vermes, Albert (2020) Rendhagyó recenzió egy ötvenkét éve megjelent könyvről : Szabó Ede: A műfordítás (Budapest: Gondolat, 1968). In: A fordítás arcai 2019. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 57-63.

Vermes, Albert (2020) A fordítás arcai 2019 : A fordítás arcai 2019 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-146-8 (Online)

Vermes, Katalin (2020) Játszó életöröm: a mozgásimprovizáció fenomenológiája In: Emancipáció – tegnap és ma. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 105-115.

Vermes, Katalin (2020) Multiple responsivity: strata of bodily expression Performa. 12. ISSN 2498-731X

Verók, Attila (2020) Az egyetemépítő Eszterházy Károly In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-94.

Verók, Attila (2020) Tourismus generierende Rolle des lokalen kulturellen und ökologischen Erbgutes – am Beispiel von Oradea/Nagyvárad/Großwardein und Eger/Erlau Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 189-201. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Virág, Irén, Ugrai, János (2020) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Virágos, Zsolt (2020) Hungarian—Jewish Writing out of Southern California : A Look at Two Recent Prose Volumes: The Choice: Embrace the Possible by Edith Eva Eger, New York: Scribner, 2017, and Memento Park by Mark Sarvas. New York: Farrar, 2018. Eger Journal of American Studies. 16. pp. 131-143. ISSN 1786-2337

Vitányi, Borbála (2020) Játékossággal a Z generáció anyanyelvi műveltségéért In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 335-348.

Vámosi, Katalin (2020) Sorsdöntő évek 1945–50 között a sárospataki Rákóczi-vár történetében és Rácz István életében In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 381-394.

Várady, Krisztina (2020) Kötöttség és szabadság : Kodály: Gyermektáncok, 24 kis kánon a fekete billentyűkön. In: Kodály jegyében : Az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 77-97.

Y

Yarmaloyan, Marine (2020) The social protection system in post-soviet Armenia : Main issues and possible solutions. Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei (10/1. köt.). pp. 203-210. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) ; 2498-9312 (Online)

Z

Zaghouani, Mohamed Hedi, Sztrik, János (2020) Performance evaluation of finite-source Cognitive Radio Networks with impatient customers Annales Mathematicae et Informaticae. 51. pp. 89-99. ISSN 1787-6117 (Online)

Zaghouani, Mohamed Hedi, Sztrik, János, Uka, Arban (2020) Simulation of the performance of Cognitive Radio Networks with unreliable servers Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 255-265. ISSN 1787-6117 (Online)

Zagyváné Szűcs, Ida (2020) Rendszerintelligencia a pedagóguskutatásban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 51-59. ISSN 2630-9742

Zagyváné Szűcs, Ida (2020) A Tanári IKT-kompetencia Közös Európai Referenciakerete – U-Teacher In: A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 88-105.

Zagyváné Szűcs, Ida (2020) A pedagógusok szakmai önértékelésének vizsgálata Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-171-0 (print) ; ISBN 978-963-496-170-3 (online)

Zimányi, Árpád (2020) Bozsik Gabriella 70. születésnapjára Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 7-9. ISSN 2631-0198

Zimányi, Árpád (2020) A közoktatási intézmények mai névformái Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 177-185. ISSN 2631-0198

Zs. Sejtes, Györgyi (2020) Bottom-up / top-down? / Bottom-up és top-down! Az olvasás-szövegértés pszicholingvisztikai megközelítése, lehetséges hatásai a fejlesztésre In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 83-95.

Zsámba, Renáta (2020) Contemporary Perspectives on Language, Culture and Identity in Anglo-American Contexts edited by Éva Antal, Csaba Czeglédi and Eszter Krakkó [Bookreview] Eger Journal of English Studies (Vol. 20.). pp. 121-125. ISSN 1786-5638 (Print), 2060-9159 (Online)

Zsámba, Renáta (2020) Martina Vranova, Zénó Vernyik and Dávid Levente Palatinus (eds.). Crime and Detection in Contemporary Culture. Szeged: Americana eBooks, 2018. [Book review] Eger Journal of American Studies. 16. pp. 161-164. ISSN 1786-2337

É

Érsek, Attila (2020) Digitális eszközök tanulókra vonatkozó kognitív hatásainak feltáró jellegű kismintás kutatásai In: A kultúraváltás hatása az oktatásra: tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 162-183.

Ď

Ďuriš, Viliam, Tirpáková, Anna (2020) A survey on the global optimization problem using Kruskal–Wallis test Annales Mathematicae et Informaticae. 52. pp. 281-298. ISSN 1787-6117 (Online)

Ő

Őszi, Tamásné, Katona, Nóra (2020) Útmutató autista tanulók integrált neveléséhez Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem. ISBN 978-615-5297-93-9

A lista elkészítésének dátuma Wed Jul 24 10:55:35 2024 CEST.