Eszterházy Károly püspök mecénási együttműködése Johann Lucas Kracker festővel

Köves-Kárai, Petra (2020) Eszterházy Károly püspök mecénási együttműködése Johann Lucas Kracker festővel In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 201-214.

[img] pdf
201_214_Köves_Kárai.pdf

Download (4MB)
Hivatalos webcím (URL): https://doi.org/10.46403/TanulmanyokEszterhazy.202...

Absztrakt (kivonat)

Bishop Karoly Eszterházy as a Patron: A Collaboration with the Painter Johann Lucas Kracker Bishop Karoly Eszterhazy was the head of the largest diocese of the country for 37 years. His collaboration with the painter, Johann Lucas Kracker (1719–1779) was a good example of the high priest’s role as a patron of arts and organiser of the church. With the establishment of churches and parishes and, as it will be seen later, with Esterhazy’s greater plan to shape these buildings with style, the bishop needed real craftsmen, first class architects, sculptors and painters. Although Johann Lucas Kracker was obliged to the bishop, he still had enough freedom to fulfil others’ wishes. All levels of the church hierarchy, the most important ecclesiastical nobilities, bishops, high priests and simple parish priests, orders and secular customers could rely on the artist, whose high standard artistic qualities reached the Central and Eastern European level. Through the exhibited pieces of art – mainly altarpieces, paintings, and frescoes – we may witnesses a cultural, and also spiritual and intellectual boom of the 18 century, which occurred after the arrival of the Turks and the often demolishing power of the Reformation in the Eger diocese. The leaders of the diocese, Bishop István Telekesy after returning from Kosice to Eger in 1699 (1699–1715), Gábor Erdődy (1715–1744), Ferenc Barkóczy (1744– 1761) and Károly Eszterházy (1761–1799) started to carry out urban architectural, cultural and intellectual concepts that led to the rise of the town of Eger to a high level, even by European standards. We may discover blueprints and materialized reminders of this work in and around the town of Eger, e.g in the Basilica Minor, in the Bishop’s Palace (today the Visitor Center of the Archbishop Palace), in the Jesuit (today Cistercian) Church, in the Minorite Church, in the Lyceum and the Library of the Grand Diocese, in the Minor Provostry Palace and also in the surrounding parish churches of Jászárokszállás, Tiszapüspöki, Mezőtárkány and Egerbakta. ----- Mecén Karol Eszterházy a jeho spolupráca s umeleckým maliarom Johannom Lucasom Krackerom Pekným príkladom umeleckej mecenatúry a  cirkevno-budovateľských aktivít Karola Eszterházyho, stojacom na čele svojej diecézy 37 rokov je jeho spolupráca maliarom Johannom Lucasom Krackerom (1719–1779). Na zakladanie nových farností, stavby kostolov, realizáciu svojich veľkých plánov, resp. na ich citlivé uchopenie potreboval Eszterházy skutočných majstrov, výnimočných architektov, sochárov a  maliarov. I napriek tomu, že Johann Lucas Karner bol biskupovi skutočne zaviazaný, neraz našiel čas aj na splnenie očakávaní iných objednávateľov. Na jeho – aj v stredoeurópskom meradle výnimočné umenie sa mohlo spoľahnúť predstavenstvo celej palety cirkevnej hierarchie. Patrili sem tak vrcholní predstavitelia cirkvi, biskupi, ako aj jednoduchí farári, rehoľníci, ale aj svetskí objednávatelia. Prostredníctvom predstavených diel (predovšetkým oltárnych obrazov, malieb, fresiek) môžeme byť svedkami nielen kultúrneho ale aj duchovného rozkvetu 18. storočia, ktorý tu nastal po predchádzajúcom úpadku osmanského obdobia a miestami badateľných ničivých prejavoch reformácie. Po návrate sídla z Košíc za biskupa Štefana Telekesyho (1699–1715) v roku 1699, začali jednotliví biskupi, Gabriel Erdődy (1715–1744), František Barkóczy (1744–1761) a Karol Eszterházy (1761–1799) realizovať také stavebné, kultúrne a duchovné plány, vďaka ktorým sa mesto Jáger stalo neobyčajným aj v európskom kontexte. Stopy a  realizované diela týchto aktivít nachádzame v meste aj dnes – napr. v metropolitnej katedrále (basilica minor), biskupskom paláci (dnes Arcibskupský palác a návštevnícke centrum), v pôvodne jezuitskom (dnes cisterciánskom) kostole, v kostole minoritov, v Lýceu, Arcibiskupskej knižnici, v Maloprepoštskom paláci ako aj vo farských kostoloch okolitých obcí Járokszállás, Tiszapüspöki, Mezőtárkány a Egerbakta.

Mű típusa: Könyvrészlet
Szerző:
Szerző neveMTMT azonosítóORCID azonosítóKözreműködés
Köves-Kárai, PetraNEM RÉSZLETEZETTNEM RÉSZLETEZETTSzerző
Kapcsolódó URL-ek:
Nyelv: magyar
DOI azonosító: 10.46403/TanulmanyokEszterhazy.2020.201
ISBN: 978-963-496-159-8
Felhasználó: Tibor Gál
Dátum: 21 Szep 2020 15:47
Utolsó módosítás: 30 Okt 2020 13:59
URI: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/6613
Műveletek (bejelentkezés szükséges)
Tétel nézet Tétel nézet