Eszterházy Károly püspök és székhelye, Eger városa

Löffler, Erzsébet (2020) Eszterházy Károly püspök és székhelye, Eger városa In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 177-199.

[img] pdf
177_199_Löffler.pdf

Download (2MB)
Hivatalos webcím (URL): https://doi.org/10.46403/TanulmanyokEszterhazy.202...

Absztrakt (kivonat)

Bischof Károly Eszterházy und seine Residenzstadt Eger Der herausragendste Bischof in der Geschichte der Diözese Eger war Károly Eszterházy, der zwischen 1762 und 1799 das Amt des Bischofs innehatte. Er kam in einer der reichsten aristokratischen Familien Ungarns auf die Welt, und bereitete sich schon seit jungen Jahren auf eine geistige Laufbahn vor. Sein Studium absolvierte Eszterházy an der Heiligen Gregorius Universität in Rom, wo er nicht nur eine außergewöhnliche Bildung erhielt, sondern auch die Gelegenheit bekam, Papst Benedikt XIV., der zu seinem Vorbild wurde, kennenzulernen. Er machte dort ebenfalls die Bekanntschaft zahlreicher Wissenschaftler und Künstler, die im Dienst des päpstlichen Staates standen. Nach seiner Rückkehr nach Ungarn übte Eszterházy auf seinen eigenen Besitztümern jenseits der Donau die Priestertätigkeit aus. Während dieser Zeit gab er die Errichtung zahlreicher Bauwerke in Auftrag, von denen die wichtigsten die große Kirche in Pápa (Poppa) und das dortige Schloss sind. Bereits mit 34 Jahren wurde er zum Bischof von Vác (Waitzen) ernannt, wo er gleich mit dem Bau der Kathedrale begann. Nach seinen Plänen hätten die Kathedrale und das damit verbundene Priesterseminar und der Bischofspalast eine Einheit gebildet. Nachdem er aber 2 Jahre später zum Bischof von Eger ernannt worden war, wartete die Realisierung seiner Pläne auf seinen Nachfolger. Während der 37 Jahre in leitender Position des Bistums Eger wurde er zu einem hochkarätigen Bischof. Er bereicherte die Stadt mit bedeutenden Gebäuden, die bis heute das Bild der barocken Innenstadt prägen. Sein größtes Werk war die Realisierung des Universitätsgebäudes, das das größte Bauwerk Ungarns im Stil von Ludwig XVI. ist. Das Universitätsgebäude verfügt über eine prächtige Bibliothek, einen Prüfungssaal und eine Kapelle, die alle mit Fresken von berühmten Malern verziert sind. Besonders erwähnenswert ist der Turm der Sternwarte, der heute ein Museum der Astronomie beherbergt. Der Bischof ließ den Bischofspalast und das Gebäude des Priesterseminars renovieren und erweitern einen französischen Park auf dem Gelände des ehemaligen Wildparks errichten sowie das bereits im 17. Jahrhundert von den Türken erbaute Bad modernisieren. Eszterházy kümmerte sich ebenfalls um den Hochwasserschutz von Eger. Er veranlasste den Bau eines Dammes am Nordrand der Stadt. Dieser ließ nur so viel Wasser durchfließen, wieviel das Bachbett ohne Gefahr aufnehmen konnte. Für die Bauarbeiten beschäftigte er namhafte Künstler (Architekten, Bildhauer und Malermeister), die ihr bedeutendes Lebenswerk- in erster Linie in Eger- hinterließen. Von den vorgenommenen Aufgaben konnte Eszterházy lediglich den Bau der neuen Kathedrale nicht realisieren, obwohl die Pläne ihn von Anfang an beschäftigten. Die Realisierung schob er auf sein Lebensende hin, weswegen die Kirche bis zum Zeitpunkt seines Todes 1799 nicht fertiggestellt wurde. Die Bauvorhaben des Bischofs waren nicht eigennützig. Wichtige Institutionen wie Hochschulen, Druckerei, Bibliothek wurden in den neugebauten oder renovierten Gebäuden betrieben. Damit vollzog sich ein Paradigmenwechsel. Mit diesen Bauwerken wurde nicht nur das Außenbild der Stadt verändert, sondern seine Residenzstadt Eger wurde zur Hochburg der Wissenschaft und der Kunst. ----- Biskup Karol Eszterházy a jeho sídlo, Jáger Karol Eszterházy bol v 18. storočí najvýznamnejším biskupom jágerskej diecézy. Na biskupskom stolci sedel medzi rokmi 1762–1799. Narodil sa v roku 1725 v jednej z najvýznamnejších rodín dobového Uhorska a od mladého veku sa pripravoval na cirkevnú dráhu. Vysokoškolské štúdia skončil na Univerzite sv. Gregora v Ríme, kde získal nielen mimoriadne vzdelanie, no mal možnosť sa osobne poznať s pápežom Benediktom XIV. (stal sa jeho vzorom) ako aj celým radom vedcov, umelcov stojacich v pápežských službách. Po svojom návrate pôsobil ako farár na svojich zadunajských majetkoch, zároveň započal mnohé stavebné aktivity. Z nich najvýznamnejšou je kostol v Pápe a prestavba tamojšieho kaštieľa. Ako mladý, len tridsaťštyri ročný sa stal biskupom vo Vacove, kde začal s budovaním tamojšej katedrály. Podľa jeho predstáv, tá mala byť spolu s kňazským seminárom a biskupským palácom súčasťou väčšieho stavebného komplexu. Nakoľko sa však už o dva roky stal jágerským biskupom, realizácia tejto úlohy čakala na jeho nasledovníka. Počas 37 rokov na čele jágerskej diecézy sa stal skutočne veľkoformátovým biskupom. Sídelné mesto Jáger obohatil viacerými významnými stavbami. Tie sú dodnes markantnými barokovými činiteľmi centra mesta. Jeho najväčším dielom bolo vybudovanie univerzitného komplexu – najväčšej uhorskej stavby v štýle Ľudovíta XVI. Jej súčasťou je knižnica, kaplnka, skúšková sála – všetky sú zdobené freskami slávnych majstrov. Osobitne treba spomenúť tunajšiu hvezdáreň, ktorej veža dnes plní funkciu hvezdárskeho múzea. Biskup nechal obnoviť a zväčšiť biskupský palác, budovu seminára, na mieste niekdajšieho zverinca zriadil francúzsky park a zmodernizoval kúpele, postavené Osmanmi ešte v 17. storočí. Veľkú pozornosť venoval aj protipovodňovým prácam. V snahe uchrániť mesto od záplav potoka Eger nechal na severnom konci mesta vybudovať mohutnú hrádzu, ktorá púšťala do potoka regulované množstvo vody. Na stavebných prácach zamestnával kvalitných umelcov (stavbárov, sochárov, umeleckých maliarov atď.), ktorí zanechali za sebou významné životné diela – z veľkej časti aj v Jágri. Z vytýčených cieľov sa mu nepodarilo zrealizovať iba jeden: výstavbu novej sídelnej katedrály, a to i napriek tomu, že ho plány súvisiace s kostolom zamestnávali už od začiatku. Realizáciu však nechal na záver, a tak kostol nebol do jeho smrti v roku 1799 dostavaný. Stavebné aktivity biskupa neboli samoúčelné. Vo vynovených alebo novopostavených budovách fungovali dôležité inštitúcie (školy vyššieho typu, tlačiareň, knižnica), čím došlo k dôležitej zmene paradigiem. Stavebnými aktivitami nielenže zmenil vonkajší obraz mesta, ale preformoval ho na akropolu vedy a kultúry.

Mű típusa: Könyvrészlet
Szerző:
Szerző neveMTMT azonosítóORCID azonosítóKözreműködés
Löffler, ErzsébetNEM RÉSZLETEZETTNEM RÉSZLETEZETTSzerző
Kapcsolódó URL-ek:
Nyelv: magyar
DOI azonosító: 10.46403/TanulmanyokEszterhazy.2020.177
ISBN: 978-963-496-159-8
Felhasználó: Tibor Gál
Dátum: 21 Szep 2020 15:44
Utolsó módosítás: 30 Okt 2020 13:58
URI: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/6612
Műveletek (bejelentkezés szükséges)
Tétel nézet Tétel nézet