Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 385.

Folyóiratcikk

Balogh, András (2015) A japán uralom Délkelet-Ázsiában a II. világháború éveiben (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 13-23. ISSN 1785-3117

Balogh Istvánné Molnár, Irán (2015) Sárospatak képzőművészeti öröksége : Oktatási segédanyag. ..

Baran, Ágnes, Terdik, György (2015) Power spectrum estimation of spherical random fields based on covariances Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 15-22. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Berecz, Bernadett, Bíró, Melinda, Boda, Eszter (2015) A sportágválasztás motívumai az atlétikában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 17-26. ISSN 1788-1579

Berezovski, Vladimir, Bácsó, Sándor, Mikeš, Josef (2015) Almost geodesic mappings of affinely connected spaces that preserve the Riemannian curvature Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 3-10. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Boda, Eszter, Honfi, László, Bíró, Melinda, Révész, László, Müller, Anetta (2015) A szabadidő eltöltésének és a rekreációs tevékenységeknek a vizsgálata egri lakosok körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 49-62. ISSN 1788-1579

Bozsik, Gabriella (2015) Szókincsfejlesztés az anyanyelvi órákon - feladatlapokkal és szótárakkal Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 7-28. ISSN 1785-6906

Budai, László (2015) Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 29-36. ISSN 1785-6906

Bárth, János (2015) Utcakapitányok, fertálymesterek, tizesbírók A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 9-42. ISSN 2062-5561

Bíró, József (2015) Az egri fertálymesterség bemutatása egy negyed tevékenysége alapján A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 127-141. ISSN 2062-5561

Catarino, Paula, Campos, Helena, Vasco, Paulo (2015) On some identities for balancing and cobalancing numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 11-24. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Cserép, Máté, Krupp, Dániel (2015) Component visualization methods for large legacy software in C/C++ Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 23-33. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Csesznokne Kukucska, Katalin (2015) Heves megye 1857. évi iskolabevallásai az egri járás anyaplébániáihoz tartozó községeiben (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 25-55. ISSN 1785-3117

Csonka-Takács, Eszter (2015) Az egri fertálymesterség a szellemi kulturális örökség része A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 177-181. ISSN 2062-5561

Danczi, Annamária (2015) Nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a révkomáromi magyar pedagógusok körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 37-57. ISSN 1785-6906

Davenport, James H. (2015) Solving computational problems in real algebra/geometry Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 47-57. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Dolmányos, Péter (2015) Anti-pastoral and Post-pastoral in Contemporary Irish Poetry Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 85-94. ISSN 2060-9159

Domonkosi, Ágnes (2015) Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 59-68. ISSN 1785-6906

Dragomir, Silvestru Sever (2015) Some inequalities for power series with nonnegative coefficients via a reverse of Jensen inequality Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 25-37. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Dévai, Gergely (2015) Lightweight simulation of programmable memory hierarchies Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 59-69. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Eshuo, Kazhuhrii (2015) Rediscovery of Plagiochilion mayebarae S. Hatt. from Nagaland, India Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 23-29. ISSN 2063-6725 (online)

Faragó, Csaba (2015) Visualization of univariate data for comparison Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 39-53. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Faye, Bernadette, Luca, Florian (2015) Pell and Pell-Lucas numbers with only one distinct digit Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 55-60. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Fazekas, István, Pecsora, Sándor (2015) A generalization of the Barabási-Albert random tree Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 71-85. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Fekete, Péter (2015) Növénynevek kis szótára 1817-ből származó adatok alapján Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 68-78. ISSN 1785-6906

Fekete, Tamás (2015) The Relevance of Contextualization and the Cognitive Understanding of Semantic Change Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 23-33. ISSN 2060-9159

Fiziker, Róbert (2015) Gyilkosság ebédre : Merénylet az osztrák miniszterelnök ellen - 1916. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 57-69. ISSN 1785-3117

Fiziker, Róbert (2015) Lenne mivel hetvenkednie : Németh István professzor 70. születésnapján. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 9-12. ISSN 1785-3117

Gasparics, Gyula (2015) A csornai premontrei szerzetesrend rendi neveinek vizsgálata a rend 1868. évi névtára alapján Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 79-84. ISSN 1785-6906

Gasparicsné Kovács, Erzsébet (2015) Egyelemű megszólítási formák a 18. század második felének drámai és szépprózai alkotásaiban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 85-92. ISSN 1785-6906

Gebei, Sándor (2015) Az ukrán kérdés a nemzetközi béketárgyalásokon (1918–1921) (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 71-101. ISSN 1785-3117

Gendur, Aliz (2015) Woolf in the Thirties: (Re)interpretations(Séllei, Nóra: A másik Woolf. Debrecen: Debrecen University Press, 2012)[könyvismertetés] Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 95-98. ISSN 2060-9159

Gunčaga, Jan (2015) The use of some historical mathematical textbooks from the Teachers' Institute in Spisska Kapitula in the 19th century and first half of 20th century IARTEME-JOURNAL. 7 (1). pp. 38-58. ISSN 1837-2104

Gál, Zoltán, Tajti, Tibor, Terdik, György (2015) Surprise event detection of the supercomputer execution queues Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 87-97. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Hoffmann, István (2015) Adalékok a mikrotoponimák kronológiai jellegzetességeihez Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 93-103. ISSN 1785-6906

Horváth, Gábor, Pataki, Norbert (2015) Clang matchers for verified usage of the C++ Standard Template Library Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 99-109. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Horváth, Jenő (2015) Fordulat az olasz−német kapcsolatok történetében 1914−1916 (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 103-126. ISSN 1785-3117

Juhász, Imre (2015) On geometric Hermite arcs Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 61-68. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

K. Nagy, Emese (2015) A Komplex Instrukciós Program mint státuszkezelő eljárás Iskolakultúra. 25 (5-6). pp. 33-46.

Kalcsó, Gyula (2015) Bíró Ferenc 70. születésnapjára Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-6. ISSN 1785-6906

Kalcsó, Gyula (2015) Koinésodás a korai magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 105-112. ISSN 1785-6906

Kapusi, Krisztián (2015) Fertály- és szakaszmesterek Miskolcon A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 67-77. ISSN 2062-5561

Kasza, Péter, Ligeti, Péter, Nagy, Ádám (2015) On a secure distributed data sharing system and its implementation Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 111-120. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kelemen, Judit (2015) Sárospatak zenei öröksége : Oktatási segédanyag. ..

Kiss, Jenő (2015) Nyelvatlasz-adatok és a nyelvjárási változás-vizsgálat : Részelemzés. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 113-119. ISSN 1785-6906

Kiss, László (2015) Németh István 70 éves (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 5-7. ISSN 1785-3117

Kiss, László (2015) A fejlődés- és evolúciós elméletek néhány „tudományos” képviselője a hosszú 19. században (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 133-158. ISSN 1785-3117

Kocsisné Szilágyi, Gyöngyi, Kocsis, Attila (2015) A special localization algorithm in Wireless sensor networks for telemetry application Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 121-130. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Komenczi, Bertalan (2015) Újmédia - kultúra - neveléstudomány Líceumi Paletta. Különszám pp. 11-20. ISSN 1589-0147

Kopkáné Plachy, Judit, Juhász, Imre, Bíró, Melinda, Fodor, Éva, Révész, László (2015) Az Egerben élő nyugdíjasok egészségi állapotának és testedzési szokásainak vizsgálata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 27-36. ISSN 1788-1579

Kornyáné Szoboszlay, Ágnes (2015) Túros-e mindig a közös ló háta? Avagy egy nyelvjárási monográfia születése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 121-125. ISSN 1785-6906

Kozári, József, Vizi, Sándor (2015) A Citadella hadművelet bukása : A prohorovkai ütközet. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 159-174. ISSN 1785-3117

Kozári, József, Vizi, Sándor (2015) A Citadella hadművelet bukása : A prohorovkai ütközet. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 159-174. ISSN 1785-3117

Kristóf, Ilona (2015) Egy nádorválasztás margójára : Estei Hippolit 1517-20 közötti politikai szereplésének kérdései. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 175-185. ISSN 1785-3117

Károly, Adrienn (2015) The Role of Translation and EU-Texts in the English BA Programme: Exploring Hungarian College Graduates’ Work Experiences and Views Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 3-22. ISSN 2060-9159

London, András, Németh, Tamás, Pluhár, András, Csendes, Tibor (2015) A local PageRank algorithm for evaluating the importance of scientific articles Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 131-140. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Lőrincz, Gábor (2015) A magyar utónevek varianciája Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 127-144. ISSN 1785-6906

Lőrincz, Julianna (2015) A műfordítások mint funkcionális szövegvariánsok Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 145-158. ISSN 1785-6906

Majoros, István (2015) 1914 nyara – a bécsi orosz nagykövet emlékei (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 187-197. ISSN 1785-3117

Makai, János (2015) A vlagyimir-szuzdali és a rjazanyi fejedelmek kapcsolatai a 12. században és a 13. század elején (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 199-222. ISSN 1785-3117

Manju, C. N., Rajilesh, V. K., Prajitha, B., Prakashkumar, R., Rajesh, K. P. (2015) Contribution to the bryophyte flora of India : Silent Valley National Park in the Western Ghats, India. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 73-98. ISSN 2063-6725 (online)

Masát, Ádám (2015) A berlini fal megépítésére vonatkozó döntés történeti hátteréről (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 223-237. ISSN 1785-3117

Miskei, Antal (2015) Ráckeve mezőváros tanácsának panaszlevele : forrásközlés. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 239-247. ISSN 1785-3117

Misóczki, Lajos (2015) Képek az erdélyi idegenforgalom fürdő- és gyógyhelyi életéből 1867–1914 (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 249-275. ISSN 1785-3117

N. Fodor, János (2015) Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 159-167. ISSN 1785-6906

Németh, István (2015) Publikációs jegyzék (1970–2015) Dr. Németh István, egyetemi tanár (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 430-446. ISSN 1785-3117

Pap, József (2015) Zólyom vármegye és lakosságának lélekszáma, és etnikai viszonyai a statisztikai adatok tükrében (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 277-290. ISSN 1785-3117

Pap, László (2015) A második angol–búr háború és a magyar politikai élet (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 291-319. ISSN 1785-3117

Pataki, Gergely (2015) On the right-continuity of infimal convolutions Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 69-77. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Perge, Erika (2015) The experience of applying a method to develop the use of color theory Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 135-149. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Petercsák, Tivadar (2015) Az egri fertálymesterség korszakai a 18−20. században A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 79-115. ISSN 2062-5561

Petercsák, Tivadar (2015) Képes levelezőlapok az első világháborúban (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 337-354. ISSN 1785-3117

Prakasha, D. G., Vikas, K. (2015) On weak symmetries of Kenmotsu Manifolds with respect to quarter-symmetric metric connection Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 79-90. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Pál, István (2015) A fotóriporter : Egy amerikai menekült, egykori illegális kommunista beszervezésének kísérlete 1952. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 321-336. ISSN 1785-3117

Pócs, Tamás, Váňa, Jiří (2015) East African bryophytes xxx. new liverwort and hornwort records Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 3-21. ISSN 2063-6725 (online)

Radványi, Tibor, Biró, Csaba, Király, Sándor, Szigetváry, Péter, Takács, Péter (2015) Survey of attacking and defending in the RFID system Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 151-164. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Ramírez, José L., Sirvent, Victor F. (2015) A note on the k-Narayana sequence Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 91-105. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Reichmann, Angelika (2015) Writing Crime to Seduce the Reader: A Dostoevskian "Philosophical Project" Through J. M. Coetzee's Eyes Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 73-84. ISSN 2060-9159

Romsics, Ignác (2015) 1945 mint korszakhatár (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 355-362. ISSN 1785-3117

Ruzsa, Zoltán, Parisek, Zsolt, Király, Roland, Tómács, Tibor, Szakács, Tamás, Hajagos, Henrik (2015) Building of a mathematics-based RFID localization framework Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 165-176. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Rácz, Gábor, Pusztai, Zoltán, Kósa, Balázs, Kiss, Attila (2015) An improved Community-based Greedy algorithm for solving the influence maximization problem in social networks Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 141-150. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Révész, László, Ekler, Judit, Fügedi, Balázs, Bíró, Melinda, Karsai, István, Polgár, Tibor (2015) A tanár-diák-kapcsolat vizsgálatának lehetősége az iskolai testnevelésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 3-15. ISSN 1788-1579

Révész, László, Ekler, Judit, Fügedi, Balázs, Bíró, Melinda, Karsai, István, Polgár, Tibor (2015) A tanár–diák-kapcsolat vizsgálatának lehetősége az iskolai testnevelésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 3-15. ISSN 1788-1579

Sangare, Harouna, Lo, Gane Samb (2015) A general strong law of large numbers and applications to associated sequences and to extreme value theory Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 111-132. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Sass-Gyarmati, Andrea, Papp, Beáta, Tietema, Albert (2015) Effects of experimental increase of temperature and drought on heathland vegetation Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 31-42. ISSN 2063-6725 (online)

Sebestyén, Zsolt (2015) Kárpátalja víznevei: az Apsica völgye Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 175-182. ISSN 1785-6906

Sendra, J. Rafael, Winkler, Stephan M. (2015) Optimization of coefficients of lists of polynomials by evolutionary algorithms Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 177-185. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Stregova, Zsolt, Bíró, Melinda, Széles-Kovács, Gyula (2015) A Téli Olimpiai Játékok elfeledett versenyszámai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 37-48. ISSN 1788-1579

Szabó, Jolán (2015) A fertálymesterség Gyöngyösön (1761–1874) A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 43-66. ISSN 2062-5561

Szabó, Viktor (2015) A háborús felelősség kérdése az 1918-19-es magyar és német kommunista propagandában (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 363-371. ISSN 1785-3117

Szatmári, Zoltán, Horváth, Eszter, Fritz, Péter (2015) About the history of animal therapy Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 77-83. ISSN 1788-1579

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Az Apor-kódex liturgikus himnuszai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 183-189. ISSN 1785-6906

Szikszainé Nagy, Irma (2015) Onomasztikai játékok a költészetben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 191-202. ISSN 1785-6906

Sándor, József (2015) A note on log-convexity of power means Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 107-110. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Sütő, József, Oniga, Stefan, Buchman, Attila (2015) Real time human activity monitoring Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 187-196. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Takács, Péter, Csajbók, Zoltán Ernő, Mihálydeák, Tamás (2015) Boundaries of membrane in P systems relying on multiset approximation spaces in language R Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 197-210. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Tollas, Gábor (2015) Blokád és légihíd Bécsben? (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 373-389. ISSN 1785-3117

Tukacs, Tamás (2015) Authority and Authorship: The Writability of the Female Character in John Fowles' s Mantissa and The Collector Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 59-72. ISSN 2060-9159

Tóth, László (2015) Alapfogalmak az irodalmi onomasztikában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 203-215. ISSN 1785-6906

Tóth, Péter András (2015) Németország megítélése antant és amerikai körökben (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 391-402. ISSN 1785-3117

Tóth, Valéria (2015) Helynévgyűjtemények a névkutatás szolgálatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 217-224. ISSN 1785-6906

Urbán, Judit (2015) Adolf Hitler és pártjának pénzügyi támogatói (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 403-419. ISSN 1785-3117

V. Raisz, Rózsa (2015) Illyés Gyula: Bartók Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 169-174. ISSN 1785-6906

Vadas, Gyula (2015) Önigazgató közösségek szervezése Pécsett A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 143-175. ISSN 2062-5561

Vajda, Róbert (2015) Exploring Hermite interpolation polynomials using recursion Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 151-160. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Veres, Gábor (2015) Az egri fertálymesterség hagyományai – oktatási, ismeretátadási lehetőségek, múzeumpedagógia A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 203-209. ISSN 2062-5561

Verók, Attila (2015) Előszó A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 7-8. ISSN 2062-5561

Verók, Attila, Petercsák, Tivadar, Veres, Gábor (2015) Az egri fertálymesterség pályázata a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére történő felvételhez A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 183-202. ISSN 2062-5561

Vidya, V., Manjula, K. M., Manju, C. N., Rajesh, K. P., Prakashkumar, R. (2015) A synopsis of the family Pottiaceae (Bryophyta) of Kerala, India Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 43-72. ISSN 2063-6725 (online)

Vincze, Tamás, Kun, Péter (2015) The role of evaluation in physical education Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 63-70. ISSN 1788-1579

Váczi, Péter, Müller, Anetta, Hidvégi, Péter, Széles-Kovács, Gyula, Seres, János (2015) The observations of the assessment about the fans of the 2013 Man’s Handball World Championship in Madrid Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 71-76. ISSN 1788-1579

Vági, Attila (2015) A Guillaume-ügy : Egy nem mindennapi kémhistória rendkívüli következményekkel. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 421-429. ISSN 1785-3117

Várady, Ferenc (2015) Introduction of differential calculus in the class 10 with graphical calculator Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 161-177. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Várkonyi, György (2015) A fertálymesterség újjászervezése Egerben és mai feladatai A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 117-125. ISSN 2062-5561

Vörös, Ferenc (2015) Családnévvé vált közszói kövületekről Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 225-231. ISSN 1785-6906

Wawrzyniak, Agnieszka (2015) Cognitive Metaphors of Anger and Madness in The Canterbury Tales Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 35-48. ISSN 2060-9159

Zimányi, Árpád (2015) A nyelvjárások és a nyelvjárásiasság megítélése egyetemisták és főiskolások körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 233-244. ISSN 1785-6906

Ásványi, Tibor (2015) Representation transformations of ordered lists Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 5-13. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Örsi, Tibor (2015) Cow versus Beef: Terms Denoting Animals and Their Meat in English Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 49-58. ISSN 2060-9159

Könyv

Antal, Éva, Czeglédi, Csaba (2015) Eger Journal of English Studies (Vol. 15.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Bartók, Béla (2015) Trauma és válság a századfordulón - Történelem Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-18-5

Brutovszky, Gabriella, Pintér, Márta Zsuzsanna (2015) Komédiák 1. Budapest, Protea Kulturális Egyesület. ISBN 978-963-88638-6-7

Bíró, Melinda (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Csáfor, Hajnalka (2015) Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-27-8

Czövek, Andrea, Mizera, Tamás, Verók, Attila (2015) Tehetségpaletta II. : Szemelvények az egri Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar tehetségműhelyeinek munkáiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Demeter, Júlia (2015) Baroque Theatre in Hungary : Education and Entertainment. Budapest, Protea Cultural Association. ISBN 978-963-88638-8-1

EKFCK Tudományos Bizottsága, (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei – 2014 (Magyar Tudomány Ünnepe 2014) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-26-1

Falus, Iván (2015) Felkészülés a pályára, felkészülés az életre : Magyar Tudomány Ünnepe, 2014. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-28-5

H. Tomesz, Tímea (2015) A tartalomhoz forma : A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Harsányi, Szabolcs Gergő, Szabó, Beáta (2015) PSAK XII. : Pro Scientia Aranyérmesek XII. Konferenciája (Eszterházy Károly Főiskola, Eger – 2014. november 6-8.). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-42-1

Hoffmann, Miklós (2015) Annales Mathematicae et Informaticae (44.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

Hoffmann, Miklós (2015) Annales Mathematicae et Informaticae (45.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

K. Nagy, Emese (2015) KIP-könyv I-II. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó. ISBN 978-615-5216-88-6

Kalcsó, Gyula (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (2. köt.: Hittudomány, irodalomtudomány, kémiai és környezettudomány, kommunikáció- és médiatudomány, közgazdaság-tudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó.

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (1. köt.: Agrártudomány, állam- és jogtudomány, biológiatudomány, fizikatudomány, földtudomány, had- és rendészettudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-03-3

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (3. köt.: Közigazgatás-tudomány, matematika és informatika, műszaki tudományok, művészet és művészettudomány, nyelvtudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-96-4

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (4. köt.: Orvos- és egészségtudomány, pszichológia és neveléstudomány, szociológia és multidiszciplináris, történelem és politikatudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-97-1

Kiss, László (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Kusper, Judit, Loboczky, János (2015) Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-18-5

Makai, János (2015) Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal 12-13. századi történetéből Eger, Eszterházy Károly Főiskola. ISBN 978-615-5509-35-3

Makai, János (2015) Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal 12–13. századi történetéből Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-35-3

Mika, János, Pajtókné Tari, Ilona (2015) Környezeti nevelés és tudatformálás : Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola műhelyeiből (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-29-2

Nádasi, András (2015) AGRIA MEDIA 2014 : A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-15-4

Papanek, Gábor (2015) Kisvállalat-gazdaságtan : Óravázlatok. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-43-8

Petercsák, Tivadar, Veres, Gábor, Verók, Attila (2015) A Helyi Érték. Kulturális örökség tanulmányok 2. : Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadásai]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-16-1

Rakita, Eszter (2015) PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978- 615-5250- 62- 0

Reichmann, Angelika (2015) Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1-2. köt.] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Tarnóc, András (2015) Erőszak és megváltás : Az indián fogságnapló mint az amerikai eredetmítosz sarokköve. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Tóvári, Judit (2015) E-források a weben : Gyakorlati oktatási kézikönyv. Eger, EKF.

Verók, Attila (2015) Martin Schmeizel (1679-1747) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-46-9

Zimányi, Árpád (2015) A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-25-4

Könyvrészlet

Almádi, Csaba, Almádi, Péter, Gregus, Tamás, Tajti, Tamás (2015) Kommunikáció és tudásközvetítés támogatása informatikai eszközökkel egy akadályokkal teli világban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 313-346.

Ambrus, László (2015) Filoxéravész a bükkaljai borvidéken In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 114-123.

Antal, Péter, El-Bialy, A. Ragab (2015) Mobileszközök az oktatásban: az iPad lehetőségei a pedagógiai innovációban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 545-556.

Antal, Éva (2015) Eszképizmus és poriománia : Angol utópiák és antiutópiák a századfordulón (Morris, Bellamy, Wells). In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 24-35.

Bajcsi, Ildikó (2015) A Sarló mozgalom tevékenysége (1928–1934) In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-21.

Baranyi, Diána (2015) Fiatal felnőttek hallgatói mobilitásának vizsgálata az Eszterházy Károly Főiskolán In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 35-65.

Barna, Béla (2015) Az Eger című lap és szerkesztői 1863−1893 között (1863. július 2. – 1893. szeptember 26.) In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 135-152.

Barna, Béla (2015) Az Eger és Vidéke hetilap (1884–1893) és újságírói In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 22-42.

Barsy, Anna (2015) Pedagógus digitális kompetenciák fejlesztése instant és web2.0-ás eszközökkel In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 65-72.

Bartók, Béla (2015) A negyvennyolcas hősök unokái : A kárpáti harcok emléke a Heves vármegyei iskolákban. In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 73-87.

Bednanics, Gábor (2015) Identitásképzetek a századforduló irodalmában In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 56-66.

Bednarik, László (2015) Szemi-automatizált kérdésgeneráló rendszer funkcionális moduljai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 557-566.

Benedek, András, Molnár, György, Sik, Dávid (2015) A MOOC-orientált fejlesztések esélyei Magyarországon In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 347-356.

Boda, István, Tóth, Erzsébet, Bényei, Miklós, Csont, István (2015) Egy Ókori könyvtár modellje a virtuális térben – az alexandriai könyvtár In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 223-231.

Bodnár, Éva (2015) Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció, és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben : Egy gazdasági alapismereteket oktató adaptív tanulási környezet beválásvizsgálatának eredményei. In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 406-411.

Bordács, Andrea (2015) Háború női szemmel : Széchenyi Emília, Kövesházi Kalmár Elza és Biczó Ilona I. világháború inspirálta művei. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 137-141.

Bozóki, Tamás (2015) Változások a hazai vízi és vízfelszíni poloskafaunában az első fajlistáktól napjainkig In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 9-48.

Budai, László (2015) A tudatosítás szerepe az idegennyelv-oktatásban In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 138-162.

Bánrévi, Mónika (2015) Itáliai mesterek öröksége Egerben In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 189-260. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Bárdos, Jenő (2015) Quality Assurance in Accrediting Foreign Language Examinations in Hungary In: Inspirations in foreign language teaching. Boston ; London, Pearson Education. pp. 207-220.

Bárdos, Jenő (2015) A tantárgy-pedagógiák anatómiája In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 53-66.

Bárdos, Jenő (2015) A tanulási stratégiák és az önálló tanulásról szóló szakterület feltárása a nyelvpedagógia szempontjából In: Nyelvtanulási stratégiák, tanulói autonómia. Eger, Líceum Kiadó. pp. 9-32.

Bóka, Zsombor (2015) Novels & Adaptations : A Postmodern Intertextual Approach to The Hours. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 269-297.

Bóna, László (2015) Besztercebánya etnikai változásai a 19. század közepéig In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-63.

Cserháti, Katalin (2015) Az első világháború utóhatása a MÁV hivatalnok rétegére 1918 és 1922 között In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 176-194.

Cserháti, Katalin (2015) Az oktatás és származás vizsgálata a MÁV Tisztképző Tanfolyamán 1887–1890 között In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 64-88.

Csillik, Olga, Mihályi, Krisztina (2015) A bring your own device módszer adaptív oktatási alkalmazási lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 413-422.

Csorba, László (2015) A gazdasági verseny In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 73-93.

Csugány, Julianna, H. Kacsó, Erzsébet, Kádek, István, Tánczos, Tamás (2015) A gazdálkodói kultúra fejlesztésére irányuló törekvések az Eszterházy Károly Főiskola gazdasági képzéseiben In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 105-124.

Csáfor, Hajnalka (2015) Fenntartható gazdálkodás : Feledhető teória vagy megvalósítható rendszer? : Recenzió Szlávik János könyvéről. In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 15-20.

Czetter, Ibolya (2015) Stílusról, stilisztikáról a kísérleti tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 84-95.

Czövek, Andrea (2015) Internet-használati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 441-449.

Dani, Erzsébet (2015) A HY-DE MODELL: az öntevékeny hallgatói szakasz In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 450-460.

Debreceni, Vivien (2015) A szociálpedagógia célcsoportjával, valamint a szociálpedagógiával kapcsolatos vélemények vizsgálata főiskolások körében In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 40-52. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Deczki, Sarolta (2015) Európa vége? In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 184-190.

Demeter, Zsuzsa (2015) Csillagtalan nyári éjszaka In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 112-121.

Domonkosi, Ágnes (2015) Metonimikus és metaforikus leképezések a trianoni trauma fogalmi feldolgozásában In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-76.

Domonkosi, Ágnes (2015) The functions of litotes In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 222-227.

Domonkosi, Ágnes (2015) A szociolingvisztika szemlélete a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 23-35.

Dávid, Árpád (2015) Kőzettani és geomorfológiai terepgyakorlatok a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 268-278.

Egri, Károly (2015) Természetvédelmi vonatkozású adatok Sárospatak környékén előforduló nagygombafajokról In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 127-139.

Emri, Zsuzsanna, Milinki, Éva (2015) Az emberi egészség szerepe a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 149-157.

Erőss, István (2015) Efemer szobrászat In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 192-203.

Eőry, Vilma (2015) A szövegérthetőségről szlovákiai magyar nyelvű történelemkönyvek kapcsán In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 104-109.

Farkasné Ökrös, Marianna (2015) A környezeti nevelés lehetőségei a felnőttoktatásban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Farkasné Ökrös, Marianna, Ütőné Visi, Judit (2015) IKT-eszközök a környezetpedagógiában In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 481-486.

Fazakas, Ida (2015) Hogyan használjuk a netet? – IKT eszközökkel kapcsolatos használati szokások sajátosságai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 461-472.

Fegyverneki, Gergő (2015) Digi Potter kalandjai, avagy a korszerű magyartanár IKT-s lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 487-492.

Finta, Éva (2015) Szonett-variációk Sáfáry László korai költészetében In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 84-95.

Fodor, Rozália (2015) A környezeti nevelés lehetőségei a múzeumban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 249-255.

Forgó, Fruzsina (2015) A pilisi térség ismertsége Magyarországon és a térség szerepe a hazai turizmusban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 383-431.

Forgó, Sándor, Racsko, Réka (2015) A pedagógiai rendszertervezés és újmédia alapú MOOC-kurzus jellemzői a felsőoktatásban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 365-378.

Fábián, Máté (2015) Az 1909-1910. évi elszakadási mozgalom Diósgyőr nagyközségben In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 159-175.

Gali, Máté (2015) Berzeviczy Albert az első világháborúról In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-72.

Gali, Máté (2015) Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853–1936) In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 109-124.

Gelencsér, Gábor (2015) Mesék a hátországból : Első világháborús magyar játékfilmek. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 142-149.

Godwin, Richard (2015) Shattered Heroism and the Crisis of Masculinity : Patriarchy and the Traumatised Protagonist in Kaf ka and Conrad. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 4-16.

Gortva, János (2015) Mindennapok Pásztón az I. világháború árnyékában In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 125-141.

Goóg, Melinda Éva (2015) Kecskemét város társadalma az 1944. október 31-i „felszabadítást” követően In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 195-214.

Gulyás, Enikő (2015) E-biblioterápia, úton egy új módszer felé?! In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 167-175.

Gulyás, Enikő, Racsko, Réka (2015) A videós interakcióelemzés újmédia eszközökkel támogatott lehetőségei In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 59-69.

Gunčaga, Jan, Gwozdz-Lukawska, G., Janiga, R. (2015) Supporting of simulation and visualisation in e-learning courses for STEM education In: 4th International Conference on e-Technologies and Networks for Development, ICeND 2015. Warsaw, Polskie Towarzystwo Informatyczne; Institute of Electrical and Electronics Engineers. pp. 66-71.

Gyombolai, Gyula (2015) Werner atya és a „fekete hollók” In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 142-153.

Gál, Máté (2015) Az 1956-os forradalom mint válság és az új egyházpolitika korlátozott modernitása In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 235-255.

Gál, Máté (2015) „Jelentés a vallással kapcsolatos tömegnevelő munka helyzetéről és feladatairól” In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 89-108.

Göncziné Kapros, Katalin (2015) Tanári munka eredményességét befolyásoló háttérfeltételek vizsgálata In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 284-293.

Habók, Lilla (2015) Digitális állampolgárság az eltérő élethelyzetek tükrében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 73-80.

Hadnagy, József (2015) Virtuális közösségek sajátosságainak bemutatása In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 81-89.

Hadobás, Eszter (2015) Az Egri Érseki Jogakadémia vonzáskörzetének vizsgálata az 1870 és 1880 közötti időszakban In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 154-174.

Hadobás, Eszter (2015) Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 124-139.

Hajdicsné Varga, Katalin (2015) Ilias keretrendszer alkalmazása a katonai továbbképzésekben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 13-18.

Hambalík, Alexander (2015) Viselhető rendszerek az oktatásban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 567-574.

Hatvani, Andrea (2015) A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 77-86.

Hegedűs, Georgina (2015) Megújuló vs. fosszilis: K. O. vagy káosz lesz a vége? In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 433-478.

Herzog, Csilla, Kis-Tóth, Lajos, Racsko, Réka (2015) Tudásteremtés az új tanulási környezetben: egy táblagépes kísérlet tanulságai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 294-305.

Jaskóné Gácsi, Mária (2015) Késő modernitás, műfajelmélet és regényváltozatok In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 96-105.

Juhász, István (2015) Közgazdásztanár szakos hallgatók személyiségprofilja az Eszterházy Károly Főiskolán In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 125-134.

K. Nagy, Emese (2015) A GEOMATECH digitális tananyagok alkalmazási lehetősége a Komplex Instrukciós Program szerint szervezett tanítási órákon In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 493-499.

Kajati, György (2015) A környezeti nevelés lehetőségei társadalomföldrajzi és térségfejlesztési terepgyakorlatokon In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 279-289.

Kalcsó, Gyula (2015) Régi magyar szövegek normalizálási lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 232-236.

Kanovszki, Renáta Anikó (2015) A tanár szakos hallgatók gondolkodásbeli önállóságának vizsgálata a sztereotípiák és előítéletek mentén In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 159-212.

Katona, Istvánné, Subrt, Péter (2015) Proszocialitás és agresszió In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 82-88.

Katonáné Erdélyi, Edit (2015) Tizenöt év a vállalati információs rendszerek oktatásában : Tapasztalatok és lehetséges utak. In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 95-104.

Kelemen, Judit (2015) Művészeti eredmények a Comenius Karon In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 205-207.

Kelemen, Kristóf (2015) A parádsasvári kreatív ipari örökség szellemi kultúrája In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 9-22. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Kelemen, Kristóf (2015) A parádsasvári kreatív ipari örökség szellemi kultúrája In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 213-245.

Kertész, Ádám (2015) A környezetkímélő tájhasználat nevelési vonatkozásai In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 137-147.

Király, Sándor (2015) Tehetséggondozás az informatikában csökkenő óraszámok mellett In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 500-507.

Király, Sándor (2015) A digitális képfeldolgozás e-learninges oktatásának lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 19-27.

Kis, Csaba (2015) Az egri vár mint bázisváros-tényező a Rákóczi-szabadságharc idején In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 175-195.

Kissné Gombos, Katalin (2015) A szuggesztív tanáregyéniség jellemzőinek meghatározása kapcsolati megközelítés alapján In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 109-116.

Klement, Mariann (2015) Online és offline közösségek szerveződésének, sajátosságai egy kutatás tükrében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 114-126.

Kolozsvári, Csaba, Becsei, Lilla (2015) A világháló használói – egy átfogó kutatás bemutatása In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 473-477.

Komenczi, Bertalan (2015) IKT támogatású humán teljesítménytechnológiai kutatások a tanárképzés területén In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 307-316.

Komló, Csaba (2015) Az audiovizuális lényegkiemelés sajátosságainak vizsgálata az Eszterházy Károly Főiskolán In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 28-42.

Komló, Csaba (2015) Digitális mozgóképek elemzésének algoritmikus megközelítése In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 176-186.

Kovács, Emőd, Antal, Márta (2015) Virtuális környezet helyes értelmezésére való nevelés, mesék új környezetben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 329-340.

Kovács, Gábor (2015) Válságfilozófia és kultúrkritika a két világháború közötti gondolkodásban: a haladás, a nemzeti lényeg és a modernsé In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 192-201.

Kovács, Katalin (2015) A Tantágyközi oktatás lehetőségei és gyakorlata a gazdasági és pénzügyi nevelés IKT eszközzel való támogatása kapcsán In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 423-429.

Kovács, Kristóf, Pléh, Csaba, van der Maas, Han (2015) Az adaptív tesztelés lehetőségei az IKT-alapú oktatásban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 317-326.

Kovács, Tibor, Papanek, Gábor, Papanek, Zsuzsanna (2015) Development possibilities of Central-European tourism industry In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 51-64.

Kovács-Veres, Tamás Gergely (2015) A taksás nemesek 1772–1773. évi összeírása Borsod vármegyében In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 196-222.

Kunos, Nóra (2015) A kiégés-szindróma kutatása középiskolások körében : Nemzetközi szakirodalmi áttekintés egy kezdeti magyarországi kutatás hátterében. In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 70-81.

Kurtán, Zsuzsa (2015) Értelmező magyarázatok vizsgálata tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 36-46.

Kusper, Judit (2015) Fogalmak, korpusz és kánon a kísérleti tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 110-116.

Kusper, Judit (2015) Trauma és elhallgatás Török Sophie műveiben In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 88-99.

Kusper, Judit (2015) Történelem, történelmi regény, narratíva In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 163-171.

Kárpáti, Andrea (2015) ICT policy development: a comparative analysis through the Education Transformation Policy Guide In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 90-113.

Kárász, Imre (2015) A környezeti nevelés története, céljai és eszközei In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 37-53.

Kézi, Erzsébet (2015) The Reasons for the Differences in Student Recruitment in Sárospatak between the Two World Wars In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 193-204.

Ködöböcz, Gábor (2015) Kiss Benedek költői pályakezdése In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 172-184.

Kökényesi, Nikoletta (2015) Stilisztikai és retorikai változások a nyomtatott sajtó műfajaiban az új évezred kezdetén In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 25-32.

Könczöl, Tamás Balázs (2015) eAdaptivity, az adaptív eLearning tanulás-menedzsment megoldás In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 327-328.

Körmendiné Pók, Zsófia (2015) A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 419-433.

Lanszki, Anita (2015) A „digitális történetmesélés” relevanciája a tanárképzésben In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Leskó, Gabriella (2015) Az erdei iskolák a környezeti nevelés helyszínei In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 223-233.

Livják, Emília (2015) Testen belül és kívül In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 140-145.

Loboczky, János (2015) Művészetfilozófia versus élet-/válságfilozófia Lukács György esszéiben az 1910-es években In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 238-246.

Losoncz, Alpár (2015) Válság és affektusok In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 171-183.

Lőrincz, Gábor (2015) A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 63-71.

Lőrincz, Julianna (2015) A stilisztikai terminológia a szlovákiai magyar anyanyelvkönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 96-103.

Lőrincz Bitter, Denisa (2015) Elérhetetlen tankönyvek? (Segédanyagok a magyar mint idegen nyelv tanításához) In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 117-126.

Mazo Cuervo, Diego Mauricio, Cardona Montoya, Giovanny (2015) Entrepreneurs training Model: linking theory, practice and virtual learning environments. CEIPA university case report In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 43-48.

Mester, Béla (2015) Kommunikációs krízis a hazai bölcseletben egykor és most : A filozófia a nemzeti művelődés és az egyetemesség között. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 226-237.

Mező, Ferenc, Dorogi, Zoltán (2015) Effects of regional development surroundings of Lake Tisza In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 65-72.

Mika, János (2015) A klímaváltozás szerepe a környezeti oktatásban és nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 123-135.

Misad, Katalin (2015) A kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák anyanyelvtankönyveiben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 72-83.

Molnár, Csilla (2015) Kihívások és lehetőségek a turisztikai szolgáltatások marketingjében különös tekintettel az egészségturizmusra In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 21-36.

Molnár, György, Nagy, Katalin (2015) Korszerű IKT alapú fejlesztések a képzések minőségének támogatására In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 49-57.

Molnár, Szabolcs (2015) „Mesterszóknak okos formálása” – Zenei terminológia, vita és karaktergyilkosság, 1831–1832 In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 204-214.

Monok, István (2015) La BNU et la Hongrie In: Bibliothèques Strasbourg: origines - XXIe siècle. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. pp. 239-241.

Monok, István (2015) A bázeli, a genfi és a zürichi könyvkiadás hatása a magyarországi szellemi áramlatok történetének alakulására a 16. században a kortárs könyvtárak vizsgálata tükrében In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem". Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények. pp. 150-167.

Murányi, Zoltán (2015) Kémiai vizsgálatok a környezeti nevelés érdekében In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 189-196.

Márton, Ivett (2015) Egyedi tájértékek felvételezése a Saliris Resort Spa & Conference Hotel turisztikai célú fejlesztési koncepciójának tükrében Egerszalókon In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 131-238.

Mészáros, Ádám (2015) Gyermekáldás Romhányban az állami anyakönyvezés kezdeti időszakában 1896–1924 között In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 223-247.

Nagy, Bianka (2015) A NATO bővítéseinek esélyei a posztszovjet térségben In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 241-266.

Nagy, György (2015) A kísérletezés szerepe az ismeretelsajátítás folyamatában az általános iskola alsó tagozatán In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 120-126.

Nagy, Petra (2015) A női labdarúgó-játékvezetés helyzete Magyarországon In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 437-447.

Nagy, Zoltán József (2015) Futballtörténelem diszkurzív szemlélettel In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 248-259.

Nagyné Klujber, Márta (2015) Tanárjelöltek nézetei a fogyatékos személyekkel kapcsolatban In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 45-58.

Nemoto, Keisuke, Shiota, Shingo, Kobayashi, Keita, Onoda, Hiroshi, Nagata, Katsuya (2015) Development and Application of a teaching method using a communication robot - based on the concept of a weak robot In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 508-513.

Nyiri, Péter (2015) Bonda-völgy teológiája : Jókai Mór: Fekete gyémántok. In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 65-83.

Nádasi, András János (2015) Az oktatástechnológiával és az oktatási rendszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások tipológiai és metodikai kérdései In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 329-343.

Németh, István (2015) Az I. világháború „elfeledett” keleti frontja In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 3-66.

Németh, Julianna (2015) A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek nézeteinek a vizsgálata In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 23-39. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Odler, Zsolt (2015) Koren István, az aszódi schola latina igazgatója : Pánszláv agitátor, vagy a tudomány alázatos szolgája? In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 131-188. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Oláhné Téglási, Ilona (2015) Vizuális Matematika Nemzetközi együttműködésben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 514-519.

Orbán, Sándor (2015) Modern ökológiai szemlélet a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 103-112.

Orbán, Sándor, Ujfaludi, László, Mika, János (2015) Bolygónk környezeti problémái In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 17-35.

Orgoványi-Gajdos, Judit (2015) Pedagógiai helyzetekhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodást támogató technikák a tanárképzésben In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 6-30.

Pacsuta, István (2015) A közösségi oldalak felhasználásának sajátosságai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 127-134.

Pajtókné Tari, Ilona (2015) Komplex digitális taneszközök nyújtotta lehetőségek a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 93-102.

Pallás, Edith, Dávid, Lóránt (2015) Minőségbiztosítási rendszer lehetőségei a borturizmusban : A Franken borvidék példája : esettanulmány. In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 37-49.

Pan, Cheng-Chang, Sivo, Stephen, Garcia, Francisco, Goldsmith, Clair, Cornell, Richard (2015) Technology and Me—What Do Students Think? In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 265-274.

Pap, József (2015) Jurigov príprad: hranice slobody prejavu a imunita poslancov In: Historia Nostra : Sociálno historické štúdie zo spoločnej slovensko-maďarskej minulosti. Presov, Prešovská Univerzita v Prešove. pp. 64-75.

Pató Gáborné Szűcs, Beáta (2015) Logisztikai folyamatok jelentősége a köznevelési intézmények működésében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 379-388.

Pecsora, Krisztina (2015) Tankönyvi problémák Ukrajnában. A hivatalos angoltankönyv-sorozat buktatói In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 127-136.

Peterecz, Zoltán (2015) Recenziók In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 228-234.

Pintér, Tibor (2015) Iszonyat és extázis – Richard Strauss Saloméja In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 150-160.

Piros, Attila (2015) A New Approach to Universal Decimal Classification as the Indexing Language for a Mechanized Information Retrieval System In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 237-244.

Podlovics, Éva Lívia (2015) A tulajdonképpeniség problémája a Lét és időben In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 8-22.

Pál, Judit (2015) Háromszéki képviselők a dualizmus korában. In: Elitek Háromszéken a 19−20. században.. Csíkszereda, Háromszék Vármegye Kiadó, Pro-Print Könyvkiadó. pp. 58-81.

Pénzesné Kónya, Erika (2015) Biomonitorozási projektek a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 113-122.

Péterffy, Gergely (2015) A vasúti közlekedés újraindításának nehézségei a II. világháború után : Pályaállapot – járműpark – szénhelyzet. In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 215-234.

Pólya, Tamás, Göncziné Kapros, Katalin, Herzog, Csilla, Parázsó, Lenke (2015) A 8‒18 éves magyarországi tanulók videojáték-használati szokásai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 187-206.

Radnai, Zsófia (2015) Szimulált Mars-analóg környezeti tényezők hatása az intakt, extremofil kriptobiotikus kérgek fotoszintézisére és túlélésére In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 49-90.

Radványi, Tibor (2015) Kriptográfiai algoritmusok alkalmazása a rádiófrekvenciás azonosítás és kommunikáció során In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 575-582.

Rakita, Eszter (2015) A falusi társadalom vizsgálatának lehetőségei a birtokviszonyok tükrében In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 260-272.

Rakita, Eszter (2015) A vasúti kisajátítások hatásai a vecsési társadalomra (1845–1846) In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 101-113.

Reho, Anna (2015) Az IKT felhasználása az ukrán óvodai nevelésben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 520-527.

Ritter, Andrea, Máthé, Borbála (2015) The teacher from different aspects In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 31-44.

Rázsi, András (2015) Az önkormányzatok szerepe a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 301-307.

Rózsa, Sándor (2015) A 18. századi árvízmentesítések vizsgálata Kunhegyes településen In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 321-352.

Sakai, Kyohei, Shiota, Shingo (2015) Practice and Evaluation of a Workshop on Internet Addiction Disorder – Through the process of being made a criterion by junior high school students themselves In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 528-533.

Sass, Judit (2015) Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 430-437.

Schwendtner, Tibor (2015) Válság és értelemalapítás : Husserl és Heidegger történelemfilozófiája a 30-as években. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 202-215.

Sellyei, Diána (2015) Heves megye települései a 16. században In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 353-379.

Simcsák, Huba (2015) A szemléltetés változatai : Demonstráció az általános iskolában. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 347-416.

Simon, Szabolcs (2015) Helyzetfelmérés a magyar nyelv és irodalom tantárgyról a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban, különös tekintettel a tankönyvekre In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 51-62.

Simándi, Szilvia (2015) A felnőttkori tanulás jellemzői a turizmus szektorában az IKT kompetenciák tükrében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 135-140.

Simándi, Szilvia, Visztenvelt, Andrea (2015) Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű felnőttek tanulási jellemzői és a tanulásra ható tényezők In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 98-109.

Somos, Róbert (2015) Pauler Ákos és a magyarországi filozófia válsága 1918-1920 In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 247-256.

Stevenson, Michael, Hedberg, John G., O'Sullivan, Kerry-Ann, Howe, Cathie (2015) Leading Learning in a Digital Age In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 141-149.

Stoffa, Ján, Stoffa, Veronika (2015) About some disquieting phenomena in ethics of science In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 583-590.

Stoffa, Veronika, Végh, Ladislav (2015) Didaktikai kutatásra szolgáló adatbegyűjtő információs rendszer In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 591-600.

Stóka, György (2015) Számolás – mérés, számtan – mértan vagy matematika? In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 146-157.

Szabó, Dóra (2015) Milestones in a Woman’s Life in the Works of Kate Chopin and Zora Neale Hurston In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 299-319.

Szabó, Lilla (2015) Vastagbél mikrobióta összetételének és stabilitásának nyomon követése humán emésztési modellben mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 91-127.

Szabó, Viktor (2015) Az első világháború ábrázolása a Magyarországi Tanácsköztársaság propagandájában In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 88-99.

Szabóné Sinka, Szilvia (2015) Rákóczibánya lakosainak mindennapi élete (1957–1989) In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 273-293.

Szentesi, Zsolt (2015) Az európai lírai hagyománytörténés élvonalában : Ady Endre költészete a kora- és későmodernitás korszakküszöbén. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 100-111.

Szentesi, Zsolt (2015) Nyelvművész az önhivatkozások szorításában In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 185-191.

Szilágyi, István (2015) Internethasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálata In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 389-395.

Szitta, Emese (2015) Környezeti nevelés civil szervezetek rendezvényein In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 291-299.

Szlávik, János (2015) Mi is az a „fenntarthatóság”, és mit is akarunk fenntartani? In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 7-13.

Szlávik, János, Csáfor, Hajnalka (2015) A fenntartható fejlődés értelmezései, a fenntarthatóság közgazdasági kérdései és szakmódszertani vonatkozásai In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 159-170.

Szlávik, János, Csáfor, Hajnalka (2015) A gazdasági szereplők hozzájárulása a fenntartható fejlődés megvalóstásához : A vállalatok környezeti és társadalmi felelősségvállalása. In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 310-328.

Széplaky, Gerda (2015) Trauma: a radikális hiány megtapasztalása : A Saul fia parabolája. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 123-136.

Szíjártó, Imre (2015) A médianevelés elvi kérdései In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 207-211.

Sándor, Zsuzsa (2015) Vizuális alkotástípusok kommunikációs szerepe : Képrendszerező kutatások történeti kapcsolódásokkal. In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 158-192.

T. Parázsó, Lenke, Antal, Péter, Gnatyuk, Sergey, El-Bialy, A. Ragab (2015) Tanári és hallgatói munka háttérfeltételei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 396-405.

Takács, Edit (2015) A tankönyvi szövegek típusai és ezek meg jelenési variációi az egyes tankönyvtípusokban In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 10-22.

Takács, Miklós (2015) A harctéri idegsokkos katona és az úriasszony különös találkozása : Gender és trauma viszonya Virginia Woolf Mrs. Dalloway című regényében. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 36-54.

Thiel, Katalin (2015) Krízis és katarzis – Hamvas Béla válságértelmezése In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 217-225.

Toma, Kornélia (2015) A retorikai szituáció a mai fiatalok szónoklatában In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 33-55.

Tu, Chih-Hsiung, Yen, Cherng-Jyh, Sujo-Montes, Laura, Roberts, Gayle A. (2015) An Examination of Gaming Personality and Gaming Dynamics In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 357-363.

Tóth, András, Herpainé Lakó, Judit (2015) IKT kompetencia fejlesztés a pedagógus továbbképzésben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 150-155.

Tóth, Henrietta (2015) Georgius Agricola műveinek előfordulása magyarországi könyvtárakban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 247-309.

Tóvári, Judit (2015) Digitális archívumok szolgáltatásai a tanári munka támogatására In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 245-262.

Tóvári, Judit (2015) Kulturális örökségünk digitális archívumokban őrzött forrásainak felhasználása az oktatásban és aközreműködő szakemberek IKT műveltsége In: Agria Media 2014. Eger, EKF Médiainformatika Intézet.

Tömösközi, Péter, Szabó, Bálint (2015) A digitális írástudás kritériumai a könyvtári munkában In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 156-163.

Ungvári, Máté (2015) Fogalmak és jelentéseik a fitnesz területén In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 110-124.

Vad, Anna (2015) Drogfogyasztáshoz kapcsolódó prediktív rizikótényezők vizsgálata főiskolások körében In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 53-66. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Vad, Anna (2015) Drogfogyasztáshoz kapcsolódó prediktív rizikótényezők vizsgálata főiskolások körében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-103.

Vajda, Mihály (2015) Van-e válságmentes történelem? In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 162-170.

Varga, János (2015) A környezeti nevelés lehetőségei az állattanban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 235-247.

Varga, Tamás (2015) Környezeti nevelési gyakorlat egy degradált vizes élőhelyen In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 257-265.

Varga-Novákovits, Zsuzsanna (2015) Mintegy 150 év a sárospataki iskoladráma történetében : Funkcióváltás vagy csupán hangsúlyeltolódás történt az iskolai színjátszásban 1650–1790 között? In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 56-64.

Veres, András (2015) Az ember felelőssége a teremtett világért In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 181-187.

Veréb, LIlla (2015) Motivációvizsgálat az Eszterházy Károly Főiskola önkénteseinek körében In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-130. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Veréb, Lilla (2015) Motivációvizsgálat az Eszterházy Károly Főiskola önkénteseinek körében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 105-157.

Vida, József (2015) Környezeti nevelés a Varázstoronyban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 197-208.

Vincze, Alina (2015) Három című kísérleti film In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. p. 8. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Vincze, Mária (2015) Nyelvpedagógiai Célok Érvényesítése Kombinált Tanulás (Blended/Hybrid Learning) Során – Magyar Mint Idegen Nyelv In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 534-541.

Várhelyi, Tamás (2015) Turisztikai tudásbázisok és IKT eszközök az információs társadalomban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 58-61.

Várkonyi, Péter (2015) Válság és migráció. Kompolt – Granite City (IL) In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 140-158.

Váró, Kata Anna (2015) A televízió helye a filmtörténet oktatásában; a brit példa In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 212-220.

Vörös, Ottó (2015) Gondolatok anyanyelvi nevelésünk tartalmának korszerűségéről In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 47-50.

Wencz, Balázs (2015) Az MKP Komárom-Esztergom vármegyei politikája az Ideiglenes Nemzetgyűlés időszakában In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 294-313.

Zimányi, Árpád (2015) Változó nyelv – változó helyesírás In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 215-221.

Zsámba, Renáta (2015) Figures of Memory: The Gentleman Detective In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 17-23.

Érsek, Attila (2015) Hatással van-e a web 2.0 a tanítási-tanulási folyamatra? In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 275-283.

Ütőné Visi, Judit (2015) Környezeti nevelés a földrajz érettségi tükrében In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

A lista elkészítésének dátuma Sat Oct 23 03:23:24 2021 CEST.