Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ü | Ő
Találatok száma: 385.

A

Almádi, Csaba, Almádi, Péter, Gregus, Tamás, Tajti, Tamás (2015) Kommunikáció és tudásközvetítés támogatása informatikai eszközökkel egy akadályokkal teli világban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 313-346.

Ambrus, László (2015) Filoxéravész a bükkaljai borvidéken In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 114-123.

Antal, Péter, El-Bialy, A. Ragab (2015) Mobileszközök az oktatásban: az iPad lehetőségei a pedagógiai innovációban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 545-556.

Antal, Éva (2015) Eszképizmus és poriománia : Angol utópiák és antiutópiák a századfordulón (Morris, Bellamy, Wells). In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 24-35.

Antal, Éva, Czeglédi, Csaba (2015) Eger Journal of English Studies (Vol. 15.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

B

Bajcsi, Ildikó (2015) A Sarló mozgalom tevékenysége (1928–1934) In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-21.

Balogh, András (2015) A japán uralom Délkelet-Ázsiában a II. világháború éveiben (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 13-23. ISSN 1785-3117

Balogh Istvánné Molnár, Irán (2015) Sárospatak képzőművészeti öröksége : Oktatási segédanyag. ..

Baran, Ágnes, Terdik, György (2015) Power spectrum estimation of spherical random fields based on covariances Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 15-22. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Baranyi, Diána (2015) Fiatal felnőttek hallgatói mobilitásának vizsgálata az Eszterházy Károly Főiskolán In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 35-65.

Barna, Béla (2015) Az Eger című lap és szerkesztői 1863−1893 között (1863. július 2. – 1893. szeptember 26.) In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 135-152.

Barna, Béla (2015) Az Eger és Vidéke hetilap (1884–1893) és újságírói In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 22-42.

Barsy, Anna (2015) Pedagógus digitális kompetenciák fejlesztése instant és web2.0-ás eszközökkel In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 65-72.

Bartók, Béla (2015) Trauma és válság a századfordulón - Történelem Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-18-5

Bartók, Béla (2015) A negyvennyolcas hősök unokái : A kárpáti harcok emléke a Heves vármegyei iskolákban. In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 73-87.

Bednanics, Gábor (2015) Identitásképzetek a századforduló irodalmában In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 56-66.

Bednarik, László (2015) Szemi-automatizált kérdésgeneráló rendszer funkcionális moduljai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 557-566.

Benedek, András, Molnár, György, Sik, Dávid (2015) A MOOC-orientált fejlesztések esélyei Magyarországon In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 347-356.

Berecz, Bernadett, Bíró, Melinda, Boda, Eszter (2015) A sportágválasztás motívumai az atlétikában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 17-26. ISSN 1788-1579

Berezovski, Vladimir, Bácsó, Sándor, Mikeš, Josef (2015) Almost geodesic mappings of affinely connected spaces that preserve the Riemannian curvature Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 3-10. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Boda, Eszter, Honfi, László, Bíró, Melinda, Révész, László, Müller, Anetta (2015) A szabadidő eltöltésének és a rekreációs tevékenységeknek a vizsgálata egri lakosok körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 49-62. ISSN 1788-1579

Boda, István, Tóth, Erzsébet, Bényei, Miklós, Csont, István (2015) Egy Ókori könyvtár modellje a virtuális térben – az alexandriai könyvtár In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 223-231.

Bodnár, Éva (2015) Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció, és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben : Egy gazdasági alapismereteket oktató adaptív tanulási környezet beválásvizsgálatának eredményei. In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 406-411.

Bordács, Andrea (2015) Háború női szemmel : Széchenyi Emília, Kövesházi Kalmár Elza és Biczó Ilona I. világháború inspirálta művei. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 137-141.

Bozsik, Gabriella (2015) Szókincsfejlesztés az anyanyelvi órákon - feladatlapokkal és szótárakkal Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 7-28. ISSN 1785-6906

Bozóki, Tamás (2015) Változások a hazai vízi és vízfelszíni poloskafaunában az első fajlistáktól napjainkig In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 9-48.

Brutovszky, Gabriella, Pintér, Márta Zsuzsanna (2015) Komédiák 1. Budapest, Protea Kulturális Egyesület. ISBN 978-963-88638-6-7

Budai, László (2015) Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 29-36. ISSN 1785-6906

Budai, László (2015) A tudatosítás szerepe az idegennyelv-oktatásban In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 138-162.

Bánrévi, Mónika (2015) Itáliai mesterek öröksége Egerben In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 189-260. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Bárdos, Jenő (2015) Quality Assurance in Accrediting Foreign Language Examinations in Hungary In: Inspirations in foreign language teaching. Boston ; London, Pearson Education. pp. 207-220.

Bárdos, Jenő (2015) A tantárgy-pedagógiák anatómiája In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 53-66.

Bárdos, Jenő (2015) A tanulási stratégiák és az önálló tanulásról szóló szakterület feltárása a nyelvpedagógia szempontjából In: Nyelvtanulási stratégiák, tanulói autonómia. Eger, Líceum Kiadó. pp. 9-32.

Bárth, János (2015) Utcakapitányok, fertálymesterek, tizesbírók A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 9-42. ISSN 2062-5561

Bíró, József (2015) Az egri fertálymesterség bemutatása egy negyed tevékenysége alapján A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 127-141. ISSN 2062-5561

Bíró, Melinda (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Bóka, Zsombor (2015) Novels & Adaptations : A Postmodern Intertextual Approach to The Hours. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 269-297.

Bóna, László (2015) Besztercebánya etnikai változásai a 19. század közepéig In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-63.

C

Catarino, Paula, Campos, Helena, Vasco, Paulo (2015) On some identities for balancing and cobalancing numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 11-24. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Cserháti, Katalin (2015) Az első világháború utóhatása a MÁV hivatalnok rétegére 1918 és 1922 között In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 176-194.

Cserháti, Katalin (2015) Az oktatás és származás vizsgálata a MÁV Tisztképző Tanfolyamán 1887–1890 között In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 64-88.

Cserép, Máté, Krupp, Dániel (2015) Component visualization methods for large legacy software in C/C++ Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 23-33. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Csesznokne Kukucska, Katalin (2015) Heves megye 1857. évi iskolabevallásai az egri járás anyaplébániáihoz tartozó községeiben (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 25-55. ISSN 1785-3117

Csillik, Olga, Mihályi, Krisztina (2015) A bring your own device módszer adaptív oktatási alkalmazási lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 413-422.

Csonka-Takács, Eszter (2015) Az egri fertálymesterség a szellemi kulturális örökség része A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 177-181. ISSN 2062-5561

Csorba, László (2015) A gazdasági verseny In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 73-93.

Csugány, Julianna, H. Kacsó, Erzsébet, Kádek, István, Tánczos, Tamás (2015) A gazdálkodói kultúra fejlesztésére irányuló törekvések az Eszterházy Károly Főiskola gazdasági képzéseiben In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 105-124.

Csáfor, Hajnalka (2015) Fenntartható gazdálkodás : Feledhető teória vagy megvalósítható rendszer? : Recenzió Szlávik János könyvéről. In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 15-20.

Csáfor, Hajnalka (2015) Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-27-8

Czetter, Ibolya (2015) Stílusról, stilisztikáról a kísérleti tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 84-95.

Czövek, Andrea (2015) Internet-használati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 441-449.

Czövek, Andrea, Mizera, Tamás, Verók, Attila (2015) Tehetségpaletta II. : Szemelvények az egri Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar tehetségműhelyeinek munkáiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

D

Danczi, Annamária (2015) Nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a révkomáromi magyar pedagógusok körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 37-57. ISSN 1785-6906

Dani, Erzsébet (2015) A HY-DE MODELL: az öntevékeny hallgatói szakasz In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 450-460.

Davenport, James H. (2015) Solving computational problems in real algebra/geometry Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 47-57. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Debreceni, Vivien (2015) A szociálpedagógia célcsoportjával, valamint a szociálpedagógiával kapcsolatos vélemények vizsgálata főiskolások körében In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 40-52. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Deczki, Sarolta (2015) Európa vége? In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 184-190.

Demeter, Júlia (2015) Baroque Theatre in Hungary : Education and Entertainment. Budapest, Protea Cultural Association. ISBN 978-963-88638-8-1

Demeter, Zsuzsa (2015) Csillagtalan nyári éjszaka In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 112-121.

Dolmányos, Péter (2015) Anti-pastoral and Post-pastoral in Contemporary Irish Poetry Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 85-94. ISSN 2060-9159

Domonkosi, Ágnes (2015) Metonimikus és metaforikus leképezések a trianoni trauma fogalmi feldolgozásában In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-76.

Domonkosi, Ágnes (2015) Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 59-68. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2015) The functions of litotes In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 222-227.

Domonkosi, Ágnes (2015) A szociolingvisztika szemlélete a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 23-35.

Dragomir, Silvestru Sever (2015) Some inequalities for power series with nonnegative coefficients via a reverse of Jensen inequality Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 25-37. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Dávid, Árpád (2015) Kőzettani és geomorfológiai terepgyakorlatok a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 268-278.

Dévai, Gergely (2015) Lightweight simulation of programmable memory hierarchies Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 59-69. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

E

EKFCK Tudományos Bizottsága (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei – 2014 (Magyar Tudomány Ünnepe 2014) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-26-1

Egri, Károly (2015) Természetvédelmi vonatkozású adatok Sárospatak környékén előforduló nagygombafajokról In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 127-139.

Emri, Zsuzsanna, Milinki, Éva (2015) Az emberi egészség szerepe a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 149-157.

Erőss, István (2015) Efemer szobrászat In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 192-203.

Eshuo, Kazhuhrii (2015) Rediscovery of Plagiochilion mayebarae S. Hatt. from Nagaland, India Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 23-29. ISSN 2063-6725 (online)

Eőry, Vilma (2015) A szövegérthetőségről szlovákiai magyar nyelvű történelemkönyvek kapcsán In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 104-109.

F

Falus, Iván (2015) Felkészülés a pályára, felkészülés az életre : Magyar Tudomány Ünnepe, 2014. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-28-5

Faragó, Csaba (2015) Visualization of univariate data for comparison Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 39-53. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Farkasné Ökrös, Marianna (2015) A környezeti nevelés lehetőségei a felnőttoktatásban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Farkasné Ökrös, Marianna, Ütőné Visi, Judit (2015) IKT-eszközök a környezetpedagógiában In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 481-486.

Faye, Bernadette, Luca, Florian (2015) Pell and Pell-Lucas numbers with only one distinct digit Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 55-60. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Fazakas, Ida (2015) Hogyan használjuk a netet? – IKT eszközökkel kapcsolatos használati szokások sajátosságai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 461-472.

Fazekas, István, Pecsora, Sándor (2015) A generalization of the Barabási-Albert random tree Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 71-85. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Fegyverneki, Gergő (2015) Digi Potter kalandjai, avagy a korszerű magyartanár IKT-s lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 487-492.

Fekete, Péter (2015) Növénynevek kis szótára 1817-ből származó adatok alapján Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 68-78. ISSN 1785-6906

Fekete, Tamás (2015) The Relevance of Contextualization and the Cognitive Understanding of Semantic Change Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 23-33. ISSN 2060-9159

Finta, Éva (2015) Szonett-variációk Sáfáry László korai költészetében In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 84-95.

Fiziker, Róbert (2015) Gyilkosság ebédre : Merénylet az osztrák miniszterelnök ellen - 1916. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 57-69. ISSN 1785-3117

Fiziker, Róbert (2015) Lenne mivel hetvenkednie : Németh István professzor 70. születésnapján. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 9-12. ISSN 1785-3117

Fodor, Rozália (2015) A környezeti nevelés lehetőségei a múzeumban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 249-255.

Forgó, Fruzsina (2015) A pilisi térség ismertsége Magyarországon és a térség szerepe a hazai turizmusban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 383-431.

Forgó, Sándor, Racsko, Réka (2015) A pedagógiai rendszertervezés és újmédia alapú MOOC-kurzus jellemzői a felsőoktatásban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 365-378.

Fábián, Máté (2015) Az 1909-1910. évi elszakadási mozgalom Diósgyőr nagyközségben In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 159-175.

G

Gali, Máté (2015) Berzeviczy Albert az első világháborúról In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-72.

Gali, Máté (2015) Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853–1936) In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 109-124.

Gasparics, Gyula (2015) A csornai premontrei szerzetesrend rendi neveinek vizsgálata a rend 1868. évi névtára alapján Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 79-84. ISSN 1785-6906

Gasparicsné Kovács, Erzsébet (2015) Egyelemű megszólítási formák a 18. század második felének drámai és szépprózai alkotásaiban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 85-92. ISSN 1785-6906

Gebei, Sándor (2015) Az ukrán kérdés a nemzetközi béketárgyalásokon (1918–1921) (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 71-101. ISSN 1785-3117

Gelencsér, Gábor (2015) Mesék a hátországból : Első világháborús magyar játékfilmek. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 142-149.

Gendur, Aliz (2015) Woolf in the Thirties: (Re)interpretations(Séllei, Nóra: A másik Woolf. Debrecen: Debrecen University Press, 2012)[könyvismertetés] Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 95-98. ISSN 2060-9159

Godwin, Richard (2015) Shattered Heroism and the Crisis of Masculinity : Patriarchy and the Traumatised Protagonist in Kaf ka and Conrad. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 4-16.

Gortva, János (2015) Mindennapok Pásztón az I. világháború árnyékában In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 125-141.

Goóg, Melinda Éva (2015) Kecskemét város társadalma az 1944. október 31-i „felszabadítást” követően In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 195-214.

Gulyás, Enikő (2015) E-biblioterápia, úton egy új módszer felé?! In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 167-175.

Gulyás, Enikő, Racsko, Réka (2015) A videós interakcióelemzés újmédia eszközökkel támogatott lehetőségei In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 59-69.

Gunčaga, Jan (2015) The use of some historical mathematical textbooks from the Teachers' Institute in Spisska Kapitula in the 19th century and first half of 20th century IARTEME-JOURNAL. 7 (1). pp. 38-58. ISSN 1837-2104

Gunčaga, Jan, Gwozdz-Lukawska, G., Janiga, R. (2015) Supporting of simulation and visualisation in e-learning courses for STEM education In: 4th International Conference on e-Technologies and Networks for Development, ICeND 2015. Warsaw, Polskie Towarzystwo Informatyczne; Institute of Electrical and Electronics Engineers. pp. 66-71.

Gyombolai, Gyula (2015) Werner atya és a „fekete hollók” In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 142-153.

Gál, Máté (2015) Az 1956-os forradalom mint válság és az új egyházpolitika korlátozott modernitása In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 235-255.

Gál, Máté (2015) „Jelentés a vallással kapcsolatos tömegnevelő munka helyzetéről és feladatairól” In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 89-108.

Gál, Zoltán, Tajti, Tibor, Terdik, György (2015) Surprise event detection of the supercomputer execution queues Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 87-97. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Göncziné Kapros, Katalin (2015) Tanári munka eredményességét befolyásoló háttérfeltételek vizsgálata In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 284-293.

H

H. Tomesz, Tímea (2015) A tartalomhoz forma : A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Habók, Lilla (2015) Digitális állampolgárság az eltérő élethelyzetek tükrében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 73-80.

Hadnagy, József (2015) Virtuális közösségek sajátosságainak bemutatása In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 81-89.

Hadobás, Eszter (2015) Az Egri Érseki Jogakadémia vonzáskörzetének vizsgálata az 1870 és 1880 közötti időszakban In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 154-174.

Hadobás, Eszter (2015) Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 124-139.

Hajdicsné Varga, Katalin (2015) Ilias keretrendszer alkalmazása a katonai továbbképzésekben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 13-18.

Hambalík, Alexander (2015) Viselhető rendszerek az oktatásban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 567-574.

Harsányi, Szabolcs Gergő, Szabó, Beáta (2015) PSAK XII. : Pro Scientia Aranyérmesek XII. Konferenciája (Eszterházy Károly Főiskola, Eger – 2014. november 6-8.). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-42-1

Hatvani, Andrea (2015) A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 77-86.

Hegedűs, Georgina (2015) Megújuló vs. fosszilis: K. O. vagy káosz lesz a vége? In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 433-478.

Herzog, Csilla, Kis-Tóth, Lajos, Racsko, Réka (2015) Tudásteremtés az új tanulási környezetben: egy táblagépes kísérlet tanulságai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 294-305.

Hoffmann, István (2015) Adalékok a mikrotoponimák kronológiai jellegzetességeihez Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 93-103. ISSN 1785-6906

Hoffmann, Miklós (2015) Annales Mathematicae et Informaticae (44.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

Hoffmann, Miklós (2015) Annales Mathematicae et Informaticae (45.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

Horváth, Gábor, Pataki, Norbert (2015) Clang matchers for verified usage of the C++ Standard Template Library Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 99-109. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Horváth, Jenő (2015) Fordulat az olasz−német kapcsolatok történetében 1914−1916 (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 103-126. ISSN 1785-3117

J

Jaskóné Gácsi, Mária (2015) Késő modernitás, műfajelmélet és regényváltozatok In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 96-105.

Juhász, Imre (2015) On geometric Hermite arcs Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 61-68. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Juhász, István (2015) Közgazdásztanár szakos hallgatók személyiségprofilja az Eszterházy Károly Főiskolán In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 125-134.

K

K. Nagy, Emese (2015) A GEOMATECH digitális tananyagok alkalmazási lehetősége a Komplex Instrukciós Program szerint szervezett tanítási órákon In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 493-499.

K. Nagy, Emese (2015) KIP-könyv I-II. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó. ISBN 978-615-5216-88-6

K. Nagy, Emese (2015) A Komplex Instrukciós Program mint státuszkezelő eljárás Iskolakultúra. 25 (5-6). pp. 33-46.

Kajati, György (2015) A környezeti nevelés lehetőségei társadalomföldrajzi és térségfejlesztési terepgyakorlatokon In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 279-289.

Kalcsó, Gyula (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Kalcsó, Gyula (2015) Bíró Ferenc 70. születésnapjára Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-6. ISSN 1785-6906

Kalcsó, Gyula (2015) Koinésodás a korai magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 105-112. ISSN 1785-6906

Kalcsó, Gyula (2015) Régi magyar szövegek normalizálási lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 232-236.

Kanovszki, Renáta Anikó (2015) A tanár szakos hallgatók gondolkodásbeli önállóságának vizsgálata a sztereotípiák és előítéletek mentén In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 159-212.

Kapusi, Krisztián (2015) Fertály- és szakaszmesterek Miskolcon A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 67-77. ISSN 2062-5561

Kasza, Péter, Ligeti, Péter, Nagy, Ádám (2015) On a secure distributed data sharing system and its implementation Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 111-120. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Katona, Istvánné, Subrt, Péter (2015) Proszocialitás és agresszió In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 82-88.

Katonáné Erdélyi, Edit (2015) Tizenöt év a vállalati információs rendszerek oktatásában : Tapasztalatok és lehetséges utak. In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 95-104.

Kelemen, Judit (2015) Művészeti eredmények a Comenius Karon In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 205-207.

Kelemen, Judit (2015) Sárospatak zenei öröksége : Oktatási segédanyag. ..

Kelemen, Kristóf (2015) A parádsasvári kreatív ipari örökség szellemi kultúrája In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 9-22. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Kelemen, Kristóf (2015) A parádsasvári kreatív ipari örökség szellemi kultúrája In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 213-245.

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (2. köt.: Hittudomány, irodalomtudomány, kémiai és környezettudomány, kommunikáció- és médiatudomány, közgazdaság-tudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó.

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (1. köt.: Agrártudomány, állam- és jogtudomány, biológiatudomány, fizikatudomány, földtudomány, had- és rendészettudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-03-3

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (3. köt.: Közigazgatás-tudomány, matematika és informatika, műszaki tudományok, művészet és művészettudomány, nyelvtudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-96-4

Keresztes, Gábor (2015) Tavaszi Szél, 2015 : Konferenciakötet (4. köt.: Orvos- és egészségtudomány, pszichológia és neveléstudomány, szociológia és multidiszciplináris, történelem és politikatudomány). Budapest ; Eger, Doktoranduszok Országos Szövetsége ; Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-97-1

Kertész, Ádám (2015) A környezetkímélő tájhasználat nevelési vonatkozásai In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 137-147.

Király, Sándor (2015) Tehetséggondozás az informatikában csökkenő óraszámok mellett In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 500-507.

Király, Sándor (2015) A digitális képfeldolgozás e-learninges oktatásának lehetőségei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 19-27.

Kis, Csaba (2015) Az egri vár mint bázisváros-tényező a Rákóczi-szabadságharc idején In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 175-195.

Kiss, Jenő (2015) Nyelvatlasz-adatok és a nyelvjárási változás-vizsgálat : Részelemzés. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 113-119. ISSN 1785-6906

Kiss, László (2015) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Kiss, László (2015) Németh István 70 éves (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 5-7. ISSN 1785-3117

Kiss, László (2015) A fejlődés- és evolúciós elméletek néhány „tudományos” képviselője a hosszú 19. században (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 133-158. ISSN 1785-3117

Kissné Gombos, Katalin (2015) A szuggesztív tanáregyéniség jellemzőinek meghatározása kapcsolati megközelítés alapján In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 109-116.

Klement, Mariann (2015) Online és offline közösségek szerveződésének, sajátosságai egy kutatás tükrében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 114-126.

Kocsisné Szilágyi, Gyöngyi, Kocsis, Attila (2015) A special localization algorithm in Wireless sensor networks for telemetry application Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 121-130. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kolozsvári, Csaba, Becsei, Lilla (2015) A világháló használói – egy átfogó kutatás bemutatása In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 473-477.

Komenczi, Bertalan (2015) IKT támogatású humán teljesítménytechnológiai kutatások a tanárképzés területén In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 307-316.

Komenczi, Bertalan (2015) Újmédia - kultúra - neveléstudomány Líceumi Paletta. Különszám pp. 11-20. ISSN 1589-0147

Komló, Csaba (2015) Az audiovizuális lényegkiemelés sajátosságainak vizsgálata az Eszterházy Károly Főiskolán In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 28-42.

Komló, Csaba (2015) Digitális mozgóképek elemzésének algoritmikus megközelítése In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 176-186.

Kopkáné Plachy, Judit, Juhász, Imre, Bíró, Melinda, Fodor, Éva, Révész, László (2015) Az Egerben élő nyugdíjasok egészségi állapotának és testedzési szokásainak vizsgálata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 27-36. ISSN 1788-1579

Kornyáné Szoboszlay, Ágnes (2015) Túros-e mindig a közös ló háta? Avagy egy nyelvjárási monográfia születése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 121-125. ISSN 1785-6906

Kovács, Emőd, Antal, Márta (2015) Virtuális környezet helyes értelmezésére való nevelés, mesék új környezetben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 329-340.

Kovács, Gábor (2015) Válságfilozófia és kultúrkritika a két világháború közötti gondolkodásban: a haladás, a nemzeti lényeg és a modernsé In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 192-201.

Kovács, Katalin (2015) A Tantágyközi oktatás lehetőségei és gyakorlata a gazdasági és pénzügyi nevelés IKT eszközzel való támogatása kapcsán In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 423-429.

Kovács, Kristóf, Pléh, Csaba, van der Maas, Han (2015) Az adaptív tesztelés lehetőségei az IKT-alapú oktatásban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 317-326.

Kovács, Tibor, Papanek, Gábor, Papanek, Zsuzsanna (2015) Development possibilities of Central-European tourism industry In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 51-64.

Kovács-Veres, Tamás Gergely (2015) A taksás nemesek 1772–1773. évi összeírása Borsod vármegyében In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 196-222.

Kozári, József, Vizi, Sándor (2015) A Citadella hadművelet bukása : A prohorovkai ütközet. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 159-174. ISSN 1785-3117

Kozári, József, Vizi, Sándor (2015) A Citadella hadművelet bukása : A prohorovkai ütközet. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 159-174. ISSN 1785-3117

Kristóf, Ilona (2015) Egy nádorválasztás margójára : Estei Hippolit 1517-20 közötti politikai szereplésének kérdései. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 175-185. ISSN 1785-3117

Kunos, Nóra (2015) A kiégés-szindróma kutatása középiskolások körében : Nemzetközi szakirodalmi áttekintés egy kezdeti magyarországi kutatás hátterében. In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 70-81.

Kurtán, Zsuzsa (2015) Értelmező magyarázatok vizsgálata tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 36-46.

Kusper, Judit (2015) Fogalmak, korpusz és kánon a kísérleti tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 110-116.

Kusper, Judit (2015) Trauma és elhallgatás Török Sophie műveiben In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 88-99.

Kusper, Judit (2015) Történelem, történelmi regény, narratíva In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 163-171.

Kusper, Judit, Loboczky, János (2015) Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-18-5

Károly, Adrienn (2015) The Role of Translation and EU-Texts in the English BA Programme: Exploring Hungarian College Graduates’ Work Experiences and Views Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 3-22. ISSN 2060-9159

Kárpáti, Andrea (2015) ICT policy development: a comparative analysis through the Education Transformation Policy Guide In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 90-113.

Kárász, Imre (2015) A környezeti nevelés története, céljai és eszközei In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 37-53.

Kézi, Erzsébet (2015) The Reasons for the Differences in Student Recruitment in Sárospatak between the Two World Wars In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 193-204.

Ködöböcz, Gábor (2015) Kiss Benedek költői pályakezdése In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 172-184.

Kökényesi, Nikoletta (2015) Stilisztikai és retorikai változások a nyomtatott sajtó műfajaiban az új évezred kezdetén In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 25-32.

Könczöl, Tamás Balázs (2015) eAdaptivity, az adaptív eLearning tanulás-menedzsment megoldás In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 327-328.

Körmendiné Pók, Zsófia (2015) A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 419-433.

L

Lanszki, Anita (2015) A „digitális történetmesélés” relevanciája a tanárképzésben In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Leskó, Gabriella (2015) Az erdei iskolák a környezeti nevelés helyszínei In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 223-233.

Livják, Emília (2015) Testen belül és kívül In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 140-145.

Loboczky, János (2015) Művészetfilozófia versus élet-/válságfilozófia Lukács György esszéiben az 1910-es években In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 238-246.

London, András, Németh, Tamás, Pluhár, András, Csendes, Tibor (2015) A local PageRank algorithm for evaluating the importance of scientific articles Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 131-140. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Losoncz, Alpár (2015) Válság és affektusok In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 171-183.

Lőrincz, Gábor (2015) A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 63-71.

Lőrincz, Gábor (2015) A magyar utónevek varianciája Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 127-144. ISSN 1785-6906

Lőrincz, Julianna (2015) A műfordítások mint funkcionális szövegvariánsok Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 145-158. ISSN 1785-6906

Lőrincz, Julianna (2015) A stilisztikai terminológia a szlovákiai magyar anyanyelvkönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 96-103.

Lőrincz Bitter, Denisa (2015) Elérhetetlen tankönyvek? (Segédanyagok a magyar mint idegen nyelv tanításához) In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 117-126.

M

Majoros, István (2015) 1914 nyara – a bécsi orosz nagykövet emlékei (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 187-197. ISSN 1785-3117

Makai, János (2015) Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal 12-13. századi történetéből Eger, Eszterházy Károly Főiskola. ISBN 978-615-5509-35-3

Makai, János (2015) Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal 12–13. századi történetéből Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-35-3

Makai, János (2015) A vlagyimir-szuzdali és a rjazanyi fejedelmek kapcsolatai a 12. században és a 13. század elején (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 199-222. ISSN 1785-3117

Manju, C. N., Rajilesh, V. K., Prajitha, B., Prakashkumar, R., Rajesh, K. P. (2015) Contribution to the bryophyte flora of India : Silent Valley National Park in the Western Ghats, India. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 73-98. ISSN 2063-6725 (online)

Masát, Ádám (2015) A berlini fal megépítésére vonatkozó döntés történeti hátteréről (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 223-237. ISSN 1785-3117

Mazo Cuervo, Diego Mauricio, Cardona Montoya, Giovanny (2015) Entrepreneurs training Model: linking theory, practice and virtual learning environments. CEIPA university case report In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 43-48.

Mester, Béla (2015) Kommunikációs krízis a hazai bölcseletben egykor és most : A filozófia a nemzeti művelődés és az egyetemesség között. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 226-237.

Mező, Ferenc, Dorogi, Zoltán (2015) Effects of regional development surroundings of Lake Tisza In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 65-72.

Mika, János (2015) A klímaváltozás szerepe a környezeti oktatásban és nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 123-135.

Mika, János, Pajtókné Tari, Ilona (2015) Környezeti nevelés és tudatformálás : Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola műhelyeiből (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-29-2

Misad, Katalin (2015) A kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák anyanyelvtankönyveiben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 72-83.

Miskei, Antal (2015) Ráckeve mezőváros tanácsának panaszlevele : forrásközlés. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 239-247. ISSN 1785-3117

Misóczki, Lajos (2015) Képek az erdélyi idegenforgalom fürdő- és gyógyhelyi életéből 1867–1914 (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 249-275. ISSN 1785-3117

Molnár, Csilla (2015) Kihívások és lehetőségek a turisztikai szolgáltatások marketingjében különös tekintettel az egészségturizmusra In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 21-36.

Molnár, György, Nagy, Katalin (2015) Korszerű IKT alapú fejlesztések a képzések minőségének támogatására In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 49-57.

Molnár, Szabolcs (2015) „Mesterszóknak okos formálása” – Zenei terminológia, vita és karaktergyilkosság, 1831–1832 In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 204-214.

Monok, István (2015) La BNU et la Hongrie In: Bibliothèques Strasbourg: origines - XXIe siècle. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. pp. 239-241.

Monok, István (2015) A bázeli, a genfi és a zürichi könyvkiadás hatása a magyarországi szellemi áramlatok történetének alakulására a 16. században a kortárs könyvtárak vizsgálata tükrében In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem". Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények. pp. 150-167.

Murányi, Zoltán (2015) Kémiai vizsgálatok a környezeti nevelés érdekében In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 189-196.

Márton, Ivett (2015) Egyedi tájértékek felvételezése a Saliris Resort Spa & Conference Hotel turisztikai célú fejlesztési koncepciójának tükrében Egerszalókon In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 131-238.

Mészáros, Ádám (2015) Gyermekáldás Romhányban az állami anyakönyvezés kezdeti időszakában 1896–1924 között In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 223-247.

N

N. Fodor, János (2015) Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 159-167. ISSN 1785-6906

Nagy, Bianka (2015) A NATO bővítéseinek esélyei a posztszovjet térségben In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 241-266.

Nagy, György (2015) A kísérletezés szerepe az ismeretelsajátítás folyamatában az általános iskola alsó tagozatán In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 120-126.

Nagy, Petra (2015) A női labdarúgó-játékvezetés helyzete Magyarországon In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 437-447.

Nagy, Zoltán József (2015) Futballtörténelem diszkurzív szemlélettel In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 248-259.

Nagyné Klujber, Márta (2015) Tanárjelöltek nézetei a fogyatékos személyekkel kapcsolatban In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 45-58.

Nemoto, Keisuke, Shiota, Shingo, Kobayashi, Keita, Onoda, Hiroshi, Nagata, Katsuya (2015) Development and Application of a teaching method using a communication robot - based on the concept of a weak robot In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 508-513.

Nyiri, Péter (2015) Bonda-völgy teológiája : Jókai Mór: Fekete gyémántok. In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 65-83.

Nádasi, András (2015) AGRIA MEDIA 2014 : A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-15-4

Nádasi, András János (2015) Az oktatástechnológiával és az oktatási rendszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások tipológiai és metodikai kérdései In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 329-343.

Németh, István (2015) Az I. világháború „elfeledett” keleti frontja In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 3-66.

Németh, István (2015) Publikációs jegyzék (1970–2015) Dr. Németh István, egyetemi tanár (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 430-446. ISSN 1785-3117

Németh, Julianna (2015) A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek nézeteinek a vizsgálata In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 23-39. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

O

Odler, Zsolt (2015) Koren István, az aszódi schola latina igazgatója : Pánszláv agitátor, vagy a tudomány alázatos szolgája? In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 131-188. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Oláhné Téglási, Ilona (2015) Vizuális Matematika Nemzetközi együttműködésben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 514-519.

Orbán, Sándor (2015) Modern ökológiai szemlélet a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 103-112.

Orbán, Sándor, Ujfaludi, László, Mika, János (2015) Bolygónk környezeti problémái In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 17-35.

Orgoványi-Gajdos, Judit (2015) Pedagógiai helyzetekhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodást támogató technikák a tanárképzésben In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 6-30.

P

Pacsuta, István (2015) A közösségi oldalak felhasználásának sajátosságai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 127-134.

Pajtókné Tari, Ilona (2015) Komplex digitális taneszközök nyújtotta lehetőségek a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 93-102.

Pallás, Edith, Dávid, Lóránt (2015) Minőségbiztosítási rendszer lehetőségei a borturizmusban : A Franken borvidék példája : esettanulmány. In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 37-49.

Pan, Cheng-Chang, Sivo, Stephen, Garcia, Francisco, Goldsmith, Clair, Cornell, Richard (2015) Technology and Me—What Do Students Think? In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 265-274.

Pap, József (2015) Jurigov príprad: hranice slobody prejavu a imunita poslancov In: Historia Nostra : Sociálno historické štúdie zo spoločnej slovensko-maďarskej minulosti. Presov, Prešovská Univerzita v Prešove. pp. 64-75.

Pap, József (2015) Zólyom vármegye és lakosságának lélekszáma, és etnikai viszonyai a statisztikai adatok tükrében (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 277-290. ISSN 1785-3117

Pap, László (2015) A második angol–búr háború és a magyar politikai élet (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 291-319. ISSN 1785-3117

Papanek, Gábor (2015) Kisvállalat-gazdaságtan : Óravázlatok. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-43-8

Pataki, Gergely (2015) On the right-continuity of infimal convolutions Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 69-77. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Pató Gáborné Szűcs, Beáta (2015) Logisztikai folyamatok jelentősége a köznevelési intézmények működésében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 379-388.

Pecsora, Krisztina (2015) Tankönyvi problémák Ukrajnában. A hivatalos angoltankönyv-sorozat buktatói In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 127-136.

Perge, Erika (2015) The experience of applying a method to develop the use of color theory Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 135-149. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Petercsák, Tivadar (2015) Az egri fertálymesterség korszakai a 18−20. században A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 79-115. ISSN 2062-5561

Petercsák, Tivadar (2015) Képes levelezőlapok az első világháborúban (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 337-354. ISSN 1785-3117

Petercsák, Tivadar, Veres, Gábor, Verók, Attila (2015) A Helyi Érték. Kulturális örökség tanulmányok 2. : Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadásai]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-16-1

Peterecz, Zoltán (2015) Recenziók In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 228-234.

Pintér, Tibor (2015) Iszonyat és extázis – Richard Strauss Saloméja In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 150-160.

Piros, Attila (2015) A New Approach to Universal Decimal Classification as the Indexing Language for a Mechanized Information Retrieval System In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 237-244.

Podlovics, Éva Lívia (2015) A tulajdonképpeniség problémája a Lét és időben In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 8-22.

Prakasha, D. G., Vikas, K. (2015) On weak symmetries of Kenmotsu Manifolds with respect to quarter-symmetric metric connection Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 79-90. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Pál, István (2015) A fotóriporter : Egy amerikai menekült, egykori illegális kommunista beszervezésének kísérlete 1952. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 321-336. ISSN 1785-3117

Pál, Judit (2015) Háromszéki képviselők a dualizmus korában. In: Elitek Háromszéken a 19−20. században.. Csíkszereda, Háromszék Vármegye Kiadó, Pro-Print Könyvkiadó. pp. 58-81.

Pénzesné Kónya, Erika (2015) Biomonitorozási projektek a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 113-122.

Péterffy, Gergely (2015) A vasúti közlekedés újraindításának nehézségei a II. világháború után : Pályaállapot – járműpark – szénhelyzet. In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 215-234.

Pócs, Tamás, Váňa, Jiří (2015) East African bryophytes xxx. new liverwort and hornwort records Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 3-21. ISSN 2063-6725 (online)

Pólya, Tamás, Göncziné Kapros, Katalin, Herzog, Csilla, Parázsó, Lenke (2015) A 8‒18 éves magyarországi tanulók videojáték-használati szokásai In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 187-206.

R

Radnai, Zsófia (2015) Szimulált Mars-analóg környezeti tényezők hatása az intakt, extremofil kriptobiotikus kérgek fotoszintézisére és túlélésére In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 49-90.

Radványi, Tibor (2015) Kriptográfiai algoritmusok alkalmazása a rádiófrekvenciás azonosítás és kommunikáció során In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 575-582.

Radványi, Tibor, Biró, Csaba, Király, Sándor, Szigetváry, Péter, Takács, Péter (2015) Survey of attacking and defending in the RFID system Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 151-164. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Rakita, Eszter (2015) PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978- 615-5250- 62- 0

Rakita, Eszter (2015) A falusi társadalom vizsgálatának lehetőségei a birtokviszonyok tükrében In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 260-272.

Rakita, Eszter (2015) A vasúti kisajátítások hatásai a vecsési társadalomra (1845–1846) In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 101-113.

Ramírez, José L., Sirvent, Victor F. (2015) A note on the k-Narayana sequence Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 91-105. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Reho, Anna (2015) Az IKT felhasználása az ukrán óvodai nevelésben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 520-527.

Reichmann, Angelika (2015) Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1-2. köt.] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Reichmann, Angelika (2015) Writing Crime to Seduce the Reader: A Dostoevskian "Philosophical Project" Through J. M. Coetzee's Eyes Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 73-84. ISSN 2060-9159

Ritter, Andrea, Máthé, Borbála (2015) The teacher from different aspects In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 31-44.

Romsics, Ignác (2015) 1945 mint korszakhatár (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 355-362. ISSN 1785-3117

Ruzsa, Zoltán, Parisek, Zsolt, Király, Roland, Tómács, Tibor, Szakács, Tamás, Hajagos, Henrik (2015) Building of a mathematics-based RFID localization framework Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 165-176. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Rácz, Gábor, Pusztai, Zoltán, Kósa, Balázs, Kiss, Attila (2015) An improved Community-based Greedy algorithm for solving the influence maximization problem in social networks Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 141-150. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Rázsi, András (2015) Az önkormányzatok szerepe a környezeti nevelésben In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 301-307.

Révész, László, Ekler, Judit, Fügedi, Balázs, Bíró, Melinda, Karsai, István, Polgár, Tibor (2015) A tanár-diák-kapcsolat vizsgálatának lehetősége az iskolai testnevelésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 3-15. ISSN 1788-1579

Révész, László, Ekler, Judit, Fügedi, Balázs, Bíró, Melinda, Karsai, István, Polgár, Tibor (2015) A tanár–diák-kapcsolat vizsgálatának lehetősége az iskolai testnevelésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 3-15. ISSN 1788-1579

Rózsa, Sándor (2015) A 18. századi árvízmentesítések vizsgálata Kunhegyes településen In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 321-352.

S

Sakai, Kyohei, Shiota, Shingo (2015) Practice and Evaluation of a Workshop on Internet Addiction Disorder – Through the process of being made a criterion by junior high school students themselves In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 528-533.

Sangare, Harouna, Lo, Gane Samb (2015) A general strong law of large numbers and applications to associated sequences and to extreme value theory Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 111-132. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Sass, Judit (2015) Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 430-437.

Sass-Gyarmati, Andrea, Papp, Beáta, Tietema, Albert (2015) Effects of experimental increase of temperature and drought on heathland vegetation Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 31-42. ISSN 2063-6725 (online)

Schwendtner, Tibor (2015) Válság és értelemalapítás : Husserl és Heidegger történelemfilozófiája a 30-as években. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 202-215.

Sebestyén, Zsolt (2015) Kárpátalja víznevei: az Apsica völgye Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 175-182. ISSN 1785-6906

Sellyei, Diána (2015) Heves megye települései a 16. században In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 353-379.

Sendra, J. Rafael, Winkler, Stephan M. (2015) Optimization of coefficients of lists of polynomials by evolutionary algorithms Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 177-185. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Simcsák, Huba (2015) A szemléltetés változatai : Demonstráció az általános iskolában. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 347-416.

Simon, Szabolcs (2015) Helyzetfelmérés a magyar nyelv és irodalom tantárgyról a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban, különös tekintettel a tankönyvekre In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 51-62.

Simándi, Szilvia (2015) A felnőttkori tanulás jellemzői a turizmus szektorában az IKT kompetenciák tükrében In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 135-140.

Simándi, Szilvia, Visztenvelt, Andrea (2015) Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű felnőttek tanulási jellemzői és a tanulásra ható tényezők In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 98-109.

Somos, Róbert (2015) Pauler Ákos és a magyarországi filozófia válsága 1918-1920 In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 247-256.

Stevenson, Michael, Hedberg, John G., O'Sullivan, Kerry-Ann, Howe, Cathie (2015) Leading Learning in a Digital Age In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 141-149.

Stoffa, Ján, Stoffa, Veronika (2015) About some disquieting phenomena in ethics of science In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 583-590.

Stoffa, Veronika, Végh, Ladislav (2015) Didaktikai kutatásra szolgáló adatbegyűjtő információs rendszer In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 591-600.

Stregova, Zsolt, Bíró, Melinda, Széles-Kovács, Gyula (2015) A Téli Olimpiai Játékok elfeledett versenyszámai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 37-48. ISSN 1788-1579

Stóka, György (2015) Számolás – mérés, számtan – mértan vagy matematika? In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 146-157.

Szabó, Dóra (2015) Milestones in a Woman’s Life in the Works of Kate Chopin and Zora Neale Hurston In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 299-319.

Szabó, Jolán (2015) A fertálymesterség Gyöngyösön (1761–1874) A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 43-66. ISSN 2062-5561

Szabó, Lilla (2015) Vastagbél mikrobióta összetételének és stabilitásának nyomon követése humán emésztési modellben mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [1. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 91-127.

Szabó, Viktor (2015) Az első világháború ábrázolása a Magyarországi Tanácsköztársaság propagandájában In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 88-99.

Szabó, Viktor (2015) A háborús felelősség kérdése az 1918-19-es magyar és német kommunista propagandában (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 363-371. ISSN 1785-3117

Szabóné Sinka, Szilvia (2015) Rákóczibánya lakosainak mindennapi élete (1957–1989) In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 273-293.

Szatmári, Zoltán, Horváth, Eszter, Fritz, Péter (2015) About the history of animal therapy Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 77-83. ISSN 1788-1579

Szentesi, Zsolt (2015) Az európai lírai hagyománytörténés élvonalában : Ady Endre költészete a kora- és későmodernitás korszakküszöbén. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 100-111.

Szentesi, Zsolt (2015) Nyelvművész az önhivatkozások szorításában In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 185-191.

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Az Apor-kódex liturgikus himnuszai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 183-189. ISSN 1785-6906

Szikszainé Nagy, Irma (2015) Onomasztikai játékok a költészetben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 191-202. ISSN 1785-6906

Szilágyi, István (2015) Internethasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálata In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 389-395.

Szitta, Emese (2015) Környezeti nevelés civil szervezetek rendezvényein In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 291-299.

Szlávik, János (2015) Mi is az a „fenntarthatóság”, és mit is akarunk fenntartani? In: Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból (Magyar Tudomány Ünnepe 2014). Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 7-13.

Szlávik, János, Csáfor, Hajnalka (2015) A fenntartható fejlődés értelmezései, a fenntarthatóság közgazdasági kérdései és szakmódszertani vonatkozásai In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 159-170.

Szlávik, János, Csáfor, Hajnalka (2015) A gazdasági szereplők hozzájárulása a fenntartható fejlődés megvalóstásához : A vállalatok környezeti és társadalmi felelősségvállalása. In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 310-328.

Széplaky, Gerda (2015) Trauma: a radikális hiány megtapasztalása : A Saul fia parabolája. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 123-136.

Szíjártó, Imre (2015) A médianevelés elvi kérdései In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 207-211.

Sándor, József (2015) A note on log-convexity of power means Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 107-110. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Sándor, Zsuzsa (2015) Vizuális alkotástípusok kommunikációs szerepe : Képrendszerező kutatások történeti kapcsolódásokkal. In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 158-192.

Sütő, József, Oniga, Stefan, Buchman, Attila (2015) Real time human activity monitoring Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 187-196. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

T

T. Parázsó, Lenke, Antal, Péter, Gnatyuk, Sergey, El-Bialy, A. Ragab (2015) Tanári és hallgatói munka háttérfeltételei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 396-405.

Takács, Edit (2015) A tankönyvi szövegek típusai és ezek meg jelenési variációi az egyes tankönyvtípusokban In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 10-22.

Takács, Miklós (2015) A harctéri idegsokkos katona és az úriasszony különös találkozása : Gender és trauma viszonya Virginia Woolf Mrs. Dalloway című regényében. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 36-54.

Takács, Péter, Csajbók, Zoltán Ernő, Mihálydeák, Tamás (2015) Boundaries of membrane in P systems relying on multiset approximation spaces in language R Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 197-210. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Tarnóc, András (2015) Erőszak és megváltás : Az indián fogságnapló mint az amerikai eredetmítosz sarokköve. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Thiel, Katalin (2015) Krízis és katarzis – Hamvas Béla válságértelmezése In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 217-225.

Tollas, Gábor (2015) Blokád és légihíd Bécsben? (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 373-389. ISSN 1785-3117

Toma, Kornélia (2015) A retorikai szituáció a mai fiatalok szónoklatában In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 33-55.

Tu, Chih-Hsiung, Yen, Cherng-Jyh, Sujo-Montes, Laura, Roberts, Gayle A. (2015) An Examination of Gaming Personality and Gaming Dynamics In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 357-363.

Tukacs, Tamás (2015) Authority and Authorship: The Writability of the Female Character in John Fowles' s Mantissa and The Collector Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 59-72. ISSN 2060-9159

Tóth, András, Herpainé Lakó, Judit (2015) IKT kompetencia fejlesztés a pedagógus továbbképzésben In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 150-155.

Tóth, Henrietta (2015) Georgius Agricola műveinek előfordulása magyarországi könyvtárakban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 247-309.

Tóth, László (2015) Alapfogalmak az irodalmi onomasztikában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 203-215. ISSN 1785-6906

Tóth, Péter András (2015) Németország megítélése antant és amerikai körökben (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 391-402. ISSN 1785-3117

Tóth, Valéria (2015) Helynévgyűjtemények a névkutatás szolgálatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 217-224. ISSN 1785-6906

Tóvári, Judit (2015) Digitális archívumok szolgáltatásai a tanári munka támogatására In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 245-262.

Tóvári, Judit (2015) E-források a weben : Gyakorlati oktatási kézikönyv. Eger, EKF.

Tóvári, Judit (2015) Kulturális örökségünk digitális archívumokban őrzött forrásainak felhasználása az oktatásban és aközreműködő szakemberek IKT műveltsége In: Agria Media 2014. Eger, EKF Médiainformatika Intézet.

Tömösközi, Péter, Szabó, Bálint (2015) A digitális írástudás kritériumai a könyvtári munkában In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 156-163.

U

Ungvári, Máté (2015) Fogalmak és jelentéseik a fitnesz területén In: Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 110-124.

Urbán, Judit (2015) Adolf Hitler és pártjának pénzügyi támogatói (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 403-419. ISSN 1785-3117

V

V. Raisz, Rózsa (2015) Illyés Gyula: Bartók Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 169-174. ISSN 1785-6906

Vad, Anna (2015) Drogfogyasztáshoz kapcsolódó prediktív rizikótényezők vizsgálata főiskolások körében In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 53-66. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Vad, Anna (2015) Drogfogyasztáshoz kapcsolódó prediktív rizikótényezők vizsgálata főiskolások körében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-103.

Vadas, Gyula (2015) Önigazgató közösségek szervezése Pécsett A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 143-175. ISSN 2062-5561

Vajda, Mihály (2015) Van-e válságmentes történelem? In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 162-170.

Vajda, Róbert (2015) Exploring Hermite interpolation polynomials using recursion Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 151-160. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Varga, János (2015) A környezeti nevelés lehetőségei az állattanban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 235-247.

Varga, Tamás (2015) Környezeti nevelési gyakorlat egy degradált vizes élőhelyen In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 257-265.

Varga-Novákovits, Zsuzsanna (2015) Mintegy 150 év a sárospataki iskoladráma történetében : Funkcióváltás vagy csupán hangsúlyeltolódás történt az iskolai színjátszásban 1650–1790 között? In: Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 56-64.

Veres, András (2015) Az ember felelőssége a teremtett világért In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 181-187.

Veres, Gábor (2015) Az egri fertálymesterség hagyományai – oktatási, ismeretátadási lehetőségek, múzeumpedagógia A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 203-209. ISSN 2062-5561

Veréb, LIlla (2015) Motivációvizsgálat az Eszterházy Károly Főiskola önkénteseinek körében In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-130. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Veréb, Lilla (2015) Motivációvizsgálat az Eszterházy Károly Főiskola önkénteseinek körében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreinek tudományos tevékenységéből (2013–2015) [2. köt.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 105-157.

Verók, Attila (2015) Előszó A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 7-8. ISSN 2062-5561

Verók, Attila (2015) Martin Schmeizel (1679-1747) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-46-9

Verók, Attila, Petercsák, Tivadar, Veres, Gábor (2015) Az egri fertálymesterség pályázata a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére történő felvételhez A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 183-202. ISSN 2062-5561

Vida, József (2015) Környezeti nevelés a Varázstoronyban In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 197-208.

Vidya, V., Manjula, K. M., Manju, C. N., Rajesh, K. P., Prakashkumar, R. (2015) A synopsis of the family Pottiaceae (Bryophyta) of Kerala, India Acta Biologica Plantarum Agriensis. 3 pp. 43-72. ISSN 2063-6725 (online)

Vincze, Alina (2015) Három című kísérleti film In: Tehetségpaletta II.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. p. 8. ISBN NEM RÉSZLETEZETT

Vincze, Mária (2015) Nyelvpedagógiai Célok Érvényesítése Kombinált Tanulás (Blended/Hybrid Learning) Során – Magyar Mint Idegen Nyelv In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 534-541.

Vincze, Tamás, Kun, Péter (2015) The role of evaluation in physical education Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 63-70. ISSN 1788-1579

Váczi, Péter, Müller, Anetta, Hidvégi, Péter, Széles-Kovács, Gyula, Seres, János (2015) The observations of the assessment about the fans of the 2013 Man’s Handball World Championship in Madrid Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 71-76. ISSN 1788-1579

Vági, Attila (2015) A Guillaume-ügy : Egy nem mindennapi kémhistória rendkívüli következményekkel. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 43. Sectio Historiae 2015.). pp. 421-429. ISSN 1785-3117

Várady, Ferenc (2015) Introduction of differential calculus in the class 10 with graphical calculator Annales Mathematicae et Informaticae. 45. pp. 161-177. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Várhelyi, Tamás (2015) Turisztikai tudásbázisok és IKT eszközök az információs társadalomban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 58-61.

Várkonyi, György (2015) A fertálymesterség újjászervezése Egerben és mai feladatai A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében [A 2015. október 15-én az egri fertálymesterség újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából Egerben rendezett tudományos konferencia előadása]. (2.). pp. 117-125. ISSN 2062-5561

Várkonyi, Péter (2015) Válság és migráció. Kompolt – Granite City (IL) In: Trauma és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 140-158.

Váró, Kata Anna (2015) A televízió helye a filmtörténet oktatásában; a brit példa In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 212-220.

Vörös, Ferenc (2015) Családnévvé vált közszói kövületekről Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 225-231. ISSN 1785-6906

Vörös, Ottó (2015) Gondolatok anyanyelvi nevelésünk tartalmának korszerűségéről In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 47-50.

W

Wawrzyniak, Agnieszka (2015) Cognitive Metaphors of Anger and Madness in The Canterbury Tales Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 35-48. ISSN 2060-9159

Wencz, Balázs (2015) Az MKP Komárom-Esztergom vármegyei politikája az Ideiglenes Nemzetgyűlés időszakában In: PhD-hallgatók III. konferenciája, 2014. május 16.. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 294-313.

Z

Zimányi, Árpád (2015) Változó nyelv – változó helyesírás In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 215-221.

Zimányi, Árpád (2015) A nyelvjárások és a nyelvjárásiasság megítélése egyetemisták és főiskolások körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. 42 pp. 233-244. ISSN 1785-6906

Zimányi, Árpád (2015) A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5509-25-4

Zsámba, Renáta (2015) Figures of Memory: The Gentleman Detective In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 17-23.

Á

Ásványi, Tibor (2015) Representation transformations of ordered lists Annales Mathematicae et Informaticae. 44. pp. 5-13. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

É

Érsek, Attila (2015) Hatással van-e a web 2.0 a tanítási-tanulási folyamatra? In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 275-283.

Ü

Ütőné Visi, Judit (2015) Környezeti nevelés a földrajz érettségi tükrében In: Környezeti nevelés és tudatformálás. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Ő

Őrsi, Tibor (2015) Cow versus Beef: Terms Denoting Animals and Their Meat in English Eger Journal of English Studies 2015. (vol. 15.). pp. 49-58. ISSN 2060-9159

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 23:23:16 2023 CET.