Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Z | É
Találatok száma: 61.

A

Aboushanab, Sherif (2024) The Egyptian Hungarian Relations between 1981 and 2011 (President Mubarak Period) In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 71-76.

Anaqreh, Ahmad T., G-Tóth, Boglárka, Vinkó, Tamás (2024) New methods for maximizing the smallest eigenvalue of the grounded Laplacian matrix Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117

B

Balla, Tamás, Király, Sándor (2024) Online way to learn SQL Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Báró, Emőke (2024) The effect of problem-based learning on students’ learning outcomes Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

C

Csendes, Tibor (2024) Interval based verification of adversarial example free zones for neural networks – Dependency problem Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Csima, Géza (2024) Isoptic curves of cycloids Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Csorba, László (2024) Adózási alapok 2024 Gyöngyös, Humán Projekt 2004 Kiadó. ISBN 978-615-02-0166-5

Csányi, Andrea (2024) Tanári pályaalkalmasság, képzés és életút az Amerikai Egyesült Államokban egy gyógypedagógus útkeresésének tükrében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 9-27.

Czemmel, Antónia Mária (2024) Egy „Emlékirat” jelentősége Kodály Zoltán pedagógiai koncepciójának tükrében In: A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 25-36.

D

Djemmada, Yahia, Mehdaoui, Abdelghani, Németh, László, Szalay, László (2024) An identity for two sequences and its combinatorial interpretation Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

F

Fujita, Yasutsugu, Le, Maohua (2024) A note on the exponential Diophantine equation (aˣ - 1) (bʸ - 1) = az² Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

G

G.-Tóth, Boglárka (2024) Customer selection rules in competitive facility location Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Gyebnár, Kristóf (2024) Az első bécsi döntés és a közigazgatás : Tisztviselők a Nógrád vármegyéhez visszacsatolt területeken. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 143-171.

Gyebnár, Kristóf, Héjjas, Flóra, Kiszely Tóth, Anett (2024) Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-264-9

H

Hegedűsné Dudás, Dominika (2024) Az angliai tanári professzió és a logopédiai ellátás helyzete Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 29-44.

Heinc, Emília, Bánhelyi, Balázs (2024) Testing the selection heuristic of the Accelerated Branch and Bound method Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Héjjas, Flóra (2024) „New York után, félek, a világ minden más városa vidékinek fog hatni.” : Karinthy Ferenc utazásai az Amerikai Egyesült Államokba. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 233-243.

J

Janurik, Tímea (2024) A tanári professzió értelmezése Finnországban, különös tekintettel az iskolai zenetanárok helyzetére Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 45-53.

K

K. Nagy, Emese, Pető, Ildikó (2024) Pataki és Makarenko In: A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-23.

K. Nagy, Emese, Zagyváné Szűcs, Ida (2024) A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában : Válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-269-4

Kenyeres, Attila Zoltán (2024) A Youtube-ról történő tanulás pozitív oldalai az EKKE Pedagógiai kara hallgatóinak körében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 83-95.

Kis, József (2024) Az Egyesült Nemzetek Lapja – avagy hogyan látták a „Fehér Partizánok” a világot? In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 173-190.

Kiss, Lajos (2024) Az Alaghy család felemelkedése a 16. században : Alaghy János stratégiái a Magyar Királyság északkeleti régiójában. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-103.

Kiss, Magdaléna (2024) A Körösmente folyóvizeinek névrendszertani vizsgálata Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 9789634962687

Kiszely Tóth, Anett (2024) Minden kastély úrilak, de nem minden úrilak kastély! : A kastély és a kúria fogalmának mentalitástörténeti és építészettörténeti áttekintése. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-37.

Kovács, Enikő (2024) III. Pedagógiai Módszertani Konferencia – A jövő kihívásainak pedagógiája elnevezésű konferencia : Absztraktkötet. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-273-1 (online)

Kovácsné Duró, Andrea (2024) A levelező tagozatos szakmatanár szakos hallgatók által legszívesebben alkalmazott módszerek In: A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-95.

Kumar, Sandeep, Mittal, Gaurav, Kumar, Sunil (2024) A secure key authentication scheme for cryptosystems based on DLP in group ring Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Körei, Attila, Szilágyi, Szilvia (2024) Discovering epitrochoid curves with STEAM-based learning methods Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

L

Lengyel, Ákos (2024) Komárom városában élő nemesek vagyoni és jogi variabilitása a 19. században In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 119-140.

Luterán-Turi, Sarolta (2024) Széchy (III.) Tamás és Széchy (II.) György részvétele a kora újkori rendi gyűléseken In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 105-118.

M

Medovarszki, István (2024) A kritikus kognitív készségek fejlettségének vizsgálata első osztályos tanulók körében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 99-122.

Mogyorósi, Zsolt (2024) Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia] Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Molnár, Dávid (2024) Munkásmozgalmi irányzatok és az iparostanoncoktatás kérdése Egerben a dualizmus időszakában Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 67-82.

Murányi, Zoltán, Kovács, Mihály (2024) A fenntarthatósági nevelés aktuális kérdései – Egy nemzetközi felmérés előtt In: A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-48.

Muzsnay, Anna, Szabó, Csaba, Szeibert, Janka (2024) Retrieval practice – a tool to be able to retain higher mathematics even 3 months after the exam Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

N

Nagy-Kondor, Rita (2024) Spatial intelligence: Why do we measure? Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

O

Orgoványi-Gajdos, Judit, Virág, Irén (2024) Projektorientált tanulás és tanítás a gyakorlatban Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-267-0

P

Pap, Katalin, Popovics, Csilla, Tóth Ugyonka, Helga, Orgoványi-Gajdos, Judit (2024) A matematika és a természettudományos tantárgyakkal kapcsolatos tanulói attitűdöket befolyásoló tényezők Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 239-254.

Pogorelskiy, Sergey, Kocsis, Imre (2024) Designing structured cabling systems documentation and model by using Building Information Modeling – Literature review Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Pócs, Tamás (2024) NEW RECORDS FOR THE LIVERWORT AND HORNWORT FLORA OF VIETNAM, 4. ‒ COLLECTIONS OF TRẦN NINH IN TAM ĐẢO MOUNTAINS, VIETNAM Acta Biologica Plantarum Agriensis. 12 (1). pp. 3-13.

R

Radnóti, Ágnes, Albert, László, Papp, Viktor, Dima, Bálint (2024) FIRST RECORDS OF LEPIOTA CYSTOPHORA (AGARICALES, BASIDIOMYCOTA) IN HUNGARY Acta Biologica Plantarum Agriensis. 12 (1). pp. 14-24. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Restás, Attila (2024) Kemény János erdélyi fejedelemségének historiográfiája : A neoabszolutizmus korától a dualizmusig. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 213-232.

Révész, László (2024) Adatok publikációhoz

S

Simándi, Szilvia, Tengely, Adrienn (2024) Egy reformkori „jó gyakorlat” a közösségi tanulás területéről – a Nagyugróci kateketikai leánykör Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 57-66.

Sipos, Dóra, Kocsis, Imre (2024) On a method for measuring the effectiveness of mathematics teaching using delayed testing in technical contexts in engineering education Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Stefán, Antal Krisztián (2024) Piaci elemek és a szervezett bűnözés összefonódása : Egy bűnszövetkezet története. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 59-69.

Szabadkai, Vanda (2024) Óvoda-iskola átmenet: nézetek és gyakorlatok az óvodapedagógusok, a tanítók és a szülők szemszögéből Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 169-196.

Szabó, László Dávid (2024) A céltaxonómiák és kompetenciák fejlesztésének megjelenése a szlovákiai magyar nyelvű nyolcadik osztályos történelemtankönyv dualizmus korával foglalkozó fejezetében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 197-211.

Szilasi, Zoltán (2024) A note on the Bricard property of projective planes Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Szász, Attila, Bánhelyi, Balázs (2024) Effective inclusion methods for verification of ReLU neural networks Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Szászi, Brigitta (2024) Környezeti nevelés és fenntarthatóságra oktatás az általános iskolák felső tagozatán – pedagógusok szemszögéből vizsgálva Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 213-227.

Széplaki, Ildikó (2024) Az oktatók módszerei az általános testnevelés keretein belül In: A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 111-122.

Sütő, Attila (2024) A Debreceni Szakképzési Centrum oktatói humán erőforrásának vizsgálata a megújult szakképzési rendszer és vállalati partnerintézmények kooperációja révén In: A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 97-109.

T

Tarr, Bence, Szabó, István, Tőzsér, János (2024) Predicting somatic cell count in milk samples using machine learning Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-6117 (Online)

Turós, Mátyás (2024) Text mining of monologues by Waldorf and Montessori teacher trainers Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 255-274.

Tóth, Orsolya (2024) Erdély mint emlékezethely Bánffy Miklós Erdélyi történet című trilógiájának magyar és német recepciójában In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 39-58.

Tóth Ugyonka, Helga (2024) Kísérletek a kémiaórán: múlt, jelen, jövő Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 229-237.

Z

Zagyváné Szűcs, Ida (2024) Középiskolás diákok énhatékonyságának vizsgálata In: A múlt, a jelen és a jövő a pedagógiában. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 49-77.

Zagyváné Szűcs, Ida (2024) Tanulók önértékelésének alakulása az angol mint első idegen nyelv íráskészség fejlesztése területén egy longitudinális kutatás tükrében Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica [Tanári professzió – Közösségi tanulás – Iskolapedagógia]. 45. pp. 123-166.

É

Éger, Gábor (2024) Prozopográfiai adalékok kora újkori protestáns lelkipásztoraink életrajzához : Kérdések, kételyek, kiegészítések, konzekvenciák. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 193-211.

A lista elkészítésének dátuma Wed Jul 17 23:44:05 2024 CEST.