Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | É
Találatok száma: 385.

A

Abonyi-Tóth, Andor, Tóth-Mózer, Szilvia (2018) A Canvas LMS használatának tapasztalatai az ELTE képzéseiben In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 49-57.

Aczél, Petra (2018) Nehezebb jónak In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 15-17.

Alami, Soukayna (2018) A Glimpse of the Body in the Nineteenth Century : A General Paralysis [Könyvismertetés]. Eger Journal of English Studies. 18. pp. 79-83. ISSN 1786-5638 (Print) 2060-9159 (Online)

Ambrus, László (2018) Austria-Hungary and the American Belligerence in World War One Pro&Contra. 2. (2.). pp. 5-24. ISSN 2630-8916

Ambrus, László (2018) Heves megyeiek az amerikai hadsereg sorozóbizottságai előtt 1917-ben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 7-27. ISSN 2560-2144

Andok, Mónika (2018) A közösség rítusai a kommunikációban In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 19-22.

Angyal, László (2018) Nyelvi tallózás Felső-Ipoly mente történeti helynevei között Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 33-46. ISSN 2631-0198

Antal, Bálint, Tavares, Mayo Kayann Guerra Silva, Kovács, László, Harangi, Balázs, Lázár, István, Nagy, Brigitta, Kovács, György, Szakács, József, Tóth, János, Pető, Tünde, Csutak, Adrienne, Hajdu, András (2018) Data analysis applied to diabetic retinopathy screening: Performance evaluation Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 3-9. ISSN 1787-6117

Antal, Péter (2018) Innovációk az általános iskolai olvasás-fejlesztésben In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 87-90.

Antal, Róbert (2018) Észak-Erdély reintegrációjának kérdései Jordáky Lajos nézőpontjából In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-183.

Antal, Éva (2018) Irony and Bildung in Feminist Educational Writings (Wollstonecraft, Macaulay, Edgeworth) In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 155-164.

Antal, Éva (2018) Irónia és Bildung : 18. századi brit női neveléskritikák. In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 123-136.

Antal, Éva (2018) Irónia és Bildung: 18. századi brit női neveléskritikák : Wollstonecraft, Edgeworth és Macaulay. In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 123-136.

Antal, Éva, Czeglédi, Csaba (2018) Eger Journal of English Studies (Vol. 18.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Apró, Anna (2018) Az iskolai és tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei a múzeumpedagógiában In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 41-55. ISBN 978-615-5621-92-5

B

Baják, Imre, Baják, Szabolcs, Gubán, Ákos (2018) Az információs rendszerek tervezésének elmélete és egy példa gyakorlati megvalósítására a közigazgatásban In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 193-199.

Bakó, Mária (2018) The efficiency of classification in imperfect databases: Comparing kNN and correlation clustering Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 11-20. ISSN 1787-6117

Balla, Péter (2018) A moldvai és havasalföldi uralkodók beiktatási szokásai a 16-18. században In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7-21.

Ballabás, Dániel (2018) A birtokviszonyok hű tükre? – Az örökös jogú főrendházi tagok létszámának alakulását befolyásoló tényezők az 1885. évi reformot követő időszakban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 29-43. ISSN 2560-2144

Balogh, Szabolcs (2018) A kommunális hulladék helyzete Heves megyében In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 57-64. ISBN 978-615-5621-92-5

Balázs, Géza (2018) A média hatása az álmokra In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 75-90.

Balázs, László (2018) „Életet fakasztó vezetés” In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-25.

Balázs, László, H. Tomesz, Tímea (2018) Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-76-5

Balázsné Sata-Bánfi, Ágota (2018) Kommunikációs készségfejlesztés! Hogyan? In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 195-200.

Baranová, Lucia, Katreničová, Ivana (2018) Role of Descriptive geometry course in development of students’ spatial visualization skills Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 21-32. ISSN 1787-6117

Baranyi, Aranka (2018) Tipifying the financial position of the Hungarian Corporate Sector in the period between 2006 and 2015 Journal of Central European Green Innovation. 3. pp. 13-35. ISSN 2064-3004

Baranyi, Aranka (2018) A magyarországi vállalati szektor pénzügyi típusjelenségeinek vizsgálata a 2006−2015 közötti időszakban Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-89-5

Barna, Béla (2018) Emlékezve In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 49-51.

Bartók, Béla (2018) Máriafalva(Római katolikus lányok és asszonyok segítsége a kárpáti falvak újjáépítésében 1915–1916 között) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 45-57. ISSN 2560-2144

Batra, Prashant (2018) On Fibonacci-type polynomial recurrences of order two and the accumulation points of their set of zeros Annales Mathematicae et Informaticae. 49. p. 33. ISSN 1787-6117

Bekéné Zelencz, Katalin (2018) A bölcsődés korú gyermekek nevelésének kérdései Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 73-80. ISSN 0230-0435

Bencze, Lóránt (2018) Commentatio de communicatione in honorem Gyula H. Varga professoris Univeritatis Agriensis de Carolo Eszterházy nominatae : Nemzedéki értetlenség – emberközpontúság – boldogulás. In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 175-184.

Benkő, Gábor (2018) A Forgách család hatalmaskodási perének karriertörténeti vonatkozásai In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-35.

Bicsák, Boglárka, Nagy, Sándor Zsolt (2018) Fotórestaurálás : Kulturális örökségünk átörökítése. In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 103-126. ISBN 978-615-5621-92-5

Bitskey, István, Szántó, György (2018) Eszterházy Károly és barokk városa Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-83-3

Bodnár, Ágnes (2018) The Indian Captivity Narrative as a Prototype of Early American Fiction Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 9-17. ISSN 1786-2337

Bodnár, Ágnes (2018) Tarnóc, András. Erőszak és megváltás: az indián fogságnapló mint az amerikai eredetmítosz sarokköve Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 89-93. ISSN 1786-2337

Borbás, László, Csüllög, Judit, Hadnagy, József, Kvaszingerné Prantner, Csilla, Simándi, Szilvia, Verók, Attila, Virág, Irén (2018) Tehetségfüzet 4. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Bozsik, Gabriella (2018) Gondolatok a színnevek helyesírásának tanításáról Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 173-179. ISSN 2631-0198

Bozsik, Norbert (2018) A kelet- közép európai országok energiafelhasználásának elemzése Journal of Central European Green Innovation. 3. pp. 37-63. ISSN 2064-3004

Bukor, József, Csiba, Peter (2018) Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 55-60. ISSN 1787-6117

Bálint, Csaba, Valasek, Gábor (2018) Interactive Rendering Framework for Distance Function Representations Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 5-13. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Bánrévi, Mónika (2018) „Gyomlály, veszess, építs és plántály” : Gróf Erdődy Gábor Antal püspök (1715–1744) és az egri restauráció kezdetei. In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 77-93.

Bátoriné Misák, Marianna (2018) „…egy okos, értelmes tanítókat képező intézetnek fel álíthatása…” Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 15-23. ISSN 0230-0435

Bényi, Beáta (2018) Restricted lonesum matrices Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 43-54. ISSN 1787-6117

Béres, Judit, Egervári, Dóra (2018) Read (Each)Other! : The living library initiative at the University of Pécs. Paideia (VI/1.). pp. 7-16. ISSN 2631-1666

Bíró, Ferenc (2018) Helynévalkotó domborzati köznevek a Körösök vidékén Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 11-22. ISSN 2631-0198

C

Catarino, Paula (2018) On hyperbolic k-Pell quaternions sequences Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 61-73. ISSN 1787-6117

Chattopadhyay, Shrimoyee (2018) Beyond Borders : A Review of Jopi Nyman’s Displacement, Memory, and Travel in Contemporary Migrant Writing. Pro&Contra. 1 pp. 97-101. ISSN 2630-8916

Cora, Zoltán (2018) From Rhetoric to Psychology : The Metamorphosis of the Sublime in Eighteenth-Century British Literary Aesthetics (1700–1740). Eger Journal of English Studies. 18. pp. 17-36. ISSN 1786-5638 (Print) 2060-9159 (Online)

Csipkés, Margit (2018) Egy mezőgazdasági vállalkozás versenyhelyzetének vizsgálata ágazati mutatókkal Journal of Central European Green Innovation. 4. pp. 31-46. ISSN 2064-3004

Csipkés, Margit (2018) A főbb szántóföldi növények költség- és jövedelem helyzetének elemzése Magyarországon Journal of Central European Green Innovation. 4. pp. 47-64. ISSN 2064-3004

Csiszárik, Katalin, Domonkosi, Ágnes (2018) A gyógyító-beteg viszonylat megszólítási változatai egy mozgásszervi rehabilitációs osztály gyakorlatközösségében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 109-127. ISSN 2631-0198

Czeglédi, László (2018) Adaptív tanulási környezetek könyvtári támogatása In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 11-15.

Czók, Brigitta (2018) „Belső szobák” hangjai: koreai nők szerepe és oktatása a 19-20. század fordulójától 1945-ig. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 43-56. ISSN 2630-9742

D

Dani, Erzsébet, Csernoch, Mária (2018) A hiperfigyelmi információszerzéstől a mélyfigyelmi algoritmizálásig : A wsw-hy-de. In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 16-26.

Dinnyés, Patrik (2018) Egy zálog „kiváltása” - A szepességi városok visszaszerzése (1769-1772) In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 95-109.

Dinnyés, Patrik (2018) II. József császár oroszországi útjai (1780, 1787) a magyar szakirodalomban I. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 59-81. ISSN 2560-2144

Dinnyés, Patrik (2018) Szemelvény II. József császár első oroszországi utazásából (1780) : P. B. Passzek levele P. A. Rumjancevnek (1780. május 14.). In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-89. ISBN 978-615-5621-92-5

Dobos, Orsolya (2018) A pedagógusszerep elvárásai két alternatív kerettanterv összehasonlító elemzése alapján In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-19.

Dodé, Réka, Ludányi, Zsófia, Falyuna, Nóra, Kuna, Ágnes (2018) Poétika és korpusz : Hogyan nyújthat segítséget a korpusznyelvészet poétikus szövegek vizsgálatához? In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 175-196.

Dolmányos, Péter (2018) Myth versus History in Contemporary Irish Poetry Eger Journal of English Studies. 18. pp. 55-64. ISSN 1786-5638 (Print) 2060-9159 (Online)

Domonkosi, Ágnes (2018) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Domonkosi, Ágnes (2018) Megszólítások a közösségi oldalak társalgásaiban In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-157.

Domonkosi, Ágnes, Kuna, Ágnes (2018) Kreatív-produktív módszerek és kvalitatív szövegelemzés a poétikai kutatásban In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 113-137.

Domonkosi, Ágnes, Kuna, Ágnes, Simon, Gábor, Tátrai, Szilárd, Tolcsvai Nagy, Gábor (2018) Poétikai mintázatok korpuszalapú kognitív stilisztikai kutatása. : A Stíluskutató csoport kutatási terve. In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 211-222.

Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia (2018) Írásbeli kapcsolattartás a hallgató-oktató viszonyban: szokásrendek és problémák a nyelvi reflexiók tükrében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 89-107. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes, Rási, Szilvia (2018) PeLiKon 2018: A nyelv perspektívája az oktatásban: A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája : Absztraktfüzet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-025-6 ; 978-963-496-026-3 (pdf)

Domonkosi, Ágnes, Simon, Gábor (2018) Nyelv, poétika, kogníció : Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-023-2

E

Einhorn, Ágnes (2018) Az iskolafejlesztési projekt mint modernizációs eszköz In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-42.

Elek, Anita (2018) Hatalomváltás Pozsonyban a városi színház példáján keresztül 1919–1922 In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 153-167.

Erdei, Róbert (2018) A nehézségekkel való megküzdés segítése és lehetőségei Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 99-114. ISSN 0230-0435

Eszes, Barbara, Furcsa, Laura (2018) A diszkalkulia megítélése a gyakorló pedagógusok és pedagógusjelöltek körében Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 115-130. ISSN 0230-0435

F

Faa-Lendvai, Erzsébet (2018) Számkivetésben – bencés szerzeteseink sorsa az 1786-os rendfeloszlatás után In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 111-128.

Falyuna, Nóra (2018) Esettanulmány a dalszövegek líraiságának elemzéséhez In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 79-94.

Faragó, Beatrix, Kovácsné Tóth, Ágnes, Lengvári, Balázs, Pápai, Zsófia, Konczos, Csaba, Szakály, Zsolt (2018) Az egészségmagatartás és az életmód vizsgálata a nagyvárosi környezet hatásában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 79-94. ISSN 2677-0105

Fazekas, István, Perecsényi, Attila (2018) Scale-free property of the weights in a random graph model Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 15-22. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Fazekas Balofh, István (2018) Alkotó rajztanárok a sárospataki tanítóképzőben a kezdetektől napjainkig Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 49-71. ISSN 0230-0435

Feróné Komolay, Anikó (2018) Az óvodapedagógus-képzés évtizedei Sárospatakon Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 41-47. ISSN 0230-0435

Fodor, Zoltán (2018) Effectiveness of Content Based Instruction for beginner bilingual science teachers Paideia (VI/1.). pp. 17-29. ISSN 2631-1666

Fodor, Zoltán (2018) Possible planning technique in Content Based Instruction In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 98-103.

Fodor, Zoltán (2018) A teljeskörű nevelés lehetőségei : Kutatási eredmények elemzése pályakezdőknek a tanórán kívüli tanulói tevékenységek szervezéséhez, azaz a csengőszó rejtett üzenete. Paideia (VI/1.). pp. 113-126. ISSN 2631-1666

Fodor, Éva, Révész, László (2018) A tanösvények tervezésének módszertani sajátossága Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 49-64. ISSN 2677-0105

Forgó, Sándor (2018) A közösségi médiapedagógia, újmédiarendszer és a közösségi média In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 185-194.

Forgó, Sándor (2018) A levelező oktatástól a távtanuláson át a közösségi tartalomszervezésig és a tanulásig : Egy kísérleti kurzus tapasztalatai. In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 151-156.

Furcsa, Laura (2018) The role of aptitude in the failure or success of foreign language learning Paideia (VI/1.). pp. 31-39. ISSN 2631-1666

Furcsa, Laura, Koltay, Tibor, Kissné Bernhardt, Renáta (2018) Paideia (VI/1.) : Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának online folyóirata. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Furcsa, Laura, Orbán, Ágnes (2018) Iskolakezdési dilemmák sajátos nevelési igényű gyermekek esetében : Egy autista ikerpár esettanulmánya. Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 89-97. ISSN 0230-0435

Fábián, Máté (2018) Some Historiographical and Methodological Issues of 20th Century Hungarian Biography Writing Pro&Contra. 1 pp. 5-27. ISSN 2630-8916

Fábián, Máté (2018) A huszadik századi magyar életrajzírás néhány historiográfiai és módszertani kérdése : Adalékok egy készülő életrajzhoz. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 83-98. ISSN 2560-2144

Fáy, Tamás (2018) A fordítási folyamat empirikus vizsgálatának módszerei In: A fordítás arcai 2017 : A fordítás arcai 11 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 8-14.

Fáy, Tamás, Murányi-Zagyvai, Márta (2018) Determinativkomposita in den Idial4p-Modulen Önologie (Deutsch als Fachfremdsprache)und Gefahrguttransport (Ungarisch als Fachfremdsprache. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 95-110. ISSN 2630-9513

Földy, Ferenc (2018) Emlékezés tanítóképzős diák- és tanáréveimre Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 33-36. ISSN 0230-0435

Fügedi, Balázs, Révész, László (2018) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Fülep, Ádám (2018) A könyvtártudomány hazai metamorfózisa: az információtudomány (ki)alakulása Kovács Mátétól napjainkig. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 137-144. ISSN 2630-9742

G

Gaweł-Mirocha, Anna (2018) Separation anxiety and school phobia: A diagnostic analysis and propositions of the therapeutic work Paideia (VI/1.). pp. 41-51. ISSN 2631-1666

Gebei, Sándor (2018) A „Kenyérbéke” – az első breszti béke, 1918. február 9. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 99-112. ISSN 2560-2144

Goczánné Molnár, Éva (2018) A nyelvtanulási motiváció és az önszabályozó tanulás tanulói szintjének vizsgálata In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 99-127.

Goy, Taras (2018) On identities with multinomial coefficients for Fibonacci-Narayana sequence Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 75-84. ISSN 1787-6117

Gueth, Krisztián (2018) Diophantine triples in a Lucas-Lehmer sequence Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 85-100. ISSN 1787-6117

Gulya, Nikoletta (2018) Másságsztereotípiák megjelenése a tankönyvekben In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 75-89.

Guszmann, Gergely (2018) Nacionalizmus és reprezentáció : A hindu nacionalizmus rövid történeti áttekintése Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 113-128. ISSN 2560-2144

Győrffy, Alexandra (2018) A humor motiváló szerepe az oktatásban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 181-192. ISSN 2631-0198

Gál, Florentina (2018) Érték-rend : A szakkollégiumok alappillérei. In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-26. ISBN 978-615-5621-92-5

Gál, Máté (2018) A history of artificial change in the function of sacred spaces in the early 1960s : Case study of nationalization of two Eger chapels. Pro&Contra. 2. (2.). pp. 25-47. ISSN 2630-8916

H

H. Tomesz, Tímea (2018) H. Varga Gyula hetvenéves In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-13.

H. Tomesz, Tímea (2018) Születésnapodra In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-29.

Hambalik, Alexander, Marák, Pavol (2018) Virtuális laboratórium biometria témájú oktatáshoz és kutatáshoz In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 200-206.

Hanák, Zsuzsanna (2018) Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : Az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet (Magyar Tudomány Ünnepe, 2015). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN Printed: 978-615-5621-59-8 Online: 978-615-5621-78-9

Harsányi, Mihály (2018) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Harsányi, Mihály (2018) Vergleichende Untersuchung adjektivischer Bildungen auf -trächtig und -schwanger. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 51-84. ISSN 2630-9513

Herzog, Csilla (2018) Egy született mentor In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 35-36.

Herzog, Csilla, Racsko, Réka (2018) A médiatudatosság fejlesztésének lehetőségei a digitális átállás korában In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 27-33.

Herédi, Rebeka (2018) Az ént körülvevő kontextushalmaz és az identitás kapcsolata In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 65-72.

Herédi, Rebeka (2018) A japán oktatási rendszer gyökerei, sajátosságai In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 21-30.

Herédi, Rebeka (2018) A mese természete Salman Rushdie Hárún és a Mesék Tengere című regénye alapján In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 91-101. ISBN 978-615-5621-92-5

Herédi, Rebeka (2018) A mese és az identifikáció kapcsolata Paideia (VI/1.). pp. 149-156. ISSN 2631-1666

Hoffmann, Miklós (2018) Annales Mathematicae et Informaticae (48.) Eger, Eszterházy Károly University - Institute of Mathematics and Informatics.

Holl, András (2018) Újragondolt repozitóriumok In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 104-109.

Hollósi, Hajnalka Zsuzsanna, Körei, László, Vincze, Tamás (2018) Van-e gyógymód a bibliofóbiára? Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 219-230. ISSN 0230-0435

Horváth, Győző (2018) A web-based programming environment for introductory programming courses in higher education Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 23-32. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Horváth, Orsolya (2018) Luther a filozófiáról és az egyetemi reform In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-21.

Horváth, Orsolya (2018) Luther a filozófáról és az egyetemi reform In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-21.

Horváth M., Mária, Lupták, Annamária, Monok, István, Nagy, Kornél (2018) Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz / Frumoasa : Books printed before 1851 and manuscripts. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-027-0

Hábenciusné Balla, Andrea (2018) Pillanatképek a jászberényi könyvtárosképzés történetéből Paideia (VI/1.). pp. 127-137. ISSN 2631-1666

Hámori, Ágnes (2018) Az érzelmek elemzési lehetőségei a kognitív poétikai kutatásban és korpuszfeldolgozásban In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 139-173.

Hátsek, Kinga Mária (2018) Digitális tankönyvek - szülői percepciók Paideia (VI/1.). pp. 139-148. ISSN 2631-1666

I

Imre, Anna, Révész, László, Pajtókné Tari, Ilona (2018) A végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciója módszertani fejlesztések által Eger, Líceum Kiadó. ISBN ISBN 978-615-5621-94-9 (Print), ISBN 978-963-496-001-0 (Online)

Istók, Béla (2018) Internetes futballnyelvhasználat : Közösség, mémek, szóalkotás. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-93-2

J

Janurikné Soltész, Erika, Kovács, Cintia (2018) Problémamegoldó gondolkodás fejlesztését célzó digitális tananyag összehasonlító hatékonyságvizsgálata In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 110-116.

Jebelean, Tudor, Kusper, Gábor, Medve, Anna (2018) Case studies in certified software development In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 207-210.

Joó, Mária (2018) Emil és az ő Zsófiája : A polgári család ideálja Rousseau-nál. In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 105-121.

Joó, Mária (2018) Emil és az ő Zsófája. A polgári család ideálja Rousseau-nál In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 105-121.

Juhász, Ibolya (2018) Korrigált életkor, korrigált lelki életkor In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 91-107.

Juhász, István, Horváth, László, Rácz, László (2018) Serdülő korú fiú kézilabdázók kiválasztási folyamatának tapasztalatai Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 25-36. ISSN 2677-0105

Juhász, Rita (2018) Interdiszciplináris In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 203-204.

Jánk, István (2018) Magyartanárok nyelvi előítéletessége határon innen és túl Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 69-78. ISSN 2631-0198

K

K. Nagy, Emese (2018) Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia Eger, Líceum Kiadó. ISBN ISBN 978-615-5621-79-6 (Print), ISBN 978-615-5621-88-8 (Online)

K. Nagy, Emese (2018) Pedagógusi pálya, tanárképzés In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 31-43.

K. Nagy, Emese, Simándi, Szilvia (2018) Sokszínű neveléstudomány : Válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-108-6

Kaiser, László (2018) Őszinte műfajtiszta In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 31-33.

Kalcsó, Gyula (2018) Nyelvjárási alakváltozatok Károlyi Gáspár Két konyo című művében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 59-67. ISSN 2631-0198

Kaló, Krisztina (2018) Fordítható-e a kultúra? : Megoldások Szabó Magda Az ajtó című regényének angol fordításában. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 227-234.

Kalóné Gyenes, Réka (2018) Értem amit mondasz – visszamondjam? In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 117-129.

Kapus, Erika (2018) „Tükörarcú álmodás.” : Érintkezési pontok Czóbel Minka és Szabó Magda lírájában. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 179-191.

Kegyes, Erika (2018) Szabó Magda Az ajtó c. művének két német fordításáról In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 205-225.

Kelemen, Judit (2018) 160 éves a sárospataki pedagógusképzés Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 9-14. ISSN 0230-0435

Kelemen, Judit (2018) The Transfer Effects of Music Learning in the Light of Recent Research In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 165-174.

Kertész, István (2018) A mükénéi hagyományok továbbélése az ókori Makedónia sportéletében. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 129-140. ISSN 2560-2144

Khadir, Omar, Németh, László, Szalay, László (2018) On sunlet graphs connected to a specific map on {1, 2, . . . , p − 1} Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 101-107. ISSN 1787-6117

Khedhir, Yesmina (2018) The Black Male Experience in Ta-Nehisi Coates’s Between the World and Me and The Beautiful Struggle Pro&Contra. 2. (2.). pp. 49-65. ISSN 2630-8916

Kicsák, Lóránt (2018) Érték-rend : Válogatás a Kepes György Szakkollégium tagjainak tudományos és művészeti alkotásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-92-5

Kis, Csaba (2018) Telekesy István egri püspök szerepvállalása a Rákóczi-szabadságharcban In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 57-75.

Kis, Csaba, Kovács-Veres, Tamás Gergely, Rózsa, Sándor (2018) "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-67-3

Kispál, Dániel (2018) Identitás és metaforikusság A pillanatban In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 121-129.

Kispál, Dániel (2018) Pedagógusok Németországban : Jegyzetek a német tanárképzésről és tanári tevékenységrendszerről. In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 65-78. ISBN 978-615-5621-92-5

Kiss, Dávid (2018) A környezeti nevelés projektlehetőségei In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-40. ISBN 978-615-5621-92-5

Kiss, László (2018) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére] Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Kiss, László (2018) A hazai nemzeti karakter-kutatás és az etnográfia kezdetei. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 141-154. ISSN 2560-2144

Kissné Gombos, Katalin (2018) Tudattalan tanári pályaválasztás és a kötődési stílus összefüggése Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 207-218. ISSN 0230-0435

Kissné Zsámboki, Réka (2018) Az iskoláskor előtti tehetséggondozás helyzetképe és a tehetségígéretek nyomon követésének lehetősége az óvoda-iskola átmenetben In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-162.

Klem, Dénes (2018) A magyar református énektanítás fejlődése a XVIII–XIX. század folyamán Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 9-16. ISSN 2630-9742

Kolozsvári, Csaba (2018) A tanulási zavar- és tanulási nehézség kategóriába sorolt tanulók középiskola-választási szempontjai. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 145-156. ISSN 2630-9742

Koltay, Tibor (2018) New literacies meet school pedagogy: preliminary considerations Paideia (VI/1.). pp. 53-62. ISSN 2631-1666

Koltay, Tibor (2018) A kritikai információs műveltség pedagógiai útjai In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 34-39.

Kopasz, Adrien Réka (2018) Az erdei iskola mint a környezeti nevelés folyamatosan megújuló rendszere In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 109-120.

Kormos, Katalin Kitti (2018) Visszaemlékezés In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 205-206.

Kornné Szaller, Judit (2018) A beszédhiba és az infokommunikációs eszközök hatásmechanizmusának vizsgálat In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 195-207.

Kosztrabszky, Réka (2018) Az elbeszéléstechnika sajátosságai Szabó Magda Freskó című regényében In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 51-64.

Kovács, Györgyi (2018) A tanári pálya vonzóvá tételének technikái Finnországban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 69-77. ISSN 2630-9742

Kovács, Helga (2018) Várnevek a névtani szakmunkákban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 23-32. ISSN 2631-0198

Kovács, László (2018) A művészeti nevelés dimenziói egy egri gimnázium történeti múltjában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 17-29. ISSN 2630-9742

Kovács, László, Agárdi, Anita, Debreceni, Bálint (2018) Effciency Analysis of the Vertex Clustering in Solving the Traveling Salesman Problem Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 33-42. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kovács-Veres, Tamás Gergely (2018) Borsod vármegyei armalisták a 16-17. században In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-56.

Kovácsné Magyari, Hajnalka (2018) Nőábrázolások a magyar és román államszocializmus éveinek reklámtermékeiben In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 205-227.

Kozma, Gábor, Szilágyiné Czimre, Klára, Teperics, Károly, Szabó, György, Fazekas, István (2018) A megújuló energiaforrások elterjedését szolgáló európai uniós támogatások jellegzetességei a 2007-2013 közötti költségvetési időszakban Magyarországon Journal of Central European Green Innovation. 3. pp. 65-86. ISSN 2064-3004

Krakkó, Eszter (2018) Narratives Reconsidered (Gaál-Szabó Péter, ed. Intertextuality, Intersubjectivity and Narrative Identity) [Book review] Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 95-98. ISSN 1786-2337

Kristóf, Ilona (2018) Giovanni Battista Bonzagno pályája. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 155-165. ISSN 2560-2144

Kusper, Judit (2018) Meseszemiotika In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 159-167.

Kusper, Judit (2018) Rongált arcok, zárt terek : Identitás és újrakonstruálás Szabó Magda Az ajtó és a Régimódi történet című regényeiben. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 27-49.

Kvaszingerné Prantner, Csilla, Emri, Zsuzsanna (2018) Hogyan támogatható a tanulás vizsgálata Emotiv EPOC EEG eszközzel? In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 157-165.

Kárpáti, Bernadett (2018) A magány narratívái – (Ki)mondás és (el)hallgatás Szabó Magda A pillanat és Christa Wolf Kasszandra című regényében In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 105-119.

Képes, Júlia (2018) „Wulfomtól távol vágytól vergődtem” : A Wulf és Eadwacer című óangol elégia fordításának néhány izgalmas problémája. In: A fordítás arcai 2017 : A fordítás arcai 11 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 66-73.

Kökényesi, Nikoletta (2018) Négy országos napilap vizsgálata a tartalomelemzés módszerével In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-140.

Körömi, Gabriella (2018) Kultúrák keresztútján : Reáliák Szabó Magda Az Ajtó című regényének orosz és francia műfordításában. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 267-285.

Körömi, Gabriella, Kusper, Judit (2018) Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-009-6

L

Laczházi, Gyula (2018) Die Rezeption der deutschen empirischen Psychologie und Anthropologie im Königreich Ungarn und in Transsylvanien um 1800. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 143-159. ISSN 2630-9513

Lehoczky, Éva (2018) Journal of Central European Green Innovation (6/3.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Lehoczky, Éva (2018) Journal of Central European Green Innovation (6/4.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Lerch-Cserei, Judit (2018) „A hivatásos beszélő” In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 201-202.

Lipkovics, Péter (2018) Az az efemer matéria mint az elmúlás médiuma a kortárs szobrászat néhány alkotásában In: Érték-rend. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 127-136. ISBN 978-615-5621-92-5

Ljuboja, Dušan (2018) Herder’s Ideas and the Pan-Slavism : A Conceptual-Historical Approach. Pro&Contra. 2. (2.). pp. 67-85. ISSN 2630-8916

Loboczky, János (2018) Az „esztétikai nevelés” jelentősége és értelme (’Bedeutung’) Schiller művészetelméleti írásaiban In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 51-61.

Loboczky, János (2018) Az „esztétikai nevelés” jelentősége és értelme (’Bedeutung’) Schiller művészetelméleti írásaiban In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 51-61.

Ludányi, Zsófia (2018) Egy sajátos tankönyvtípus, A magyar orvosi nyelv tankönyve nyelvszemlélete a nyelvi ideológiák tükrében Eruditio – Educatio. 13 (1). pp. 15-24. ISSN 1336-8893

Ládiné Szabó, Tünde (2018) Hasznos társ az oktatásban : Tankockázzunk együtt! In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 119-126.

Ládiné Szabó, Tünde (2018) Tankocka az oktatásban : Tankockázzunk együtt! Paideia (VI/1.). pp. 157-167. ISSN 2631-1666

Ládiné Szabó, Tünde (2018) Tankocka az oktatásban Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 245-254. ISSN 0230-0435

Löffler, Erzsébet, Szántó, György (2018) A műpártoló és mecénás Eszterházy Károly Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-85-7

Lőkös, Péter (2018) Das Ungarnbild der österreichischen Presse zwischen 1919 und 1921. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 111-128. ISSN 2630-9513

Lőrincz, Julianna (2018) Arany János népies és archaikus nyelvi elemeinek fordítása Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 141-152. ISSN 2631-0198

Lőrincz, Julianna (2018) A nonverbális kód verbalizált változata Szabó Magda Az ajtó című regényében és orosz szövegvariánsában In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 235-248.

M

Maczák, Ibolya (2018) Régi(módi) történet – új(abb) kontextusban In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-25.

Magyar, Krisztina (2018) Jason Sokol: The Heavens Might Crack: The Death and Legacy of Martin Luther King Jr. [Könyvismertetés] Pro&Contra. 2. (2.). pp. 87-91. ISSN 2630-8916

Magyar, Krisztina (2018) Michael Osborn : Michael Osborn on Metaphor and Style [Könyvismertetés]. Eger Journal of English Studies. 18. pp. 85-87. ISSN 1786-5638 (Print) 2060-9159 (Online)

Magyar, Ágnes (2018) Kerekasztal-beszélgetés középiskolásokkal olvasási szokásokról, attitűdökről, élményekről Paideia (VI/1.). pp. 169-177. ISSN 2631-1666

Majtényi, György (2018) Angolnabőr : Gyűlöletpropaganda és levéltári kamukutatások. Élet és Irodalom. LXII. évfolyam (25. szám, 2018. június 22.). p. 8.

Makai, János (2018) Klió labirintusában : A történetírás a Kijevi és a Vlagyimir-szuzdali Ruszról. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-90-1

Makai, jános (2018) Vszevolod fejedelem a nyugati történetírásban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 165-179. ISSN 2560-2144

Mariana, Szapuová (2018) A feminista tudománykritika paradigmáinak szerepe a (természet)tudományos (nő)nevelésben In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 137-152.

Mester, Béla (2018) „Szellem” versus „józan ész” : A sensus communis fogalmának parasztossá tétele és elidegenítése a magaskultúrától a filozófia és a nemzeti kultúra viszonyáról folytatott 19. századi vitákban. In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 85-102.

Mester, Béla (2018) „Szellem” versus „józan ész”: A sensus communis fogalmának parasztossá tétele és elidegenítése a magaskultúrától a filozófa és a nemzeti kultúra viszonyáról folytatott 19. századi vitákban In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 85-102.

Mező, Katalin (2018) Különleges bánásmód és médiainformatika In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 127-134.

Mikó, Attiláné (2018) Játékosítás az alsó tagozatban : Fókuszban a Storyline. Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 255-264. ISSN 0230-0435

Miskei, Antal (2018) Két középkori kiváltságlevél (Adalékok a „kovini/kevei rácok” 15. századi történetéhez) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 181-193. ISSN 2560-2144

Mizser, Attila (2018) „a zár meg se moccan” : Kommunikációs aktusok, stratégiák Szabó Magda Az ajtó című művében. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 73-80.

Mogyorósi, Zsolt (2018) A tanári pálya néhány sajátossága, népszerűségének jellemzői és a rekrutációs eljárások Hollandiában. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 79-96. ISSN 2630-9742

Molnár, Béla (2018) A tanítók és a reflexió In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 43-53.

Molnár, György (2018) Saját IKT és mobilkommunikációs eszközök élményalapú használatának lehetőségei felsőoktatási környezetben In: Agria Media 2017 - „A digitális átállás a tanulást élménnyé teszi”. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 58-64.

Molnár, György (2018) Saját IKT és mobilkommunikációs eszközök élményalapú használatának lehetőségei felsőoktatási környezetben In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 58-64.

Molnár, Judit (2018) Space and Memory Construction in Robert Majzels’s City of Forgetting Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 19-28. ISSN 1786-2337

Murányi-Zagyvai, Márta (2018) Multisegmentale Kurzwörter in deutschen und ungarischen politischen Reden. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 25-49. ISSN 2630-9513

N

N.Tóth, Ágnes (2018) Régi-új kihívások a magyar oktatásban In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 11-25.

Nagy, Annamária (2018) Harmonikus óvoda- iskola átmenet határon innen és túl Paideia (VI/1.). pp. 179-194. ISSN 2631-1666

Nagy, Annamária (2018) A harmonikus óvoda-iskolaátmenet koncepciója a Vajdaságban Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 81-88. ISSN 0230-0435

Nagy, Csilla (2018) Tér- és testpoétika Szabó Magda Abigél című regényében In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 161-168.

Nagy, György (2018) A technológiai környezet és az alsó tagozatos környezetismeret oktatása In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 40-45.

Nagy, Richárd, Szabó, Szilárd, Kerényi, Attila, Bálo, Borbála (2018) Interrelation among precipitation and element-content of grape Vitis vinifera L. cv. Kékfrankos, grown in different terroirs Acta Biologica Plantarum Agriensis. 6. pp. 108-122. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Nagy, Tamás (2018) Idézett és zenei elemekkel kiegészített versek fogalmi és nyelvi struktúráinak elemzési lehetőségei In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 95-111.

Nagyné Klujber, Márta (2018) Nézetek a pedagógusszerepekről pedagógusjelöltek szemével. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 157-169. ISSN 2630-9742

Nemesi, Attila László (2018) „Hal vagy ragu” – Az étteremviccek szemantikájáról és pragmatikájáró In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-73.

Nemouchi, Hamza, Sztrik, János (2018) Performance evaluation of finite-source cognitive radio networks with non-reliable services using simulation Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 109-122. ISSN 1787-6117

Nyikos, Dániel (2018) Preventing Collapse of Race in Kim Eger Journal of English Studies. 18. pp. 37-54. ISSN 1786-5638 (Print) 2060-9159 (Online)

Nádasi, András, Lengyelné Molnár, Tünde, Antal, Péter, Czeglédi, László, Kis-Tóth, Lajos, Göncziné Kapros, Katalin, Kvaszingerné Prantner, Csilla (2018) Agria Média 2017 - „A digitális átállás a tanulást élménnyé teszi” : Agria Média 2017 – XII. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás ; ICI-15 Nemzetközi Informatikai Konferencia (Eger, 2017. október 11–13.). Eger, Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-86-4 (PDF)

Nádasi, András János (2018) Humán teljesítménytechnológia és oktatási rendszerfejlesztés a tanárképzés területén In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 65-74.

Nász, Barbara (2018) Az őz interpretációs lehetőségei az analitikus pszichológia tükrében In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 93-102.

Németh, Nikolett (2018) Gondolatok Szabó Magda Abigél című regényének tanítási tapasztalatairól In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 337-343.

O

Olosz, Levente (2018) Marton Ernő fiatal évei és újságírói pályájának kezdetei In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 185-204.

Oláh, Dávid, Hegedüs, Ferenc, Bognár, József (2018) A sportolói karrier és a tanulás kapcsolatának vizsgálata élvonalbeli labdarúgók körében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 5-15. ISSN 2677-0105

Onder, Csaba (2018) “Fake News” : Harry Potter and the Discourse about Reality. Eger Journal of English Studies. 18. pp. 65-77. ISSN 1786-5638 (Print) 2060-9159 (Online)

Onder, Csaba (2018) Szabó Magda Kölcseyt olvas : Megjegyzések Szabó Magda filológusi ars poeticájához. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 301-317.

Ondrišová, Miriam, Lichnerová, Lucia (2018) A survey of graduates in library and information studies at Comenius University Bratislava (Slovakia) Paideia (VI/1.). pp. 63-75. ISSN 2631-1666

Ormay, Anikó, Benczenleitner, Ottó, Béres, Sándor (2018) A Kölyökatlétika dobófeladatainak alkalmazhatósága az általános iskolai testnevelésben Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 37-49. ISSN 2677-0105

Oszlánczi, Tímea (2018) A tanuláshoz és művelődéshez való jog szabályozásának története Magyarországon. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 57-66. ISSN 2630-9742

P

Pacsuta, István (2018) The status of the young - the results of a youth research Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 193-206. ISSN 0230-0435

Pacsuta, István, Hadnagy, József (2018) Az értékválasztás és a közösségi oldalak felhasználásának kapcsolata In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 166-174.

Pap, József (2018) The Development of Representative Suffrage in Hungary in the mid-19th Century Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 15. pp. 137-158. ISSN 1584-3165

Pap, József (2018) Dr. Misóczki Lajos köszöntése. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. p. 4. ISSN 2560-2144

Papp, Dorottya, Pataki, Norbert (2018) Bypassing Memory Leak in Modern C++ Realm Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 43-50. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Pataky, Adrienn (2018) „szárnyakon vagy uszonnyal” : Állati és emberi test Szabó Magda lírájában. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 193-201.

Pató Gáborné Dr. Szűcs, Beáta (2018) PaTeNt© JD5T© - 3D munkaköri leírások alkalmazása az oktatásban és a munkaerő piac kompetencia szükséglet meghatározásában In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 211-215.

Perjés, István (2018) Nevelésfilozófiai rétegződések : A megértés, a szabadság, az önazonosság és a cselekvőképesség problematikája az intézményes pedagógiában. In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 155-195.

Perjés, István (2018) Nevelésflozófai rétegződések. A megértés, a szabadság, az önazonosság és a cselekvőképesség problematikája az intézményes pedagógiában In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 155-195.

Petercsák, Tivadar, Szántó, György (2018) Az egri fertálymesterség és a Líceum Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-84-0

Peterecz, Zoltán (2018) American Exceptionalism in American Foreign Policy Hilde Restad, American Exceptionalism: An Idea That Made a Nation and Remade the World [Book review] Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 99-103. ISSN 1786-2337

Peterecz, Zoltán (2018) Pro&Contra : Central European Studies in Humanities (2/2.). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Peterecz, Zoltán (2018) Pro&Contra : Central European Studies in Humanities (2/1.). Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Peterecz, Zoltán (2018) The Trump Phenomenon and the Question of Historical Analogies Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 29-39. ISSN 1786-2337

Peterecz, Zoltán (2018) A fordítás mint kódfejtés – egy diplomata naplóbejegyzései In: A fordítás arcai 2017 : A fordítás arcai 11 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 45-56.

Pethő, József (2018) Metafora és poétikusság In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 51-63.

Petrikné Jánossy, Csilla (2018) Történelemtanítás sajátos nevelési igényű gyermekek körében In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 229-243.

Pilarský, Jiří (2018) Attributsätze zu nicht-nominalen Köpfen. Eine kontrastive Studie Deutsch-Ungarisch. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 7-23. ISSN 2630-9513

Pinczés, N., Györgyi (2018) Literatur im DaF-Unterricht in Mittelschulen. Innovative Lehrmethoden im deutschen literarischen Klub im Egri Dobó István Gymnasium. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 161-167. ISSN 2630-9513

Pinczésné Palásthy, Ildikó (2018) A magatartási problémák és a drámapedagógusok Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 181-192. ISSN 0230-0435

Popp, József, Harangi-Rákos, Mónika, Szenderák, János, Oláh, Judit (2018) Regionális különbségek a főbb mezőgazdasági ágazatokban Magyarországon Journal of Central European Green Innovation. 3. pp. 87-114. ISSN 2064-3004

Prókai, Margit (2018) Könyvtárak – literáció – változó tudáskörnyezet Paideia (VI/1.). pp. 195-204. ISSN 2631-1666

Pukánszky, Béla (2018) Gyermekkép, romantika, „romantikus gyermekkép” In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-50.

Pukánszky, Béla (2018) Gyermekkép, romantika, „romantikus gyermekkép” In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-50.

Pálfi, Dorina (2018) Az osztálytermi státuszrangsorhoz kapcsolódó pedagógusnézetek vizsgálata In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 45-52.

Pántya, Róbert (2018) Algoritmikus robot-gimnasztika In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 135-140.

Pásztor, Andrásné (2018) Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola munkája 1979-től 2008-ig Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 37-40. ISSN 0230-0435

Péterffy, Gergely (2018) Railway Traffic in Southwest Hungary After World War II Pro&Contra. 1 pp. 29-57. ISSN 2630-8916

R

Raisz, Rózsa (2018) Egy szállóige forrása és jelentésváltozásai: Nem boldog a magyar Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 153-160. ISSN 2631-0198

Rakita, Eszter (2018) „Amerika dollárja…csábítja népünket évente ezrével a vészes idegenbe” : A nagy kivándorlás képe az Eger című lapban (1880–1914). Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 195-210. ISSN 2560-2144

Rakita, Eszter (2018) Migrations of Hungarian Peasants into and out of a Village at the Borders of Budapest : Social and Economic Changes in Vecsés in the Early 20th Century. Pro&Contra. 1 pp. 59-79. ISSN 2630-8916

Raszka, Renáta (2018) Money as empirical phenomenon as seen from a child's perspective: A study for understanding the world of economics from children's perspective Paideia (VI/1.). pp. 77-90. ISSN 2631-1666

Reeb, Catherine, Marline, Lovanomenjanahary, Rabeau, Lucile, Andriamanantena, Ainazo, Andriamiarisoa, Roger Lala, Ranarijaona, Hery-Lisy, Pócs, Tamás (2018) A survey of Marchantiales from Madagascar Acta Biologica Plantarum Agriensis. 6. pp. 3-72. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Reisinger, Adrienn (2018) Different ways of contribution of education system to active citizenship : A methodological review. Journal of Central European Green Innovation. 4. pp. 13-30. ISSN 2064-3004

Rási, Szilvia (2018) Nyelvjárási attitűdvizsgálat egy határ menti településen Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 79-87. ISSN 2631-0198

Révész, László, K. Nagy, Emese, Falus, Iván (2018) A Komplex Alapprogram koncepciója Eger, Líceum Kiadó. ISBN ISBN 978-615-5621-80-2 (Print), ISBN 978-615-5621-87-1 (Online)

Rózsa, Sándor (2018) Az első kataszteri felmérés környezettörténeti forrásértéke In: "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : Tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 129-152.

S

Sass-Gyarmati, Andrea, Pócs, Tamás (2018) Bryofloristical data from the Apuseni Mountains (Romanian Western Carpathians, Transilvania) 2. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 6. pp. 73-89. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Schwendtner, Tibor (2018) Humboldt közoktatási reformjai emberképének fényében In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 63-83.

Schwendtner, Tibor (2018) Humboldt közoktatási reformjai emberképének fényében In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 63-83.

Schäffer, Anett (2018) „Csak játsszátok a hülye játékaitokat ebben a börtönben” : Transzlokalitás, transzgresszió és identitás Szabó Magda Abigél című regényében. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-176.

Shattuck, Mark (2018) Some formulas for the restricted r-Lah numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 123-140. ISSN 1787-6117

Simon, Gábor (2018) Kognitív és/vagy nyelvészeti poétika In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 9-40.

Simon, Katalin (2018) A tanárok reflexióértelmezése In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 55-79.

Simon, Szabolcs (2018) Az ajtó nyitva : Szabó Magda Az ajtó c. regényének szlovák fordításához. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 249-255.

Simándi, Szilvia (2018) Adalékok a közművelődési szakemberek képzésének történetéhez, különös figyelemmel az egri képző intézményre In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 121-129.

Simándi, Szilvia (2018) Tanulókörök - közösségi tanulás In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 175-180.

Simándi, Szilvia (2018) Önképzőkörök, tanulókörök és az intergenerációs tanulás. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 171-179. ISSN 2630-9742

Sinka, Annamária (2018) Ez most az én pillanatom? : Az átakcentálódás folyamata Szabó Magda A pillanat című regényében. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-142.

Soltész, Márton (2018) Debreceni Georgikon : Közelítések Szabó Magda Abigél című regényéhez. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 145-159.

Stachel, Hellmuth (2018) Reflection in quadratic surfaces Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 51-64. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Strickland-Pajtók, Ágnes (2018) A posztkoloniális olvasat újraírása Zadie Smith NW című regényének magyar fordításában In: A fordítás arcai 2017 : A fordítás arcai 11 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 57-65.

Szabó, Csaba (2018) Rilkes Wagnis in Heideggers und de Mans Interpretation I. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 129-142. ISSN 2630-9513

Szabó, Gábor, Kovács, László (2018) Benchmarking morphological analyzers for the Hungarian language Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 141-166. ISSN 1787-6117

Szalay, Krisztina, Antal, Károly, Emri, Zsuzsa (2018) A hatékony drogprevenció kialakításának lehetőségei Magyarországon Paideia (VI/1.). pp. 205-214. ISSN 2631-1666

Szamosi, Barna (2018) An Introduction to Postmodern Grounded Theory: A Method for Feminist Science Studies Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 41-53. ISSN 1786-2337

Szapuová, Mariana (2018) A feminista tudománykritika paradigmáinak szerepe a (természet)tudományos (nő)nevelésben In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 137-152.

Szaszkó, Rita (2018) Integrated Skills and Competence Development through Watching Films in the Target Language Paideia (VI/1.). pp. 91-102. ISSN 2631-1666

Szathmary, Laszlo (2018) Finding frequent closed itemsets with an extended version of the Eclat algorithm Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 75-82. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Szemereiné Szigethy, Enikő (2018) Befogadói attitűdvizsgálat Somogy megyei többségi iskolák pedagógusai körében In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 177-193.

Szenczi, Eszter (2018) Racial and Gender Shifting in Gregory Scofield’s Thunder Through My Veins (1999) Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 55-69. ISSN 1786-2337

Szentesi, Zsolt (2018) Egy szakértő sétái kortárs irodalmunk virágoskertjében In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-173.

Szentesi, Zsolt (2018) Metaforikus struktúrák Szabó Magda Freskó című regényében In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 81-91.

Szilágyi, Balázs (2018) A tudományos-művészeti asszociációs képesség pszichológiai összefüggéseinek vizsgálata In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 129-145.

Szopkó, Dóra, Dulai, Sándor (2018) Environmental factors affecting the heat stability of the photosynthetic apparatus Acta Biologica Plantarum Agriensis. 6. pp. 90-107. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Számel, Bence, Szabó, Géza (2018) Functional model of a decision support tool for Air Traffic Control supervisors Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 65-73. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Szántó, Ákos, Farkas, Attila (2018) Hogyan válj vállalkozóvá? : E-learning folyamatleírás. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-010-2

Szép, Beáta (2018) Ein- und Mehrdeutigkeit in den Fachsprachen. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 85-94. ISSN 2630-9513

Szép, Beáta (2018) The Semantic Analysis of Terms, with Special Regard to the Phenomenon of Polysemy within Specialist Languages In: A fordítás arcai 2017 : A fordítás arcai 11 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 15-29.

Szücs, Zoltán (2018) Tanítási módszerek fontossága a diákok életében Paideia (VI/1.). pp. 215-228. ISSN 2631-1666

Szőke-Milinte, Enikő (2018) Kommunikációs zavarok In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 107-116.

Szűcs, Péter (2018) New data on the distribution of Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in Hungary Acta Biologica Plantarum Agriensis. 6. pp. 133-139. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Szűcs, Péter, Baranyi, Gergely, Fintha, Gabriella (2018) The Bryophyte flora of the park of Mátrai Gyógyintézet Sanatorium (NE Hungary) Acta Biologica Plantarum Agriensis. 6. pp. 123-132. ISSN 2061-6716 (Print), 2063-6725 (Online)

Sándor, Zsuzsa (2018) Gyula, a fáradhatatlan In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 37-40.

Sándor, Zsuzsa (2018) Múzeumpedagógia a köznevelésben : Vizuális nevelés a múzeumban. Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 167-180. ISSN 0230-0435

Sárkány, Péter (2018) Filozófa és neveléstudomány viszonya Eugen Fink munkásságában In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 197-211.

Sárkány, Péter (2018) Filozófia és neveléstudomány viszonya Eugen Fink munkásságában In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 197-211.

Sárkány, Péter, Schwendtner, Tibor (2018) A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-086-7

Sárkány, Péter, Schwendtner, Tibor (2018) A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-086-7

Sólyom, Réka (2018) A kérdőíves felmérések szerepe a kognitív szemantikai és stilisztikai elemzésekben In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 197-209.

T

Takács, Judit (2018) Egy szóalkotási módról magyar és finn szlengszavak kapcsán Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 47-57. ISSN 2631-0198

Takács, Judit (2018) Szabó Magda finnországi fogadtatása In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 257-266.

Tamás, Erzsébet (2018) Comenius szellemi hagyatéka Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 25-31. ISSN 0230-0435

Tapoti, Antal, Köves, Gabriella (2018) Geometriai feladatok összehasonlító elemzése első és második osztályos matematika tankönyvekben Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 131-151. ISSN 0230-0435

Tarnóc, András (2018) American Poets at the Turn of the Second Millennium Amerikai költők a második ezredfordulón Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 105-109. ISSN 1786-2337

Tarnóc, András (2018) Eger Journal of American Studies (Vol. 15.) Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Tarnóc, András (2018) Judit Kádár: GOING INDIAN: Cultural Appropriation in Recent North American Literature Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 111-115. ISSN 1786-2337

Tarnóc, András (2018) Twenty five years in Serving the American Studies Community Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 71-78. ISSN 1786-2337

Tengely, Adrienn (2018) Adult education activity of the Catholic devotional and charity associations in Pécs in the era of dualism. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 31-41. ISSN 2630-9742

Tengely, Adrienn (2018) Types of the autonomous learning in the light of historical sources In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 181-190.

Thyssen, Esther T. (2018) Expanding Feminist Art Strategies: The Beaded Treasures Project Eger Journal of American Studies (Vol. 15.). pp. 79-87. ISSN 1786-2337

Tolcsvai Nagy, Gábor (2018) Poétika szemantika nélkül? In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 41-50.

Toma, Kornélia, Bednarik, László, Podlovics, Éva Lívia (2018) Sárospataki Pedagógiai Füzetek : Iskola a határon. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-68-0

Tomesz, Tímea (2018) A sportkommunikáció elmélete Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 161-171. ISSN 2631-0198

Tomori, Tímea (2018) Iskolai időgazdálkodási problémák az intézményesített kultúrában Paideia (VI/1.). pp. 229-239. ISSN 2631-1666

Tomori, Tímea (2018) Merre tart(hat) az iskola? : Az információs műveltség korának lehetőségei az oktatási kultúrában. Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 231-243. ISSN 0230-0435

Tomori, Tímea (2018) „Módszertanok” és elméletek a pedagógiai munkában – egykor és ma In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 101-105.

Toronyai, Gábor (2018) A sarkalatos erények szerepéről a nevelésben In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 213-240.

Toronyai, Gábor (2018) A sarkalatos erények szerepéről a nevelésben In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 213-240.

Turós, Mátyás (2018) Pedagógusképzés és pedagóguspálya Olaszországban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 97-109. ISSN 2630-9742

Turós, Mátyás (2018) A humán jelenségek megismerésének hermeneutikai köre: gondolatkísérlet In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 143-151.

Tátrai, Szilárd (2018) Az aposztrofikus fikció és a közös figyelem működése a dalszövegekben ‒ társas kognitív megközelítés In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 65-78.

Tóth, Mercédesz (2018) Az Abigél taníthatósága a drámapedagógia módszereivel In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 321-336.

Tóth, Ákos, Kunkli, Roland (2018) An automated method for generating customizable cages using barycentric coordinates Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 167-180. ISSN 1787-6117

Tóthné Parázsó, Lenke (2018) Értékelés–mérés tapasztalatai a pedagógiai gyakorlatban In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 141-147.

Tóthné Vojtkó, Veronika, Fügedi, Balázs (2018) Nemzetközi kutatások az olimpiai nevelési programok hatásának vizsgálatában Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 65-77. ISSN 2677-0105

Tóthné Vojtkó, Veronika, Révész, László (2018) Trendek vizsgálata az olimpiai nevelés kutatásában In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 131-141.

V

V. Raisz, Rózsa (2018) Márai Sándor Egerben, 1943-ban In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 141-146.

Valasek, Gábor (2018) Generating Distance Fields from Parametric Plane Curves Annales Mathematicae et Informaticae. 48. pp. 83-91. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Varga, Attila (2018) IKT-eszköz-használati szokások vizsgálata testnevelés szakos hallgatók körében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 17-24. ISSN 2677-0105

Varga, László, Farnady-Landerl, Viktória (2018) Új fejezet a konstruktivista pedagógiában: a neuropedagógia In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 81-88.

Varga, Pálné (2018) Kompetenciák és fenntarthatóság az erdei iskolában Sárospataki Pedagógiai Füzetek. pp. 153-165. ISSN 0230-0435

Varga, Éva (2018) Könnyűzene a német nyelv oktatásában - lehetőségek a különböző kompetenciák fejlesztésére. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 181-189. ISSN 2630-9742

Varga, Éva (2018) Songtexte zur Förderung verschiedener Kompetenzbereiche in den Deutschstunden. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien (Bd. 11.). pp. 169-178. ISSN 2630-9513

Verebélyi, Márta (2018) Különkiadás – az újságcikkek margójára In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 207-208.

Veres, Gábor (2018) Népi lakóházak védelme Heves megyében I. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 225-235. ISSN 2560-2144

Veres, Ildikó (2018) Hol van a haza és hogyan lakozunk benne? : Válaszalternatívák a magyar szellemiség néhány prominens képviselőjének munkáiban. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 289-300.

Vermes, Albert (2018) Pragmatikai explicitáció a Dhammapada egy magyar fordításában In: A fordítás arcai 2017 : A fordítás arcai 11 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 30-44.

Vermes, Albert (2018) A fordítás arcai 2017 : A fordítás arcai 11 című konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-69-7

Vesszős, Balázs (2018) Tanévem Egerben In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 209-211.

Vincze, Csaba, Kovács, Zoltán, Csorvássy, Zsuzsanna (2018) On the generalization of Erdos-Vincze’s theorem about the approximation of regular triangles by polyellipses in the plane Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 181-197. ISSN 1787-6117

Virág, Irén (2018) Előszó Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. p. 5. ISSN 2630-9742

Virág, Irén (2018) Filantropista nevelési ideák In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-35.

Virág, Irén (2018) Filantropista nevelési ideák In: A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 23-35.

Virág, Irén (2018) A tanári pálya Ausztriában. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica. pp. 111-133. ISSN 2630-9742

Virág, Irén, Ugrai, János (2018) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Vizi, Sándor, Kozári, József (2018) Az Európa fogalom kialakulása, változásai, az Európa-gondolat és az európai integráció kezdetei, fejlődése. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 237-251. ISSN 2560-2144

Voigt, Vilmos (2018) A magyar szemiotika egri gyulája In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 41-47.

Vránkova, Kamila (2018) Modern Theories of the Sublime : The Question of Presentation. Eger Journal of English Studies. 18. pp. 3-15. ISSN 1786-5638 (Print) 2060-9159 (Online)

Váczy, Kálmán Zoltán, Ruszkai, Csaba (2018) Kutatás-fejlesztés és innováció workshop II. : [Absztraktkötet]. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-024-9

Várkonyi, Péter (2018) Kompolt : The Divided Village. Pro&Contra. 1 pp. 81-95. ISSN 2630-8916

Várkonyi, Péter (2018) „Úgy elfogy a magyar, mintha nem lett volna” : A kompolti kivándorlás természetrajza. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 211-223. ISSN 2560-2144

W

Wiorogórska, Zuza (2018) The Importance of Information Literacy for Asian Students at European Universities: Outlines Paideia (VI/1.). pp. 103-112. ISSN 2631-1666

Y

Yamada, Tomohiro (2018) Addendum and corrigenda to the paper “Infinitary superperfect numbers” Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 199-201. ISSN 1787-6117

Z

Zagyváné Szűcs, Ida (2018) Külső tanítási gyakorlatukat töltő tanárjelöltek nézetrendszerének kvalitatív vizsgálata In: Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 53-72.

Zimányi, Árpád (2018) Az időjárás-jelentés mint kommunikátum és mint műfaj In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 91-99.

Zimányi, Árpád (2018) Boroscímkeszövegek textológiai elemzése Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 129-139. ISSN 2631-0198

Zsubrits, Attila (2018) A tehetséges gyerekek személyiségjellemzői és magatartása In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 164-177.

Zvada, Anna (2018) Online tudatosság a Z-generációban Paideia (VI/1.). pp. 241-253. ISSN 2631-1666

Zörög, Zoltán (2018) ERP oktatási modell e-learning tananyagokkal In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 75-84.

É

Érsek, Attila (2018) A történelmi kritikai gondolkodás kognitív elemeinek fejlesztési, tesztelési lehetőségei értelmező képelemzés segítségével web 2.0-ás tanulási környezetben In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 91-97.

A lista elkészítésének dátuma Thu Nov 30 05:19:03 2023 CET.