IKT-eszköz-használati szokások vizsgálata testnevelés szakos hallgatók körében

Varga, Attila (2018) IKT-eszköz-használati szokások vizsgálata testnevelés szakos hallgatók körében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 17-24. ISSN 2677-0105

[img] pdf
Varga_17_24.pdf

Download (1MB)

Absztrakt (kivonat)

A 21. század gazdasági és társadalmi folyamatainak egyik legfontosabb mozgatórugója az  infokommunikációs technológiák (IKT) térhódítása, széles körű használatuk. Az  IKT-eszközök jelenléte nemcsak a  hétköznapi életünkre, de az  oktatásra is közvetlen hatást gyakorolnak, kihívás elé állít va ezzel napjaink oktatási rendszerét. Egyéb iskolai tantárgyakhoz hasonlóan a  testnevelésben is folyamatosan felmerül az  információs és kommunikációs technológia integrálása az  oktatási folyamatba (Kretschmann, 2015). Ahhoz azonban hogy a  leendő testnevelő tanárok képesek legyenek az  IKT-eszközöket használni a tanári munkájuk során, rendelkezniük kell alapvető számítástecnikai ismeretekkel, magabiztos eszközhasználattal. Továbbá pedagógusképzés során megfelelő felkészítésben kell részesülniük, hiszen itt konkrét lehetőség kínálkozik a  szemlélet formálásra, -váltásra, miszerint hasznos lehet a  digitális eszközök iskolai alkalmazása. Jelen kutatás célja, hogy feltárja az  Eszterházy Károly Egyetemen végzett testnevelés szakos hallgatók IKT-használati ismereteit, internetezési és internet- elérési szokásait, viszonyulását a digitális eszközök oktatási célú felhasználása iránt. Vizsgálatunk módszereként a  kérdőíves vizsgálatot választottuk, az  általunk összeállított kérdőívet 60 végzős testnevelés szakos hallgató töltötte ki. Eredményeink alapján elmondható, hogy a hallgatók megfelelő számítástechnikai ismerettel rendelkeznek, tanulásukhoz különféle IKT-eszközöket is használnak a hagyományos jegyzetek, tankönyvek mellett, és döntő többségük támogatná digitális eszközök használatát a  gyakorlati órák során is. Vizsgálatunk eredménye hozzájárulhat kutatási területünk pontosabb megismeréséhez, s egyben hiánypótlást is jelent, hiszen testnevelő tanárok körében hasonló jellegű vizsgálat eddig még nem történt hazánkban. ----- One of the most important moving forces of the 21st century’s economic and social processes is the spread of information technology and their widespread use. The presence of ICT tools has a  direct impact not just on our ever yday life, but also on education, thus challenging today’s educational system. As well as other school subjects, physical education (PE) is emerging in terms of integrating information and communication technology (ICT) into regular classes (Kretschmann, 2015). However, in order for PE teachers to be able to use ICT tools into their teaching work, they must have basic computer skills, confident use of equipment, and receive appropriate training during their studies, as there is a concrete opportunit y for change in attitude formation, which makes it possible to use digital devices in schools. The purpose of this paper is to explore the ICT usage, internet and internet access habits of Physical Education students at Eszterházy Károly Universit y and their relation to the educational use of digital devices. As a method of our research, we used self-prepared questionnaire tests, completed by 60 graduating physical education students. Based on the results we state that the students are competent computer users, in addition to traditional notes and textbooks, they use different ICT tools for their learning; and the vast majority of them would support the use of digital devices during practice training as well. The results of our study can contribute to a better understanding of the field of research and also ser ves as a  novelt y since examination of PE teachers has not been in the focus of research in Hungary yet.

Mű típusa: Folyóiratcikk
Szerző:
Szerző neveMTMT azonosítóORCID azonosítóKözreműködés
Varga, AttilaNEM RÉSZLETEZETTNEM RÉSZLETEZETTSzerző
Kulcsszavak: IKT, testnevelő tanár, oktatási módszer ----- ICT, physical education teacher, educational method
Nyelv: magyar
ISSN: 2677-0105
Felhasználó: Tibor Gál
Dátum: 02 Jan 2020 12:04
Utolsó módosítás: 02 Jan 2020 12:10
URI: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/4641
Műveletek (bejelentkezés szükséges)
Tétel nézet Tétel nézet