A tanösvények tervezésének módszertani sajátossága

Fodor, Éva, Révész, László (2018) A tanösvények tervezésének módszertani sajátossága Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (45. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport. pp. 49-64. ISSN 2677-0105

[img] pdf
Fodor_49_64.pdf

Download (4MB)

Absztrakt (kivonat)

A tanösvények az  1900-as évek első harmadától kezdtek megjelenni, először az  Amerikai Egyesült Államokban (1925) és Németországban (1930). 1972-ben Svájc mellett hazánkban is megkezdődött a  mai tanösvényeknek megfelelő létesítmények kialakítása. A  tanösvények a  kezdetek óta számos változáson mentek keresztül, alkalmazkodva a civilizációs fejlődés kihívásaihoz és a népesség ezekből fakadó igényeihez. A  tanösvények funkcióit tekint ve a  hazai szakirodalom (Kiss, szerk., 2007) alapvetően három főbb funkciót tekint meghatározónak: az  ismeretszerzést, az  értékvédelmet, illet ve a  szabadidő-eltöltéssel, élményszerzéssel és egészségmegőrzéssel összefüggésbe hozható rekreációs funkciót. A tanösvények szerepe a rekreáció területén belül abban a komplex hatásmechanizmusban keresendő, mely szerint a rekreáció több területének (fizikai és szellemi rekreáció) kedvező hatásait ötvözik egyszerre. E  területek hatásai a  tanösvények látogatása során egymástól élesen nem különíthetők el, ebből adódóan valamely terület válhat dominánssá, kizárólagosnak azonban nem tekinthető. Azt, hogy egyes tanösvények esetében a  rekreáció mely területe hangsúlyos, az adott tanösvény típusa és fizikai jellemzői, valamint a látogatók preferenciái döntik el. A tanösvények tervezése összetett feladat, ezért több különféle tudományterületen tevékenykedő szakember együttműködésére van szükség. Ahhoz, hogy egy tanösvény hozzájáruljon a  látogatók környezeti tudatának formálásához és rekreációjához, fontos a  létesítmény, valamint a  hozzá készülő kiadványok megfelelő kialakítása. A  tanösvény optimális kialakításánál prioritást élvez a  látogatók célkorosztályának meghatározása. A  tervezés során a  látogatók életkori sajátosságaira vonatkozóan az  alábbi jellemzők kiemelten fontosak: fizikai teljesítőképesség és állóképesség, kognitív és affektív jellemzők, érdeklődési területek, a  bejárás során alkalmazott pedagógiai módszertani sajátosságok, illetve a  látogatók rendelkezésére álló szabadidő mennyisége. Az út vonal tervezésével kapcsolatban annak hosszát, szintkülönbségét, terepviszonyait, típusát, valamint a rajta található természeti és kulturális értékeket vizsgáltuk. A  tanösvények állomásait tekintve azok száma, gyakorisága, helye, valamint a rajtuk található épített elemek száma, mérete és fajtája irányadóak. Ezen kívül nagy fontossággal bír a tanösvény épített elemei közül a táblák megfelelő kialakítása, illetve a létesítményhez kapcsolódó kiadványok elkészítése. ----- Educational trails exist since the first third of the 1900’s, they appeared at first in the United States of America (1925) and Germany (1930). In Switzerland and Hungar y the first facilities adequate to the criteria of today’s educational trails were established in 1972. During the last decade educational trails have changed significantly, adapting to the challenges of civilisation advancement and the need of population. According to the functions of educational trails Hungarian literature (Kiss, ed., 2007) considers three of them crucial: education, conservation and – through spending free time in a  constructive way, getting positive experience and developing health promotion – the recreational function. The role of educational trails within the field of recreation lays in their complex impact, which includes advantageous effects of both physical and mental recreation at the same time. The effects of these fields cannot be separated, however one of them usually becomes dominant. The type and physical characteristics of a  certain trail, also the preferences of the visitors determine the dominance of physical or mental recreation. Planning educational trails is quite a  complex process, hence cooperation bet ween different experts is absolutely necessary. In order to assure that educational trails shape environmental consciousness and support the recreation of their visitors, planning the facility and its issues are of great importance. By planning educational trails defining the age group of the visitors has a  priority. The following characteristics are important due to the visitors’ age: physical performance and endurance, cognitive and affective qualities, fields of interest, applied pedagogical methods, amount of the available free time. Considering the route the length, altitude, lies of the land, type, moreover the natural and cultural values of the trails are essential. According to the stations the number, frequency, the exact place and number, the size and type of the built components are the most important factors. The boards situated on the educational trails also have a great importance, just as its presses and booklets.

Mű típusa: Folyóiratcikk
Szerző:
Szerző neveMTMT azonosítóORCID azonosítóKözreműködés
Fodor, ÉvaNEM RÉSZLETEZETTNEM RÉSZLETEZETTSzerző
Révész, LászlóNEM RÉSZLETEZETTNEM RÉSZLETEZETTSzerző
Megjegyzés: A PROJEKT ÉS KIADVÁNYAI, VALAMINT JELEN TANULMÁNY AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.
Kulcsszavak: pedagógia, rekreáció, szabadidő, tanösvény, tanösvények tervezése. ----- education, educational trails, free time, planning educational trails, recreation
Nyelv: magyar
ISSN: 2677-0105
Felhasználó: Tibor Gál
Dátum: 02 Jan 2020 12:19
Utolsó módosítás: 02 Jan 2020 12:25
URI: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/4644
Műveletek (bejelentkezés szükséges)
Tétel nézet Tétel nézet