Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ü | Ő
Találatok száma: 261.

A

Aczél, Petra (2009) Korlátok és gátlások : Olvadó határok az újmédia-kommunikációban. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 63-69.

Aczél, Petra (2009) A dialógus retorikája Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 25-33. ISSN 1788-1358

Aliouche, Abdelkrim, Merghadi, Faycel (2009) A common fixed point theorem via a generalized contractive condition Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 3-14. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Andok, Mónika (2009) A bulvár mint kód Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 17-22.

Andok, Mónika (2009) A modernitás műfaja Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 11-17. ISSN 1788-1358

Andrikovics, Sándor, Sebő, Péter, Kiss, Ottó (2009) Szövetes állatok rendszere : Csalánozók - Gerincesek. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Antal, Károly (2009) Az aktivált szinapszisok eloszlásának hatása a talamokortikális sejtek kérgi és szenzoros aktivációjának hatékonyságára Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 57-65. ISSN 1219-4216

Antal, Éva (2009) Az etikai fordulat traumája Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 121-128. ISSN 1789-8064

Antal, Éva (2009) Beyond rhetoric : Rhetorical figures of reading. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-38-9

Antal, Éva, Czeglédi, Csaba (2009) Eger Journal of English Studies (Vol. 9.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

B

B. Fejes, Katalin (2009) Egy Márai-mondat tanulságai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 145-148. ISSN 1785-6906

B. Gergely, Piroska (2009) Rózsák és Ruzsák Erdélyben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 158-162. ISSN 1785-6906

Balogh, Eszter, Lipcsei, Anita, Karsai, Georgina, Kocsis, Krisztina, Kurkó, Tímea (2009) Az országos napilapok interjúinak kvantitatív vizsgálata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 111-124. ISSN 1788-1358

Balogh, Lehel (2009) Új kihívások a bioetika terén: “Enhancement Technologies” Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 36-52. ISSN 1789-8064

Balásné Szalai, Edit (2009) A birtokos személyjeles tárgy a mordvinban és a magyarban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 19-24. ISSN 1785-6906

Balázs, Géza (2009) Az örömelven működő bulvársajtó nyelve Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 23-27.

Balázs, Géza (2009) Nyelvi tabuk a médiában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 76-80.

Balázs, Géza (2009) A kommunikációelmélet hasznáról és… Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 145-148.

Balázs, Géza (2009) A magyar reneszánsz nyelvi stílusa Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 24-34. ISSN 1785-6906

Balázs, László (2009) Sajtónyelv – médianyelv az interneten Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 154-157.

Barta, János, ifj. (2009) Lappangó szántóföldek In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 73-84.

Bartók, Béla (2009) „Gazdaparlament” (Az OMGE vándorgyűlése Egerben 1938-ban) In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 233-242.

Bartók, Béla (2009) A rozsnyói egyházmegye magyarországi kormányzása 1937–1939 között Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 191-205. ISSN 1785-3117

Bencze, Lóránt (2009) Brutális és brutál ..., avagy terhes a csajom? : Kétféle műveltség szociokulturális és kognitív nyelvi elemzése. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 89-97.

Bencze, Lóránt (2009) A kód fogalmáról Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 40-53. ISSN 1785-6906

Benkes, Zsuzsa, Petőfi S., János (2009) Szövegelemzést előkészítő kreatív gyakorlatok Márai Sándor műveiből vett szövegrészletek felhasználásával Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 53-61. ISSN 1785-6906

Bernáth, László (2009) Az alany védelmében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 153-156. ISSN 1788-1358

Besze, Tibor (2009) A magyarok és a szlávok korai történetének néhány vitás kérdéséről Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 49-66. ISSN 1785-3117

Bitskey, István (2009) Erdődy Gábor egri püspök könyvjegyzéke In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 23-29.

Bodosi, Béla (2009) Az egri líceumi iskolák Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-31-0

Bozsik, Gabriella (2009) Gondolatok a címekről és a helyesírásukról Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 71-82. ISSN 1785-6906

Bremner, A., Høibakk, R., Lukkassen, D. (2009) Crossed ladders and Euler’s quartic Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 29-41. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Budai, László (2009) Anyanyelv-elsajátítás és idegennyelv-tanulás Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 82-92. ISSN 1785-6906

Bukor, József (2009) On the existence of triangle with given angle and opposite angle bisectors length Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 43-46. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Buzinkay, Géza (2009) Szimathy Sebestyén és az újságírás Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 19-24. ISSN 1788-1358

Bánfalvi, Attila (2009) Ami morális volt, medikálissá vált Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 24-35. ISSN 1789-8064

Békési, Imre (2009) A megokolás nyomatékos bevezetésére szolgáló határozószók Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 35-39. ISSN 1785-6906

Bérczes, Tamás (2009) Approximation approach to performance evaluation of Proxy Cache Server systems Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 15-28. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Bíró, Ferenc (2009) Egy régió településnevei a 18. század elején : Bél Mátyásnak Heves megyéről készült ismertetése alapján. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 62-70. ISSN 1785-6906

Bíró, Melinda (2009) Az úszásoktatás tanár – tanuló interakcióinak meghatározása, cheffers interakciós kategóriarendszerének(CAFIAS) adaptálásával z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 5-20. ISSN 1788-1579

Bóka, Beáta, Adányiné Kisbocskói, Nóra, Ballagó, Krisztina, Kiss, Attila (2009) Sajtok biogén amin tartalmának meghatározása diamin oxidáz enzim alapú amperometriás bioszenzorral Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 25-35. ISSN 1219-4216

C

Cs. Jónás, Erzsébet (2009) A frazeologizmusok fordításstilisztikája Mihail Solohov Csendes Don című regényének magyar szövegváltozatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 174-183. ISSN 1785-6906

Csehó, Tamás (2009) Zum Einfluss des Foreigner Talk auf die Entstehung des Migrantendeutsch Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 153-168.

Csesznokné Kukucska, Katalin (2009) Az alsófokú elemi népoktatás Heves és Külső-Szolnok vármegyében 1770–1863 között In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 85-98.

Csutorás, Csaba, Rácz, László, Fűtő, Péter, Forgó, Péter, Kiss, Attila (2009) Mikotoxinok monitoringja mustok érési folyamatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 73-84. ISSN 1789-0608

Csépányi, Zsolt (2009) Módszertani alapvetések : A mélyinterjútól a "világot megtapasztaló létig". Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 77-86. ISSN 1788-1358

Csüllög, Judit (2009) A népdal szerepe a kezdők zongoraoktatásában Magyarországon Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Czetter, Ibolya (2009) „Az életet, úgy, ahogy van, nem lehet megérteni” : Az idő és az emlékezet szerveződése és szövegszervező szerepe Márai Sándor Egy polgár vallomásai című művében. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 92-105. ISSN 1785-6906

D

Dalmádi, Renáta (2009) Főműsoridős hírműsorok mint multimediális szövegek Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 103-110.

Dascˇal, Judita, Száz, Árpád (2009) Inclusion properties of the intersection convolution of relations Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 47-60. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Dede, Éva (2009) Hallom és olvasom: új televíziós szokás a híradásban és a véleményformálásban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 81-88.

Dede, Éva (2009) Változatok a szerelemre Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 40-47.

Demmel, József (2009) Tisza Kálmán és a szlovákok, avagy egy szóváltás anatómiája Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 163-176. ISSN 1785-3117

Do, Tien Van (2009) A computational algorithm for the CPP/M/c retrial queue Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 61-69. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Dobos, Anna, Homoki, Erika, Sütő, László (2009) Kérdőíves vizsgálat a földrajzi ismeretek mindennapi használatáról országos szinten és az egri környezettan hallgatók körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 3-20. ISSN 1789-0608

Dobos, Anna, Sütő, László, Homoki, Erika (2009) Kérdőíves felmérés – A továbbtanulás szempontjából értékelhető tantárgyak fontosságát illetően – egri környezettan szakos hallgatók körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 21-33. ISSN 1789-0608

Dobóné Berencsi, Margit (2009) Az írásjelek stiláris szerepe Szabó Lőrinc Elismerés című versében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 105-110. ISSN 1785-6906

Dolmányos, Péter (2009) "But in what country have we been?" Observations of the Border in Contemporary Irish Poetry Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 33-40. ISSN 1786-5638

Dolmányos, Péter (2009) Siobhán Campbell: Cross-Tal [könyvismertetés] Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 101-105. ISSN 1786-5638

Domokos, Lajos (2009) Elsorvadt a forma, nem leli helyét a tartalom Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 137-143. ISSN 1788-1358

Domonkosi, Ágnes (2009) A pragmatika szerepe a retorikai-stilisztikai alakzatok értelmezésében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 110-121. ISSN 1785-6906

Dávid, Árpád (2009) A belichnus ichnogenus késő-oligocén (egri) korú gasztropódák mészvázain(Eger, Wind-féle téglagyár) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 65-75. ISSN 1216-4208

E

Eőry, Vilma (2009) Időszerkezet egy Esterházy-regényben : Az idő és az időt kifejező nyelvi formák A szív segédigéiben. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 121-128. ISSN 1785-6906

F

Falucskai, János (2009) On the k-reversibility of finite automata Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 71-75. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Fehér, Erzsébet (2009) Az irodalmi stílus néhány kérdéséről újabb megközelítésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 129-144. ISSN 1785-6906

Fehér, György (2009) Darányi Ignác életpályája In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 99-112.

Fekete, Péter (2009) A nyelvjárások, a nyelvjárás és az iskolai oktatás : Papp Istvánra emlékezve. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 149-157. ISSN 1785-6906

Forgó, Péter, Kiss, Attila (2009) Development and adaptation of novel HPLC procedure to characterize biogenic amines in food samples Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 45-52. ISSN 1219-4216

Fáy, Tamás (2009) Zur soziolinguistischen Funktion des Foreigner Talk Studia Germanica Universitaties Vesprimiensis. 13 (1). pp. 101-114.

Földes, Anna (2009) Portré és polémia Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 157-162. ISSN 1788-1358

Földes, Györgyi (2009) Hommages et Tombeaux Chez Mallarmé-L'articulation Ressuscitante et Ranimante Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 15-22.

Für, Lajos (2009) A parasztvilág eltűnése – „alulnézetből” In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 287-292.

G

Garaczi, Imre (2009) Én és a Másik a szétfeszített létezésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 98-111. ISSN 1789-8064

Garazsi, Dániel (2009) Egy olimpia, három olvasat : Peking eseményei a nyomtatott sajtóban. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 125-129.

Gebei, Sándor (2009) Gondolatok a 17–18. századi „Habsburg-ellenes rendi küzdelmek” értelmezéséhez Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 3-12. ISSN 1785-3117

Gebei, Sándor (2009) II. Rákóczi Ferenc „szövetségesei”: XII. Károly svéd király, I. Péter orosz cár In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 31-43.

Gebei, Sándor, Makai, János, Bartók, Béla (2009) Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-40-2

Gergely, Jenő (2009) A Keresztény Községi Párt harca Wolff Károly halála után a Kékkeresztes Mozgalommal In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 213-231.

Gréczi-Zsoldos, Enikő (2009) Egy XVII. századi középnemesi misszilis faggatása Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 162-168. ISSN 1785-6906

Gutbrod, Gizella (2009) Notes Sur le Rapport de Simone weil ez Francois Mauriac Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 23-38. ISSN 1785-2285

Győrffy, Miklós (2009) Az interjú mint rítus Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium. pp. 133-135. ISSN 1788-1358

Gábos, Judit (2009) Dinu Lipatti : A XX. század első felének zongoraművésze és zeneszerzője. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-39-6

Gál, Sándor, Keresztény, István, Keresztény, Olga (2009) Portfolió az általános iskola 6. évfolyamán az egészségtan tantárgymodul tanításában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 121-129. ISSN 1219-4216

H

H. Tomesz, Tímea (2009) Címek a bulvárban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 28-39.

H. Tomesz, Tímea (2009) Tabuk mentén – sértések, avagy a közlés határai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 70-75.

H. Varga, Gyula (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-47-1

H. Varga, Gyula (2009) Bulvárosodás a médiában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 91-16.

H. Varga, Gyula (2009) Korlátok és korlátlanságok a közélet és a média nyelvhasználatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 55-62.

H. Varga, Gyula (2009) Prefixumok a világ nyelveiben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 262-273. ISSN 1785-6906

H. Varga, Gyula (2009) A sajtónyelvi-médianyelvi kutatások újabb fejezete Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 3-6.

Hajdu, Pál, Bocz, Árpád, Hidvégi, Péter, Juhász, Imre, Szalay, Gábor (2009) A sítábor megítélése az Eszterházy Károly Főiskola testnevelő-edző és sportszervező alapszakos hallgatói körében z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 21-31. ISSN 1788-1579

Harsányi, Mihály (2009) Zur Serialisierung verbaler Nebensatzprädikate in der Schreibsprache von Halle/Saale im Zeitraum von 1890–1950 Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 117-133.

Harsányi, Mihály, Kelemen, Imre (2009) Übungen zum Gebrauch des Passivs und seiner Konkurrenzformen im Deutschen Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-23-5

Heltainé Nagy, Erzsébet (2009) A virágnyelvről – különös tekintettel a rózsára Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 168-174. ISSN 1785-6906

Herczeg-Deli, Ágnes (2009) A Cognitive Pragmatic Review of Natural Discourse Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 61-77. ISSN 1786-5638

Herczeg-Deli, Ágnes (2009) A Cognitive Pragmatic Review of Natural Discourse Eger Journal of English Studies. (9). pp. 61-77. ISSN 1786-5638

Hernyák, Zoltán, Király, Roland (2009) Teaching programming language in grammar schools Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 163-174. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Herzog, Csilla (2009) Az interjú helye a médiaműveltség vizsgálatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 97-110. ISSN 1788-1358

Hidvégi, Péter, Müller, Anetta (2009) Vizsgálatok a munkahelyi stressz köréből z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 33-50. ISSN 1788-1579

Hoffmann, Miklós (2009) Annales Mathematicae et Informaticae (36.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

Hohwald, Christophe (2009) La Diplomatie Francaise Face Á La Crise Royale En Hongrie(1921) Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 99-107. ISSN 1785-2285

Honfi, László (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Honfi, László, Szalay, Gábor, Váczi, Péter (2009) A sport beépülése a mindennapokba z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 51-63. ISSN 1788-1579

I

Iványi, Zsuzsanna (2009) Interjú és nyelvészeti konverzációelemzés : A kommunikációs folyamat megteremtése. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 49-55. ISSN 1788-1358

J

Javorniczky, István (2009) A demokratikus társadalom műfaja Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 171-173. ISSN 1788-1358

Juhász, Imre, Hoffmann, Miklós (2009) Surface interpolation with local control by linear blending Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 77-84. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Juhász, Rita (2009) Humor a hírekben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 130-142.

K

Kabán, Annamária (2009) Az ismétlés mint retorikai-stilisztikai alakzat Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 183-186. ISSN 1785-6906

Kajati, György (2009) Civil vélemények a villamosenergia-iparról Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 117-137. ISSN 1216-4208

Kalcsó, Gyula (2009) Volt-e a XVI. század nyomtatott írásbeliségének stílusnormája? Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 186-196. ISSN 1785-6906

Kalcsó, Gyula (2009) A névszóragozás egységesülése a XVI. századi magyar nyomtatványokban Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Kalmár, János (2009) A janzenizmus Habsburg monarchiabeli gyökereiről In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 45-51.

Kalocsai-Varga, Éva (2009) Ein mögliches Verfahren der vergleichenden Inhaltsanalyse bei Lesebüchern Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 193-201.

Kaló, Ferenc (2009) Herzen és Csernisevszkij In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 365-374.

Kaló, Krisztina (2009) Qu'est-ce Le Roman Épistolaire Aujourd'Hui? Problémes de Définition Relevés Dans La Littérature Critique Du Genre Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 39-50.

Kegelmann, René (2009) Alles ist hier Grenze : Anmerkungen zu eiuem Themenkomplex im Erzählband „Seltsame Materie" von Terézia Mora. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 99-105.

Kegyes, Erika (2009) Die Schlagzeilen in der Presse unter einem übersetzungspraktischen Aspekt Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 135-151.

Kepes, András (2009) Amikor „teremtjük” a kapcsolatot Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium. pp. 127-132. ISSN 1788-1358

Kertész, István (2009) Egy rekonstrukciós kísérlet nehézségei In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 293-318.

Kicsák, Lóránt (2009) A dekonstrukció mint etikai gyakorlat Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 129-142. ISSN 1789-8064

Kiss, Attila, Petrusán, János, Forgó, Péter (2009) Revealing transformation pathways and degradates of inuline by new ELSD-method Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 37-43. ISSN 1219-4216

Kiss, Jenő (2009) Készülőben az új magyar nyelvjárási atlasz : Gondolatok, észrevételek. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 196-203. ISSN 1785-6906

Kiss, László (2009) Szétválaszt, ami összeköt In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 337-358.

Kiss, László (2009) A magyarok Szlovákokról alkotott képe a reformkorban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 111-128. ISSN 1785-3117

Kiss, László, Nagy, Imrich (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae [A közös történelem vitás kérdései] Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Kmet, Miroslav (2009) Dejiny slovensko-madarských vztahov v didakticko-dejepisnej reflexii Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 35-48. ISSN 1785-3117

Kocsány, Piroska (2009) A közelre mutató névmás szövegalkotó szerepben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 203-209. ISSN 1785-6906

Komenczi, Bertalan (2009) Információ, ember és társadalom : Az információtól az információs társadalomig. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-33-4

Kordics, Noémi (2009) Sprache, Kultur und Identität : Die Autobiographie von Arthur Holitscher im Spiegel des politischen und sprachlichen Assimilationsprozesses. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 87-98.

Kormos, József (2009) A nevelésetika megalapozási lehetőségeiről a kortárs filozófia szempontjából Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 222-228. ISSN 1787-6540

Kornyáné Szoboszlay, Ágnes (2009) A hegy és az út szerepe Kós Károly Varju nemzetségében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 209-215. ISSN 1785-6906

Kovács, Mária, Kecskés, Judit (2009) Az elbeszélő múltú igék felismerési problémái : Vizsgálat felnőtt nyelvhasználók körében. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 216-224. ISSN 1785-6906

Kovács, Tibor (2009) A kevés – még kevesebb? : Az Alföld zsugorodó települései és (ki)útkereséseik. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 103-116. ISSN 1216-4208

Kovács, Zoltán, Varga, János, Dudás, György (2009) Adatok a Kazári Vízvölgy pókfaunájához Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 67-70. ISSN 1219-4216

Kovács, Éva (2009) Anglizismen im Deutschen: eine Gefahr oder eine natürliche Erscheinung? Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 181-190.

Kovács, Éva (2009) On the Development of the Subjunctive from Early Modern English to Present-Day English Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 79-90. ISSN 1786-5638

Kovásznai, Gergely, Kusper, Gábor (2009) Introducing general redundancy criteria for clausal tableaux, and proposing resolution tableaux Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 85-101. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kozári, József, Vizi, Sándor (2009) Eger város forradalmi szervei az 1956-os forradalom idején a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság politikai nyomozó alosztályának jelentése alapján In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 257-276.

Krizsó, Szilvia (2009) Riporter tervez… Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 167-170. ISSN 1788-1358

Krémer, Sándor (2009) Richard Rorty etikája Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 143-152. ISSN 1789-8064

Kubuš, Martin (2009) Selected Problems with the Translation of Woody Allen's Essay The UFO Menace Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 91-98. ISSN 1786-5638

Kunec, Patrik (2009) Prví uhorskí emigranti usídlení vo Francúzsku: Ladislav Bercéni (1689–1778) A niektorí hornouhorskí príslušníci jeho husárskeho pluku Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 85-100. ISSN 1785-3117

Kunkli, Roland (2009) Localization of touching points for interpolation of discrete circles Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 103-110. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kárász, Imre (2009) Adatok a csíkos kecskerágó (Euonymus Europaeus L.) gyökérrendszeréhez Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 35-44. ISSN 1789-0608

Kása, Peter (2009) Jegyzetek a szlovák romantikus nemzettudat kialakulásához és fejlődéséhez Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 101-110. ISSN 1785-3117

Kóczián, Péter (2009) A demokrácia egyik alapegysége Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 147-152. ISSN 1788-1358

Kónya, Peter (2009) Protihabsburské povstania v ranonovekých dejinách Slovenska Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 13-34. ISSN 1785-3117

Körömi, Gabriella (2009) Un Long Dimanche De Fiancailles : Le Roman de Japrisot et Le Film de Jeunet. Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 51-61. ISSN 1785-2285

L

Leskó, Gabriella (2009) Gyógyhatású gombák Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 67-72. ISSN 1789-0608

Loboczky, János (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica [„KORTÁRS ETIKAI IRÁNYOK – GONDOLKODÓK” : Az Egerben, 2008. november 13–14-én megrendezett tudományos konferencia előadásai] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Loboczky, János (2009) Előszó Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 3-4. ISSN 1789-8064

Loboczky, János (2009) Gyakorlati filozófia és etika Gadamernél Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 112-120. ISSN 1789-8064

Ludassy, Mária (2009) Cassirer a felvilágosodás filozófiájáról Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 63-82. ISSN 1789-8064

Lénárt, András (2009) Az elbeszélt források használata a jelenkortörténet-írásban : Az oral history szerepe és jelentősége. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 57-64. ISSN 1788-1358

Lőrincz, Julianna (2009) A költői szövegek fordítása Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 224-232. ISSN 1785-6906

M

MacLoad, Allan J. (2009) A note on integral clock triangles Annales Mathematicae et Informaticae. 36. 111-115Ma. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Makai, János (2009) Zűrzavar Vlagyimir-Szuzdalban (1174–1177 In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 319-335.

Mariska, Zoltán (2009) Az egyén transzcendentálfilozófiai és antropológiai értelmezése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 166-190. ISSN 1787-6540

Marques, Diego (2009) A geometric proof to Cantor’s theorem and an irrationality measure for some Cantor’s series Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 117-121. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Martin, József (2009) Amiért Bismarck megharagudott Jókaira : Egy korai interjú-anyag nyomában. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 35-45. ISSN 1788-1358

Martin, József (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszterházy Károly Főiskola Médiatudományi Tanszékének rendezésében, 2008. május 16.] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Martin, József Péter (2009) Konstruktív konfrontáció Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum Medialium [Az interjú mint sajtóműfaj és módszer : Tudományos konferencia az Eszter. pp. 163-166. ISSN 1788-1358

Mika, János (2009) Az éghajlatváltozás néhány sajátossága Észak-kelet Magyarország térségében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 49-63. ISSN 1216-4208

Miklós, Endre (2009) Egy ma is aktuális recenzió In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 207-212.

Milinki, Éva, Kiss, Attila, Murányi, Zoltán, Szováti, Katalin (2009) Két közepesen perzisztens peszticid (simazin, acetoklór) degradációjának vizsgálata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 53-56. ISSN 1219-4216

Minya, Károly (2009) Bulvárstílus, bulvárszó Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 48-51.

Misi, László (2009) Önkényuralom és kiszolgáltatottság Magyarországon (1945–1956) In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 243-255.

Misik, Tamás (2009) Erdőkutatások és erdőpusztulások a mérsékelt égövben. Európa Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 45-57. ISSN 1789-0608

Miskei, Antal (2009) Egy királyi mezőváros születése a 15. század derekán In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 11-21.

Misóczki, Lajos (2009) Vallási türelem a Rákóczi-szabadságharc idején In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 53-60.

Mogyorósi, Zsolt (2009) A hátrányos helyzet öröksége Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica [A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés]. pp. 7-39. ISSN 1586-6181

Molnár, Klára (2009) Theaterraum als Erfahrungsraum: Entführung zu Grenzgebieten : „Eraritjaritjaka. Musee des Phrases" – eine Aufführung von Heiner Goebbels nach Texten von Elias Canetti. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 107-113.

Monok, István (2009) La Bibliotheca Corviniana et les imprimés In: Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’état moderne. Budapest, OSZK. pp. 161-175.

Murányi-Zagyvai, Márta (2009) Das wissenschaftliche Beziehungssystem der Lexikographie Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 169-179.

Márton, Krisztina, Juhász, Attila (2009) A testedzés, mint fejlesztő eszköz és nevelési módszer a kriminálpedagógiában z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 65-76. ISSN 1788-1579

Mózes, Mihály (2009) Agrárfejlődés Erdélyben, 1867-1918 Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Mózes, Mihály (2009) Trianon gazdasági hatásai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 177-190. ISSN 1785-3117

Mózes, Mihály (2009) A tradicionális ipar válsága Erdélyben (1849–1914) In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 127-139.

Müller, Anetta, Szabó, Róbert (2009) Analysis of Agárd, Komárom and Pápa's thermal and experiences bath, according the guest's satisfaction z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 89-99. ISSN 1788-1579

Müller, Anetta, Szabó, Róbert, Kerényi, Erika, Mosonyi, Attila (2009) Fürdőkutatás a közép-dunántúli régióban z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 77-87. ISSN 1788-1579

N

Nagy, Dezső (2009) A középiskolai etikatanítás lehetséges módszereiről Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 229-247. ISSN 1789-8064

Nagy, Edit (2009) Személyiségetika-variációk Ottlik Géza regényvilágában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 202-212. ISSN 1789-8064

Nagy, Imrich (2009) Stredoeurópsky rozmer formovania politických názorov Erazma Rotterdamského Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 67-84. ISSN 1785-3117

Nagy, Mária (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica [A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Nagy, Mária (2009) Bevezető Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica [A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés]. pp. 3-5. ISSN 1586-6181

Nagy, Mária (2009) Tanári kompetenciák és a hátrányos helyzetű tanulók nevelése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica [A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés]. pp. 59-84. ISSN 1586-6181

Nagy, Rita (2009) Druckereien und Verlagswesen im Hinblick auf den Kalenderdruck im 18. Jahrhundert im Königreich Ungarn Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 41-54.

Nagy L., János (2009) Kiasztikus alakzatok = kiasztikus gondolkodás? Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 243-249. ISSN 1785-6906

Németh, István (2009) A 20. század titkai, Európa 1900-1945 : Történelmi olvasókönyv (1-5. kötet). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Németh, István (2009) A németek elűzése Szlovákiából (1944–1946) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 207-218. ISSN 1785-3117

Németh, Orsolya Zsuzsa (2009) Az interjú önismereti hatása Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 87-95. ISSN 1788-1358

O

Orbán, Sándor (2009) Mitthyridium constrictum (Sull.) Robins., new to Thailand and other Calymperaceae (Bryophyta) species from Phuket and adjacent region (Thailand) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 21-24. ISSN 1219-4216

Orbán, Sándor, Pénzesné Kónya, Erika, Sass-Gyarmati, Andrea (2009) Radiolarit és agyagpala alapkőzeten kialakult acidofil erdőtársulások kriptogám vegetációjának leírása a Bükk hegységből Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 6-23. ISSN 1219-4216

Oxman, Victor (2009) A purely geometric proof of the uniqueness of a triangle with given lengths of one side and two angle bisectors Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 175-180. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

P

Pajtókné Tari, Ilona (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Pajtókné Tari, Ilona (2009) A számítógép mint taneszköz jelentősége a földrajztanításban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 7-29. ISSN 1216-4208

Pap, József (2009) Országgyűlési választások, országgyűlési képviselők Heves megyében a dualizmus korában In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 141-159.

Pap, József (2009) A Szlovákok által lakott választókerületek képviselőválasztásainak statisztikai vizsgálata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 147-162. ISSN 1785-3117

Pap, József (2009) Választók és választások Heves és Sáros vármegyében a 20. század első évtizedében ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA. 15 pp. 293-309. ISSN 1217-4602

Patkó, Katalin, Bíró, Melinda (2009) Versenyúszók táplálkozási szokásainak vizsgálata z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 101-112. ISSN 1788-1579

Patkós, Csaba (2009) A leader program Észak-Magyarországon az intézményesülés elméletének tükrében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 139-153. ISSN 1216-4208

Petercsák, Tivadar (2009) Az egri fertálymesterek feladatainak változása a 18–20. században In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 161-176.

R

R. Molnár, Emma (2009) A frazeológiai egységek feldolgozásának aspektusairól Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 233-243. ISSN 1785-6906

Reichmann, Angelika (2009) A Womb with a View" - Approaches to Classic-Novel Adaptation in Recent British Films Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 41-60. ISSN 1786-5638

Romsics, Ignác (2009) A magyar nemzetiségpolitikai gondolkodás és Grünwald Béla In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 113-125.

Rózsa, Erzsébet (2009) Személy, felelősség, morális fantázia. Alkalmazott etika a kortárs német filozófiában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 5-23. ISSN 1789-8064

S

Schneller, Dóra (2009) Les Récits Fantastiques D'André Pieyre De Mandiargues Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 63-72. ISSN 1785-2285

Sipos, Levente (2009) Rudnyánszky Endre In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 177-205.

Skvarna, Dusan (2009) Obraz rokov 1848/49 v slovenskej kultúre (od polovice 19. storocia po súcasnost) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 129-146. ISSN 1785-3117

Somos, Róbert (2009) Hagyomány és modernitás Pauler Ákos etikájában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 153-165. ISSN 1789-8064

Szabó, Csaba (2009) Eine Skizze zum Fühlen in Hölderlins Werk (oder der „Gott in uns" und die Berührung) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 77-85.

Szatmári, Szabolcs János (2009) Theater und Erinnerungskultur im 18. Jahrhundert Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 55-61.

Szayly, József (2009) A közszolgálati rádió Magyarországon Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 149-153.

Szendrei, Péter, Dudás, György, Varga, János (2009) Pókfaunisztikai vizsgálatok a kisújszállási Öregerdő területén Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 71-75. ISSN 1219-4216

Szikszainé Nagy, Irma (2009) A Tóth Árpád-i „hegyi beszéd” Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 250-255. ISSN 1785-6906

Szitta, Emese, Juhász, Péter, Kiss, Béla, Müller, Zoltán (2009) Lárvaadatok a Bükk hegység tegzes (Trichoptera) faunájának ismeretéhez Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 59-65. ISSN 1789-0608

Szászné Molnár, Zsuzsanna (2009) Az etika ontológiai megalapozásának kísérlete – Hans Jonas gondolatai a „Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation” c. könyve alapján Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 83-97. ISSN 1789-8064

Széchenyi, Ágnes (2009) Irodalomtörténet-írás és interjú : Az alany igényli, hogy birtokolja a szöveget. Vezér Erzsébet emlékének. z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok médiatudományok köréből. pp. 65-75. ISSN 1788-1358

Szőke, Krisztina (2009) A lemorzsolódás problémája : Nemzetközi kitekintés. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica [A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés]. pp. 41-58. ISSN 1586-6181

T

Thiel, Katalin (2009) Személyiségetikák a filozófiaoktatásban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 213-221. ISSN 1787-6540

Tolcsvai Nagy, Gábor (2009) Az imperatívusz szemantikája Márai Naplójában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 256-262. ISSN 1785-6906

Tukacs, Tamás (2009) Being Engaged: Trauma in Henry Green's Party Going Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 3-19. ISSN 1786-5638

Támcsu, Tímea (2009) Az udvariassági szokásrendszer megjelenése a televízió nyelvhasználatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Communicationis [A médianyelv bulvárosodása]. pp. 111-124.

Tómács, Tibor (2009) An almost sure limit theorem for α-mixing random fields Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 123-132. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Tóth, Antal (2009) A modern kriminálgeográfia Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 91-102. ISSN 1216-4208

Tóth, János (2009) Fenntarthatóság és etika Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 53-62. ISSN 1789-8064

Tóth, Tibor (2009) Homage and a Kind of Thumbed Nose to a Very Old Tradition : John Fowles's The Ebony Tower. Eger Journal of English Studies. 2009. Vol. 9.. pp. 21-31. ISSN 1786-5638

Tóth, Tibor (2009) Tanár a felvevőgéppel : Filmek az iskolákról, az iskoláknak. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica [A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés]. pp. 85-92. ISSN 1586-6181

Túri, József (2009) Limit theorems for the longest run Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 133-141. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Túri, Tünde, Dudás, György, Varga, János (2009) Adatok a Sár-hegy farkaspók (lycosidae) faunájához Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 77-83. ISSN 1219-4216

U

Ujfaludi, László (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Ujfaludi, László (2009) A szépség rejtett dimenziói – Fizika és képzőművészet Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 85-107. ISSN 1789-0608

Ujvári, Hedvig (2009) Abriss der deutschsprachigen Presselandschaft in Ungarn im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 63-76.

Utasi, Zoltán (2009) A cered-almágyi-medence geomorfológiai szintjeinek vizsgálata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 77-90. ISSN 1216-4208

V

V. Raisz, Rózsa (2009) Vargáné dr. Raisz Rózsa főiskolai tanár főbb publikációiból Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 11-17. ISSN 1785-6906

Vadász, Sándor (2009) Egy nemzetközi történészkongresszus különlegessége In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 359-364.

Varga, János (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Varga, János (2009) Veszélyes állatok : Parazita állatok, az ember parazitái, állati eredetű fertőzések (zoonózisok). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-42-6

Varga, Zsuzsanna (2009) Az agrár-elit néhány jellegzetessége a Kádár-korszakban In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 277-285.

Varga, Éva (2009) Kooperativ lehren und lernen - Ein Weg zu neuen Lehrerkompetenzen Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische Studien (Bd. 7.). pp. 203-210.

Varinsky, Vladimir (2009) Komparácia nútených prác na slovensku v rokoch 1941–1953 Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 219-231. ISSN 1785-3117

Veres, Gábor, Szántó, György (2009) Az Egri Érseki Líceum Múzeuma Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-82-6

Veres, Ildikó (2009) „Az erkölcs erkölcstelensége” avagy az erkölcs rendszer-telenségének paradoxonai Révay József gondolatvilágában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a filozófiatudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Philosophica. pp. 191-201. ISSN 1787-6540

Vermes, Albert (2009) The Process of Translation : A Course in the Practice of Translation from English into Hungarian. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-27-3

Vida, József (2009) Az egri varázstorony programjainak bővítése múzeumpedagógiai órákkal Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 4.). pp. 109-115. ISSN 1789-0608

Vitéz, Gábor Miklós (2009) A sajóládi keményfás ligeterdő (sajóládi erdő) botanikai felmérése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 103-119. ISSN 1219-4216

Vitéz, Gábor Miklós, Varga, János (2009) A sajóládi erdő zoológiai értékei Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio biologiae. pp. 77-83. ISSN 1219

Vágási, Margit (2009) Les Visages de la Francophonie Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 89-96. ISSN 1785-2285

Várady, Krisztina (2009) Poulenc: Un soir de neige Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-46-4

Várhelyi, Tamás (2009) A turizmus fejlesztése Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-41-9

Vécseyné Kovách, Magdolna, Plachy, Judit, Bognár, József (2009) Életmód programok előkészítése az idősek számára – szakirodalmi áttekintés z Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Sport, életmód, egészség = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 113-122. ISSN 1788-1579

W

Wüchner, Patrick, Sztrik, János, Meer, Hermann de (2009) Investigating the mean response time in finite-source retrial queues using the algorithm by Gaver, Jacobs, and Latouche Annales Mathematicae et Informaticae. 36. pp. 143-160. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Z

Zachar, József (2009) Beregszász huszárai, 1755–1768 In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 61-72.

Zimányi, Árpád (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Zimányi, Árpád (2009) Mondatszerkezeti sajátságok vizsgálata tankönyvi szövegekben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 274-280. ISSN 1785-6906

Zimányi, Árpád (2009) Vargáné dr. Raisz Rózsa 70. születésnapjára Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-9. ISSN 1785-6906

Á

Ádám, Péter (2009) Le Petit Lavisse et le Sentiment National Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 7-13. ISSN 1785-2285

Ü

Ütőné Visi, Judit (2009) A földrajzoktatás tartalmi, szerkezeti átalakulása Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a földrajztudományok területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae. pp. 31-48. ISSN 1216-4208

Ő

Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-61-7

Őrsi, Tibor (2009) Faux Anglicismes et Faux Amis Őrsi, Tibor (2009) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.). Tanulmányok a francia nyelv és irodalom köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Romanica [Jadis et naguère : Recherches d’études françaises] Eger, Eszterházy. pp. 75-88. ISSN 1785-2285

Őrsi, Tibor (2009) Lexikológiai és szaknyelvi tanulmányok Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 23:10:23 2023 CET.