Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ó | Č
Találatok száma: 257.

A

Antal, Éva (2013) Dystopian Impulse in Social Criticism: Scruton's Optimistic Pessimism (Roger Scruton, The Uses of Pessimism and the Danger of False Hope , London: Atlantic Books, 210, 232 pp : [könyvismertetés]. Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 103-107. ISSN 2060-9159

Antal, Éva, Czeglédi, Csaba (2013) Eger Journal of English Studies (Vol. 13.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Apró, Anna (2013) Tafonómiai megfigyelések danitz-pusztai gerinces maradványokon In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 204-235.

B

B. Fejes, Katalin (2013) A szöveg konnexitása : A szintaxis szerepe a szövegalkotásban és a szövegértésben. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 36-52. ISSN 1785-6906

Balla, Péter (2013) Báthori István király és Jan Zamoyski kancellár kapcsolata – egy sikeres együttműködés története Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 4-23. ISSN 2064-325X

Ballabás, Dániel (2013) Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-19-4

Ballabás, Dániel (2013) Módszertani tanulmányok Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-47-7

Ballabás, Dániel (2013) A főrendiházi cenzus a gyakorlatban - a Széchényiek példáján keresztül megvilágítva Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 237-257. ISSN 1785-3117

Balogh, Gergő (2013) Posztmodern és történelem – vázlat a megáradt időről In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 146-152.

Balásné Szalai, Edit (2013) Az uráli nyelvrokonságról (Új elméletek) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 175-181. ISSN 1785-6906

Bartók, Béla (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Bartók, Béla (2013) Az emancipációs party Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.. pp. 9-16. ISSN 1785-3117

Bartók, Béla (2013) Társutasok : Szabó Dezső hatása a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumára a visszaemlékezések tükrében. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 293-305. ISSN 1785-3117

Bege, Antal, Bukor, József, Tóth T., János (2013) On (log-) convexity of power mean Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 3-7. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Bege, Antal, Kátai, Zoltán (2013) Sierpinski-like triangle-patterns in Bi- and Fibo-nomial triangles Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 5-12. ISSN ISSN 1787-5021 (Print), ISSN 1787-6117 (Online)

Belbachir, Hacène, Belkhir, Amine (2013) Tiling approach to obtain identities for generalized Fibonacci and Lucas numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 13-17. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Benedek, Lajos, Papp, Viktor (2013) Ritka makroszkopikus tömlősgomba fajok magyarországi előfordulása [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 50. ISSN 1216-4216

Berecz, Anita (2013) Ingatlantulajdonosok és bérlők a dualizmuskori Egerben Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 97-108. ISSN 2064-325X

Berecz, Anita (2013) Társadalmi csoportok lakóhelyi elhelyezkedésének vizsgálata a dualizmuskori Egerben In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 411-433.

Bessenyei, József (2013) Nádasdy Tamás és Sárvár kapcsolata Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.. pp. 17-23. ISSN 1785-3117

Bessenyei, József (2013) Szapolyai János és a magyarországi városok Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 111-119. ISSN 1785-3117

Biró, Csaba, Kovásznai, Gergely, Biere, Armin, Kusper, Gábor, Geda, Gábor (2013) Cube-and-Conquer approach for SAT solving on grids Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 9-21. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Bitskey, István (2013) Eszterházy Károly helye Közép-Európa művelődéstörténetében A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 13-22. ISSN 2062-5561

Bodorné Juhász, Anita, Csintalan, Zsolt (2013) A Syntrichia ruralis mohafaj szénmegkötése, ökofiziológiai és növekedési sajátosságai [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 55-56. ISSN 1216-4216

Bognár, Tímea (2013) Vándorló könyvek : Tulajdonbejegyzések és ex librisek a Pálffy-család csépi gyűjteményében. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 9-51.

Bozsik, Gabriella (2013) „Az eredményesebb tanárképzésért” : Az Eszterházy Károly Főiskola Mestertanár videoportáljának bemutatása. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 127-131. ISSN 1785-6906

Buczkó, Krisztina (2013) Vissza a típushoz [Absztrakt] : Problémák és megoldások az oligotróf kovaalgák határozásában. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 21-22. ISSN 1216-4216

Budai, László (2013) Általános nyelvészet Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 138-149. ISSN 1785-6906

Báthory, Kinga (2013) Mészöly Miklós Megbocsátás című elbeszélésének elemzése In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 153-161.

Bíró, Ferenc (2013) Kell-e változtatni a nyelvtörténeti oktatáson? Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 164-174. ISSN 1785-6906

Bóta, Dániel (2013) ETA In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 196-214.

Bűdi, Boglárka (2013) Mesés-e a tudásunk a meséről, avagy mese hatásáról való vélekedés vizsgálata felnőttek körében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 215-244.

C

Cereceda, José Luis (2013) Averaging sums of powers of integers and Faulhaber polynomials Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 105-117. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Cook, Charles K., Bacon, Michael R. (2013) Some identities for Jacobsthal and Jacobsthal-Lucas numbers satisfying higher order recurrence relations Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 27-39. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Cooper, Curtis (2013) Identities in the spirit of Ramanujan's amazing identity Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 41-55. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Cserháti, Katalin (2013) A MÁV Igazgatóság Segédhivatal alkalmazottainak iskolai képzettsége, vasúti szakképesítése, jövedelmi viszonyai 1886-1918 között Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 109-118. ISSN 2064-325X

Csesznokné Kukucska, Katalin (2013) A magyar tanügy helyzete a XVIII-XIX. század közepe között Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.. pp. 25-35. ISSN 1785-3117

Csörgő, Tamás (2013) Hajlékonyság vizsgálata hatvan év feletti nőknél In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 182-203.

Csörgő, Tamás, Bíró, Melinda, Kopkáné Plachy, Judit, Müller, Anetta (2013) Masszázsterápia hatásának vizsgálata hatvan év feletti nők körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 5-16. ISSN 1788-1579

Csörsz Rumen, István (2013) Mehrsprachigkeit in der populären Dichtung Ungarns im 18. Jahrhundert Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 31-48.

Czeglédi, Alexandra (2013) Nők férfias munkakörben In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 434-463.

Czétenyi, Bálint (2013) Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 24-41. ISSN 2064-325X

Cîrnu, Mircea I. (2013) Linear recurrence relations with the coefficients in progression Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 119-127. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

D

Dinnyés, Patrik (2013) A Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság a nagy északi háborúban (1700-1721) In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 4-35.

Dinnyés, Patrik (2013) Lengyelország első felosztásának (1772) magyar történelmi jogi alapjai Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 42-57. ISSN 2064-325X

Dobóné Berencsi, Margit (2013) Egy anyanyelvi tankönyv szerepe a személyiségformálásban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 80-87. ISSN 1785-6906

Dolmányos, Péter (2013) Reality and/or Imagination - Recent Australian Poetics Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 83-91. ISSN 2060-9159

Domonkosi, Ágnes (2013) A tankönyvszöveg érthetőségének vizsgálati szempontjai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 27-35. ISSN 1785-6906

Dulai, Sándor, Kereszturi, Ákos, Devera, JP, Marschall, Mariann, Pócs, Tamás (2013) Intakt kékbaktérium kérgek fotoszintetikus aktivitása Mars analóg kezelések előtt és után [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 23. ISSN 1216-4216

E

Erzberger, Peter, Németh, Csaba (2013) Mohatérképezés Magyarországon – eredmények az iniciális fázisból [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 34. ISSN 1216-4216

Eőry, Vilma (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Eőry, Vilma (2013) Bevezető Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 3-4. ISSN 1785-6906

Eőry, Vilma (2013) Funkcionális vagy leíró nyelvészet? : Milyen grammatikát tanítsunk a leendő magyartanároknak? Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 150-157. ISSN 1785-6906

Eőry, Vilma (2013) A tankönyvszöveg és a szövegértés : Beszámoló egy kutatásról. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-25. ISSN 1785-6906

F

Farkas, Antal (2013) J. S. Bach billentyűs kompozíciói és a klasszikus jazz standardek kapcsolódási pontjai – motívikus, szerkezeti és harmóniai elemek In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 52-62.

Farkas, Edit, Flakus, Adam (2013) Aktuális eredmények a levéllakó zuzmók kutatásában [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 44. ISSN 1216-4216

Farkas, Edit, Lőkös, László, Molnár, Katalin (2013) Zuzmólakó gombák hazai Xanthoparmelia fajokon [Lichenicolous fungi living on Xanthoparmelia species in Hungary] [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 47. ISSN 1216-4216

Fogarasi, Gábor, Nagy, János, Tóth, Zsuzsa (2013) Sphagnum fajok habitat preferenciájának és fotoszintetikus aktivitásának vizsgálata szibériai tőzegmohalápokon [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 26-27. ISSN 1216-4216

Fábián, Máté (2013) A Vályi Péter-eset Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 119-127. ISSN 2064-325X

Fülep, Ádám (2013) E-papír alkalmazások kutatása az oktatásban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 245-262.

G

Gaál, Gabriella (2013) A környezetpedagógia oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszékén Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Paedagogica. pp. 55-68. ISSN 1586-6181

Gebei, Sándor, Kozári, József (2013) Dr. Nagy József (1929-2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 307-309. ISSN 1785-3117

Grebenyuk, Marina, Mikeš, Josef (2013) On normals of manifolds in multidimensional projective space Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 23-28. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Gunčaga, Jan (2013) Teacher and place of values in the mathematics education In: Učiteľ a hodnoty. Ruzomberok, Verbum. pp. 246-268.

Gunčaga, Jan, Kopáčová, Janka, Duatepe, Paksu Asuman (2013) A Comparative study : Turkish and Slovak preservice primary mathematics teachers‘ skills about symmetry. In: International Symposium Elementary Maths Teaching Proceedings. Prague, Charles University. pp. 99-106.

Guszmann, Gergely (2013) Deendayal Upadhyaya : A hindu nacionalizmus és a hindu nemzetállam teoretikusa. Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.. pp. 37-51. ISSN 1785-3117

Gyimesi, Eszter, Nyul, Gábor (2013) A note on Golomb's method and the continued fraction method for Egyptian fractions Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 129-134. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

H

Harborth, Heiko (2013) On h-perfect numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 57-62. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Harsányi, Mihály (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Harsányi, Mihály (2013) Zur Serialisierung des Finitums neuhochdeutscher Nebensatzprädikate. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 95-120.

Hauser, Zoltán (2013) Köszöntő A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 7-8. ISSN 2062-5561

Hauser, Zoltán (2013) Tisztelt Tanár Úr! Kedves Feri! (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). p. 5. ISSN 1785-3117

Hegedüs, Béla (2013) Epistemologischer Hintergrund des Litterae-LiteraturÜberganges im 18. Jahrhundert : Ein Versuch. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 49-57.

Hegedűs, István (2013) Feudális eredetű maradvány vagy a modern világgazdaság része? In: Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 35-58.

Hegedűs, István, Várkonyi, Péter (2013) A történelmi Magyarország statisztikai adatforrásai : Kataszteri anyagok, anyakönyvek, népszámlálások, „gazdacímtárak”. In: Módszertani tanulmányok. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 45-63.

Hendel, Russell Jay, Barrale, Thomas J., Sluys, Michael (2013) Proof of the Tojaaldi sequence conjectures Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 63-75. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Henter, Izabella, Mramurácz, Éva, Szabó, Zsuzsanna, Darvay, Sarolta (2013) Táplálkozástani és élelmezéstani ismeretek Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-90-7

Hoffmann, Miklós (2013) Annales Mathematicae et Informaticae (42.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

Hoffmann, Miklós, Liptai, Kálmán, Mátyás, Ferenc, Juhász, Tibor (2013) Annales Mathematicae et Informaticae (41.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

Honfi, László (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Horváth, Erika (2013) Az önkéntes munka és a pályaválasztás kapcsolata In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 464-502.

J

Jacsó, Rita (2013) A Mezőkövesdi Római Katolikus Elemi Népiskola a XX. század első felében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 503-543.

Jakab, Gusztáv (2013) A fosszilis mohák szerepe a negyedidőszaki paleobotanikai kutatásokban [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 24-25. ISSN 1216-4216

Jakus, Ágnes (2013) Metaforák Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 198-228. ISSN 1785-6906

Jászi, Éva (2013) „Gyöngyszem az ékszerdobozban” – pedagógushangok az együttnevelésről Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Paedagogica. pp. 69-88. ISSN 1586-6181

K

K. Nagy, Emese (2013) Acquiring status treatment techniques by creating a lesson plan PedActa. 3 (1). pp. 33-44. ISSN 2248-3527

K. Nagy, Emese (2013) How can we create an equitable classroom? In: Questions and Perspectives in Education. Komárno, International Research Institute. pp. 109-114.

Kalcsó, Gyula (2013) Az infokommunikációs technológiák és a magyartanárképzés módszertana Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 132-137. ISSN 1785-6906

Kalcsó, Gyula (2013) Digitális források – digitális filológia In: Módszertani tanulmányok. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 35-43.

Kaló, Ferenc (2013) Kaló Ferenc publikációs jegyzéke Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.. pp. 277-279. ISSN 1785-3117

Kaló, Krisztina (2013) A Hungarian Best-Seller in English Translation : [könyvismertetés]. Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 99-101. ISSN 2060-9159

Kanovszki, Renáta (2013) A személypercepció, a sztereotípia és az előítélet megjelenése a pszichológiai szakirodalmakban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 36-68.

Katona, Ildikó (2013) A természettudomány szakos hallgatók szakválasztási motivációja az Eszterházy Károly Főiskolán Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). pp. 3-15. ISSN 1789-0608

Kele, Nikoletta (2013) Mi lesz belőlük…??? Vizsgálat gyermekotthonból kikerült fiatal felnőttek körében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 544-582.

Kelényi, Roland, Dobos, Anna (2013) Bánd természeti és kultúrtörténeti tájértékeinek kataszterezése és állapotfelmérése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). pp. 65-99. ISSN 1789-0608

Kertész, István (2013) Hírszerzés és híradás a klasszikus ókori hadviselésben (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 75-92. ISSN 1785-3117

Kertész, István (2013) Hírszerzés és híradás a klasszikus ókori hadviselésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 75-92. ISSN 1785-3117

Kertész, István (2013) Kontinentális integrációk a görög-római világban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 39-51. ISSN 1785-3117

Kerényi-Nagy, Viktor (2013) Rózsa és galagonya herbárium – az egri Eszterházy Károly Főiskola gyűjteménye (EGR) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 11-18. ISSN 1216-4216

Kicsák, Lóránt (2013) Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5297-14-4

Kimberling, Clark (2013) Problem proposals Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 271-274. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Király, Roland (2013) Complexity metric based source code transformation of Erlang programs Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 29-44. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kispál, Dániel (2013) Modernség, mítosz, karnevál : Folytonos identitáskeresés és az identitás hiánya - 365 napnyi karnevál az Ulyssesben. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 174-181.

Kiss, Adrien, Szántó, György, Cooper, Thomas, Kis-Tóth, Lajos (2013) Az egri Líceum régi cserépkályhái : The tile stoves of the Eger Lyceum. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-22-4

Kiss, Dávid (2013) Eszmekifejtő, párbeszédes regény a polifónia jegyében : Aldous Huxley: Pont és ellenpont. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 162-173.

Kiss, László (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Kiss, László (2013) Kossuth Lajos nemzetfelfogása és nemzetiségpolitikai nézetei 1848 előtt Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 213-235. ISSN 1785-3117

Kiss, László (2013) Szláv–orosz kapcsolatok a 19. század első felében (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 93-113. ISSN 1785-3117

Kiss, László (2013) Szubjektív köszöntő! : Kedves Feri! Kedves Kaló tanár úr! (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 7-8. ISSN 1785-3117

Kiss, Tímea (2013) Retorikai-stilisztikai alakzatvizsgálat Ady Endre Új versek című kötetében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 183-197. ISSN 1785-6906

Kiszelyné Tóth, Anett (2013) Guthi Országh Kristóf végrendelete Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 178-185. ISSN 2064-325X

Kiszl, Péter (2013) Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-98-3

Klujber, Márta (2013) A magyar cserkészet „életreform” programjának sajátos motívumai In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 69-131.

Komatsu, Takao, Luca, Florian (2013) Some relationships between poly-Cauchy numbers and poly-Bernoulli numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 99-105. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kovács, Éva (2013) Some Notes on English as a Lingua Franca Eger Journal of English Studies. 13 pp. 15-25. ISSN 1786-5638

Kozári, József, Vizi, Sándor (2013) Napóleon oroszországi kudarcának okairól, a kor földrajzi, gazdasági és katonai lehetőségeinek tükrében (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 115-140. ISSN 1785-3117

Kozári, József, Vizy, Sándor (2013) The Development of Infantry Firearms and its Impact on Army Tactics Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 185-195. ISSN 1785-3117

Krausz, Tamás, Sztrik, János (2013) Performance evaluation of wireless networks speed depending on the encryption Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 45-55. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kurosawa, Takeshi, Tachiya, Yohei, Tanaka, Taka-aki (2013) Algebraic relations with the infinite products generated by Fibonacci numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 107-119. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kuzmina, Irina, Mikeš, Josef (2013) On pseudoconformal models of fibrations determined by the algebra of antiquaternions and projectivization of them Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 57-64. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kárbin, Ákos (2013) A tiszta ezüsttallértól a sánta aranymárkáig : Porosz valutapolitika az 1850-es és 1860-as években. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 53-73. ISSN 1785-3117

Kárász, Imre (2013) Heves megyei iskolák részvétele és eredményessége a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyen Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). ISSN 1789-0608

L

Labudova, Katarina (2013) Paradice Redesigned: Post-Apocalyptic Visions of Urban and Rural Spaces in Margaret Atwood’s Maddaddam Trilogy Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 27-36. ISSN 2060-9159

Laczkó, Mária (2013) A központozás szerepe egy szöveg értelmezésében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 53-71. ISSN 1785-6906

Lengyel, Tamás (2013) On divisibility properties of some differences of Motzkin numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 121-136. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Lengyelné Molnár, Tünde (2013) ICT as an education support system quantitative content analysis based on articles published in EMI In: Proceedings of the 2013 IEEE 63rd Annual Conference International Council for Education Media (ICEM). Singapore, ICEM-CIME. pp. 1-9.

Luca, Florian, Szalay, László (2013) On the Fibonacci distances of ab, ac and bc Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 137-163. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Luca, Florian, Tachiya, Yohei (2013) Algebraic independence results for the infinite products generated by Fibonacci numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 165-173. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Lupták, Annamária (2013) Az egri egyházi társadalom műveltség- és kultúrapártoló tevékenysége a 18. században In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 263-304.

Lupták, Annamária (2013) A miskolci szabadkőműves páholy(ok) tevékenysége In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 583-616.

Lívják, Emília (2013) Tanulást segítő mozgásprogram az általános iskolában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 17-23. ISSN 1788-1579

Lőkös, László, Papp, Beáta, Matus, Gábor (2013) Bükki mészkő sziklagyep kriptogám vegetációja nagyvad elől elzárt és legelt állományban[Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 48-49. ISSN 1216-4216

Lőrincz, Julianna (2013) A jelentéstan és a lexikológia kapcsolata a magyar szakos tanárok képzésében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 158-163. ISSN 1785-6906

M

M. Pap, Gergely (2013) Bagossy-hajdúezred története a megalakulástól a torinói (turini) csatáig Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 58-81. ISSN 2064-325X

Magyar, Péter, Gregus, Tamás (2013) RoboLOGO projekt : Egy oktatási célú mobil robot koncepciója. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 63-99.

Makai, János (2013) Zűrzavar után stabilitás : Vlagyimir–Szuzdal belső helyzete Vszevolod fejedelemsége idején. (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 141-155. ISSN 1785-3117

Makai, János (2013) Újabb zűrzavar Vlagyimir-Szuzdalban (1211-1216) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 53-71. ISSN 1785-3117

Maliniak, Pavol (2013) A Zólyom megyei vadászat történetéből a középkorban és az újkor idején (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 157-173. ISSN 1785-3117

Markovits, Kálmán (2013) Adatok a gannai Esterházy-mauzóleum történetéhez Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 145-153. ISSN 2064-325X

Marschall, Marianna (2013) Fotoszintézis adaptációk mohafajokban az élőhelyi fényviszonyok, a morfológia és a kiszáradás tűrésük vonatkozásában [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 35-36. ISSN 1216-4216

Maszlák, Csaba (2013) A vidék változása a XXI. század elején /Falufejlesztés, turizmus/ In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 617-654.

Medve, Anna (2013) Formalom és tartoma. Nyelvtanulmányfej. Anyanyelv és irodalom az oktatásban, anyanyelvi megközelítésből Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 89-105. ISSN 1785-6906

Misik, Tamás, Kárász, Imre (2013) A Síkfőkúti cseres-tölgyes erdő cserjeszintjében végzett komplex struktúra felmérés eredményei 2012-ből Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). pp. 53-63. ISSN 1789-0608

Miskei, Antal (2013) A Csepel-sziget jogállása és településeinek adózása a török uralom idején Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 121-141. ISSN 1785-3117

Miskei, Antal (2013) A Csepel-szigeti települések mezőgazdasági termelése a 16-17. században (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 175-196. ISSN 1785-3117

Miskei, Antal, Fábián, Máté (2013) Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám) Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Misz, József (2013) Kísérleti tanterv az Eszterházy Károly Gyakorló Iskolában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). pp. 101-109. ISSN 1789-0608

Misóczki, Lajos (2013) Az északnyugat-magyarországi vendégforgalom a kezdetektől 1526-ig Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 73-110. ISSN 1785-3117

Misóczki, Lajos (2013) Utazók Egerben és környékén a 16/17. században (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 197-209. ISSN 1785-3117

Mogyorósi, Zsolt (2013) A hátrányos helyzetű tanulókról folytatott diskurzus főbb elemei a hatvanas évek Pedagógiai Szemléjében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Paedagogica. pp. 27-39. ISSN 1586-6181

Molnár, Dávid (2013) A polgári iskola műveltségformáló szerepe Törökszentmiklósona Horthy-korszakban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 101-142.

Mongoven, Casey (2013) Sonification of multiple Fibonacci-related sequences Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 175-192. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Monok, István (2013) Bevezető A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 11-12. ISSN 2062-5561

Monok, István (2013) A Helyi Érték. Kulturális örökség tanulmányok 1. : In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-26-2

Munagi, Augustine O. (2013) Primary classes of compositions of numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 193-204. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Mácsainé Iván, Mária (2013) A kolera járvány pusztítása Kalocsán, 1873-ban Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 128-144. ISSN 2064-325X

Márkus, Róbert Zsolt (2013) Az innovatív magyarnyelv- és irodalomoktatás, avagy szövegértés-szövegalkotás a közoktatásban : Az Educatio Nonprofit Kft. szövegértés-szövegalkotás programcsomagjáról. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 106-110. ISSN 1785-6906

Müller, Anetta, Bíró, Melinda, Hidvégi, Péter, Váczi, Péter, Plachy, Judit, Juhász, Imre, Hajdu, Pál, Seres, János (2013) Fitnesz trendek a rekreációban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 25-34. ISSN 1788-1579

N

Nagy, Andor (2013) A brassói szász polgárok életmódvizsgálata a korabeli halotti búcsúztatók alapján (17-18. sz.) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 171-184. ISSN 1785-3117

Nagy, Ferenc, Kunkli, Roland (2013) Method for computing angle constrained isoptic curves for surfaces Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 65-70. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Nagy, József András (2013) A Bükkalja népi építészete, 1978-1981, 2012 Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-48-4

Nagy, Péter (2013) Migráció és társadalmi mobilitás Ózd környékén 1845 és 1945 között In: Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 59-74.

Németh, István (2013) Magyar–német viszony az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság idején (1918-1919) (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 211-234. ISSN 0138-9734

Németh, István (2013) A magyar-német politikai kapcsolatok történetéből : Kun Béla Ausztriában és Németországban (1919-1921). Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 273-292. ISSN 1785-3117

P

Paksa, Rudolf (2013) Prozográfia vagyis "Kollektív Biográfiai elemzés" : A Horthy-kori magyar nemzetiszocialista elit vizsgálata. In: Módszertani tanulmányok. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 7-19.

Panyi, Adrienn (2013) Az Apafi fejedelmek magánbirtokairól Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 143-169. ISSN 1785-3117

Pap, József (2013) Egy sikertelen kultuszteremtési kísérlet : A Szent Korona és Eger kapcsolata 1809-ben. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 197-212. ISSN 1785-3117

Pap, József (2013) Počet obyvateľov a etnické pomery Zvolenskej župy v zrkadle štatistických údajov ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. 16 pp. 38-54. ISSN 1336-9148

Pap, József (2013) Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Pap, József (2013) A dualizmus kori képviselők életpálya-elemzésének dilemmái In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon: A kezdetektől 1918-ig. Budapest, Argumentum. pp. 420-432.

Pap, László (2013) Koncentrációs táborok az angol–búr háborúban (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 235-244. ISSN 1785-3117

Papp, Beáta (2013) Új Európai Moha Vörös Könyv projekt [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 32-33. ISSN 1216-4216

Papp, Beáta, Szakály, Ágnes, Tóth, Zoltán (2013) Az erdélyi Alcsíki-medence aktuális mohaflórája [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 39-40. ISSN 1216-4216

Papp, Imre (2013) Párizs gabonafogyasztása a 19. század első felében (18. század vége – 1850-es évek) (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 245-260. ISSN 1785-3117

Papp, Viktor (2013) Eredmények a magyarországi csövestaplók taxonómiai és fungisztikai kutatásában [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 41. ISSN 1216-4216

Papp, Viktor (2013) Magyarországra nézve új sztereoid termőtestet képző nagygombák előfordulása hazai erdőrezervátumokból [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 51. ISSN 1216-4216

Petercsák, Tivadar (2013) Az egri Cifra hóstya, Cifra-sánc (Acta Academiae Agriensis : Nova series: ; Tom. 40. Sectio Historiae 2013.). pp. 261-275. ISSN 1785-3117

Petercsák, Tivadar (2013) Egri fertálymesteri trakták a 19-20. században Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 259-271. ISSN 1785-3117

Phadte, C. N., Pethe, S. P. (2013) On second order non-homogeneous recurrence relation Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 205-210. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Pita Ruiz V., Claudio de J. (2013) Sums of powers of Fibonacci and Lucas polynomials in terms of Fibopolynomials Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 77-97. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Pongó, Stefán (2013) Lexikografie und Computertechnik : Vorstellung eines zu erarbeitenden elektronischen Deutsch-ungarischen/Ungarischdeutschen Wörterbuchs. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 73-86.

Pénzesné Kónya, Erika (2013) Dr. Pócs Tamás Professzor úr köszöntése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 59-60. ISSN 1216-4216

Pénzesné Kónya, Erika, Laknerfi, Krisztina (2013) Eltérő növekedésformájú talajlakó lombosmoha fajok korai vegetatív regenerációs mechanizmusainak összehasonlítása [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 43. ISSN 1216-4216

Pénzesné Kónya, Erika, Orbán, Sándor, Pócs, Tamás, Sass-Gyarmati, Andrea (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola megújult herbáriuma (EGR) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 5-9. ISSN 1216-4216

Pócsová, Jana (2013) Note on formal contexts of generalized one-sided concept lattices Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 71-82. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

R

Radványi, Tibor, Kovács, Emőd (2013) Inserting RFID systems into the Software Information Technology course Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 135-143. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Rakita, Eszter (2013) Települések és típusaik : Vecsés község elhelyezése a szakirodalmi kategóriákban. Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 82-96. ISSN 2064-325X

Ramírez, José L. (2013) Bi-periodic incomplete Fibonacci sequences Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 83-92. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Rácsai, Rita (2013) Nőkép a 18. századi református halotti prédikációkban In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 305-323.

Rédai, Barbara (2013) Kossuth Lajos börtönlétének megvilágítása magánlevelein keresztül Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 154-161. ISSN 2064-325X

S

Sabovljević, Marko, Vujičić, Milorad, Papp, Beata, Petrović, Nevena, Petrović, Bojan, Szurdoki, Erzsebet, Sabovljević, Aneta (2013) Insights into biology of the moss Entosthodon hungaricus [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 57-58. ISSN 1216-4216

Schweitzer, András (2013) Öt emigráns ötletel – Edvard Beneš, Eckhardt Tibor, Habsburg Ottó, Milan Hodža és Władysław Sikorski konföderációs terve a második világháború idején In: Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 75-90.

Seres, János (2013) Utcai futóversenyek vizsgálata az indulók összetétele alapján Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 35-45. ISSN 1788-1579

Shannon, Anthony G., Cook, Charles K., Hillman, Rebecca A. (2013) Some aspects of Fibonacci polynomial congruences Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 211-217. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Shattuck, Mark (2013) On the zeros of some polynomials with combinatorial coefficients Annales Mathematicae et Informaticae. 42. pp. 93-101. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Sloane, N. J. A. (2013) The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 219-234. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Szabó, Tünde (2013) A felvidéki anyanyelvi oktatásról Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 229-235. ISSN 1785-6906

Szabó, Viktor (2013) Az értelmiség szerepvállalása a Magyarországi Tanácsköztársaság propagandájában In: Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 7-18.

Szabóné Sinka, Szilvia (2013) Adalékok Rákóczibánya történetéhez Historia nostra : Történelmi folyóirat (1. évf., 1. szám). pp. 162-177. ISSN 2064-325X

Szajlai, Rudolf, Misik, Tamás (2013) Autonómház megvalósításának lehetősége Eger városában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). pp. 39-51. ISSN 1789-0608

Szakály, Ágnes, Szurdoki, Erzsébet, Tóth, Zoltán (2013) Új adatok a szőcei láprétek tőzegmoháiról [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 30-31. ISSN 1216-4216

Szatmári, Zoltán, Fritz, Péter, Makszimtyuk, Róbert (2013) Amatőr teniszjátékosok vizsgálata a rekreáció tükrében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 47-59. ISSN 1788-1579

Szegő, Iván Miklós (2013) Hruscsov és a finnek – területi helyett „gazdasági” revízió In: Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 91-119.

Szelestei N., László (2013) Eszterházy Károly, a püspök A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 34-43. ISSN 2062-5561

Szlávik, Gábor (2013) Egy ünnepelt ökölvívó magasztalása a szónoki karrier szolgálatában : Dión Chrysostomos OR. XXIX [I1] és OR. XXVIII [II1] (‘Melankomas’). Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 3-19. ISSN 1785-3117

Szlávik, Gábor (2013) A Melankomas, az ökölvívó emlékére tartott első szónoklat; a szöveghagyományozás sorrendjében a második Melankomast magasztaló beszéd (OR. XXIX) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 27-38. ISSN 1785-3117

Szlávik, Gábor (2013) A Melankomas, az ökölvívó emlékére tartott második szónoklat; a szöveghagyományozás sorrendjében az első Melankomast magasztaló beszéd (OR. XXVIII) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 21-26. ISSN 1785-3117

Szurdoki, Erzsébet, Márton, Orsolya, Szövényi, Péter (2013) A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai és genetikai vizsgálata Európában [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 37-38. ISSN 1216-4216

Szép, Beáta (2013) Die Beziehungen zwischen Fachsprache und Gemeinsprache – Die Auswirkungen der deutschen Fachsprache auf den Bedeutungswandel in dem ungarischen juristischen Fachwortschatz Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 87-94.

Szögi, László (2013) Eszterházy Károly helye a magyar felsőoktatás történetében A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 23-33. ISSN 2062-5561

Szűcs, Kata (2013) Szent Erzsébet kultusz Magyarországon és Portugáliában In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 132-145.

Szűcs, Péter (2013) Bükkös és lucos állományok mohaközösségeinek összehasonlítása a Soproni-hegységben [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 54. ISSN 1216-4216

T

Tani, Maurizio (2013) Arte, propaganda e costruzione dell’identità nell’Ungheria del XVIII secolo : Il caso della grande committenza di Károly Eszterházy, vescovo di Eger e signore di Pápa. A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 71-98. ISSN 2062-5561

Tari, Georgina (2013) Bioeróziós nyomok kovásodott fák maradványain a magyarországi miocénből In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 324-376.

Ternyák, Csaba (2013) Köszöntő A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 9-10. ISSN 2062-5561

Tukacs, Tamás (2013) Jonah in the Whale: The Spatial Aspects of Nostalgia in James Hilton's Lost Horizon and George Orwell's Coming Up for Air Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 47-65. ISSN 2060-9159

Turbucz, Dávid (2013) Tizenöt éve a nemzet élén: 1934. november 16. Horthy Miklós vezérkultusza Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején In: Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9.. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 19-33.

Turner, John C., Rogers, William J. (2013) A representation of the natural numbers by means of cycle-numbers, with consequences in number theory Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 235-254. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Tóth, Dalma Veronika (2013) Digitális archívumok forradalma In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 377-410.

Tóth, Eszter Zsófia (2013) Az oral history elméleti és gyakorlati kérdései In: Módszertani tanulmányok. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 21-34.

Tóth, Tamás (2013) A Collegium Germanicum et Hungaricum szerepe Eszterházy Károly életében A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 55-70. ISSN 2062-5561

Tóth, Tibor (2013) Difficulties with Pre-Post-Modern Stereotypes and Tradition Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 67-81. ISSN 2060-9159

Tóvári, Judit (2013) Virtuális szeminárium szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései : Tananyag. Eger, EKF.

Tóvári, Judit (2013) Virtuális szeminárium szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései. : Szöveg- és linkgyűjtemény. Eger, EKF.

Tóvári, Judit (2013) Virtuális szeminárium szervezésének tapasztalatai XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia.

Tóvári, Judit (2013) A kulturális örökségünk audiovizuális, szöveges és képi forrásai a világhálón : Nemzetközi és magyar projektek feltérképezése, elemzése. Eger, EKF.

Tóvári, Judit, Czeglédi, László (2013) Az IKT okozta változások, folyamatok a múzeumok, könyvtárak és levéltárak szolgáltatásaiban, a megvalósító humánerőforrás képzettsége : Helyzetértékelő tanulmány. Eger, EKF.

Tüskés, Gábor (2013) Erzählliteratur und Reformation : Schwerpunkte einer interdisziplinären Forschungsdiskussion. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 5-29.

Tűzkő, Lili (2013) Mondjam vagy üzenjem? A Facebook jelenség elemzése fiatal felnőttek körében In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 143-195.

U

Ujfaludi, László (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Ujfaludi, László (2013) Fizika és képzőművészet – Forradalmi tendenciák a 20. sz. elején Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). pp. 129-146. ISSN 1789-0608

Ujfaludi, László (2013) Helyünk az univerzumban – A csillagászat rövid története : II. rész. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 8.). pp. 111-128. ISSN 1789-0608

V

V. Raisz, Rózsa (2013) Egy ének-zenei tankönyv mint multimediális szöveg Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 72-79. ISSN 1785-6906

Varga, János (2013) Köszöntés–Jubilation,megemlékezés Dr. Vajon Imre 85. születésnapja alkalmából Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 61-68. ISSN 1216-4216

Varga, János, Pénzes-Kónya, Erika (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Varga, Nóra (2013) A Xanthoriicola physciae zuzmólakó gombafaj hazai herbáriumokban és terepen [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. p. 42. ISSN 1216-4216

Varga, Éva (2013) Schon wieder kooperativ? Immer noch kooperativ! – Kooperatives Lernen im Lehramtsstudium Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 123-129.

Veres, Katalin, Csintalan, Zsolt (2013) A bugaci homokbuckák zuzmóinak fluoreszcencia kinetika sajátosságai [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 52-53. ISSN 1216-4216

Verók, Attila (2013) Auf dem Weg zur Konzipierung der ungarländischen Nationalbibliografie im 18. Jahrhundert? : Martin Schmeizels Tätigkeit als Bibliograf. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből = Germanistische studien (Bd. 9.). pp. 59-69.

Vincze, Beatrix (2013) A projektoktatás jelene a kihívások tükrében : A projektmódszer alkalmazásának tapasztalatai a tanárképzésben. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Paedagogica. pp. 41-54. ISSN 1586-6181

Vincze, Otília (2013) Eltérő laktóz átalakítási módszerek továbbfejlesztése és optimalizálása In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 655-692.

Vincze, Tamás (2013) Tanulók általános fizikai teherbíró képességének szervezett keretek között történő mérése a hazai közoktatásban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 67-74. ISSN 1788-1579

Virág, Irén (2013) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Paedagogica Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Virág, Irén (2013) Előszó Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Paedagogica. pp. 3-4. ISSN 1586-6181

Virág, Irén (2013) Nevelési hagyományok az Elbától nyugatra – a főrangú kastélyok világa Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Paedagogica. pp. 5-26. ISSN 1586-6181

Vismeg, István (2013) Sport, sportoktatás és civilszektor Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 75-81. ISSN 1788-1579

Vránková, Kamila (2013) Beyond Rhetoric: Rhetorical Figures of Reading By Éva Antal. Eger: Líceum Kiadó, 2009, 157 pp. : [könyvismertetés]. Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 95-97. ISSN 2060-9159

Váczi, Péter (2013) A 2013 évi madridi kézilabda férfi világbajnokság szurkolói kérdőíves felmérése, tapasztalatai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a sporttudományok köréből. Testkultúra, sporttudomány = Acta Academiae Agriensis. Sectio Sport. pp. 61-66.

Véghseő, Tamás (2013) Eszterházy Károly és a görögkatolikusok A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. In Agriam adveni [Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére 2012. október 25.]. (1.). pp. 44-54. ISSN 2062-5561

W

Wawrzyniak, Agnieszka (2013) The Symbolism of rēad and Its Shift into Epistemicity in the Anglo-Saxon Period Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 3-13. ISSN 2060-9159

Witula, Roman, Slota, Damian, Hetmaniok, Edyta (2013) Bridges between different known integer sequences Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 255-263. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Z

Zimányi, Árpád (2013) Nyelvészeti tantárgyaink rendszere az alap- és mesterképzésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 111-126. ISSN 1785-6906

Zimányi, Árpád (2013) Szókészleti és morfológiai változások a mai magyar nyelvben Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-30-9

Zsámba, Renáta (2013) Evil Rides on the Bus—Space and Female Identities in Margery Allingham’s and Josephine Tey’s Crime Novels Eger Journal of English Studies 2013. vol. 13.. pp. 37-45. ISSN 2060-9159

Zubor, Attila (2013) Sir Walter Scott’s Ivanhoe : Nations in Conflict. In: Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből (2011–2013). Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 693-711.

Ó

Ódor, Péter, Király, Ildikó, Tinya, Flóra, Bortignon, Francesco, Nascimbene, Juri (2013) Epifiton mohák és zuzmók faji összetételét és diverzitását meghatározó tényezők az őrségi erdőkben [Absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 28-29. ISSN 1216-4216

Č

Čerin, Zvonko Tomislav (2013) On factors of sums of consecutive Fibonacci and Lucas numbers Annales Mathematicae et Informaticae. 41 pp. 19-25. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 23:42:31 2023 CET.