Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ő
Találatok száma: 138.

A

Aczél, Petra (2008) Dialogue as Rhetoric of Deliberation in the Public Sphere Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 143-151. ISSN 1786-5638

Aghili, A., Salkhordeh Moghaddam, B. (2008) Laplace transform pairs of N-dimensions and second order linear partial differential equations with constant coefficients Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 3-10. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Antal, Éva (2008) “Labour of Love” : Ovidian Flower-Figures in William Blake’s Songs. Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 23-40. ISSN 1786-5638

Antal, Éva, Czeglédi, Csaba (2008) Eger Journal of English Studies (Vol. 8.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

B

Ballabás, Dániel (2008) Házasság, gyermekáldás és halál a Széchényi családban a reformkortól a II. világháborúig In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 5-20.

Balázs, Géza, Dede, Éva (2008) A verbális agresszió diszciplináris keretben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 123-146. ISSN 1785-6906

Baoulina, Ioulia, Luca, Florian (2008) On positive integers with a certain nondivisibility property Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 11-19. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Bartók, Béla (2008) „Ellenforradalom tollal…” : Az 1956-os forradalmat elítélő regények és drámák. In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 140-152.

Bartók, Béla (2008) Hódolat és felajánlás. : A Szent Jobb látogatása Egerben 1938-ban. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 237-254. ISSN 1785-3117

Bartók, Béla (2008) A Szabó-Dezső-recepció (1945-1979) Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Batta, Gergő, Misik, Tamás (2008) A Hevesi homokhát gyurgyalag-telepeinek komplex felmérése Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 37-46. ISSN 1789-0608

Belbachir, Hacène, Bouroubi, Sadek, Khelladi, Abdelkader (2008) Connection between ordinary multinomials, Fibonacci numbers, Bell polynomials and discrete uniform distribution Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 21-30. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Boni, Théodore K., Diby, Bernard Y. (2008) Quenching time of solutions for some nonlinear parabolic equations with Dirichlet boundary condition and a potential Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 31-42. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Boros, Anikó (2008) A világörökség és a turizmus kapcsolata Aggtelek példáján In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 126-162.

Bouhadjera, H., Djoudi, A. (2008) Common fixed point theorems for pairs of single and multivalued D-maps satisfying an integral type Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 43-59. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Bíró, Ferenc (2008) Hogyan lett a ’gazember’-ből ’hamiskásan pajkos <gyermek>, sőt szép <leány>’? : Adalékok huncut szavunk magyar nyelvi életéhez. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 29-39. ISSN 1785-6906

Bíró, Melinda (2008) Javaslat az oktatás stratégiáinak, módszereinek kiválasztásához, úszástanításnál Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 5-19. ISSN 1788-1579

C

Csehó, Tamás (2008) Ich sprechen nix Deutsch. Lexikalisch-semantische Aspekte des primären und sekundären Foreigner Talk Studia Germanica Universitaties Vesprimiensis. 12 (1). pp. 5-22.

Csesznokné Kukucska, Katalin (2008) A jezsuita rend szerepe a XVII–XVIII. századi Eger középfokú oktatásában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 77-88. ISSN 1785-3117

Csutorás, Csaba, Rácz, László (2008) The history of viticulture and viniculture in Eger Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 47-52. ISSN 1789-0608

Csutorás, Csaba, Rácz, László, Záray, Gyula (2008) Comparison of trace element and aroma compound contents of red wines Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 53-59. ISSN 1789-0608

Cunningham, John (2008) The Avant-garde, the GPO Film Unit, and British Documentary in the 1930s Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 153-167. ISSN 1786-5638

Czeglédi, Csaba (2008) On Linguistic and Epistemological Foundations of Language Pedagogy Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 111-123. ISSN 1786-5638

D

Dede, Éva (2008) Nyilvánosság, (nyelvi) durvaság és viccek a Fábry-show-ban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 90-100. ISSN 1785-6906

Demeter, László (2008) Észak-magyarországi kis- és középvállalatok jellemzői és fejlesztési törekvéseik Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 20-31. ISSN 1787-6559

Dobos, Csilla (2008) Rágalmazás és becsületsértés – a verbális agresszió mint bűncselekmény Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 101-113. ISSN 1785-6906

Dolmányos, Péter (2008) Beyond Divisions: The West in Contemporary Irish Poetry Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 41-49. ISSN 1786-5638

Domonkosi, Ágnes (2008) A nyelvi agresszió szerepe a személyközi viszonylatokban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 53-60. ISSN 1785-6906

Dujella, Andrej, Ibrahimpašić, Bernadin (2008) On Worley’s theorem in Diophantine approximations Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 61-73. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

E

Erdélyi, Anita (2008) Európa Kulturális Fővárosa – Mit tesz a Dobó István Vármúzeum a város kulturális életéért? In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 63-86.

F

Farkas, Attila (2008) A pályakezdés támogatása az Eszterházy Károly Főiskola Karrierirodájában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 144-157. ISSN 1787-6559

Friedrich, Tímea (2008) The Dilemma of Minimalist PRO-Grammar : (A minimalista PROgrammatika dilemmája). In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 163-191.

Fülöp, Gábor (2008) Vállalati tapasztalatok és elvárások a fiatal diplomások foglalkoztatásánál Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 105-144. ISSN 1787-6559

G

Galgóczi, László (2008) A nyelvi agresszió és diakrón formái a magyarban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-28. ISSN 1785-6906

Gaál, Gabriella (2008) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica (Gaál Gabriella: Multimédiás oktatóprogram a konstruktív pedagógia oktatásához] Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Gaál, Gabriella (2008) Multimédiás oktatóprogram a konstruktív pedagógia oktatásához Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica. pp. 3-120. ISSN 1586-6181

Geda, Gábor (2008) Modelling a simple continuous-time system Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 157-162. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Gergely, Jenő (2008) Egyházak, egyházpolitika 1956-ban In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 22-32.

Guszmann, Gergely (2008) A nemzeti hős szerepe a poszt-koloniális nemzetépítésben : Az 1999-es indiai–pakisztáni háború hősei. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 255-273. ISSN 1785-3117

Győri, Zsolt (2008) The Struggles of an Empiricist : Past and Present: National Identity and the British Historical Film by James Chapman (London: IB Tauris, 2005). Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 185-190. ISSN 1786-5638

H

Hatvani, Andrea (2008) Konfliktusok és agresszió az irodalmi és kommersz szövegekbe Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 206-217. ISSN 1785-6906

Hegedűs, Irén (2008) Őrsi Tibor. French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville’s Travels. : Budapest: Tinta Kiadó, 2006. 197 pp. [Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 57.]. Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 179-183. ISSN 1786-5638

Hidvégi, Péter, Honfi, László (2008) Fogyatékos személyek rekreációja Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 21-36. ISSN 1788-1579

Hoffmann, Miklós (2008) Annales Mathematicae et Informaticae (35.) Eger, Eszterházy Károly College - Institute of Mathematics and Informatics.

Hollóné Kacsó, Erzsébet (2008) Diplomások iránti vállalati igények - pályakezdő diplomások szakmai megítélése az Észak-Magyarországi régióban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 57-71. ISSN 1787-6559

Honfi, László (2008) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Hubay, Kinga (2008) A 6-14 éves tanulók motivációjának vizsgálata a testnevelés órán a vasvári Kardos László Általános Iskolában In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 21-33.

J

Juhász, Gergely József (2008) Oktatóprogram a befektetési döntések megalapozásához In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 38-62.

Juhász, Péter (2008) Kísérlet Kassák Számozott verseinek egyetlen szövegként való olvasására In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 192-210.

K

Kaló, Ferenc (2008) Történeti munkákat rendszeresen olvass! : Herzen. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 123-129. ISSN 1785-3117

Kanyó, Tamás (2008) 1956-os menekültek Svájcban In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 205-210.

Kanyó, Tamás (2008) Grenzen der zivilen Sphäre hinter dem eisernen Vorhang. Möglichkeiten von autonomen Gruppierungen in der Volksrepublik Ungarn (1975–1985) : Eine historisch anthropologische Annäherung. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Kegyesné Szekeres, Erika (2008) Verbális agresszió és nemi sztereotípiák Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 61-89. ISSN 1785-6906

Kelemen, Ferenc, Molnár, Sándor (2008) Egri prepa voltam : Tanítósorsok, 1828-2008. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Kertész, István (2008) A Niképhoria versenyei Pergamonban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae Eger. pp. 3-11. ISSN 1785-3117

Kiss, László (2008) Reformkori magyar lapok a nyugat-európai nemzetek karakteréről Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 97-109. ISSN 1785-3117

Komenczi, Bertalan (2008) Elektronikus tanulási környezetek : Kézirat. Eger, NEM RÉSZLETEZETT.

Komenczi, Bertalan (2008) Információ és társadalom Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 963-9417-46-7

Kovács, Beatrix (2008) Bioeróziós nyomok kárpáti korú Balanus-ok vázmaradványain In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 297-344.

Kovács, Éva (2008) Cognitive Linguistics. By William Croft and D. Alan Cruse : Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 356 pp. Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 171-173. ISSN 1786-5638

Kovács, Éva (2008) On the Integration of Anglicisms into Present-day German Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 75-92. ISSN 1786-5638

Kozári, József (2008) A MEFESZ megalakulása és tevékenysége az Egri Pedagógiai Főiskolán In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 169-192.

Kozári, József, Vizi, Sándor (2008) Hadsereg vagy siserehad? Tükörcserepek a szovjet vörös hadsereg történetéből. : Vélemények és a valóság. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 209-236. ISSN 1785-3117

Kusper, Gábor, Csőke, Lajos, Kovásznai, Gergely (2008) Simplifying the propositional satisfiability problem by sub-model propagation Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 75-94. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Kácsor, Zsolt (2008) A Szabad Nép szerepe a Rákosi-diktatúrában In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 211-223.

Kádek, István (2008) A főiskolánkon folyó tudásátadás és képességfejlesztés illeszkedése a munkapiaci elvárásokhoz Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 72-88. ISSN 1787-6559

Kádek, István, Zám, Éva (2008) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Károly, Adrienn (2008) Language Policy in the European Union Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 125-141. ISSN 1786-5638

Kárász, Imre (2008) A bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus SCOP.) gyökérrendszerének szerkezete a sikfőkúti tölgyesben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 25-35. ISSN 1789-0608

Ködöböcz, Gábor (2008) „… nem szabad feledNI…!” : Kortárs magyar költők Nagy Imre-élménye. In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 201-204.

Kőrösi, Fruzsina (2008) Az egészséges életmód és az egészséges életmódra nevelés In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 109-125.

L

Leskó, Gabriella, Katona, Ildikó, Pajtókné Tari, Ilona, Kárász, Imre (2008) A környezettan-tanár elektronikus eszközkészlete Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 3-9. ISSN 1789-0608

Lőrincz, Julianna (2008) A nyelvi agresszió kifejezése a műfordításban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 182-198. ISSN 1785-6906

M

Macdonald, Karin (2008) Casting a ‘Sociological Eye’ over ESOL: The Quest for a Rupture with Scholarly Common Sense Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 93-109. ISSN 1786-5638

Makai, János (2008) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Makai, János (2008) A Kijevi Rusz eredeti kódexei Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 37-51. ISSN 1875-3117

Marschall, Marianna (2008) Növényi biotechnológia : Gyakorlati jegyzet. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-02-0

Misik, Tamás, Varga, Katalin, Kárász, Imre (2008) A síkfőkúti cseres-tölgyes erdő fiziognómiai struktúra változásának vizsgálata 1997 és 2002 között Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 11-24. ISSN 1789-0608

Miskei, Antal (2008) Eszterházy Károly egri püspök liturgikus könyve (1768) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 89-96. ISSN 1785-3117

Misóczki, Lajos (2008) Zarándoklat és búcsújárás Magyarországon mint a vallási turizmus előzménye a 18. századig Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 53-67. ISSN 1785-3117

Monok, István (2008) A Bibliotheca Corviniana és a nyomtatott könyvek Magyar Könyvszemle. (124). pp. 256-271.

Monok, István (2008) A bázeli könyvkiadók és a 16. századi magyarországi tudós könyvtárak In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie". Budapest, Krónika Nova. pp. 219-225.

Márien, Szabolcs (2008) Decision based examination of object-oritented methodology using JML Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 95-121. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Mátyás, Ferenc (2008) Further generalizations of the Fibonacci-coefficient polynomials Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 123-128. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Mózes, Mihály (2008) Diplomácia és forradalom In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 7-14.

Mózes, Mihály, Kozári, József (2008) 1956 : Tanulmányok a forradalomról. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Müller, Anetta, Könyves, Erika, Honfi, László, Szabó, Róbert (2008) A hazai barlangok ismertsége és szerepe a turizmusban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 37-50. ISSN 1788-1579

Müller, Anetta, Széles-Kovács, Gyula, Seres, János (2008) Közgazdász hallgatók sítábori tapasztalatairól Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 69-81. ISSN 1788-1579

Müller, Anetta, Széles-Kovács, Gyula, Seres, János, Bocz, Árpád, Hajdu, Pál, Kristonné Bakos, Magdolna (2008) A sítáborok megítélése a Szegedi Tudományegyetem JGYTFK „sportszakos” hallgatói körében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 51-68. ISSN 1788-1579

N

Nagy, József (2008) Földműves képviselők az 1920-as nemzetgyűlésben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 181-207. ISSN 1785-3117

Nagy, József (2008) A falvak forradalma és a termelőszövetkezetek 1956-ban In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 153-168.

Nagy, Levente, Papanek, Gábor (2008) A felsőoktatás és a termelőszféra kapcsolata Észak-Magyarországon Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 115-127. ISSN 1787-6559

Német, István (2008) Julius Wolf Közép-Európai Gazdasági Egyesülete (1904–1918) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 149-180. ISSN 1785-3117

Németh, István (2008) A két német állam és az 1956. évi magyarországi forradalom In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 93-119.

O

Oláh, Katalin (2008) Graffitis szubkultúra vizsgálata a tevékenységet végző néhány csoport összehasonlítása alapján In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Oláh, Tamás (2008) Végzős testnevelés szakos hallgatók torna, gimnasztika oktatásához való viszonyulása In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 283-296.

P

Pap, László (2008) Churchill szerepe/jelenléte a brit gyarmati harcokban, különös tekintettel az angol–búr háborúra Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 131-147. ISSN 1785-3117

Papanek, Gábor (2008) A felsőfokú végzettségűek tudás-vagyona és a munkaerő-piaci igények Észak-Magyarországon kutatás célja, módszerei Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 7-19. ISSN 1787-6559

Papp-Varga, Zsuzsanna, Szlávi, Péter, Zsakó, László (2008) ICT teaching methods - Programming languages Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 163-172. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Peltier, Jacqueline (2008) Two Multiverses, “One Dizzy Symphonic Polyphony” – Béla Hamvas and John Cowper Powys Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 3-11. ISSN 1786-5638

Petercsák, Tivadar (2008) Nemesi közbirtokosságok regálé jövedelmei Észak-Magyarországon Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 111-122. ISSN 1785-3117

Pál-Antal, Sándor (2008) Megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban az 1956-os magyar forradalom után In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 120-130.

R

Rastislav, Koziak (2008) Nagy Károly és a frank misszió az avarok és a szlávok között Pannóniában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 13-35. ISSN 1785-3117

Rimán, János (2008) Matematikai analízis III. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9417-78-6

Romsics, Ignác (2008) Magyar állam és társadalom 1956-ban In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 15-21.

S

Seres, János (2008) A testnevelés tanítás hatékonysága és az alkalmazott módszerek összefüggése az egri középiskolákban (1856–1918) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 83-89. ISSN 1788-1579

Shabani, Armend Sh. (2008) Generalization of some inequalities for the q-gamma function Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 129-134. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Simigné Fenyő, Sarolta (2008) Lingvicizmus, nyelvi imperializmus Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 40-52. ISSN 1785-6906

Simándi, Irén (2008) A Szabad Európa Rádió szerepe az 1956-os forradalomban In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 33-50.

Spiczéné Bukovszki, Edit (2008) Agresszió a világban – agresszió az irodalmi fordításban? Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 199-205. ISSN 1785-6906

Szalai, Éva (2008) Letöltsem vagy megvegyem? Ismeretterjesztő weboldal az elektronikus anyagok szerzői jogáról In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 211-282.

Szalay, Gábor (2008) Az általános iskolai testnevelő tanárképzés története az Eszterházy Károly Főiskolán Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 91-106. ISSN 1788-1579

Szilvási-Nagy, Márta, Béla, Szilvia, Mátyási, Gyula (2008) About the geometry of milling paths Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 135-146. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Szilágyiné Szinger, Ibolya (2008) The evolvement of geometrical concepts in lower primary mathematics (Parallel and Perpendicular) Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 173-188. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

T

Tánczos, Tamás (2008) Az egri kistérségben végzett diplomás pályakezdők elhelyezkedési esélyeinek vizsgálata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 57-71. ISSN 1787-6559

Tómács, Tibor (2008) Convergence rate in the strong law of large numbers for mixingales and superadditive structures Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 147-154. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

Tóth, Szergej (2008) Az orosz „tolvajnyelv” Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 147-172. ISSN 1785-6906

Tóth, Tibor (2008) Re-Reading the Reforgotten Text: John Fowles’ Mantissa Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 51-73. ISSN 1786-5638

Tóthné Igó, Zsuzsanna (2008) Diplomások a turizmus területén Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 128-143. ISSN 1787-6559

Tóthné Molnár, Ildikó, Radványi, Tibor, Kovács, Emőd (2008) The usage of adapted ICT in the education of children with special educational need in different countries of Europe Annales Mathematicae et Informaticae. 35. pp. 189-204. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

U

Ujfaludi, László (2008) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.) Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Ujfaludi, László (2008) Peszticidek növényi gyökéren át történő felvételének kockázata Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 61-73. ISSN 1789-0608

V

V. Raisz, Rózsa (2008) Hatásszándék és stílustulajdonosítás : Az agresszív kifejezésmódtól az átlagosig egy konvencionális metaforában? Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 173-181. ISSN 1785-6906

V. Raisz, Rózsa (2008) Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Vadász, Sándor (2008) Az 1956-os magyar forradalom külföldi visszhangja In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 85-92.

Valuch, Tibor (2008) Az ellenállás formái – az 1956-os forradalom társadalmi jellemzői és következményei In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 131-139.

Vida, István (2008) A politikai pártok az 1956-os nemzeti felkelés és forradalom idején In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 193-200.

Vida, József (2008) Varázstorony az egri líceumban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 3.). pp. 75-85. ISSN 1789-0608

Vrankova, Kamila (2008) Notes on the Sublime Experience in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 13-21. ISSN 1786-5638

Vágó, Szabolcs (2008) Két ellentétes meg egy másik : (olaj, vegyes technika, vászon, 3 képből álló sorozat). In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 34-37.

Vécseyné Kovách, Magdolna, Plachy, Judit, Bognár, József (2008) A felnőttek egészséges, aktív életmódja – összehasonlító előtanulmány a fiatal felnőttek és idős korosztály életmódjáról, rendszeres fizikai aktivitásáról Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Sport. pp. 107-115. ISSN 1788-1579

Z

Zachar, József (2008) Az 1956-os magyarországi szovjet fegyveres fellépés néhány világpolitikai összefüggése In: 1956. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 51-84.

Zachar, József (2008) Bécsi források a Thököly-szabadságharcról Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 69-75. ISSN 1785-3117

Zimányi, Árpád (2008) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Zimányi, Árpád (2008) Előszó [Az agressziókutatásról – interdiszciplináris keretben, 2007 november, Eszterházy Károly Főiskola] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. p. 3. ISSN 1785-6906

Zimányi, Árpád (2008) A politikai-közéleti nyelv érzelmi színezete Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 114-122. ISSN 1785-6906

Zám, Éva (2008) Pályakezdő diplomások: munkaerő-piaci igények - képzési struktúra Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica. pp. 89-104. ISSN 1787-6559

Ő

Őrsi, Tibor (2008) The English Progressive at Home and Away : Contrastive Analysis: German, Spanish, Romanian BY GINA MĂCIUCĂ. Suceava: “Ştefan cel Mare” University Press, 230 pp; first issue: 2004, with a second issue scheduled to come out in the third term of 2009. Eger Journal of English Studies (Vol. 8.). pp. 175-178. ISSN 1786-5638

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 18:00:04 2023 CET.