Tudományterület szerző szerint "Domonkosi, Ágnes"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 35.

Folyóiratcikk

Domonkosi, Ágnes (2007) Attitűd, értékítélet, minősítés: az értékszempont érvényesülése a nyelvi-nyelvhasználati reflexiókban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 34. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 38-54. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2007) Az alakzatok világa 11., 16., 19. Sorozatszerkesztő: Szathmári István [Könyvismertetés] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 34. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 173-179. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2005) Az empirikus nyelvészeti kutatások módszerei és feladatai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 32. köt.). Tanulmányok a magyar nyelvről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 39-50. ISSN 1216-5965

Domonkosi, Ágnes (2019) Előszó Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 5-6. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2007) Gábor Tolcsvai Nagy (2005): A Cognitive Theory of Style. Metalinguistica 17. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. 162 pp. [Könyvismertetés] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 34. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 165-170. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2019) Jánk István: Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben [Könyvismertetés] Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 183-187. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia (2019) Linguistic features of email correspondence between university students and their teachers Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 117-132. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2007) Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek a rádiózás nyelvhasználatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 34. köt.). Tanulmányok a gazdaság- és társadalomtudomány köréből. pp. 97-110. ISSN 1587-9496

Domonkosi, Ágnes (2015) Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 59-68. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2016) Nyelvi ideológia és nyelvszemlélet a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.) = Acta Academiae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 30-45. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2020) Tisztelt MTA! és Kedves Egyesület! Intézménynevek és intézményre utaló köznevek a megszólítás műveletében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica [Bozsik Gabriella 70. születésnapjára kiadott kötet]. pp. 31-44. ISSN 2631-0198

Csiszárik, Katalin, Domonkosi, Ágnes (2018) A gyógyító-beteg viszonylat megszólítási változatai egy mozgásszervi rehabilitációs osztály gyakorlatközösségében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 109-127. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2008) A nyelvi agresszió szerepe a személyközi viszonylatokban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 35. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 53-60. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2019) A nézőpont szerepe az attitűddeixis műveletében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 75-91. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2009) A pragmatika szerepe a retorikai-stilisztikai alakzatok értelmezésében Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 36. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 110-121. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia (2018) Írásbeli kapcsolattartás a hallgató-oktató viszonyban: szokásrendek és problémák a nyelvi reflexiók tükrében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 89-107. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2014) A stílus kérdése a szociolingvisztikában Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 77-89. ISSN 1785-6906

Domonkosi, Ágnes (2005) A szociolingvisztika szemlélete és a nyelvművelés Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 32. köt.). Tanulmányok a magyar nyelvről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 51-57. ISSN 1216-5965

Domonkosi, Ágnes (2013) A tankönyvszöveg érthetőségének vizsgálati szempontjai Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 27-35. ISSN 1785-6906

Könyv

Domonkosi, Ágnes (2018) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Domonkosi, Ágnes (2019) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Domonkosi, Ágnes, Lőrincz, Julianna, Okosné Bozsik, Gabriella, Vargáné Raisz, Rózsa, Zimányi, Árpád (2010) Beszédművelés, nyelvi norma Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-04-4

Domonkosi, Ágnes, Simon, Gábor (2018) Nyelv, poétika, kogníció : Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-023-2

Domonkosi, Ágnes, Rási, Szilvia (2018) PeLiKon 2018: A nyelv perspektívája az oktatásban: A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája : Absztraktfüzet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-025-6 ; 978-963-496-026-3 (pdf)

V. Raisz, Rózsa, Domonkosi, Ágnes, Kalcsó, Gyula, Zimányi, Árpád (2019) Prózastílus és szövegszerkezet : Válogatás V. Raisz Rózsa írásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-133-8

Domonkosi, Ágnes (2006) Stíluselemzés, trópusok, alakzatok Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Domonkosi, Ágnes, Rási, Szilvia (2019) A VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai és előadói : Absztraktfüzet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-130-7

Ludányi, Zsófia, Jánk, István, Domonkosi, Ágnes (2020) A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-168-0

Könyvrészlet

Domonkosi, Ágnes, Kuna, Ágnes (2018) Kreatív-produktív módszerek és kvalitatív szövegelemzés a poétikai kutatásban In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 113-137.

Domonkosi, Ágnes (2018) Megszólítások a közösségi oldalak társalgásaiban In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-157.

Domonkosi, Ágnes (2015) Metonimikus és metaforikus leképezések a trianoni trauma fogalmi feldolgozásában In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 67-76.

Domonkosi, Ágnes, Kuna, Ágnes, Simon, Gábor, Tátrai, Szilárd, Tolcsvai Nagy, Gábor (2018) Poétikai mintázatok korpuszalapú kognitív stilisztikai kutatása. : A Stíluskutató csoport kutatási terve. In: Nyelv, poétika, kogníció: Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 211-222.

Domonkosi, Ágnes (2015) The functions of litotes In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 222-227.

Domonkosi, Ágnes (2015) A szociolingvisztika szemlélete a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 23-35.

Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes (2020) A tanár- és a diákszerep megalkotása a pedagógusképzés e-mailezési gyakorlatában In: A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 311-334.

A lista elkészítésének dátuma Sat Jan 16 06:22:52 2021 CET.