Tudományterület szerző szerint "Ballabás, Dániel"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 28.

Folyóiratcikk

Ballabás, Dániel (2010) Haynau magyarországi hitbizománya Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 37. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 115-121. ISSN 1785-3117

Ballabás, Dániel (2012) Indigena főnemesi nemzetségek a 19. század közepének Magyarországán Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 39. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 7-18. ISSN 1785-3117

Ballabás, Dániel (2017) Széchenyi István két világháború közötti kultusza és a Széchenyi nemzetség Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 44. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae. pp. 551-565. ISSN 1785-3117

Ballabás, Dániel (2018) A birtokviszonyok hű tükre? – Az örökös jogú főrendházi tagok létszámának alakulását befolyásoló tényezők az 1885. évi reformot követő időszakban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 45. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae [Tanulmányok Dr. Misóczki Lajos tiszteletére]. pp. 29-43. ISSN 2560-2144

Ballabás, Dániel (2020) A család szerepe a főrendiházi cenzus összegének előteremtésében Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae. pp. 25-37. ISSN 2560-2144

Ballabás, Dániel (2013) A főrendiházi cenzus a gyakorlatban - a Széchényiek példáján keresztül megvilágítva Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 41. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 237-257. ISSN 1785-3117

Könyv

Ballabás, Dániel, Pap, József, Pál, Judit (2020) Az országgyűlés tagjainak archontológiája Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-144-4

Ballabás, Dániel (2013) Doktorandusz hallgatók I. konferenciája, 2012. május 9. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-19-4

Ballabás, Dániel (2019) Hagyományos források, új megközelítések : A digitalizáció kínálta lehetőségek a történeti kutatásokban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-140-6

Ballabás, Dániel (2012) Kultusz és propaganda Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-16-3

Ballabás, Dániel, Pap, József (2020) Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. : Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Líceum. ISBN 978-963-496-142-0

Ballabás, Dániel, Pál, Judit, Pap, József (2020) Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon II.: Az országgyűlés tagjainak archontológiája Eger, Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-144-4

Ballabás, Dániel (2017) Mozaikok a 18-20. századi magyar és egyetemes történelemből : PhD-hallgatók V. konferenciája. 2016. május 6. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-60-4

Ballabás, Dániel (2013) Módszertani tanulmányok Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-47-7

Ballabás, Dániel (2011) Országgyűlések - országos gyűlések Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-66-2

Ballabás, Dániel, Pap, József (2020) Parlamentarizmustörténeti tanulmányok Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-142-0

Ballabás, Dániel (2012) Rendszerváltás - történeti távlatból Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-97-6

Ballabás, Dániel, Borbély, Zoltán (2012) Tanulmányok Erdély fejedelemség-kori történetéből Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5250-18-7

Ballabás, Dániel (2012) Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-97-6

Ballabás, Dániel (2011) Trianon 90 év távolából Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. ISBN 978-963-9894-66-2

Könyvrészlet

Ballabás, Dániel (2019) Családfákon innen és túl : Genealógiai kapcsolatok detektálása a hálózatok segítségével. In: Hagyományos források, új megközelítések : A digitalizáció kínálta lehetőségek a történeti kutatásokban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 33-67.

Ballabás, Dániel (2008) Házasság, gyermekáldás és halál a Széchényi családban a reformkortól a II. világháborúig In: A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 5-20.

Ballabás, Dániel (2020) A főrendiház 1885. évi reformja és a magyar főnemesség létszáma In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 201-217.

Ballabás, Dániel (2020) A főrendiház örökös jogú tagsága az 1885. évi reform után In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 219-241.

Ballabás, Dániel (2020) A magyar főnemesség földbirtokviszonyai a dualizmus korában. Szakirodalmi áttekintés és az 1911. évi gazdacímtár adatai In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 329-345.

Ballabás, Dániel (2020) A magyar főnemesség társadalomtörténete a dualizmus korában. Szakirodalmi előzmények és az elmúlt évek új kutatási eredményei In: Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 147-199.

Ballabás, Dániel (2016) A magyar zászlósurak archontológiája 1848–1918 In: Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 143-168.

Ballabás, Dániel, Pap, József (2021) A parlamentarizmustörténeti kutatóműhely létrejötte és működése az Eszterházy Károly Egyetemen In: Akit Clio elbűvölt: In honorem Romsics Ignác. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 25-41.

A lista elkészítésének dátuma Thu Oct 28 08:46:06 2021 CEST.