Tudományterület szerző szerint "Antal, Péter"

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 17.

Folyóiratcikk - Journal article

Antal, Péter, Czeglédi, László (2022) The Implementation of E-Learning Solutions at the Eszterházy Károly Catholic University : Experiences and Results. Journal of Modern Education Review. 12. (7.). pp. 487-500. ISSN 2155-7993

Antal, Péter (1997) Térinformatika oktatás az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az oktatástechnológia köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Technicae Metodi Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 151-154. ISSN 1417-0868

Dobos, Anna, Pelyhe, Tibor, Estók, Bertalan, Antal, Péter (2010) The travertine mound as a special hydrogeological value and its surroundings at Egerszalók before the building investment Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 37. köt.). Tanulmányok a környezettudomány területéről = Acta Academiae Agriensis. Sectio Pericemonologica (Tomus 5.). pp. 61-76. ISSN 1789-0608

Könyv - Book

Nádasi, András, Lengyelné Molnár, Tünde, Antal, Péter, Czeglédi, László, Kis-Tóth, Lajos, Göncziné Kapros, Katalin, Kvaszingerné Prantner, Csilla (2018) Agria Média 2017 - „A digitális átállás a tanulást élménnyé teszi” : Agria Média 2017 – XII. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás ; ICI-15 Nemzetközi Informatikai Konferencia (Eger, 2017. október 11–13.). Eger, Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-86-4 (PDF)

Antal, Péter, Bóta, László, Szabó, Bálint (2006) Informatikai alapismeretek Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Könyvrészlet - Book section

Antal, Péter, Tóthné Parázsó, Lenke (2005) Az online tananyagok szerepe a készségek, képességek elsajátításában In: Agria Media 2004 : A digitális identitás az útlevelünk Európába. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 106-111.

Antal, Péter (2021) E-learning megvalósítások tapasztalatai és eredményei az Eszterházy Károly Egyetemen In: Agria Média 2020. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-178.

Antal, Péter (2011) Elektronikus tananyagok mediális elemei I. : Állóképszerkesztés. In: Elektronikus tananyagfejlesztés. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 107-129.

Antal, Péter (2011) Elektronikus tananyagok mediális elemei III. : Hangszerkesztés. In: Elektronikus tananyagfejlesztés. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 169-192.

Antal, Péter (2012) IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló- iskolájában In: Agria Media 2011 : „Az információs társadalom az alkotó tudás társadalmának digitális előtere. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 79-85.

Antal, Péter, Komló, Csaba (2011) Informatikai alapfogalmak és a hardver In: Elektronikus tananyagfejlesztés. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 65-106.

Antal, Péter (2018) Innovációk az általános iskolai olvasás-fejlesztésben In: Agria Média 2017. Eger, Líceum Kiadó. pp. 87-90.

Antal, Péter, El-Bialy, A. Ragab (2015) Mobileszközök az oktatásban: az iPad lehetőségei a pedagógiai innovációban In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 545-556.

T. Parázsó, Lenke, Antal, Péter, Gnatyuk, Sergey, El-Bialy, A. Ragab (2015) Tanári és hallgatói munka háttérfeltételei In: Agria Media 2014 : „A humán teljesítménytámogató technológia kora következik; tudásteremtés, értékőrzés, munkavégzés digitális eszközökkel.”. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 396-405.

Tóthné Parázsó, Lenke, Antal, Péter (2007) A divergens gondolkodás szerepe az e-tanulás hatékonyságában In: Agria Media 2006 : A digitális tanítási-tanulási környezet új tanári kompetenciákat és növekvő tanulási teljesítményt feltételez. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 29-40.

Antal, Péter (2023) A távoktatás módszertani tapasztalatai járvány idején az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen In: Módszerek a fenntarthatóság jegyében. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 137-148.

Antal, Péter, Czeglédi, László (2021) A távolléti oktatás tanulságai 2020-ban: felsőoktatás (EKE), közoktatás, iskolai könyvtárak In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 67-88.

A lista elkészítésének dátuma Thu Jul 25 02:46:01 2024 CEST.