Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | D | F | H | I | K | N | P | V | W
Találatok száma: 28.

B

Balázs, Mihály, Monok, István, Varga, András (1990) Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból Lymbus. 2 (11). pp. 37-100. ISSN 0865-0632

Bálint, József (1990) Fizikai jelenségek rendszerezése a minimál-elv alapján Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 67-76. ISSN 2039-1422

D

Dittinen, Vesa (1990) "Öko-Faschismus" - eine Fallstudie aus Finnland Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 41-48. ISSN 2039-1422

F

Franczia, Tamás (1990) Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola.

Franczia, Tamás (1990) An analytical method for calculating multicentre integrals built up from GTF-S II. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 3-8. ISSN 2039-1422

Franczia, Tamás (1990) A kvantummechanikai impulzus eltolási szimmetriával történő bevezetéséről IV. : (A klasszikus- és a kvantummechanika egymáshoz való viszonya). Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 45-54. ISSN 2039-1422

H

Heinrichsen, Heinrich (1990) Lex et Gratia : Hartmanns von Aue Gregorius, zwischen Recht und Gesetz. Eine sprachliche Untersuchung. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 5-14. ISSN 2039-1422

Hidasi, Károly (1990) Kötelező tanulmányi utak szervezése főiskolai hallgatók számára Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 89-98. ISSN 2039-1422

I

Illényi, Domonkos (1990) Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola.

Illényi, Domonkos (1990) Das deutsche "fin de siécle" : Gesellschaftstheorie von Georg Simmel. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 101-110. ISSN 2039-1422

Illényi, Domonkos (1990) Die Gestaltung der Position der sorbischen Nationalität in der DDR (1945-1975) Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 71-80. ISSN 2039-1422

Illényi, Domonkos (1990) Gedanken über die Gesellschaftsund Geschichtsphilosophie von Walter Benjamin Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 23-30. ISSN 2039-1422

Illényi, Domonkos (1990) Konservative Politik in Ungarn zur Zeit der Österreich-Ungarischen Monarchie : Reformkonservatismus von János Asbóth. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 31-40. ISSN 2039-1422

Illényi, Domonkos (1990) Vorwort Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. p. 3. ISSN 2039-1422

Illényi, Domonkos (1990) Zusammenhänge zwischen der Gesellschaftstheoriedes Neoliberalismus und Neokonservatismus und seiner Friedensstrategie Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 49-58. ISSN 2039-1422

K

Kavalecz, Anna (1990) Über die Entwicklung der Sprechfertigkeit im Unterrichtsprozess Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 81-85. ISSN 2039-1422

Kelemen, Imre (1990) Berührungspunkte zwischen Moral und Politik bei Machiavelli Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 59-70. ISSN 2039-1422

Keveházi, Katalin, Monok, István (1990) A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe In: Collectanea Tiburtiana. Szeged, JATE. pp. 65-82.

Kiss, László (1990) A Boltzmann-féle állandó meghatározása a Stefan-Boltzmann törvény segítségével Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 55-58. ISSN 2039-1422

Kovách, Lászlóné (1990) Mesterséges égitestek mozgásának néhány kérdése Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 59-66. ISSN 2039-1422

N

Nowicki, Anatol (1990) Composite spacetime from twistors and its extensions Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 9-21. ISSN 2039-1422

P

Patkó, György (1990) 25 éves az optikai kutatás az egri Tanárképző Főiskola Fizikai Tanszékén Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 105-111. ISSN 2039-1422

Patkó, György, Vidó, Imre (1990) Az égbolt szórt fénye polarizációjának kísérleti vizsgálata Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 37-44. ISSN 2039-1422

Pechmann, Alexander von (1990) Zur politischen Theorie des späten Schelling Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 15-21.

V

Vida, József (1990) Modellek a molekulafizikában Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 77-87. ISSN 2039-1422

Vida, József, Kulcsár, János (1990) A spektrális felbontóképesség (II.) Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 23-36. ISSN 2039-1422

Vidó, Imre (1990) Visszapillantás szakmódszertani tanulmányi kirándulásokra Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Tanulmányok a fizikai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio physicae Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 99-104. ISSN 2039-1422

W

Woi, Herbert (1990) Grundschule: Die Rolle des Muttersprachlers beim Anfängerunterricht Deutsch als Fremdsprache Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 20. köt.). Germanistische studien = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. pp. 87-99. ISSN 2039-1422

A lista elkészítésének dátuma Wed Jul 24 23:10:01 2024 CEST.