Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | U | Z
Találatok száma: 27.

B

Bakos, József (1971) A filológus Comeniusról a magyar vonatkozású nyelvészeti, terminológiai és textológiai problémák tükrében Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 211-231.

Bihari, József (1971) Szláv örökség egy germán nyelvjárásban Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 249-276.

Béky, Loránd (1971) Az általános iskolai orosz nyelvi programok szerkesztésének kérdései Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 65-80.

C

Chikán, Zoltánné (1971) Csoportos munka az általános iskolai nyelvtantanításban : Egy kísérleti vizsgálat tapasztalatai. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 35-63.

F

Friedrieh Sándorné dr. Kovács, Irén, Szecskó, Károly (1971) Kolacskovszky Lajos élete és munkássága III. : A felszabadult Egerben. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 7-17.

Futó, József (1971) A földrajzszakos hallgatók teljesítményének vizsgálata korszerű feladattípusokkal Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 103-111.

H

Hekli, József (1971) Jurij Kazakov, a lírai novellista Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 283-300.

Hidasi, Károly (1971) A hőtan alap- és középfokú oktatásának fejlődése 1968-ig néhány európai szocialista országban Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 91-102.

J

Juhász, Lajos (1971) A hajtatás módszertani és élettani kérdései Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 133-178.

K

Kiszely, Györgyné (1971) Adatok Galyatető zúzmóflórájához Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 411-416.

Károlyi, Árpád, Pócs, Tamás, Balogh, Márton (1971) Délnyugat-Dunántúl flórája, IV. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 387-409.

Kávássy, Sándor (1971) A nemzetfogalom átalakulása a magyar történetben : (1790— 1848). Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 335-342.

Köves, József (1971) Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.) Eger, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola.

L

Légrády, Gyula (1971) A szinonimák szerepe az idegen nyelvek oktatásában Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 277-281.

M

Matejcik, Jan (1971) Morfematická struktúra mikrotoponyma : Mikrohelynevek morfematikai szerkezete. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 197-209.

Molnár, József (1971) Részletek az alsó- és középfokú oktatás helyzetéről Heves megyében a két világháború között Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 81-90.

Motoska, Vladimir (1971) A munkásmozgalom törénetének áttekintése, a marxista baloldal kialakulása és a Csehszlovák Kommunista Párt létrejötte Közép-Szlovákiában : NÁČRT DE.TÍN ROBOTNÍCKEHO HNUTIA, FORMOVANIE MARXISTICKEJ LAVICE A VZNIK KSC NA STDREDNOM SLOVENSKU. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 301-312.

Mák, Mihály (1971) Az ellenforradalmi rendszer közoktatás- és neveléspolitikai programjának néhány elméleti problémája : Adalékok a neonacionalizmus pedagógiai programjának feldolgozásához. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 19-33.

Márkus, Jenő (1971) A spektrum finom szerkezetének meghatározása interferogram alapján Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 345-350.

N

Nagy, Sándor (1971) A baloldali ifjúság akcióegységének megteremtése, a fiatalok részvétele a népi demokrácia továbbfejlesztéséért folyó harcban : (1946— 1948). Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 313-333.

P

Patkó, György (1971) A Na+ négy rezonáns színképvonalának egy új gerjesztési módszeréről Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 351-355.

R

Raisz, Rózsa (1971) A szólások és a közmondások egyéni felhasználásának módjai Mikszáth nyelvében Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 233-247.

S

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (1971) Egy méltatlanul elfelejtett erdélyi orvos-vegyész: Gergelyffy András Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 357-372.

Sárik, Tibor (1971) Programozási kísérletek az általános iskolai kémiaoktatásban Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 179-193.

U

Udvarhelyi, Károly (1971) Geomorfológiai gyakorlatok a tanárképző főiskolán Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 113-131.

Z

Zbisikóné Hering, Margit, Zahemszky, László (1971) A szovjet népek kultúrája az első világháború előtti egri lapokban Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 419-435.

Zétényi, Endre, Strbák, István (1971) Eger időjárása 1969-ben Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 373-386.

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 23:16:34 2023 CET.