Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | F | H | L | N | P | S | U
Találatok száma: 31.

B

Bakos, József (1957) Adat a magyar könyvkiadás történetéhez Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). p. 541.

Bakos, József (1957) Adatok a Thaly vitához Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 541-542.

Bakos, József (1957) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.) Eger, Egri Pedagógiai Főiskola.

Bakos, József (1957) Herman Ottó levele Gárdonyi Gézához Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). p. 540.

Bakos, József (1957) Herman Ottó levele Szinyei Gerzsonhoz Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). p. 539.

Bakos, József (1957) A szép magyar beszéd : A magyar beszédművelés és beszédnevelés fejlődéstörténete. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 5-63.

Berencz, János (1957) Freud, mélylélektan, pedagógia : Szempontok a mélylélektan kritikájához. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 235-262.

Berencz, János (1957) Művelődés és nevelés problémái Flaubert: „Bouvard és Pécuchet" c. regényében Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 263-278.

Berzy, András (1957) Juhász Gyula elfeledett verse Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). p. 543.

Bihari, József (1957) Egy ismeretlen Kazinczy-levél Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 535-536.

Bihari, József (1957) Mihail lllariomovics Kutuzov levelei : (1745-1813). Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 537-539.

C

Chikán, Zoltánné (1957) Az elemzés kérdése az általános iskolában Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 297-315.

F

Futó, József, Kiss, István (1957) Eger szélviszonyai Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 523-527.

H

Hahn, István (1957) Iulianus és Antiochia Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 211-231.

Harsányi, Zoltán (1957) Péterfy Jenő a képzőművészetről Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 65-75.

Hortobágyi, Tibor (1957) Algák a szilvásváradi vizekből : 46 eredeti ábrával. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 345-359.

Hortobágyi, Tibor (1957) Algák két hortobágyi halastóból : 350 eredeti ábrával. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 361-408.

Hortobágyi, Tibor (1957) Újabb adatok a szegedi Fehértó mikrovegetációjához : 4 eredeti ábrával. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 341-343.

Hortobágyi, Tibor, Juhász, Lajos (1957) A terepgyakorlatok módszeréről Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 317-328.

L

Lengyel, Ádám (1957) A kukorica ágasságának és többcsövűségének kapcsolata Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 409-424.

Lukács, Dezső (1957) Állatökológiai és állatföldrajzi vizsgálatok a Hidegkúti-völgy és a Peskő-völgy (a Bükk-hegység DNy-i része) vizeiben : 15 táblázattal és 1 térképvázlattal : Közlemény az Egri Pedagógiai Főiskola Állattani Tanszékéről. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 425-456.

Lukács, Dezső, Vajon, Imre (1957) Gelei Gábor emlékezete halálának ötödik évfordulója alkalmából : (1915. VIII. 20—1952. VIII. 23.). Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 531-535.

N

Nagy, József (1957) A magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének hadműveletei Heves megye területén Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 197-210.

Némedi, Lajos (1957) Bessenyei elődei és kortársai : Adalék a magyar felvilágosodás történetéhez. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 87-109.

P

Pataky, László (1957) Négyesy László verselméleti munkáinak jelentőségéről Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 77-86.

Perényi, János (1957) A rajzos szemléltetés a nyelvtanórán Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 279-295.

S

Szabó, Lajos (1957) Állandó ismétlés az általános iskola fizika tanításában Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 329-337.

Szántó, Imre (1957) A katolikus népoktatás helyzete Heves megyében a visitatio canonicák tükrében : 1750-1850. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 151-196.

Szántó, Imre (1957) A parasztság helyzete a veszprémi káptalan 'birtokain 1711-1780 Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 111-149.

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (1957) Adatok a magyar kémia történetéhez : A másfél évszázados „Magyar Chémia". Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 457-508.

U

Udvarhelyi, Károly (1957) Eger természeti földrajzi környezete Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 509-522.

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 29 17:52:57 2023 CET.