Tudományterület szerző szerint "Szentesi, Zsolt"

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 12.

Szentesi, Zsolt (2021) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100] Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó.

Szentesi, Zsolt (1993) Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 21. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola.

Szentesi, Zsolt (2015) Az európai lírai hagyománytörténés élvonalában : Ady Endre költészete a kora- és későmodernitás korszakküszöbén. In: Trauma és válság a századfordulón - Irodalom, művészet, filozófia. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 100-111.

Szentesi, Zsolt (1993) Az ismétlődés és a metaforikus epikai struktúra Mészöly Miklós Megbocsátás c. művében Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 21. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. pp. 101-110.

Szentesi, Zsolt (2018) Egy szakértő sétái kortárs irodalmunk virágoskertjében In: Utak és útkereszteződések : Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 169-173.

Szentesi, Zsolt (2021) Előszó Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 5-7.

Szentesi, Zsolt (2007) Kódfogalmak az irodalomtudományban Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 34. köt.). Tanulmányok a gazdaság- és társadalomtudomány köréből. pp. 191-199. ISSN 1587-9496

Szentesi, Zsolt (2018) Metaforikus struktúrák Szabó Magda Freskó című regényében In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 81-91.

Szentesi, Zsolt (2015) Nyelvművész az önhivatkozások szorításában In: A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó. pp. 185-191.

Szentesi, Zsolt (2021) A klasszikus modernség belső korszakhatárán : (A kései Ady‑költészet transzformációja) Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 24. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum ["Félig mély csönd és félig lárma" - Ady Endre 100]. pp. 53-70.

Szentesi, Zsolt (2020) A konfliktusalakítás sajátosságai Pintér Béla drámáiban Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 23. köt.). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Pintér Béla drámái]. pp. 25-33. ISSN 2676-959X

Szentesi, Zsolt (2021) A lét kiüresedettségének kétféle feldolgozása. Peter Handke: A kapus félelme tizenegyesnél; Esterházy Péter: Egy ötlet kidolgozásának másik – immáron 3. – lehetősége In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentáció. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. pp. 197-205.

A lista elkészítésének dátuma Fri Apr 19 14:16:55 2024 CEST.