Tudományterület szerző szerint "Bakos, József"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 53.

Bakos, József (1957) Adat a magyar könyvkiadás történetéhez Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). p. 541.

Bakos, József (1958) Adatok Tavasi Lajos életéhez és munkásságához Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 4.). pp. 580-583.

Bakos, József (1957) Adatok a Thaly vitához Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 541-542.

Bakos, József (1959) Adatok a magyar ifjúság nyelvművelő munkájának fejlődéstörténetéhez (A nyelvi ízlés és igény fejlődéséhez) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (5. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 5.). pp. 641-650.

Bakos, József (1956) Adatok a magyar tanítási nyelv fejlődéstörténetéhez : 1527—1790. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (2. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 2.). pp. 299-331.

Bakos, József (1955) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (1. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 1.) Eger, Egri Pedagógiai Főiskola.

Bakos, József (1956) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (2. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 2.) Eger, Egri Pedagógiai Főiskola.

Bakos, József (1957) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.) Eger, Egri Pedagógiai Főiskola.

Bakos, József (1958) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 4.) Eger, Egri Pedagógiai Főiskola.

Bakos, József (1959) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (5. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 5.) Eger, Egri Pedagógiai Főiskola.

Bakos, József (1960) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (6. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 6.) Eger, Egri Pedagógiai Főiskola.

Bakos, József (1961) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (7. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 7.) Eger, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola.

Bakos, József (1975) Az Orbis pictus képanyagának és szövegének forrásairól Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 13. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 13.). pp. 189-210. ISSN 0138-9734

Bakos, József (1967) Az első magyar nyelvű Orbis Pictus nyelvjárástörténeti adatai és tanulságai Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 5. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 5.) Eger, Egri Tanárképző Főiskola. pp. 155-169.

Bakos, József (1962) Az „egri név".(Egy szólásunk eredete és értelmezése) Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1962. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; Tom. 8). pp. 163-174.

Bakos, József (1978) Comenius Orbis Pictusa képanyagának és szövegének forrásairól : Temperantia - Mértékletesség. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 14. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 14.). pp. 167-176. ISSN 0138-9734

Bakos, József (1974) Comenius emblémája és jelmondata Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 12. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 12.). pp. 135-153. ISSN 0138-9734

Bakos, József (1962) Comenius magyarul: Rimány „Világ Labirintusa és Szív Paraditsoma." Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1962. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; Tom. 8). pp. 151-162.

Bakos, József (1966) Comenius nyelvészeti munkásságának jelentősége Comenius és a nyelvtudomány Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 4.) Eger, Egri Tanárképző Főiskola. pp. 185-226.

Bakos, József (1973) Comenius sárospataki „latin iskolájáról" : (Latium in Hungaria). Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 11.. köt) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series (Nova series, Tom. 11.). pp. 199-211.

Bakos, József (1964) Comenius tankönyvei: II. A Janua Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (2. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 2.). pp. 171-209.

Bakos, József (1965) Comenius tankönyvei: III-IV. az Atrium és a Schola Ludus Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 3.). pp. 141-168.

Bakos, József (1965) Comenius tankönyvei: III-IV. az Atrium és a Schola Ludus Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 3.). pp. 141-168.

Bakos, József (1961) Comenius és Vesalius (Adatok a nyelvi nevelésben használt szemléltetés történetéhez) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (7. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 7.). pp. 135-142.

Bakos, József (1960) Comenius és a magyar nyelv : Adatok a magyar nyelv grammatikalizálásának fejlődéséhez. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (6. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 6.). pp. 183-206.

Bakos, József (1958) Comenius és a nyelvi nevelés néhány kérdése (Az Orbis Pictus megjelenésének 300. évfordulójára) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 4.). pp. 7-35.

Bakos, József (1961) Comenius és az emberi beszédhang vizsgálata (Adatok a beszédhang kutatásának fejlődéstörténetéhez) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (7. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 7.). pp. 247-286.

Bakos, József (1968) Egy fejezet az alkalmazott nyelvtudomány fejlődéstörténetéből, 1850—1890 Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 6. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 6.). pp. 117-142.

Bakos, József (1969) Egy nyelvi járvány és tanulságai : A mini szó használati köréről. Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 7. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 7.) Eger, Egri Tanárképző Főiskola.. pp. 183-206.

Bakos, József (1958) Gárdonyi és Tinódi [Könyvismertetés] Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 4.). pp. 567-572.

Bakos, József (1957) Herman Ottó levele Gárdonyi Gézához Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). p. 540.

Bakos, József (1957) Herman Ottó levele Szinyei Gerzsonhoz Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). p. 539.

Bakos, József (1961) Kazinczy Ferenc ismeretlen ajánló sorai „Kazinczy útja Pannonhalmára...” c. könyvének Mocsáry Antalhoz küldött példányában Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (7. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 7.). pp. 641-644.

Bakos, József (1978) Korszerű anyanyelvi nevelés, korszerű idegen nyelvi oktatás Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 14. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 14.). pp. 97-101. ISSN 0138-9734

Bakos, József (1955) Miscellanea linguistica... : I. Gárdonyi Géza nyelvészeti vonatkozású lapszéli jegyzetei. II. Adatok a magyar szótárak könyvészetéhez [Könyvismertetés]. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (1. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 1.). pp. 463-471.

Bakos, József (1979) Nemcsak toldalékok... : A kötött morfémák önálló közlő- és kifejező szerepe). Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 15. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 15.). pp. 141-149. ISSN 0138-9734

Bakos, József (1959) Nevelésügyi és művelődéstörténeti adatok egy XVIII. századi diákalbumban (1702-1737) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (5. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 5.). pp. 667-671.

Bakos, József (1955) Nyelv és iskola : Fejezetek a magyar tanítási nyelv, a magyar nyelvtantanítás és az iskolai nyelvművelés történetéből, 1790-1849. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (1. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 1.). pp. 7-58.

Bakos, József (1956) Nyelv és iskola : Fejezetek a magyar nyelvtantanítás történetéből, 1849—1900. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (2. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 2.). pp. 7-63. ISSN -

Bakos, József (1959) A Orbis Pictus és magyar szövege pedagógiai és nyelvészeti jelentősége Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (5. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 5.). pp. 339-363.

Bakos, József (1958) Szó- és folklórtörténeti adalékok Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 4.). pp. 584-604.

Bakos, József (1959) A Tokajhegyaljai régi szőlőművelés szókincse Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (5. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 5.). pp. 5-54.

Bakos, József (1961) Varia Comeniana Hungarica I. (Nyelvészeti és művelődéstörténeti vonatkozású adatok Comenius magyarországi utóéletéhez) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (7. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 7.). pp. 305-314.

Bakos, József (1966) A Vestibuli et Januae Lucidarium Pataki kiadásának Üjabban felfedezett töredékeiről Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 4.) Eger, Egri Tanárképző Főiskola. pp. 523-528.

Bakos, József (1971) A filológus Comeniusról a magyar vonatkozású nyelvészeti, terminológiai és textológiai problémák tükrében Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 211-231.

Bakos, József (1958) A helyes és szép beszéd (Retorikai és fonetikai alapvetés) Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (4. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 4.). pp. 181-208.

Bakos, József (1960) Újabb adatok a Tokajhegyaljai régi szőlőművelés szókincséhez, történetéhez és irodalmához Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1960. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; Tom. 6). pp. 515-541.

Bakos, József (1959) A magyar Comenius-irodalom III. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (5. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 5.). pp. 656-663.

Bakos, József (1961) A magyar Comenius-irodalom IV. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (7. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 7.). pp. 227-238.

Bakos, József (1963) A magyar Comenius-irodalom V. : Die ungarische Comenius-Literatur V. Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (1. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 1.). pp. 399-411.

Bakos, József (1972) A magyar Comenius-irodalom VI. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 10. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 10.). pp. 179-200.

Bakos, József (1957) A szép magyar beszéd : A magyar beszédművelés és beszédnevelés fejlődéstörténete. Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve (3. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Tom. 3.). pp. 5-63.

Bakos, József (1962) A tanári beszéd (A tanítási óra nyelvi formálása) Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1960. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; Tom. 6). pp. 7-21.

A lista elkészítésének dátuma Mon Dec 6 22:48:45 2021 CET.